Actueel

Uit NORA Online
Versie door Jdirks2 (Overleg | bijdragen) op 18 jul 2018 om 16:41

(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

Op deze pagina staan alle recente updates over NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur en de komende bijeenkomsten. Een exacte lijst van toegevoegde of veranderde pagina's in de wiki? Kijk bij Recente wijzigingen.

Je kunt je ook abonneren op updates van NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur via RSS.

Agenda

→ Lees volledige agenda

Updates

Uitnodiging via Kennisplatform API

21 januari 2019 - 13 februari 2019 is er vanaf 13.00 uur in de Prodentfabriek in Amersfoort een consultatiebijeenkomst over de Nederlandse API-strategie. Ook wordt tijdens die bijeenkomst de Gouden API uitgereikt, voor de beste API van de Nederlandse overheid. Namens Geonovum en het kennisplatform API mogen we jullie van harte uitnodigen daarbij aanwezig te zijn.

Consultatie API-strategie

Bij het implementeren van een API kan je veel keuzes maken. Wat is dan wijsheid? En hoe kunnen we komen tot uniforme API-oplossingen voor overheidsdata? Met deze vragen in gedachte, is begin 2018 het Kennisplatform API’s gestart. In dit platform delen verschillende organisaties hun kennis over het toepassen van API’s en verkennen zij nut en noodzaak om de aanpak van API’s onderling af te stemmen en waar nodig te standaardiseren. Op 13 februari presenteert het Kennisplatform de conceptversie van een Nederlandse API strategie die vanaf die dag in consultatie gaat.

Beste API van de overheid

Ook maakt het Kennisplatform API deze dag bekend wie van de tien genomineerden naar huis gaat met het gouden API voor de 'beste API van de overheid'. Een vakjury buigt zich momenteel over de vraag welke genomineerde API zich het meeste onderscheidt op de aspecten toegankelijkheidHoudt in dat informatie vindbaar, interpreteerbaar en uitwisselbaar is., implementeerbaarheid en waarde voor de eindgebruiker. Het wordt spannend!

Verder programma

Naast de consultatie en prijsuitreiking, verzorgt Theo Peters van de VNG een werksessie over het developers portal en Marcel Reuvers van Kadaster een API-feedback sessie. Ook zijn er verschillende picknicksessies waarbij je kunt aanschuiven om bijgepraat te raken op bijvoorbeeld de GDI en APIs, OASv3 en het profiel openid connect. En natuurlijk is er alle ruimte om bij te praten.

Meer informatie en aanmelden

Deze uitnodiging is overgenomen van de mailchimp-versie. Contactpersoon voor deze sessie is Frank Terpstra (Geonovum). Inschrijven kan via het webformulier bij de mailchimp-uitnodiging.


Sandra van Dalen volgt Menno Gmelig Meijling op als secretaris van de NORA Gebruikersraad

14 januari 2019 - Per 1 januari heeftt Menno Gmelig Meijling zijn taken als secretaris van de NORA Gebruikersraad neergelegd. Zijn dagelijkse werkzaamheden als architect bij ICTU richten zich steeds meer op projecten met een Europese component, zoals de Single Digital Gateway. In de praktijk blijkt dat lastig te combineren met het secretarisschap.

Menno heeft op 29 november 2018 afscheid genomen in de vergadering van de Gebruikersraad. Hij heeft daar beloofd dat we nog veel van hem gaan horen, aangezien hij de kennis en ervaring die in de Europese trajecten worden opgedaan weer wil delen binnen de NORA Familie. Als afscheidscadeautje gaven we hem daarom een zogenaamde 'magische mok' van NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur mee: een mok die er leeg zwart uitziet, maar als je hem vult met een hete drank opeens een afbeelding vertoont. In dit geval worden dan de basisprincipes van de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur zichtbaar, met het opschrift "NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur, voor een goed gesprek over de inhoud." We hopen dat dit hem stimuleert om regelmatig een kopje koffie te komen drinken en ons bij te praten, als gewaardeerd lid van de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Familie.

Toen Menno een paar jaar geleden aantrad hadden we nog geen vaste, inhoudelijke voorzitter van de Gebruikersraad. Nu we die wel hebben is het minder logisch geworden om ook een secretaris te hebben die architect is. Voor de opvolging van Menno is dus gezocht naar iemand die vooral affiniteit en ervaring heeft met de rol zelf: contact met de leden van de Gebruikersraad, ondersteunen en meedenken met de voorzitter, nadenken over de best passende vorm en inhoud van een vergadering met het oog op een jaaragenda en natuurlijk mensen in beweging krijgen.

Zo vonden we Sandra van Dalen, secretaris en projectleider bij ICTU (Linkedinprofiel). Sandra heeft zichzelf voorgesteld in de vergadering van november en is al hard aan de slag met de vergaderingen van 2019. Samen met Nadeem wil ze de Gebruikersraad helpen hun eigen rol te vinden en die krachtig op te pakken.


Onderzoek toepassing van NORA Principes breder uitgezet

10 januari 2019 - In opdracht van de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur gebruikersraad zijn Martin van den Berg (DNB) en Robert van Wessel (ICTU) gestart met een onderzoek naar de toepassing van de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur principes.

