You are looking at the HTML representation of the XML format.
HTML is good for debugging, but probably is not suitable for your application.
See complete documentation, or API help for more information.
<?xml version="1.0"?>
<api>
 <query>
  <pages>
   <page ns="0" title="Main Page" missing="" />
   <page pageid="3788" ns="0" title="API">
    <revisions>
     <rev user="M.M.Vos" timestamp="2018-03-27T13:21:22Z" comment="correctie categorienaam" xml:space="preserve">{{Placeholder}}
[[Categorie:APIs]]
{{#Element:
|Elementtype=Thema
|Beschrijving=Het eenvoudig uitwisselen van informatie is voor organisaties belangrijk om gebruikers te bedienen en gegevensstromen efficiënt te laten verlopen. Daarvoor moeten applicaties goed met elkaar kunnen communiceren. API's spelen dan een belangrijke rol. Een Application Programming Interface (API) is een combinatie van technische bestanden, documentatie en andere ondersteuning die helpen bij het aanroepen van externe applicaties. Het is een soort koppelvlak plus documentatie en hulpmiddelen.
|Relevantie=De kerneigenschappen van Restful API’s zijn eenvoud, bruikbaarheid en schaalbaarheid. Deze eigenschappen maken het voor een platform goed mogelijk om data en diensten beschikbaar te stellen en zoveel mogelijk gebruikers te bereiken. Ook voor de overheid kunnen Open API's bijdragen aan het hergebruik van IT-middelen en efficiëntere gegevensuitwisseling.
|Plaatje=Apisssss.gif
|Alt-tekst=Wordcloud met woorden rond API, zoals developers, use en many.
|Onderschrift=Wordcloud API, overgenomen van [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Apisssss.gif wikimedia commons]
|Px=400
|Direct aan de slag=Binnen de Omgevingswet is een API-strategie opgesteld. [[GEMMA (Gemeentelijke ModelArchitectuur)|GEMMA]] wil zich hierbij aansluiten voor gemeentelijke architectuur. In deze API-strategie zijn verdere regels opgesteld waaraan API's moeten voldoen. Waar mogelijk wordt gerefereerd aan bestaande standaarden. De meeste moderne API's zijn webgebaseerd (en doorgaans in JSON): daarom is het nuttig om ook over de URI's afspraken te maken.
|Links direct aan de slag=: → [https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/documenten/documenten/api-uri-strategie/ API-strategie &amp; URI-strategie Digitaal Stelsel Omgevingswet]
: → [http://www.pilod.nl/wiki/Boek/URI-strategie 'Aanzet tot een nationale URI-Strategie voor Linked Data van de Nederlandse overheid' bij Pilod]
: → [https://www.forumstandaardisatie.nl/thema/application-programming-interfaces-api Thema Application Programming Interfaces bij Forum Standaardisatie]
|Samen leren en zoeken=Er zijn diverse overheidsorganisaties die al bezig zijn met dit onderwerp. U kunt van hun ervaringen leren en direct deelnemen aan de lopende discussies.
|Links samen leren en zoeken=Kent u een overleg binnen de overheid dat zich bezig houdt? Neem dan contact op met [[NORA Beheer]]. Op dit moment is NORA niet bekend met lopende initiatieven. Forum Standaardisatie heeft [https://www.forumstandaardisatie.nl/thema/application-programming-interfaces-api bijeenkomsten gehouden over de API-economie].
|Links meer informatie=: → [http://computerworld.nl/development/74796-wat-is-een-api Heldere uitleg API's bij Computerworld Nederland]
: → [https://www.gov.uk/government/news/hmrc-launches-ambitious-api-strategy API-strategie van Britse belastingdienst voor derden]
|Meer informatie=Nuttige links
|Expertgroep=&amp;nbsp;
|Expertgroep tekst=Er is nog geen verband of organisatie die zich dit onderwerp heeft toegeëigend
|Contactpersoon=-
}}</rev>
    </revisions>
   </page>
  </pages>
 </query>
</api>