Authenticiteit

Uit NORA Online
Authenticiteit (kwaliteitsattribuut) /
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De mate waarin de identiteit van de bron van de gegevens aantoonbaar is.

Dit gaat erover of gegevens echt afkomstig zijn van de bron die je verwacht. Authenticiteit kan bijvoorbeeld worden aangetoond door de bewerker of verzender een digitale handtekening toe te laten voegen aan een gegeven. Niet te verwarren met authenticiteit in de betekenis dat ze een wettelijk verplicht gebruik kennen.

Toepassingsniveau
dataset,gegevensobject
Dimensie
Plausibiliteit
Zinsjabloon
voor OBJECTTYPE: PERCENTAGE van de gegevensobjecten is aantoonbaar afkomstig van de aanleverende partij
Deel van Raamwerk gegevenskwaliteit
Basis

In andere modellen

ISO/IEC 25024
Source credibility
NEN-ISO 19157
-
ISO 5725
-
DAMA-NL
Credibility
Kwaliteitsraamwerk Omgevingswet
Authenticiteit

Voorbeelden