Doel

Het doel van dit onderzoek is om de praktische bruikbaarheid van de basis- en afgeleide-principes te vergroten en om ‘good practises’ over de toepassing van deze principes te achterhalen. Zodoende kunnen we verbeteringen doorvoeren op die gebieden.

In de afgelopen twee jaar zijn al specifiek een drietal principes onder handen genomen (AP16, AP17 en AP19) en zijn de Informatiebeveiligingsprincipes geactualiseerd (AP40, AP41, AP42, AP43, AP44). Nu kijken we ook naar compleetheid en andere kwaliteitsaspecten van de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur principes op verzoek van een aantal NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur gebruikers.

Werkwijze

We maken graag gebruik van kennis uit de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur community. Daartoe hebben we in december zo’n 50-tal actieve NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur gebruikers benaderd met een online vragenlijst waar ze hun ideeën en verbetersuggesties in kwijt konden. Nu wordt deze vragenlijst ook opengezet voor de gehele NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur community en andere geïnteresseerden in de digitale architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. van de Nederlandse overheid. Er komen vragen aan de orde als:

 • Op wat voor manier maak je momenteel gebruik van de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur principes?
 • Hoe ervaar je de bruikbaarheid van de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur principes binnen je organisatie en wat zou je eraan willen verbeteren?
 • Welke belangrijke onderwerpen ontbreken momenteel in de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur principes?

Meedoen aan het onderzoek

Je kunt meedoen aan het onderzoek via deze link: https://ictu-onderzoek.datacoll.nl/plbxuutgyg?l=nl. Je mag de link en de oproep mee te doen ook verder verspreiden via mail of social media. De doelgroep is iedereen die zich bezig houdt met architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. in of voor de publieke sector.

Natuurlijk is er een privacyverklaring die aangeeft wat we wel en niet met de ingevulde informatie doen.

Heb je nog vragen, stuur dan even een berichtje naar robert.van.wessel@ictu.nl.


Onderzoek toepassing van NORA Principes

12 december 2018 - In opdracht van de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur gebruikersraad zijn Martin van den Berg (DNB) en Robert van Wessel (ICTU) gestart met een onderzoek naar de toepassing van de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur principes.

Doel

Het doel van dit onderzoek is om de praktische bruikbaarheid van de basis- en afgeleide-principes te vergroten en om ‘good practises’ over de toepassing van deze principes te achterhalen. Zodoende kunnen we verbeteringen doorvoeren op die gebieden.

In de afgelopen twee jaar zijn al specifiek een drietal principes onder handen genomen (AP16, AP17 en AP19) en zijn de Informatiebeveiligingsprincipes geactualiseerd (AP40, AP41, AP42, AP43, AP44). Nu kijken we ook naar compleetheid en andere kwaliteitsaspecten van de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur principes op verzoek van een aantal NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur gebruikers.

Werkwijze

We maken graag gebruik van kennis uit de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur community. Vandaar dat we een zo’n 50-tal actieve NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur gebruikers hebben benaderd (aanspreekpunten van de architecturen uit de NORA Familie en geïnteresseerden in onze nieuwsbrief) met een online vragenlijst waar ze hun ideeën en verbetersuggesties in kwijt kunnen. Hierin komen vragen aan de orde als:

 • Op wat voor manier maakt je momenteel gebruik van de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur principes?
 • Hoe ervaart je de bruikbaarheid van de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur principes binnen je organisatie en wat zou je eraan willen verbeteren?
 • Welke belangrijke onderwerpen ontbreken momenteel in de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur principes?

De vragenlijst staat open tot het einde van het jaar en in een later stadium wordt de vragenlijst ook opengezet voor de gehele NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur community en andere geïnteresseerden. Voor vragen graag even een bericht naar robert.van.wessel@ictu.nl.


De lanceringsbijeenkomst voor de DERA 2.0 was een groot succes

15 november 2018 - Op 12 november waren we als NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur getuige van de lancering van de DERA (Digitale Erfgoed Referentie Architectuur) 2.0 als nieuwste dochter van de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur. Ruim zestig betrokkenen uit het Netwerk Digitaal Erfgoed maakten kennis met de meer uitgebreide DERA en gingen gelijk in discussie over de vraag hoe nu verder te gaan om zoveel mogelijk meerwaarde te halen uit de referentiearchitectuur. De 2.0 versie is namelijk nadrukkelijk niet 'af,' maar de eerste stap naar steeds concretere afspraken. Volgend jaar al hoopt de werkgroep een 3.0 versie te realiseren, met een hoop input vanuit de praktijk. De lancering is dan ook een echte vuurdoop: waar loop je in de praktijk tegen aan als je er mee aan de slag gaat? Het hele verslag vind je bij de trotse vader, het Netwerk Digitaal Erfgoed].

De mooiste quotes van de middag:

"We moeten natuurlijk nog zien wat het wordt met de DERA, maar het is in ieder geval geen lelijk kind."
"Misschien groeit ze wel uit tot een prinses."
"We spreken nog niet helemaal de zelfde taal, tussen de wolligheid van het beleid en de modder waarin we als leveranciers staan is nog een leegte te overbruggen."
"Leveranciers kunnen ook hun eigen afspraken inbrengen in de DERA, we nodigen ze juist uit om mee te praten."

