Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Uit NORA Online
Versie door M.M.Vos (Overleg | bijdragen) op 10 jan 2018 om 14:14 (M.M.Vos heeft pagina Algemene Verordening Gegevensbescherming hernoemd naar Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): consistentie met upload en rest wiki)

Ga naar: navigatie, zoeken
 
Beleidskader.png
NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur is gebaseerd op bestaand overheidsbeleid (nationaal en Europees) en op de instrumenten die in het kader van dat beleid zijn ontwikkeld, zoals wetten, regels, kamerstukken en bestuursakkoorden.

Eigenschappen

BeschrijvingAlgemene verordening gegevensbescherming Per 25 mei 2018 is de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum nog maar één privacywet geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet Bescherming Persoonsgegevens geldt dan niet meer. In feite is de AVG nu al van toepassing (28 mei 2016) maar wordt zij pas gehandhaafd vanaf 28 mei 2018.
ToelichtingHerziening Europese privacywetgeving: De Europese privacyrichtlijn werd vastgesteld toen internet nog in de kinderschoenen stond. Daarom is de Europese privacywetgeving de afgelopen jaren herzien.

Het resultaat is een algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en een aparte richtlijn voor gegevensbescherming bij opsporing en vervolging. Deze richtlijn is alleen bedoeld voor politie en justitie en blijft daarom hier verder buiten beschouwing. Inhoud AVG

De AVG zorgt onder meer voor:

  • versterking en uitbreiding van privacyrechten;
  • meer verantwoordelijkheden voor organisaties;
  • dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders.
Externe verwijzinghttps://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/verordening_2016_-_679_definitief.pdf
OrganisatieEuropese Unie
Laag binnen vijflaagsmodel1

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Afnemer heeft inzage - Zaakgericht werken (Uitwerking)Heeft bronAlgemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Bundeling van diensten - Zaakgericht werken (Uitwerking)Heeft bronAlgemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Vertrouwelijk (Basisprincipe)Is beinvloed doorAlgemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Uitvoeringswet AVG (Bron)Is gerelateerd aanAlgemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Wet Bescherming Persoonsgegevens (Bron)Is gerelateerd aanAlgemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Afnemer heeft inzage - Zaakgericht werken (Uitwerking)Is gerelateerd aanAlgemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Bundeling van diensten - Zaakgericht werken (Uitwerking)Is gerelateerd aanAlgemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)