Basisprincipes: verschil tussen versies

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
(actieprogramma andere overheid -> nieuwe link)
Regel 20: Regel 20:
 
Basisprincipes zijn het hoogste niveau  [[NORA-principe|richtinggevende afspraken]] en gericht op bestuurders. De relatie met de [[afgeleide principes]] staat in een [[grafisch overzicht relatie principes]].
 
Basisprincipes zijn het hoogste niveau  [[NORA-principe|richtinggevende afspraken]] en gericht op bestuurders. De relatie met de [[afgeleide principes]] staat in een [[grafisch overzicht relatie principes]].
  
De belangrijke bronnen waarop de basisprincipes zijn gebaseerd, zijn: de [http://e-overheid.nl/images/stories/Publicaties/visieenactieprogrammabeterepubliekedienstverlening.pdf Visie Betere Dienstverlening Overheid (PDF, 217 kB], het [http://www.e-overheid.nl/onderwerpen/e-overheid/over-i-nup/1198-nup-voorganger-i-nup Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid], de [http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2008/06/09/ict-agenda-2008-2011.html ICT-agenda 2008-2011], het [[Actieplan Nederland Open in Verbinding]], de [http://gbo.overheid.nl/fileadmin/os/documenten/FS06_03_5E_BurgerServiceCode_Bijlage_BSCv2.21.pdf BurgerServiceCode (PDF, 391 kB)], het [http://ec.europa.eu/idabc/en/document/2319/5644.html European Interoperability Framework], besluiten van het [http://www.forumstandaardisatie.nl/organisatie/college-standaardisatie/ College Standaardisatie], het [http://www.epractice.eu/files/media/media_298.pdf Actieprogramma Andere Overheid (PDF, 194 kB)] en [http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2006/06/30/informatie-op-orde-vindbare-en-toegankelijke-overheidsinformatie.html Informatie op Orde]. De basisprincipes zijn vooral richttinggevend en bieden ruimte voor interpretatie. In specialistische NORA-documenten worden deze basisprincipes vertaald naar richtlijnen en best practices.
+
De belangrijke bronnen waarop de basisprincipes zijn gebaseerd, zijn: de [http://e-overheid.nl/images/stories/Publicaties/visieenactieprogrammabeterepubliekedienstverlening.pdf Visie Betere Dienstverlening Overheid (PDF, 217 kB], het [http://www.e-overheid.nl/onderwerpen/e-overheid/over-i-nup/1198-nup-voorganger-i-nup Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid], de [http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2008/06/09/ict-agenda-2008-2011.html ICT-agenda 2008-2011], het [[Actieplan Nederland Open in Verbinding]], de [http://gbo.overheid.nl/fileadmin/os/documenten/FS06_03_5E_BurgerServiceCode_Bijlage_BSCv2.21.pdf BurgerServiceCode (PDF, 391 kB)], het [http://ec.europa.eu/idabc/en/document/2319/5644.html European Interoperability Framework], besluiten van het [http://www.forumstandaardisatie.nl/organisatie/college-standaardisatie/ College Standaardisatie], het [https://wiki.stelselvanbasisregistraties.nl/xwiki/bin/download/document/Actieprogramma+Andere+Overheid/20031201ActieprogrammaAndereOverheid.pdf Actieprogramma Andere Overheid (PDF, 194 kB)] en [http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2006/06/30/informatie-op-orde-vindbare-en-toegankelijke-overheidsinformatie.html Informatie op Orde]. De basisprincipes zijn vooral richttinggevend en bieden ruimte voor interpretatie. In specialistische NORA-documenten worden deze basisprincipes vertaald naar richtlijnen en best practices.

Versie van 25 aug 2014 om 13:46

Basisprincipe.png

De tien basisprincipes van NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur beschrijven de belangrijkste gewenste kenmerken van overheidsdienstverlening vanuit het perspectief van de afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. (het wat). De principes doen geen uitspraken over de wijze waarop deze kenmerken moeten worden gerealiseerd (het hoe).


Overzicht

  1. Proactief (BP01, Afnemers krijgen de dienstverlening waar ze behoefte aan hebben.)
  2. Vindbaar (BP02, Afnemers kunnen de dienst eenvoudig vinden.)
  3. Toegankelijk (BP03, Afnemers hebben eenvoudig toegang tot de dienst.)
  4. Standaard (Basisprincipe) (BP04, Afnemers ervaren uniformiteit in de dienstverlening door het gebruik van standaardoplossingen.)
  5. Gebundeld (BP05, Afnemers krijgen gerelateerde diensten gebundeld aangeboden.)
  6. Transparant (BP06, Afnemers hebben inzage in voor hen relevante informatie.)
  7. Noodzakelijk (BP07, Afnemers worden niet geconfronteerd met overbodige vragen.)
  8. Vertrouwelijk (BP08, Afnemers kunnen erop vertrouwen dat informatie niet wordt misbruikt.)
  9. Betrouwbaar (BP09, Afnemers kunnen erop vertrouwen dat de dienstverlenerDe persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers) zich aan afspraken houdt.)
  10. Ontvankelijk (BP10, Afnemers kunnen input leveren over de dienstverlening.)

Relaties

Basisprincipes zijn het hoogste niveau richtinggevende afspraken en gericht op bestuurders. De relatie met de afgeleide principes staat in een grafisch overzicht relatie principes.

De belangrijke bronnen waarop de basisprincipes zijn gebaseerd, zijn: de Visie Betere Dienstverlening Overheid (PDF, 217 kB, het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid, de ICT-agenda 2008-2011, het Actieplan Nederland Open in Verbinding, de BurgerServiceCode (PDF, 391 kB), het European Interoperability Framework, besluiten van het College Standaardisatie, het Actieprogramma Andere Overheid (PDF, 194 kB) en Informatie op Orde. De basisprincipes zijn vooral richttinggevend en bieden ruimte voor interpretatie. In specialistische NORA-documenten worden deze basisprincipes vertaald naar richtlijnen en best practices.