Geboortekaartje en doop van de DERA op de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Gebruikersdag van 29 november

Als NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur zijn we trots de DERA op 29 november te mogen introduceren als onze nieuwe dochter. Niet als prinsesje, maar als een echte astronaut die de eerste lancering al achter de rug heeft...

Wil je een geboortekaartje ontvangen? Kom dan naar de NORA Gebruikersdag op 29 november. Kun je echt niet? De digitale versie van het kaartje verspreiden we na afloop.


7 November 2018 Congres Linked Data is FAIR voor Iedereen

18 oktober 2018 - Op 7 november organiseert het Platform Linked Data Nederland een bijeenkomst met het thema "Linked Data is FAIR voor iedereen".

Het programma is grotendeels bekend: Albert Mons (GoFair) zal gaan uitleggen hoe de FAIR data principes zich steeds wijder verspreiden, en dat er een directe relatie is met Linked Data. Daarnaast neemt Ilaria Tiddi (VU) de aanwezigen mee in hoe je intelligente systemen kunt maken, ongetwijfeld met Artifical Intelligence en Linked Data. En er zal worden stilgestaan bij de vele toepassingen van Linked Data in de praktijk.

Aanmelden kan tot 1 november via de website van het Platform Linked Data Nederland.


Review Identity & Access Management verlengd tot en met 28 september 2018

3 september 2018 - Vanwege de vele reacties en de verwerking daarvan is besloten om de Openbare Review voor het onderwerp Identity & Access Management te verlengen tot en met 28 september. Op dit moment hebben we van 35 verschillende organisaties reacties ontvangen.Nog geen feedback gegeven op het door de expertgroep ontwikkelde kader? Reageer dan uiterlijk 28 september 2018.


Openbare Review

NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur houdt een openbare review van de eerste vier onderdelen van het thema Identity & Access Management. Een maand lang kan iedereen die dat wil de nieuwe pagina's verkennen, nadenken over de meerwaarde voor hem of haar en die conclusies delen met de expertgroep die ze heeft opgesteld.

Aanleiding review

Meer dan vijfentwintig professionals uit de diverse overheden hebben hun kennis bij elkaar gelegd om te komen tot een gezamenlijk kader IAMIdentity and Access Management (IAM) is vrij vertaald het beheer om er voor te zorgen dat de juiste "identiteiten" (denk daarbij vooral aan personen of computers), voor de juiste redenen en op het juiste moment toegang krijgen tot de juiste faciliteiten.: een gedeelde taal waarin we problemen, oplossingen en processen op het gebied van Identificatie, Authenticatie en Toegang kunnen bespreken. Daarnaast hebben ze de huidige situatie in kaart gebracht als het gaat om Identiteitenbeheer, Authenticatie en de impact van de EU-verordening eIDAS voor Nederland.

Nu wordt het tijd om te toetsen of de verzamelde kennis inderdaad meerwaarde heeft: is het begrijpelijk, toepasbaar en afdoende om in de praktijk aan het werk te kunnen?

Doelgroep review

Goed regelen wie er toegang hebben tot digitale diensten is noodzakelijk: in elk project, in elke organisatie, en in elke sector. We hopen daarom op een diverse groep reviewers. Niet alleen de experts van binnen en buiten de overheden, maar juist ook de mensen die zich geen expert voelen en behoefte hebben aan wat houvast.

Meedoen aan de review

Doe mee door:

 • de reviewvragen te beantwoorden in een mail naar nora@ictu.nl of
 • op elke pagina waar je een opmerking over wilt maken rechtsboven te klikken op de link
  stuur review-opmerkingen

Het is voor de verwerking het handigste als alle opmerkingen per pagina gegroepeerd binnenkomen in een aparte mail, die deze link ook automatisch naar de juiste personen stuurt.
Stuur je toch liever maar één mail, geef dan duidelijk aan over welke pagina welke opmerking gaat.

Scope review

De volgende pagina's (en hun subpagina's) zijn onderdeel van de review:

Identity & Access Management (kader)
Authenticatie in de praktijk
Identiteitenbeheer
Impact eIDAS voor Nederland

Meer informatie review

Op de pagina Review IAM staat alle informatie over de review:

 • vier reviewvragen bij het Kader IAMIdentity and Access Management (IAM) is vrij vertaald het beheer om er voor te zorgen dat de juiste "identiteiten" (denk daarbij vooral aan personen of computers), voor de juiste redenen en op het juiste moment toegang krijgen tot de juiste faciliteiten.
 • twee reviewvragen bij de overige pagina's
 • de aanloop naar de review
 • het reviewproces


Onder de titel Mastering Alliances is er een Engelstalige vertaling uitgebracht van Ketens de Baas

23 augustus 2018 - : → English version of this article

Vanwege de internationale belangstelling voor de publicatie 'Ketens de Baas' over Ketensturing en samenwerking in ketens is er een Engelstalige vertaling gemaakt met als titel Mastering Alliances. Wie een papieren exemplaar wil kan contact opnemen met de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur contactpersoon Ketensturing, Erik Ruiterman (erikruiterman@uwv.nl)

Download Mastering Alliances (PDF, 7,6 MB).
ePub version

Dit is een professionele vertaling van de tweede druk van Ketens de Baas (zomer 2018).


