Diensten vullen elkaar aan

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
"Relatie Afgeleid principe 3, realiseert Basisprincipe 5"
 
Afgeleid principe.png
Afgeleide principes zijn principes die volgen uit de NORA-basisprincipes en die een verdere concretisering van die basisprincipes beogen.

Eigenschappen

IDAP03
StellingDe dienst vult andere diensten aan en overlapt deze niet
RationaleDiensten moeten vanuit het perspectief van de afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. meerwaarde hebben ten opzichte van andere diensten. Dit draagt bij aan de eenduidigheid en vindbaarheidHoudt in dat informatie binnen redelijke termijn kan worden gevonden. van diensten en voorkomt verwarring. Daarnaast draagt het terugdringen van overlap bij aan efficiency binnen de overheid. Het stelt dienstverleners in staat om te excelleren in een beperkter pakket van diensten. Het is van groot belang dat individuele organisaties zélf verantwoordelijkheid nemen voor het aanbieden van 'unieke' diensten, omdat een organisatie overstijgende regie op diensten niet altijd bestaat. Wanneer blijkt dat elders een zelfde of overlappende dienst wordt aangeboden, dwingt dit de dienstverlenerDe persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers) om afstemming te zoeken met de andere aanbieder en de dienst van opzet te veranderen.
ImplicatiesDe dienst:
 • is beschreven
 • de opzet is afgestemd met dienstverleners van verwante diensten om overlap en dubbel werk te voorkomen
 • sluit aan op de verwante diensten.
VoorbeeldenTwee organisaties kunnen in lijn met dit principe dezelfde informatie aanbieden in een vorm die is toegespitst op de eigen doelgroep. De meerwaarde berust hier in de communicatie naar verschillende doelgroepen. Wanneer daarentegen vergelijkbare, maar inconsistente informatie aan één doelgroep wordt aangeboden, is er sprake van onwenselijke en verwarrende overlap in de dienstverlening.
ClusterDienstenaanbod
ArchitectuurlaagBedrijfsarchitectuur
ArchitectuurdomeinProducten en Diensten
ToepassingsgebiedGeneriek
RelatieToelichting
 • AP 4 (Positioneer de dienst), over de presentatie en communicatie van de dienst. Principe 3 heeft betrekking op de te leveren prestatie zelf. * AP 12 en 13 kunnen beschouwd worden als een specifieke invulling van AP 3.
 • Status actualiteitActueel
  Prioriteit revisit1

  Relaties

  VertrekpuntRelatieEindpunten
  Diensten vullen elkaar aanIs gerelateerd aan
  Diensten vullen elkaar aanRealiseert
  Diensten vullen elkaar aanHeeft bron

  Afgeleide relaties

  VertrekpuntRelatieEindpunt