BRP (Basisregistratie Personen)

Uit NORA Online
Versie door Ericbrouwer (overleg | bijdragen) op 3 okt 2022 om 20:22 (aangepast op overzicht GDI-bouwstenen)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Beschrijving

Authentieke bron voor persoonsgegevens van burgers en van buitenlanders die met Nederland te maken hebben. De Basisregistratie Personen (BRP) bevat persoonsgegevens over alle ingezetenen van Nederland en over personen die niet in Nederland wonen - of hier slechts kort verblijven - maar die een relatie hebben met de Nederlandse overheid, de 'niet-ingezeten'.

De BRP is gebaseerd op twee bestaande administraties:

  • GBA (Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens): Gegevens over personen ingeschreven bij een Nederlandse gemeente. De GBA heeft op dit moment al de status van een basisregistratie;
  • RNI (Registratie Niet-Ingezetenen). Gegevens over personen die niet in Nederland wonen, maar wel een relatie met de Nederlandse overheid hebben. Zoals grensarbeiders, buitenlandse studenten en 'pensionado's'.

De RNI is op 6 januari 2014 ingevoerd met de inwerkingtreding van de nieuwe wet basisregistratie personen. Daarnaast is er nog de PIVA Verstrekkingen. Deze bevat gegevens over personen ingeschreven op de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). De persoonslijsten in de PIVA-V en de persoonslijsten in de GBA komen grotendeels overeen, maar er zijn enkele verschillen. In het document ‘Verschillenmatrix persoonslijst GBA versus PIVA’ worden deze verschillen beschreven. Mogelijk zullen in de toekomst de BES-eilanden ook onderdeel uitmaken van de BRP. Daar is echter nog geen besluit over genomen.

Informatie

https://www.digitaleoverheid.nl/voorzieningen/gegevens/inhoud-basisregistraties/inhoud-brp/

Opdrachtgever

Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties

Beheerder

RvIG

Toezichthouder

Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Verstrekker

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)

Bronhouder

Gemeenten, Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties

Contact

Contactpagina op website van RvIG

Levering

Voor alle BRP producten geldt dat de afnemer geautoriseerd moet zijn, waarbij autorisatie wordt verleend voor afzonderlijke gegevens (rubrieken). De criteria hierbij zijn wettelijke basis, doelbinding en proportionaliteit. Daarnaast moet de afnemer beschikken over een goedgekeurd geautomatiseerd systeem.

Producten

Lees ook meer informatie over producten van bouwstenen.

  • Ad Hoc Adresvraag / Adresverstrekking (Geeft persoonsgegevens van alle op een adres ingeschreven personen. Bevragen kan met een adres als ingang of met persoonsgegevens als ingang.)
  • AdHoc vraag/verstrekking op verzoek (Verstrekking van gegevens van een bepaalde ingeschrevene naar aanleiding van een door afnemer gestelde vraag.)
  • Conditionele verstrekking van gegevens (Eenmalige verstrekking naar aanleiding van een relevante wijziging op de persoonslijst, bijvoorbeeld ‘persoon is geëmigreerd'.)
  • Selectieverstrekking (Eenmalige of periodieke bulkverstrekking van gegevens van personen die aan een bepaalde voorwaarde voldoen. Deze verstrekking is bijvoorbeeld geschikt voor vragen als ‘alle personen die nu ouder zijn dan 65’.)
  • Spontane verstrekking van gegevens (De afnemer kan indicaties laten plaatsen bij individuele personen, en krijgt dan eerst een ‘vulbericht’ met alle gegevens waarvoor geautoriseerd; later de mutaties die optreden bij deze personen (was-wordt berichten). Mutaties worden binnen afgesproken tijd aan de afnemer aangeleverd.)

Realiseert

Deze bouwsteen geeft invulling aan de Generieke functie: GDI-Architectuur

Toepassing standaarden

Er is nog geen informatie over toepassing van deze standaard opgenomen in NORA. Toelichting: Bouwstenen en gebruikte standaarden

Zie verder