(Her)ontwerpen van een dienst

Uit NORA Online
Versie door Jdirks2 (overleg | bijdragen) op 16 mrt 2022 om 00:09 (Tekst vervangen - "Gemeenschappelijke Overheidsarchitectuur (GO)|GO]]" door "GDI-Architectuur (GA)|GA]]")
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Elementtype
Generieke functie
ID
Status
Concept
Eerste opzet behandeld in NORA Gebruikersraad 6 april 2021. Continue doorontwikkeling in Q2-4 van 2021, doel is publieke review eind 2021. Aandachtspunt is verbinding met ontwikkeling GA.
Bron
Dienstverleningsconcept

Het -binnen de mogelijkheden van de overheid- op de wensen van burgers en bedrijven aangepast houden van de overheidsdiensten.

(Digitale) Diensten ontstaan niet zomaar. Ze worden bedacht, ontworpen, gebouwd / gerealiseerd en daarna uitgevoerd, aangepast / verbeterd en tenslotte een keer gestopt c.q. ontmanteld.

De Nederlandse Overheid Referentie Architectuur is ons Nationale afsprakenstelsel over hoe de dienstverlening van de overheid is geregeld: nu en in de toekomst.

De NORA geeft inzicht in de samenhang van “alles” wat voor de dienstverlening van de overheid nodig is: wet- en regelgeving, processen, mensen, gegevens, systemen e.d.

De NORA bevat ook richtinggevende principes en handvatten voor het ontwerp en het aanpassen van de dienstverlening van de overheid.

Die diensten lijken in 1e instantie alleen gericht op burgers in Nederland, maar het gaat ook om diensten voor Nederlanders in het Buitenland en voor Buitenlanders die met Nederland te maken hebben. Ook zijn er specifieke ontwerpen voor Europese cross-border-services (diensten binnen de Europese Unie).


Het Kabinet heeft op 2 juli 2008 de afspraken over dienstverlening in de NORA vastgesteld als norm voor alle overheden, zie De NORA als norm (Kamerstuk).

De NORA is gepubliceerd op www.noraonline.nl onder Creative Commons licentie.


Bestuurders, beleidsmedewerkers en projectmanagers kunnen de NORA daardoor gebruiken om te “Navigeren Op Relevante Afspraken:” om veranderingen door te voeren, waarbij rekening wordt gehouden met bestaande afspraken.


Naast de NORA is nog een grote Familie van andere architecturen beschikbaar voor het ontwerp van diensten binnen specifieke domeinen en ketens.


Het her-ontwerp van een dienst kan vanuit 2 impulsen worden geïnitieerd:

  1. Als gevolg van het herstel van (structurele) fouten, zie Bieden van correctiemogelijkheden;
  2. Vanuit het sturen op kwaliteit of innovatieve verbetering, zie Sturen op (verbetering van) de kwaliteit van dienstverlening;

NB. Verzoeken van burgers of bedrijven om een dienst aan te passen of nieuwe diensten aan te bieden, worden volgens het Dienstverleningsconcept ingebracht via de 2e impuls, waarin de overheid een pro-actieve rol zal moeten spelen, e.e.a. volgens de stakeholders- en community-gedachte van de NORA en ook wat tegenwoordig via design-thinking wordt gepropageerd.


Het (Her)Ontwerpen van een dienst zal leiden tot een aangepast aanbod van diensten van de overheid, zie Bieden van een overzicht van de diensten van de overheid en tot het aanpassen van (de afspraken over) de bedrijfsvoering van de overheidsorganisaties die betrokken zijn bij het uitvoeren c.q. leveren van die dienst, zie Diensten leveren volgens de afspraken.


Aanvullend op het (Her)Ontwerpen van een dienst, zal de overheid nog moeten overgaan tot het (laten) “Realiseren van een dienst”: het bouwen en implementeren van de dienst, in combinatie met Projectmanagement e.d.

En pas daarna kan (weer) sprake zijn van Diensten leveren volgens de afspraken.


Gerelateerde generieke functiesGerealiseerd door

Standaarden

Principes

Visualisatie relaties

debugging

Graphviz DOT-code voor de visualisatie

digraph GRAPHNAAM{
graph [size="17,55",overlap=prism, overlap_scaling=0.21, ratio=compress, rankdir="LR", ranksep=0.01,nodesep=0.21]
node [shape=note];
/* Inkomende relaties. Relatie=Is gerelateerd aan, Label=, Bronpagina=(Her)ontwerpen van een dienst */
9309 [URL="[[(Her)ontwerpen van een dienst]]", label="(Her)ontwerpen van een dienst"]
9306 [URL="[[Bieden van correctiemogelijkheden]]", label="Bieden van correctiemogelijkheden"]
9307 [URL="[[Sturen op (verbetering van) de kwaliteit van dienstverlening]]", label="Sturen op (verbetering van) de kwaliteit van dienstverlening"]

{9306;9307 } -> 9309 [label="", arrowhead=lvee, arrowtail=none, dir=both]


9309 [URL="[[(Her)ontwerpen van een dienst]]", label="(Her)ontwerpen van een dienst"]
9304 [URL="[[Diensten leveren volgens de afspraken]]", label="Diensten leveren volgens de afspraken"]
9309 -> { 9304} [label="is gerelateerd aan", arrowhead=lvee, ]
/* Inkomende relaties. Relatie=omvat, Label=onderdeel van, Bronpagina=(Her)ontwerpen van een dienst */
9309 [URL="[[(Her)ontwerpen van een dienst]]", label="(Her)ontwerpen van een dienst"]

{ } -> 9309 [label="onderdeel van", arrowhead=none, arrowtail=odiamond, dir=both]

/* Inkomende relaties. Relatie=Realiseert, Label=realiseert, Bronpagina=(Her)ontwerpen van een dienst */
9309 [URL="[[(Her)ontwerpen van een dienst]]", label="(Her)ontwerpen van een dienst"]

{ } -> 9309 [label="realiseert", arrowhead=onormal, style="dotted", arrowtail=none, dir=both]
}

Oude visualisatie

black: Is gerelateerd aan

Gerelateerde onderwerpen

Past toe
Wordt toegepast in