BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Bouwsteen.png
Naam: BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie)
ID: BGT
Type: Bouwsteen
Subtype: Basisregistratie
Cluster: Stelsel van Basisregistraties

Beschrijving

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wordt een uniform topografisch basisbestand met objecten in heel Nederland op een schaal van 1:500 tot 1:5.000. Het doel van de realisatie van de BGT is dat de hele overheid gebruik maakt van dezelfde basisset grootschalige topografie van Nederland. Topografie is de beschrijving van de fysieke werkelijkheid. Dus de dingen die in het terrein fysiek aanwezig zijn.

Informatie

https://www.digitaleoverheid.nl/voorzieningen/gegevens/inhoud-basisregistraties/bgt/

Opdrachtgever

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Contact

BGT-website van het KadasterToepassing standaarden

StandaardToelichtingOordeelRelevantieVolgens bronGepubliceerd op
DKIMDe implementatie van DKIM wordt is 8 september 2017 afgerond.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
DNSSECDe website www.kadaster.nl ondersteunt DNSSEC (zie https://internet.nl/domain/www.kadaster.nl/87074)voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
Digikoppeling (Standaarden)Vrijwel alle koppelingen met afnemers, andere basisregistraties en evtl. front-office systemen worden gelegd op basis van Digikoppeling:
  • de koppelingen voor het aanleveren van gegevens aan LV-BAG, LV-WOZ en LV-BGT zijn gebaseerd op Digikoppeling standaarden;
  • het aanleveren door bronhouders (o.a. notariaat) van gegevens aan de BRK is niet gebaseerd op Digikoppeling;
  • de koppelingen voor het verkrijgen van informatie van gegevens uit LV BAG en LV WOZ en BRK zijn gebaseerd op Digikoppeling.
Daarnaast kan informatie uit LV's worden verkregen via PDOK (Publieke Dienstverlening op de Kaart) die gebruik maakt van de Open GEO-standaarden. Ook de informatie uit de BRT wordt op deze wijze geleverd. Gegevens uit de BGT zijn beschikbaar via PDOK.
voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.0)Het Kadaster voldeed vorig jaar al aan de Webrichtlijnen en heeft een toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd op kadaster.nl.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
Geo-standaardenNaast de INSPIRE richtlijnen, maakt het Kadaster gebruik van NEN3610 en de meest gangbare Geo standaarden voor de betreffende basisregistraties.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
HTTPS en HSTSHTTPS is correct geconfigureerd (en wordt afgedwongen) en alleen HSTS ontbreekt nog (zie https://internet.nl/domain/www.kadaster.nl/87074). Dit wordt na 8 september opgepakt, met verwachte implementatie per Q1 2018.geplandvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
IPv6 en IPv4Zowel IPv4 als IPv6 worden ondersteund door het Kadaster. (zie https://internet.nl/domain/www.kadaster.nl/87074)voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
PDF 1.7
PDF/A-1
PDF/A-2
Uittreksels worden verstrekt in PDF 1.4-formaat. Databestanden worden vooral in GML uitgewisseld. GML is een standaard XML-formaat voor Geo-data, gebaseerd op de Geo-standaarden. Afnemers melden geen problemen met het huidige PDF formaat. Daarom geeft het Kadaster geen prioriteit aan het vervangen van PDF 1.4. Voor het archiveren van kennisgevingen wordt gebruik gemaakt van PDF/A-1.voldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
SKOS (Simple Knowledge Organization System)Het Kadaster hanteert SKOS voor de beschikbaarstelling van begrippenkaders van basisregistraties. De begrippenkaders voor de BRK zoals gepubliceerd op brk.kadaster.nl, de BAG zoals gepubliceerd op bag.kadaster.nl en de BGT (IMgeo) en BRT op definities.geostandaarden.nl zijn allemaal conform SKOS. Voor de WOZ moet deze slag nog worden gemaakt. (4 van de 5 BR's)voldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
SPF (Sender Policy Framework)Is geïmplementeerd per 8 september. (zie https://internet.nl/mail/kadaster.nl/36502)voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
STARTTLS en DANESTARTTLS is geïmplementeerd, maar DANE wordt na 8 september opgepakt, met verwachte implementatie per Q1 2018. (zie https://internet.nl/domain/www.kadaster.nl/87074)geplandvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
StUFHet Kadaster maakt deels gebruik van StUF en is deels volgens de Geo-standaarden (GML) opgemaakt. StUF wordt gebruikt voor aanlevering van bronhouder naar LV-BAG, LV-WOZ en LV-BGT. WOZ en BGT worden ook geleverd in StUF.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
TLSDeze standaard wordt volledig door het Kadaster ondersteund. (zie https://internet.nl/domain/www.kadaster.nl/87074)voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018

Toelichting: Bouwstenen en gebruikte standaarden

Zie verder