'Mastering Alliances' published, a whitepaper on cross-organizational collaboration

23 augustus 2018 - The new publication 'Mastering Alliances' seeks to provide alliance management tools to managers and other professionals involved in the development and operation of cross-organizational collaboration.

This white paper is a translation of the Dutch publication 'Ketens de Baas' and was based on the 10+ years of experience the authors have in the Dutch alliance for data and tax on wages. The alliance won the ASAP Individual Alliance Excellence Award in 2017 and has been called 'the financial and data aorta of the Netherlands' because it is responsible for 60% of all revenues for the Dutch Internal Revenue Service.

Schematic of the eight pillars of alliance management, two each in four dimensions: Cultural dimension: 1 Mindset focused on alliance collaboration, 2 Objective bound playing field. Relational dimension: 3 Trust between alliance partners, 4 Dialogue between alliance partners. Procedural dimension: 5 an overarching organizational alliance structure, 6 Transparancy about results. Content dimension: 7 Knowledge about the alliance, 8 An inspiring alliance objective.
Eight pillars of alliance management as listed in Mastering alliances

Downloads and hard-copy available now

The publication is now available free of charge for all interested parties:

Download Mastering Alliances (PDF, 7,6 MB).
Download ePUB version Mastering Alliances

A hard-copy version is also available, a postal or shipping fee may be charged if applicable.

Request your copy in print (mail to Erik Ruiterman, NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur contact Alliance Management)

Eight pillars of alliance management

The focus of the publication is not the technical challenges of cross-organizational information exchange, but rather the entire set of basic requirements to manage alliances across the board: the 'pillars' of alliance management. The publication lists eight such pillars, two each among four dimensions:

 1. Mindset focused on alliance collaboration (Cultural dimension),
 2. Objective bound playing field (Cultural dimension),
 3. Trust between alliance partners (Relational dimension),
 4. Dialogue between alliance partners (Relational dimension),
 5. an overarching organizational alliance structure (Procedural dimension),
 6. Transparancy about results (Procedural dimension),
 7. Knowledge about the alliance (Content dimension),
 8. An inspiring alliance objective (Content dimension).


Internetconsultatie Open Standaarden PDF/UA, TLS, STOSAG, SHACL, S/MIME, STARTTLS en DANE

20 augustus 2018 - Het Forum Standaardisatie houdt van 6 augustus 2018 t/m 10 september 2018 weer een openbare consultatie over open standaarden. De openbare consultaties bieden een mogelijkheid voor geïnteresseerden om mee te praten over de standaarden die het Forum Standaardisatie op de lijst open standaarden plaatst of daarvan verwijdert.

Afgelopen periode zijn standaarden getoetst voor verplicht (‘pas toe of leg uit’) of aanbevolen gebruik door overheden. De huidige consultatie betreft verschillende adviezen aan het Forum Standaardisatie, namelijk:

Pas toe of leg uit

 • Het advies om de standaard PDF/UA (documentformaat dat voldoet aan wettelijke toegankelijkheidseisen) op de ‘pas toe of leg uit’ lijst te plaatsen;
 • Het advies om de standaard TLS 1.3 (nieuwe versie van TLS, standaard voor de beveiliging van verbindingen over het internet) op de ‘pas toe of leg uit’ lijst te plaatsen;
 • Het advies om het functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening van de standaarden STARTTLS en DANE (e-mail beveiliging) uit te breiden met uitgaande e-mail.
 • Het advies om de standaard STOSAG 1.0 (gegevensuitwisseling in de afvalverwerking) van de 'pas toe of leg uit' lijst te verwijderen.

Aanbevolen

 • Het advies om de standaard SHACL (linked data standaard) op de lijst aanbevolen standaarden te plaatsen;
 • Het advies om de standaard S/MIME (e-mail beveiliging) alleen voor digitale ondertekening van e-mail (niet voor versleuteling van berichten) op de lijst aanbevolen standaarden te plaatsen.

Zie voor meer informatie en inhoudelijke details over deze openbare consultatie www.forumstandaardisatie.nl/thema/openbare-consultatie.

Je kunt je commentaar sturen naar info@forumstandaardisatie.nl. Dit wordt teruggekoppeld aan de experts die het advies samenstelden en samen met het advies aangeboden aan de leden van het Forum Standaardisatie.


Noraonline.nl is weer bereikbaar, storing opgelost

13 augustus 2018 - Tussen 14.20 en 15.30 uur was er een storing bij de hosting provider van noraonline.nl. De website was hierdoor meer dan een uur onbereikbaar. Inmiddels is de storing opgelost en is de bereikbaarheid terug naar normaal.

Onze leveranciers hebben de oorzaak van de storing nog in onderzoek. Als dat nodig blijkt nemen we samen maatregelen om storingen in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen of de impact te beperken.

Als je op enig moment moeite hebt om noraonline te bereiken kun je dat altijd rechtstreeks bij ons melden via nora@ictu.nl of op twitter (@NORArchitectuur). Dat helpt ons om problemen snel op te lossen, maar kan ook jou helpen als je er bij vermeldt waar je naar op zoek was: de meeste kennis op noraonline komt uit de hoofden van mensen en die vallen gelukkig niet uit door digitale storingen.


