BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid): verschil tussen versies

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
(download-versie te vinden)
k (foutje hersteld)
(3 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
[[Categorie:ISOR]][[Categorie:Beleidskaders]][[Categorie:Beveiliging]]
+
{{#element:
{{#Element:
 
 
|Elementtype=Bron
 
|Elementtype=Bron
 
|ID=BIO
 
|ID=BIO
Regel 17: Regel 16:
 
Om te voorkomen dat het Rijk in de informatie-uitwisseling met andere bestuurslagen andere normen gaat eisen, heeft de Ministerraad besloten om de BIO te hanteren in de informatie-uitwisseling tussen het Rijk en alle bestuurslagen.  
 
Om te voorkomen dat het Rijk in de informatie-uitwisseling met andere bestuurslagen andere normen gaat eisen, heeft de Ministerraad besloten om de BIO te hanteren in de informatie-uitwisseling tussen het Rijk en alle bestuurslagen.  
  
Een PDF-versie is te vinden op https://cip-overheid.nl/category/producten/bio/#bio-tekst
+
Een PDF-versie is te vinden op [https://cip-overheid.nl/category/producten/bio/#bio-tekst cip.overheid.nl/producten/bio]
 +
 
 +
==Hulpbronnen voor de toepassing v/d BIO in de praktijk==
 +
Het [[Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP)]] ontwikkelt i.s.m. het ministerie van BZK de zogenaamde BIO Thema's, die voor een bepaald onderwerp een praktische uitwerking van de BIO betekenen. We ontsluiten die op noraonline in de
 +
: → [[ ISOR (Information Security Object Repository)]].
 +
 
 +
Meer informatie en documenten van het CIP delen zij op de websites van CIP-overheid en BIO-overheid, en in het forum op Pleio (vereist lidmaatschap):
 +
: → [https://cip-overheid.nl/ cip-overheid.nl].
 +
: → [https://bio-overheid.nl/ bio-overheid.nl].
 +
: → [https://cip.pleio.nl/ cip.pleio.nl].
 +
 
 +
Ook de Informatie Beveiligings Dienst (IBD), de sectorale CERT / CSIRT voor alle Nederlandse gemeenten, heeft een set met praktische documenten gepubliceerd, zoals een template voor een verwerkingsregister en handreikingen voor (gemeentelijke) processen zoals dataclassificatie in het kader van de BIO.
 +
: → [https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/producten/ informatiebeveiligingsdienst.nl/producten/]
 
|Status actualiteit=Actueel
 
|Status actualiteit=Actueel
 
|Is gerelateerd aan=BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst), BIG (Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten), IBI (Interprovinciale Baseline Informatiebeveiliging), BIWA (Baseline Informatiebeveiliging Waterschappen),
 
|Is gerelateerd aan=BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst), BIG (Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten), IBI (Interprovinciale Baseline Informatiebeveiliging), BIWA (Baseline Informatiebeveiliging Waterschappen),
 
}}
 
}}
 +
[[Categorie:ISOR]][[Categorie:Beleidskaders]][[Categorie:Beveiliging]]

Versie van 20 jan 2020 om 17:05


 
Bron.png
Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.

Eigenschappen

IDBIO
PublicatiedatumDatum waarop document het laatst is gepubliceerd (http://standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/eigenschappen/dcterms.modified)2019/05/23
Externe verwijzinghttps://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-26526.html
BrontypeWet of ministerieel besluit
ToelichtingDe Baseline Informatiebeveiliging Overheid is per 1 januari 2019 verplicht en vervangt voor de gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk respectievelijk de BIG, BIWA, IBI en de BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst).
Laag binnen vijflaagsmodel1
BeschrijvingDe Ministerraad van 14 december 2018 heeft de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) vastgesteld voor het Rijk en in het interbestuurlijk verkeer met het Rijk. De BIO is:
  • een gemeenschappelijk normenkader, gebaseerd op de internationale norm ISO 27001/2 voor de beveiliging van de informatie(systemen) van de overheid;
  • een afgeleide van de huidige BIR2017, die al in werking is voor het Rijk;
  • een concretisering van een aantal normen tot verplichte overheidsmaatregelen.

