Actueel

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Op deze pagina staan alle recente updates over NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur en de komende bijeenkomsten. Een exacte lijst van toegevoegde of veranderde pagina's in de wiki? Kijk bij Recente wijzigingen.

Je kunt je ook abonneren op updates van NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur via RSS.

Updates

Voor een overzicht van alle updates bekijk de pagina alle nieuwsberichten.


Technische upgrade noraonline.nl op 17 mei 2021

4 mei 2021 - Op 17 mei vind een technische upgrade plaats van noraonline.nl naar een nieuwere versie van het onderliggende platform. We zorgen voor een snelle overgang met zo min mogelijk verstoring. Daarvoor is het nodig dat de inhoud die dag bevroren wordt. Met deze nieuwe versie blijven we bij met de nieuwe functionaliteiten en beveiligingsupdates van de open source software. Tegelijk wordt de Digitoegankelijkheid verbeterd en wordt infrastructuur vervangen waardoor we weer aan alle verplichte open standaarden voldoen.

Inhoud bevroren op 17 mei

Vanaf 8 uur 's ochtends op 17 mei 2021 wordt noraonline op 'alleen lezen' gezet. Vanaf dat moment kunnen pagina's niet aangepast worden, zodat op de achtergrond het platform kan worden aangepast. Als de upgrade op de achtergrond klaar is wordt het platform gewisseld. Bij die wissel kan de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur online een paar minuten onbereikbaar zijn. Als dit voltooid is komt de website weer online - we kondigen dit uiteraard aan in een nieuwsbericht hier en op Twitter (@NORArchitectuur).

Impact voor de meeste gebruikers klein

  • Inhoudelijk verandert er niets en ook de structuur van de wiki blijft hetzelfde. De meeste bezoekers zullen dan ook niets merken van de wijziging. Voor gevorderde gebruikers zijn de wijzigingen samengevat in de Release Notes voor WikiXL 3.0.
  • De striktere ICT-beveiligingsrichtlijnen van het NCSC vereisen een specifieke configuratie van TLS. Dit wordt mogelijk op het vernieuwde platform, waardoor NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur van 92% compliancy naar 100% gaat in de meting van internet.nl.
  • Toegankelijkheid van NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur online voor mensen met een beperking is verbeterd. Voor deze upgrade is een audit uitgevoerd op NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur online door een externe expert. De bevindingen die betrekking hadden op NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur's eigen uitbreidingen en content zijn doorgevoerd. Na deze upgrade zal NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur online opnieuw getest worden.

Internetconsultatie SETI en MIM

8 april 2021 - Sinds 8 april zijn er een aantal adviezen gepubliceerd en beschikbaar gesteld voor openbare consultatie m.b.t. verplichte en aanbevolen standaarden op de lijst van het Forum Standaardisatie. Het gaat om de SETU-standaard en het MIM (Metamodel voor informatiemodellen). Geïnteresseerden kunnen uiterlijk 6 mei reageren via internetconsultatie.nl.

SETU op Pas toe of leg uit

SETU is de Nederlandse implementatie van de internationale HR-XML standaard en is ontwikkeld door de grote uitzendorganisaties. Door toepassing van de SETU-Standaarden ontstaat uniformering van het elektronisch berichtenverkeer tussen aanbieders en afnemers (inleners) van tijdelijk personeel (flexibele arbeid). Het advies is nu om deze standaard toe te voegen aan de Pas toe of leg uit lijst en de achterliggende Stichting Elektronische Transacties Uitzendbranche het predicaat 'uitstekend beheer' toe te kennen. Dat betekent dat het Forum het versiebeheer van de stichting de komende jaren zal volgen, zonder elke nieuwe versie opnieuw te moeten beoordelen.

MIM op de lijst Aanbevolen standaarden

Het Metamodel voor Informatiemodellen wordt al een tijdje binnen de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Familie aanbevolen als nuttige tool of 'gezamenlijke taal' om informatiemodellen in te beschrijven. Nu is ook het advies aan het Forum Standaardisatie om het MIM aan te bevelen voor gebruik in de hele publieke sector. Het doel is om informatiemodellen en de daarop gebaseerde standaarden voor gegevensuitwisseling meer compatibel te maken. Ook voor het MIM wordt de kwalificatie 'uitstekend beheer' voorgesteld als teken van vertrouwen in het versiebeheer van de stichting Geonovum.