Review Identity & Access Management 7 augustus - 7 september 2018

9 augustus 2018 - NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur houdt een openbare review van de eerste vier onderdelen van het thema Identity & Access Management. Een maand lang kan iedereen die dat wil de nieuwe pagina's verkennen, nadenken over de meerwaarde voor hem of haar en die conclusies delen met de expertgroep die ze heeft opgesteld.

Aanleiding review

Meer dan vijfentwintig professionals uit de diverse overheden hebben hun kennis bij elkaar gelegd om te komen tot een gezamenlijk kader IAMIdentity and Access Management (IAM) is vrij vertaald het beheer om er voor te zorgen dat de juiste "identiteiten" (denk daarbij vooral aan personen of computers), voor de juiste redenen en op het juiste moment toegang krijgen tot de juiste faciliteiten.: een gedeelde taal waarin we problemen, oplossingen en processen op het gebied van Identificatie, Authenticatie en Toegang kunnen bespreken. Daarnaast hebben ze de huidige situatie in kaart gebracht als het gaat om Identiteitenbeheer, Authenticatie en de impact van de EU-verordening eIDAS voor Nederland.

Nu wordt het tijd om te toetsen of de verzamelde kennis inderdaad meerwaarde heeft: is het begrijpelijk, toepasbaar en afdoende om in de praktijk aan het werk te kunnen?

Doelgroep review

Goed regelen wie er toegang hebben tot digitale diensten is noodzakelijk: in elk project, in elke organisatie, en in elke sector. We hopen daarom op een diverse groep reviewers. Niet alleen de experts van binnen en buiten de overheden, maar juist ook de mensen die zich geen expert voelen en behoefte hebben aan wat houvast.

Meedoen aan de review

Doe mee door:

 • de reviewvragen te beantwoorden in een mail naar nora@ictu.nl of
 • op elke pagina waar je een opmerking over wilt maken rechtsboven te klikken op de link
  stuur review-opmerkingen

Het is voor de verwerking het handigste als alle opmerkingen per pagina gegroepeerd binnenkomen in een aparte mail, die deze link ook automatisch naar de juiste personen stuurt.
Stuur je toch liever maar één mail, geef dan duidelijk aan over welke pagina welke opmerking gaat.

Scope review

De volgende pagina's (en hun subpagina's) zijn onderdeel van de review:

Identity & Access Management (kader)
Authenticatie in de praktijk
Identiteitenbeheer
Impact eIDAS voor Nederland

Meer informatie review

Op de pagina Review IAM staat alle informatie over de review:

 • vier reviewvragen bij het Kader IAMIdentity and Access Management (IAM) is vrij vertaald het beheer om er voor te zorgen dat de juiste "identiteiten" (denk daarbij vooral aan personen of computers), voor de juiste redenen en op het juiste moment toegang krijgen tot de juiste faciliteiten.
 • twee reviewvragen bij de overige pagina's
 • de aanloop naar de review
 • het reviewproces


Congres Zaakgericht werken voor de Overheid 2018: Connect!

1 augustus 2018 - Op 25 september 2018 is het congres Zaakgericht Werken voor de overheid 2018 gepland met als thema Connect!. Het congres is interessant voor wie bezig is met Zaakgericht Werken.

Meer informatie over het congres, het programma, de doelgroep en de aanmeldprocedure is te vinden op overheid.heliview.nl.


Presentaties, impressie en vervolgstappen van NORA Gebruikersdag 29 mei 2018 gepubliceerd

20 juni 2018 -
logo NORA Gebruikersdag, de teksten NORA (blauw), Gebruikersdag (paars) en Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (lichtblauw), voor een takje met daaraan puzzelstukjes in blauw en paars
Zo'n 80 deelnemers hadden zich ingeschreven voor de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Gebruikersdag van 29 mei. Ondanks de warmte en dankzij de gastvrijheid van het Centraal Bureau voor de Statistiek was het een geslaagde dag met veel energie, inspiratie en nieuwe indrukken. Dank aan alle deelnemers, sprekers en ondersteuners: zonder jullie was het niet mogelijk geweest.

Natuurlijk laten we het als NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur team niet bij deze dag: de meeste themasessies leiden tot vervolgstappen in de doorontwikkeling van de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur. We hopen dat jullie ook in die vervolgstappen zo nu en dan mee willen denken, tegenlezen, en feedback geven. We zullen voor elk onderwerp in eerste instantie contact opnemen met de deelnemers van de sessie. Wil je meedenken over een onderwerp waar je niet fysiek bij kon zijn, meld je dan gerust bij!

Het verslag van de Gebruikersraad laat vanwege de drukte rond de Gebruikersdag nog even op zich wachten, maar het belangrijkste nieuws is dat we een nieuwe voorzitter hebben: Nadeem Taverne (CAK).