Iedere overheidslaag heeft besloten de bestaande eigen baseline informatiebeveiligingHet proces van vaststellen van de vereiste betrouwbaarheid van informatiesystemen in termen van vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit alsmede het treffen, onderhouden en controleren van een samenhangend pakket van bijbehorende maatregelen. te vervangen door de BIO. Het gevolg van bovengenoemde besluiten is dat alle overheidsorganisaties hun bestaande sectorale baselines zullen vervangen door de BIO. De BIO vervangt voor de gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk respectievelijk de BIG, BIWA, IBI en de BIR2017.

Om te voorkomen dat het Rijk in de informatie-uitwisseling met andere bestuurslagen andere normen gaat eisen, heeft de Ministerraad besloten om de BIO te hanteren in de informatie-uitwisseling tussen het Rijk en alle bestuurslagen.

Een PDF-versie is te vinden op cip.overheid.nl/producten/bio

Hulpbronnen voor de toepassing v/d BIO in de praktijk

Het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) ontwikkelt i.s.m. het ministerie van BZK de zogenaamde BIO Thema's, die voor een bepaald onderwerp een praktische uitwerking van de BIO betekenen. We ontsluiten die op noraonline in de

ISOR (Information Security Object Repository).

Meer informatie en documenten van het CIP delen zij op de websites van CIP-overheid en BIO-overheid, en in het forum op Pleio (vereist lidmaatschap):

cip-overheid.nl.
bio-overheid.nl.
cip.pleio.nl.

Ook de InformatieBetekenisvolle gegevens. Beveiligings DienstEen afgebakende prestatie van een persoon of organisatie (de dienstverlener), die voorziet in een behoefte van haar omgeving (de afnemers). (IBD), de sectorale CERT / CSIRT voor alle Nederlandse gemeenten, heeft een set met praktische documenten gepubliceerd, zoals een template voor een verwerkingsregister en handreikingen voor (gemeentelijke) processen zoals dataclassificatie in het kader van de BIO.

