BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)

Uit NORA Online
Versie door M.M.Vos (Overleg | bijdragen) op 27 mei 2019 om 12:17 (gepubliceerd in staatscourant, beschrijving en relaties toegevoegd)

Ga naar: navigatie, zoeken

{{#Element: |Elementtype=Bron |ID=BIO |PublicatiedatumDatum waarop document het laatst is gepubliceerd (http://standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/eigenschappen/dcterms.modified)=2019/05/23 |Externe verwijzing=https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-26526.html |Brontype=Wet of ministerieel besluit |Toelichting=De Baseline Informatiebeveiliging Overheid is per 1 januari 2019 verplicht en vervangt voor de gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk respectievelijk de [[BIG, BIWA, IBI en de [[BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst). |Laag binnen vijflaagsmodel=1 |Beschrijving=Historie: De Ministerraad van 14 december 2018 heeft de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) vastgesteld voor het Rijk en in het interbestuurlijk verkeer met het Rijk. De BIO is:

  • een gemeenschappelijk normenkader, gebaseerd op de internationale norm ISO 27001/2 voor de beveiliging van de informatie(systemen) van de overheid;
  • een afgeleide van de huidige BIR2017, die al in werking is voor het Rijk;
  • een concretisering van een aantal normen tot verplichte overheidsmaatregelen.

Iedere overheidslaag heeft besloten de bestaande eigen baseline informatiebeveiligingHet proces van vaststellen van de vereiste betrouwbaarheid van informatiesystemen in termen van vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit alsmede het treffen, onderhouden en controleren van een samenhangend pakket van bijbehorende maatregelen. te vervangen door de BIO. Het gevolg van bovengenoemde besluiten is dat alle overheidsorganisaties hun bestaande sectorale baselines zullen vervangen door de BIO. De BIO vervangt voor de gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk respectievelijk de BIG, BIWA, IBI en de BIR2017.

Om te voorkomen dat het Rijk in de informatie-uitwisseling met andere bestuurslagen andere normen gaat eisen, heeft de Ministerraad besloten om de BIO te hanteren in de informatie-uitwisseling tussen het Rijk en alle bestuurslagen. |Status actualiteit=Actueel |Is gerelateerd aan=BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst), BIG (Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten), IBI (Interprovinciale Baseline Informatiebeveiliging), BIWA (Baseline Informatiebeveiliging Waterschappen), }}