Element bewerken: Afnemer heeft inzage - Zaakgericht werken

Ga naar: navigatie, zoeken

U hebt geen rechten om deze pagina te bewerken, want:

U hebt geen rechten om de gevraagde handeling uit te voeren.


Elementtype.png
Een geconcretiseerde eis aan een systeem, voortvloeiend uit een afgeleid principe (of themaprincipe).

Eigenschappen

Toelichting:
Deze eigenschap kan worden gebruikt om elementen te voorzien van een uitgebreide toelichting.
Implicaties:
Voorbeelden:
Deze elementeigenschap kan worden gebruikt om een element te voorzien van voorbeelden.
Status actualiteit:
Kies uit deze lijst de huidige status van dit element. Als de status anders is dan actueel graag ook een tekstuele toelichting (bij beschrijving of toelichting).

Relaties met andere elementen

Realiseert:
Toegestaan zijn een of meerdere (door komma's gescheiden) elementen van de volgende typen: Afgeleid principe, Themaprincipe
Onderdeel van:
Toegestaan zijn een of meerdere (door komma's gescheiden) elementen van de volgende typen: Thema
Heeft bron:
Toegestaan zijn een of meerdere (door komma's gescheiden) elementen van de volgende typen: Beleidskader

Vrije tekst voor nadere toelichting

 

        Annuleren