Baseline kwaliteit diensten

Uit NORA Online
Versie door Eveliengentis (Overleg | bijdragen) op 1 aug 2019 om 12:58 (Heeft "Baseline kwaliteit diensten" beveiligd: 'Voorzorgsmaatregel ivm uitzetten Approved Revisions na migratie' (‎[edit=sysop] (vervalt niet) ‎[move=sysop] (vervalt niet)))

(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken
"Relatie Afgeleid principe 33, realiseert Basisprincipe 4 en 9"
 
Afgeleid principe.png
Afgeleide principes zijn principes die volgen uit de NORA-basisprincipes en die een verdere concretisering van die basisprincipes beogen.

Eigenschappen

IDAP33
StellingDe dienst voldoet aan de baseline kwaliteit.
RationaleVoor afnemers is het van belang om snel inzicht te kunnen krijgen in het pakket van maatregelen voor de borging van de kwaliteit. Dit is met name in het kader van samenwerking tussen organisaties van belang. Op basis van inzicht in deze maatregelen ontstaat vertrouwen en het vermogen om snel samenwerking te realiseren. De baseline is het instrument waarmee de dienstverlenerDe persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers) dit inzicht aan de afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. kan bieden. Daarnaast zorgt de baseline voor standaardisatie tussen organisaties, waardoor de kwaliteitsmaatregelen de interoperabiliteitInteroperabiliteit is het vermogen van organisaties (en hun processen en systemen) om effectief en efficiënt informatie te delen met hun omgeving bevorderen en niet hinderen. NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur beschouwt baselines voor een domein als een referentiekader, vergelijkbaar met NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur zelf. De afzonderlijke organisaties stellen op basis van dit referentiekader ieder een eigen baseline op, waarover zij verantwoording afleggen.

Een baseline is een door de organisatie vastgesteld normenkader. Het is gebaseerd op afspraken binnen de keten en op geldende standaarden en best practices. De baseline beschrijft alle maatregelen die de kwaliteit van diensten borgen in samenhang. De baseline bevat minimaal de normen en maatregelen die vanuit het perspectief van de afnemers relevant zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan maatregelen rond informatiebeveiligingHet proces van vaststellen van de vereiste betrouwbaarheid van informatiesystemen in termen van vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit alsmede het treffen, onderhouden en controleren van een samenhangend pakket van bijbehorende maatregelen. en privacy, de toegankelijkheidHoudt in dat informatie vindbaar, interpreteerbaar en uitwisselbaar is. van de dienst, het meten en verbeteren van klanttevredenheid.

Voor de dienstverlenerDe persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers) is het voordeel van de baseline dat deze het bestuur van de organisatie greep geeft op de kwaliteitsborging. De baseline maakt tijdrovende analyses van benodigde maatregelen voor iedere dienst afzonderlijk, overbodig. De aandacht kan gefocust worden op afwijkende situaties, waarvoor wél maatwerk nodig is.

NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur beschouwt baselines voor een domein, zoals de Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid, als een referentiekader, vergelijkbaar met NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur zelf. De afzonderlijke organisaties stellen op basis van dit referentiekader ieder een eigen baseline op, waarover zij verantwoording afleggen.

De Code voor Informatiekwaliteit, te vinden op de website van Stichting DAMA NL, kan eveneens dienen als referentiemodel voor een baseline kwaliteit. Dit voor het geval de dienst bestaat uit gestructureerde informatie (bijvoorbeeld het leveren van een bestand met persoonsgegevens, maar niet het leveren van een paspoort).
Implicaties
  • De dienstverlenerDe persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers) heeft voor zijn gehele pakket van diensten de algemeen geldende kwaliteitscriteria, standaarden en best practices geïdentificeerd.
  • De kwaliteitscriteria, standaarden en best practices zijn vertaald in een bij de organisatie passende baseline.
  • De dienst voldoet aan deze baseline. In aanvulling daarop is bepaald in hoeverre aanvullende kwaliteitsmaatregelen vereist zijn.
  • Deze aanvullende maatregelen zijn genomen.
ClusterSturing en verantwoordelijkheid
ArchitectuurlaagBedrijfsarchitectuur
ArchitectuurdomeinProducten en Diensten
ToepassingsgebiedGeneriek
RelatieToelichtingAP 30 Verantwoording dienstlevering mogelijk: de kwaliteit van individuele diensten wordt mede bestuurd met behulp van de baseline kwaliteit.
Status actualiteitActueel

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Baseline kwaliteit dienstenIs gerelateerd aan
Baseline kwaliteit dienstenRealiseert
Baseline kwaliteit dienstenHeeft bron

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Relatie PRIV B.01-AP33 (Relatiebeschrijving)EindpuntBaseline kwaliteit diensten
Relatie PRIV B.03-AP33 (Relatiebeschrijving)EindpuntBaseline kwaliteit diensten
Relatie PRIV U.03-AP33 (Relatiebeschrijving)EindpuntBaseline kwaliteit diensten
Relatie PRIV U.04-AP33 (Relatiebeschrijving)EindpuntBaseline kwaliteit diensten
Relatie PRIV U.06-AP33 (Relatiebeschrijving)EindpuntBaseline kwaliteit diensten
Relatie PRIV B.01-AP33 (Relatiebeschrijving)Is gerelateerd aanBaseline kwaliteit diensten
Relatie PRIV B.03-AP33 (Relatiebeschrijving)Is gerelateerd aanBaseline kwaliteit diensten
Relatie PRIV U.03-AP33 (Relatiebeschrijving)Is gerelateerd aanBaseline kwaliteit diensten
Relatie PRIV U.04-AP33 (Relatiebeschrijving)Is gerelateerd aanBaseline kwaliteit diensten
Relatie PRIV U.06-AP33 (Relatiebeschrijving)Is gerelateerd aanBaseline kwaliteit diensten
Informatie-objecten systematisch beschreven (Afgeleid principe)Is gerelateerd aanBaseline kwaliteit diensten
PDCA-cyclus in besturing kwaliteit (Afgeleid principe)Is gerelateerd aanBaseline kwaliteit diensten
Perspectief gebruiker (Afgeleid principe)Is gerelateerd aanBaseline kwaliteit diensten
Verantwoording besturing kwaliteit (Afgeleid principe)Is gerelateerd aanBaseline kwaliteit diensten