Reageren

Het Forum nodigt alle belanghebbenden uit om commentaar te leveren op de standaarden ter consultatie via internetconsultatie.nl:


Kan MIM jou verder helpen en hoe? Bijeenkomst 21 april

23 maart 2021 - Op 21 april organiseert Geonovum een bijeenkomst over het MIM (Metamodel voor informatiemodellen): 'De MIM factor." Wil jij weten of MIM ook jou verder kan helpen en hoe dan? Ben je benieuwd naar de laatste ontwikkelingen? Meld je dan aan via forumdesk.com/geonovum.

Waarom ook al weer het MIM?

In het kader van onderlinge samenwerking, wisselen overheidsorganisaties veel informatie uit. Daarbij is het van groot belang dat we hetzelfde verstaan onder de gegevens die we gebruiken en dat we gemeenschappelijke afspraken maken over hoe we gegevens beschrijven en uitwisselen. Vanuit die achtergrond is het Metamodel voor informatiemodellen (MIM) opgezet. MIM biedt een gemeenschappelijk vertrekpunt voor het maken van informatiemodellen. De afspraken reiken over de grenzen van bestuurslagen heen en zijn toepasbaar in uiteenlopende domeinen.

Programma 21 april

Onder leiding van Ruud Kathmann van de Waarderingskamer, nemen Paul Janssen en Dick Krijtenburg van Geonovum je mee in het geheim van de MIM-factor. Wat is het, wat kan je ermee en hoe kan de MIM factor verder ontwikkelen? Saskia van der Elst van de Politie laat zien hoe de Politie MIM gebruikt en Koos Boersma doet dit voor de watersector vanuit het Informatiehuis Water. Arjen Loeffen van Armatiek vertelt hoe MIM voordelen kan bieden vanuit het perspectief van software-ontwikkeling.


Review Raamwerk Gegevenskwaliteit t/m 1 maart 2021

28 januari 2021 - NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur en de Expertgroep Gegevensmanagement vragen alle geïnteresseerden in de publieke sector om hun feedback te geven over het nieuwe overheidsbrede Raamwerk Gegevenskwaliteit.

Waarom een overheidsbreed Raamwerk Gegevenskwaliteit?

Gegevens delen heeft alleen zin als je zicht hebt op de kwaliteit er van. Wil je overheidsbreed samen kunnen werken, dan zullen we moeten leren om op dezelfde manier te kijken naar kwaliteit. Een Raamwerk Gegevenskwaliteit kan de gedeelde taal worden om de kwaliteit van onze data te meten en te benoemen, ook over bestuurslagen heen.

Een kernteam uit de Expertgroep Gegevensmanagement heeft een eerste versie van zo’n raamwerk opgesteld op basis van internationale standaarden en de ervaringen bij o.a. DUO, Rijkswaterstaat en de Omgevingswet.

Oproep: Geef je feedback voor 1 maart

We hebben jullie hulp nodig om het raamwerk verder aan te vullen, te verbeteren en uiteindelijk uit te dragen in je eigen organisaties: Een gedeelde taal werkt alleen wanneer die ook echt gedragen wordt en toepasbaar is in alle hoeken van de overheid. Vandaar deze publieke review onder iedereen die zich bezig houdt met gegevens in de publieke sector.

Raamwerk Gegevenskwaliteit

Tot 1 maart kun je je feedback sturen naar Wim Stolk (voorzitter expertgroep Gegevensmanagement).

In het bijzonder willen we graag je antwoord op deze vragen:

  1. Heeft een raamwerk gegevenskwaliteit wat jou betreft meerwaarde?
  2. Is het raamwerk zoals het nu is beschreven te begrijpen?
  3. Kun je het raamwerk in je eigen praktijk al toepassen? Zo nee, waarom niet?
  4. Heb je aanvullingen, zoals voorbeelden, die we toe kunnen voegen, of verbeterpunten?

Dit nieuwsbericht is eerder verschenen in de NORA Nieuwsflash Gegevens van januari 2021.


Verslag en presentaties Symposium Sturen op gegevens beschikbaar

5 januari 2021 - Op 7 oktober 2020 vond het symposium "Sturen op gegevens" plaats als onderdeel van het Fieldlab Digitale Overheid in Transitie. De NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Expertgroep Gegevensmanagement was betrokken bij de organisatie van het symposium en wil graag het verslag (hieronder) en de presentaties (op pleio) onder de aandacht brengen van iedereen die niet aanwezig kon zijn. Het is ook mogelijk de opnames van de verschillende presentaties terug te kijken via de links in het verslag.


Lees oudere updates
</span>