Afnemer heeft inzage - Zaakgericht werken: verschil tussen versies

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
k (Tekst vervangen - '|Elementtype=Implicatie' door '|Elementtype=Uitwerking')
(wijzigingen Ellen doorgevoerd (heeft bron en nadere toelichting))
 
Regel 1: Regel 1:
 +
De afnemer: De persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn.
 
{{#Element:
 
{{#Element:
 
|Elementtype=Uitwerking
 
|Elementtype=Uitwerking
|Toelichting=In het zaakdossier wordt alle bij de zaak behorende informatie vastgelegd. De dienstaanbieder kan deze informatie ontsluiten naar de dienstafnemer. Wat van hetgeen in het zaakdossier zit zichtbaar wordt voor de dienstafnemer wordt geregeld door autorisaties. Hoe meer wordt ontsloten naar bijvoorbeeld een burger, des te gelijkwaardiger de '''informatiepositie''' van die burger wordt. In algemene zin is een betere informatiepositie van de burger een door de overheid in te vullen randvoorwaarde bij het bevorderen van de zelfredzaamheid van burgers.  
+
|Toelichting=In het zaakdossier wordt alle bij de zaak behorende informatie vastgelegd. De dienstaanbieder kan deze informatie ontsluiten naar de dienstafnemer. Wat van hetgeen in het zaakdossier zit zichtbaar wordt voor de dienstafnemer wordt geregeld door autorisaties. Hoe meer wordt ontsloten naar bijvoorbeeld een burger, des te gelijkwaardiger de '''informatiepositie''' van die burger wordt. In algemene zin is een betere informatiepositie van de burger een door de overheid in te vullen randvoorwaarde bij het bevorderen van de zelfredzaamheid van burgers.
 
|Implicaties=* Afnemers krijgen inzage in wie zijn of haar gegevens heeft geraadpleegd en gewijzigd.
 
|Implicaties=* Afnemers krijgen inzage in wie zijn of haar gegevens heeft geraadpleegd en gewijzigd.
** Alle handelingen in het zaaksysteem worden hiervoor gelogd en zijn raadpleegbaar via een audittrail (functionele logging).
+
* Alle handelingen in het zaaksysteem worden hiervoor gelogd en zijn te raadplegen via een audittrail (functionele logging).  
** Bij iedere handeling wordt de organisatie en de rol van de raadpleger vermeld.
+
* Bij iedere handeling wordt de organisatie en de rol van de raadpleger vermeld.  
** Het doel en de wettelijke grondslag waarvoor de gegevens zijn geraadpleegd (via een verwerkingsactiviteitenregister) worden ook vermeld.
+
* Het doel en de wettelijke grondslag waarvoor de gegevens zijn geraadpleegd worden ook vermeld.  
** Relevante automatische handelingen worden hierbij eveneens vastgelegd (databaselogging).
+
* Relevante automatische handelingen worden hierbij eveneens vastgelegd (databaselogging). * De audittrail is online opvraagbaar via mijnoverheid.nl.  
* De audittrail is online opvraagbaar via mijnoverheid.nl.
+
* Voor een uniforme weergave van de logging via mijnoverheid.nl door het zaaksysteem wordt gebruik gemaakt van loggings- en autorisatiestandaarden (pas-toe). De audittrail is volledig en onweerlegbaar.
* Voor een uniforme weergave van de logging via mijnoverheid.nl door het zaaksysteem wordt gebruik gemaakt van loggings- en autorisatiestandaarden (pas-toe).
+
|Voorbeelden=De burger die een aanvraag heeft gedaan, ziet welke persoonsgebonden informatie de overheid gebruikt om zijn aanvraag te beoordelen, en wie deze heeft ingezien.
* De audittrail is volledig en onweerlegbaar.
+
|Status actualiteit=Vervangen
|Voorbeelden=De burger die een aanvraag heeft gedaan, ziet welke persoonsgebonden informatie de overheid gebruikt om zijn aanvraag te beoordelen, en wie deze heeft ingezien.  
 
|Status actualiteit=Concept
 
 
|Realiseert=Afnemer heeft inzage
 
|Realiseert=Afnemer heeft inzage
 
|Onderdeel van=Zaakgericht Werken
 
|Onderdeel van=Zaakgericht Werken
 +
|Heeft bron=AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid, wet open overheid (op komst), Regeling inzage- en correctierecht UWV 2018, Regeling verpleging en verzorging,
 
}}
 
}}

Huidige versie van 22 mei 2019 om 12:58

De afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn.: De persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn.

Uitwerking van Afnemer heeft inzage (AP26) binnen het thema Zaakgericht Werken
Stelling van het principe:
De afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. heeft inzage in de eigen informatie en het gebruik er van

Toelichting

In het zaakdossier wordt alle bij de zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden behorende informatie vastgelegd. De dienstaanbieder kan deze informatie ontsluiten naar de dienstafnemer. Wat van hetgeen in het zaakdossier zit zichtbaar wordt voor de dienstafnemer wordt geregeld door autorisaties. Hoe meer wordt ontsloten naar bijvoorbeeld een burger, des te gelijkwaardiger de informatiepositie van die burger wordt. In algemene zin is een betere informatiepositie van de burger een door de overheid in te vullen randvoorwaarde bij het bevorderen van de zelfredzaamheid van burgers.

Implicaties

  • Afnemers krijgen inzage in wie zijn of haar gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd heeft geraadpleegd en gewijzigd.
  • Alle handelingen in het zaaksysteem worden hiervoor gelogd en zijn te raadplegen via een audittrail (functionele logging).
  • Bij iedere handeling wordt de organisatie en de rol van de raadpleger vermeld.
  • Het doel en de wettelijke grondslag waarvoor de gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd zijn geraadpleegd worden ook vermeld.
  • Relevante automatische handelingen worden hierbij eveneens vastgelegd (databaselogging). * De audittrail is online opvraagbaar via mijnoverheid.nl.
  • Voor een uniforme weergave van de logging via mijnoverheid.nl door het zaaksysteem wordt gebruik gemaakt van loggings- en autorisatiestandaarden (pas-toe). De audittrail is volledig en onweerlegbaar.