Inmiddels staat van alle themasessies al wel een korte impressie en een indicatie van het vervolg op de pagina:

Eind 2018 gaan we opnieuw een NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Gebruikersdag organiseren, namelijk op donderdag 29 november. Weet je een goede locatie voor die dag, heb je een onderwerp voor een themasessie of wil je gewoon zeker zijn dat je de uitnodiging ontvangt, neem dan even contact op met NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Beheer via nora@ictu.nl.

foto van een brede witte tafel, waarop een vlaggetjeslijn hangt in de huis-kleuren van NORA: lichtblauw, blauw, paars, donkerpaars en wit. Op de vlaggetjes staat afwisselend het logo van de Gebruikersdag, een tweetal Afgeleide Principes of het logo van de NORA Familie.
Foto van het spreekgestoelte in de grote zaal bij het CBS tijdens de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Gebruikersdag


De tweede druk van Ketens de Baas is nu ook te downloaden als pdf of EPUB

13 juni 2018 - Er is deze zomer komt een nieuwe druk uitgekomen van de populaire publicatie 'Ketens de Baas' over Ketensturing en samenwerking in ketens. Sinds 23 maart was deze al in voorpublicatie te lezen op noraonline, nu de papieren versie in omloop is maken we het ook mogelijk om de hele publicatie te downloaden als pdf of (voor de e-reader) als EPUB. Beide downloads zijn te vinden op de voorpagina van het thema Ketensturing onder 'samen leren en zoeken,' en op alle verdere pagina's binnen het thema in het kader rechts op de pagina.

Download Ketens de Baas 2e druk (PDF, 11,78 MB).
Download Ketens de Baas 2e druk als EPUB

De publicatie is ook vertaald in het Engels, zodra ook hiervan de papieren druk uitgebracht is zullen ook een Engelstalige pdf en EPUB worden toegevoegd.

Wijzigingen in tweede druk

De wereld van ketens en ketensamenwerking heeft sinds de eerste druk in 2013 niet stil gestaan. Het denken over ketens is inmiddels geëvolueerd naar een denken in termen van ecosystemen. Ketens worden niet meer hoofdzakelijk instrumenteel beschouwd als lineaire processen van op elkaar volgende stappen. Ze worden steeds meer begrepen als processen binnen dynamische netwerken, waarbij de spelers voortdurend met elkaar in verbinding staan en elkaar beïnvloeden. Tegelijk zijn de basisgedachten over organisatie-overstijgende samenwerkingsverbanden en de besturing ervan uit ‘Ketens de Baas’ niet minder waar geworden. Integendeel, deze blijken in de Loonaangifteketen zelfs een voorwaarde te zijn om de stap te zetten naar een ecosysteem.

Ketens de Baas is daarom niet drastisch herschreven, maar vooral uitgebreid met een nieuw hoofdstuk dat ingaat op de veranderingen in ketensamenwerking.

Vaste bezoekers zullen misschien merken dat we Ketensturing wat anders hebben gestructureerd: Het navigatieblok rechts geeft je de hele inhoudsopgave en binnen een aantal pagina's kun je door op ▼ te klikken koppen openklikken (en met ▲ weer dicht). Wie gewend was aan de doorklikknoppen onderin om van alinea naar alinea te gaan kan deze overigens gewoon blijven gebruiken.


Presentatie en vervolgstappen sessie Architectuur bij Toezicht en Inspecties gepubliceerd

6 juni 2018 - De presentatie, een impressie van de bijeenkomst en de vervolgstappen zijn toegevoegd aan de themasessie Architectuur bij Toezicht en Inspecties die op 29 mei is gehouden op de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Gebruikersdag.


Wijziging Afgeleide Principes 16 en 17 geïmplementeerd in de wiki (samenvoeging tot één AP met ID AP17)

11 mei 2018 - AP16 en AP17 van NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur zijn op 11 mei samengevoegd en gewijzigd in het kader van Afgeleide Principes Revisited. Het betreft de implementatie van het Request for Change AP16/AP17 (PDF, 813 kB) dat in de NORA Gebruikersraad is goedgekeurd op 14 november 2017. U vindt het vernieuwde AP17 op de pagina Informatie-objecten systematisch beschreven, het oude AP16 is in de wiki gemarkeerd als Vervangen en blijft gewoon in te zien. De oude versie van AP17 is terug te lezen via deze link of via het tabblad Geschiedenis.

Wat is er gewijzigd?

De twee principes zijn samengevoegd, omdat de unieke identificatieHet bekend maken van de identiteit van personen, organisaties of IT-voorzieningen. van informatie-objecten slechts één element is van het beschrijven er van. Omdat AP17 een van de meest bekende AP's is houden we dat aan als ID voor het samengevoegde principe.

Naast de samenvoeging van AP16 is AP17 ook verder geheel geactualiseerd, van titel en stelling tot rationale, implicaties en voorbeelden. We hebben zo veel mogelijk geprobeerd direct te verwijzen naar praktijkvoorbeelden en een stappenplan toegevoegd om informatieobjecten te beschrijven in een informatiemodel.

Het vernieuwde principe helpt nog steeds bij het realiseren van vier basisprincipes: BP02 Vindbaar, BP03 Toegankelijk, BP04 Standaard en BP06 Transparant.

Waarom deze wijziging?

De NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Community gaf dit principe een van de hoogste prioriteiten in de actualisatieslag Afgeleide Principes Revisited. Sinds de vorige actualisatie (2014) is er een hoop extra ervaring opgedaan met het beschrijven van informatieobjecten en zijn er goede voorbeelden beschikbaar gekomen die navolging vragen. Waar de oude AP's 16 en 17 nog vrij abstract waren geeft het vernieuwde AP17 meer concreet invulling aan wat je moet doen om je informatieobjecten zo te beschrijven in een informatiemodel dat digitale uitwisseling mogelijk wordt, ook over de grenzen van organisaties en domeinen heen.

Wat betekent dit voor mijn praktijk?

De principes zoals die op noraonline staan zijn altijd de actueel geldende versie. Dat betekent dat ze als 'Pas toe of leg uit' richtlijn gelden voor de hele publieke sector: iedereen moet er rekening mee houden bij het maken van nieuwe (project-)architecturen en het (door-)ontwikkelen van voorzieningen. Maar ook bij het beheren en actualiseren van bestaande domein- of enterprise architecturen.

Natuurlijk is het logisch dat het even kan duren tot je de nieuwste versie kunt meenemen in projecten en documentatie die al (bijna) klaar is op het moment dat NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur een wijziging implementeert. Probeer echter wel direct te kijken wat de impact voor het project of de architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. zou zijn: misschien kun je zonder al te veel inspanning direct meerwaarde behalen.

Als je vragen hebt of advies kunt gebruiken bij het bepalen van de impact in je eigen praktijk dan mag je altijd contact opnemen met nora@ictu.nl.

Waarom wordt het samengevoegde AP, AP17 en niet AP16 of AP45?

De integratie van AP16 in AP17 is geen inhoudelijke koerswijziging, maar verdieping, actualisatie en verduidelijking van de bestaande principes. We wijzigen het ID van een principe alleen wanneer er inhoudelijke koerswijzigingen zijn geweest, dus een nieuw ID was niet nodig. In de beleving van veel architecten was AP16 al een onderdeel van AP17, dus het lag voor de hand om AP17 als ID aan te houden en niet AP16.


Nieuwe NORA-contactpersoon voor Zaakgericht Werken

19 april 2018 -
Foto Ellen van der Steen
Ellen van der Steen, e.vandersteen@apeldoorn.nl
Ellen van der Steen, adviseur binnen het team Proces en Control van de gemeente Apeldoorn, is de nieuwe NORA-contactpersoon voor het thema Zaakgericht Werken. Als je vragen hebt over dit onderwerp, kansen ziet om het thema in NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur te verbeteren, een voorbeeld wilt aandragen of een idee hebt voor een bijeenkomst kun je je bij haar melden. Bij gebrek aan een contactpersoon zijn de pagina's het afgelopen jaar nauwelijks gewijzigd, dus er is het een en ander verouderd. De komende tijd zal Ellen opnieuw naar het thema gaan kijken met het oog op actualisatie en aanvulling, dus als je daarbij mee wilt denken ben je van harte welkom.

Wat is de rol van NORA-contactpersoon voor een thema?

Contactpersonen zijn het menselijke gezicht van een thema en het eerste aanspreekpunt voor gebruikers. Vaak hebben ze inhoudelijk behoorlijk veel verstand van het onderwerp, maar ze schromen ook niet om je vraag door te zetten naar een specifieke expert of groepje ervaringsdeskundigen. Contactpersonen verbinden verschillende onderwerpen en communities door nieuws en interessante bijeenkomsten te delen tussen netwerken en actief mee te denken in de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Familie.

Zaakgericht Werken en NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur

Veel organisaties zijn bezig met (de overgang naar) Zaakgericht Werken (ZGW) en bij die ervaring horen op zijn tijd vragen en dilemma's. Hoe past ZGW bijvoorbeeld in de bestaande architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. en welke impact heeft het daar op? Daar wil je over kunnen praten met anderen die hetzelfde hebben meegemaakt, of met experts op het gebied. Er zijn gelukkig al een aantal communities ontstaan rondom ZGW, zoals binnen het BREED-netwerk. Binnen de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Familie is de GEMMA al jaren actief met dit thema bezig. Zij hebben recentelijk nog een nieuwe ondersteuningsaanpak ZGW gestart. Omdat de drempel voor andere organisaties naar GEMMA toch wat hoog is en er bovendien ook andere issues kunnen spelen heeft NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur ook al jaren een aantal pagina's over Zaakgericht werken die goed worden bezocht.

Net als alle thema's van NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur ontwikkelen we deze pagina's vraaggericht verder, dus laat het vooral weten als het niet voldoet aan je verwachtingen of als je kansen ziet ter verbetering.


Gemeenten kunnen eigen architectuurmodel downloaden via GEMMA

4 april 2018 - De GEMMA is de modelarchitectuur voor gemeenten, waar gemeenten hun eigen architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. op kunnen baseren. Omdat lang niet alle gemeenten daar de kennis en capaciteit voor in huis hebben proberen ze dit zo makkelijk mogelijk te maken. Zo kun je als gemeente inmiddels een eigen architectuurmodel samenstellen en downloaden op basis van de GEMMA en je eigen softwarepakketten. Die softwarepakketten staan in de Softwarecatalogus en zijn uniform beschreven qua globale functionaliteit, standaarden et cetera, waardoor ze automatisch geplot worden op GEMMA referentiecomponenten. Zo ontstaat een consistent en op de eigen gemeente toegespitst model.