informatiebeveiligingsdienst.nl/producten/
Status actualiteitActueel

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)Is gerelateerd aan

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
NEN-EN-ISO/IEC 27001:2017 (Managementsystemen voor informatiebeveiliging - Eisen) (Standaard)Is gerelateerd aanBIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)
NEN-EN-ISO/IEC 27002:2017 (Praktijkrichtlijn met beheersmaatregelen op het gebied van informatiebeveiliging) (Standaard)Is gerelateerd aanBIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)
ISOR:Actualiteit ()Is uitwerking vanBIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)
consistentie en overeenstemming van de inventarislijst van bedrijfsmiddelen ()Is uitwerking vanBIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)
Applicatie functionaliteiten (Beveiligingsprincipe)Is uitwerking vanBIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)
Bewaken en analyseren dataverkeer op kwaadaardige elementen (Norm)Is uitwerking vanBIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)
Bij huisvesting van bedrijfsmiddelen wordt rekening gehouden met de gevolgen van rampen (Norm)Is uitwerking vanBIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)
De Handreikingen: "Risicoanalysemethode" en "Risicomanagement ISO-27005 (Norm)Is uitwerking vanBIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)
De anti-malware software wordt regelmatig geüpdate (Norm)Is uitwerking vanBIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)
De brandweer keurt de aanwezige brandblusapparatuur jaarlijks op geschiktheid (Norm)Is uitwerking vanBIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)
De malware scan wordt op alle omgevingen uitgevoerd (Norm)Is uitwerking vanBIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)
De organisatie heeft geïnventariseerd welke data en apparatuur bedrijf kritisch zijn (Norm)Is uitwerking vanBIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)
De voor de Huisvesting Informatievoorziening-verantwoordelijke stelt toepasselijkheid van wetgeving vast (Norm)Is uitwerking vanBIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)
Delen nieuwe dreigingen binnen overheid (Norm)Is uitwerking vanBIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)
Een expliciete risicoafweging wordt uitgevoerd ten behoeve van het vaststellen van de beveiligingseisen (Norm)Is uitwerking vanBIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)
Een procedure beschrijft het omgaan met verdachte brieven en pakketten (Norm)Is uitwerking vanBIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)
Eisen aan het installeren van patches en tussentijdse mitigerende maatregelen (Norm)Is uitwerking vanBIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)
Gangbare principes rondom Security by design zijn uitgangspunt voor het inrichten van servers (Norm)Is uitwerking vanBIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)
Gangbare principes rondom security by design zijn uitgangspunt voor het onderhouden van server (Norm)Is uitwerking vanBIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)
Gangbare principes zijn uitgangspunt voor de ontwikkeling van software en systemen (Norm)Is uitwerking vanBIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)
Gedocumenteerde procedures voor bedieningsactiviteiten (Norm)Is uitwerking vanBIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)
Hanteren PKI-overheidseisen en ISO 11770 voor sleutelbeheer (Norm)Is uitwerking vanBIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)
Hebben SIEM- en/of SOC-regels over te rapporteren incident (Norm)Is uitwerking vanBIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)
Installeren patches en treffen mitigerende maatregelen (Norm)Is uitwerking vanBIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)
Interne en Externe bedreigingen (Beveiligingsprincipe)Is uitwerking vanBIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)
Krijgen toegang tot IT-diensten en data (Norm)Is uitwerking vanBIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)
Op de werkomgeving kan niets zelf worden geïnstalleerd, anders dan via de ICT-leverancier wordt aangeboden of toegestaan (Norm)Is uitwerking vanBIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)
Reparatie en onderhoud van apparatuur vindt plaats op locatie en door bevoegd personeel (Norm)Is uitwerking vanBIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)
Servers zijn voorzien van up-to-date anti-malware (Norm)Is uitwerking vanBIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)
Sleutelbeheer is ingericht op basis van een sleutelplan (Norm)Is uitwerking vanBIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)
Tegen externe bedreigingen zijn beveiligingsmaatregelen genomen o.b.v. een expliciete risicoafweging (Norm)Is uitwerking vanBIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)
ISOR:Toewijzen verantwoordelijkheden voor definiëren ()Is uitwerking vanBIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)
coördineren en evalueren van informatiebeveiliging ()Is uitwerking vanBIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)
Training en Awareness (Beveiligingsprincipe)Is uitwerking vanBIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)
Treffen maatregelen in koppelpunten met externe of onvertrouwde zones (Norm)Is uitwerking vanBIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)
Uitgangspunt voor systeemontwikkeling trajecten is een expliciete risicoafweging (Norm)Is uitwerking vanBIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)
Uitvoeren malware-bescherming op verschillende omgevingen en bij toegang tot netwerk van organisatie (Norm)Is uitwerking vanBIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)
Uitwerken cryptografiebeleid (Norm)Is uitwerking vanBIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)
Van de resultaten van de testen wordt een verslag gemaakt (Norm)Is uitwerking vanBIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)
Vastleggen beleidsregel-overtreding (Norm)Is uitwerking vanBIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)
Voor de bescherming tegen malware zijn procedures beschreven en verantwoordelijkheden benoemd (Norm)Is uitwerking vanBIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)
Voor het inrichten van beveiligde zones wordt gebruik gemaakt van voorschriften (Norm)Is uitwerking vanBIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)
Wet- en regelgeving (Beveiligingsprincipe)Is uitwerking vanBIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)
BIG (Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten) (Bron)Vervangen inBIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)