Wat is de GEMMA Softwarecatalogus?

De GEMMA Softwarecatalogus is een instrument waarmee de softwarepakketten die een gemeente gebruikt kunnen worden geregistreerd. In dit online informatiesysteemEen samenhangend geheel van gegevensverzamelingen en de daarbij behorende personen, procedures, processen en programmatuur alsmede de voor het informatiesysteem getroffen voorzieningen voor opslag, verwerking en communicatie. staat het (verwachte) softwareaanbod voor gemeenten en het gebruik door gemeenten. Per softwareproduct is aangegeven wat de globale functionaliteit is, wat de productplanning is en welke standaarden worden ondersteund.

Wat kunnen gemeenten met de Softwarecatalogus?

Gemeenten kunnen de Softwarecatalogus gebruiken bij ICT-vervangings- of investeringsvraagstukken binnen de gemeente of samenwerkingsverband. Gemeenten kunnen ingevoerde applicatielandschap en koppelingen vergelijken met andere gemeenten en contact zoeken met vergelijkbare gemeenten. Bijvoorbeeld bij:

 • marktoriëntatie voor nieuwe of vervangende software;
 • vergelijken met andere gemeenten;
 • contact leggen met gemeenten met interessant productportfolio;
 • het plannen van ICT vervangingen;
 • het opstellen van een programma van eisen;
 • het beoordelen van offertes;
 • het bespreken van meningsverschillen met hun leverancier over wat is afgesproken en wat is geleverd.

Wat hebben leveranciers aan de Softwarecatalogus?

ICT-leveranciers kunnen dankzij de Softwarecatalogus hun aanbod op elkaar afstemmen en inspelen op ondersteuning van nieuwe standaarden en functionaliteiten.

Mogelijkheid om software te plotten op GEMMA views

In de GEMMA-softwarecatalogus wordt ook de functionaliteit geboden het gemeentelijk landschap af te beelden op de GEMMA views zoals deze in GEMMA Online worden aangeboden. Zo kan een gemeente zijn applicatielandschap plotten een het gemeentelijk sociaal domein of op de nieuwe functionaliteit zoals deze geboden moet worden als gevolg van de invoering van de omgevingswet. De softwarepakketten worden automatisch geplot op de bijbehorende GEMMA-referentiecomponenten.

GEMMA API

Desgewenst kan men ook de complete GEMMA-referentiearchitectuur downloaden inclusief de alle views waarin referentiecomponenten staan waarop de gemeentelijke softwarepakketten geplot kunnen worden. GEMMA Online heeft een API waarmee de GEMMA views en export gerealiseerd kunnen worden. De export wordt gedaan in het ArchiMate Exchange File Format (AMEFF) voor ArchiMate versie 2.1 en binnenkort ook voor versie 3.01. Op deze manier kan een gemeente versneld aan de gang met haar eigen architectuurmodellen. Momenteel werkt VNG aan de mogelijkheid om modellen te updaten voor als er een nieuwe GEMMA versie verschijnt, zodat uitbreiding op het gemeentelijk model intact blijven.

Contact

Wil je meer weten, of heb je suggesties voor GEMMA, neem dan even contact op met Toine Schijvenaars (InformatieBetekenisvolle gegevens. Architect) bij VNG Realisatie (de beheerorganisatie van GEMMA) : gemmaonline@vng.nl.


Saco Bekius nam op 13 maart 2018 afscheid als voorzitter van de NORA Gebruikersraad

3 april 2018 -
foto van Saco Bekius met een witte stropdas met daarop de iconen van de NORA Basisprincipes.
Saco met zijn nieuwe NORA-stropdas
Zoals al aangekondigd is Saco Bekius gestopt als voorzitter van de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Gebruikersraad, omdat hij zijn baan bij de Belastingdienst heeft verruild voor een functie in de private sector. In zijn laatste vergadering als voorzitter bedankte Norbert Jansen (projectleider NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur, ICTU) hem voor zijn diensten. Als afscheidscadeautje kreeg Saco een NORA-stropdas, met alle tien Basisprincipes er op.

Saco bedankte de aanwezigen voor een mooie tijd. In zijn speech gaf Norbert aan dat ‘Saco gewoon Saco is’ en Saco stelt ons gerust dat hij dat ook van plan is te blijven in de private sector. Hij benoemt architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. als iets groots, waarin je vanaf verschillende plekken, functies en rollen heel andere dingen kunt herkennen. Net als in de parabel van de blinden en de olifant hebben we het steeds op verschillende plekken vast en leren we zo meer over het geheel.

We wensen vanuit NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Saco een mooie tijd en nieuwe inzichten vanaf zijn nieuwe plek. De procedure voor een nieuwe voorzitter loopt, dus hopelijk kunnen we in de Gebruikersraad van 29 mei een nieuwe voorzitter introduceren.

Cartoon van de parabel van de blinden en de olifant: zes blinde kinderen betasten elk een volledig ander deel van een olifant en krijgen zo een heel andere indruk van wat een olifant is: slagtand, slurf, oor, buik, poot en staart.
Cartoon van de parabel van de blinden en de olifant

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten