Bedrijfscontinuïteit

Uit NORA Online
Versie door Annemiekedewit (overleg | bijdragen) op 19 nov 2021 om 13:14 (objectdefinitie toegevoegd)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 1.1 van 30 maart 2021 van de BIO Thema-uitwerking Softwarepakketten is vervangen door versie 1.2 van 26 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 1.2 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Objectdefinitie

Omvat maatregelen waarmee de toepassing van softwarepakketten voor bedrijfskritische processen doorgang kan vinden, ondanks incidenten en uitval van leveranciersondersteuning.

Objecttoelichting

Omdat de klant voor de continuïteit van haar bedrijfsvoering in hoge mate afhankelijk kan zijn van de beschikbare functionaliteit van softwarepakketten zijn maatregelen voor calamiteiten van essentieel belang. De beoogde continuïteit kan daarbij bepaald worden door externe factoren, zoals het ‘omvallen’ van cloud-leveranciers of de hostingproviders.


Bedrijfscontinuïteit omvat een set van maatregelen, die tijdens calamiteiten, zoals natuurrampen, binnen de overeengekomen maximale uitvalsduur (Recovery Time Objective (RTO)), zorgt voor het herstel van data en de kritische dienstverlening, waarbij dataverlies beperkt blijft tot het maximaal toegestane dataverlies. Bekende continuïteitsmaatregelen zijn: redundantie, disaster recovery en het periodiek aantonen dat herstelfuncties werken.

Schaalgrootte

Middel en groot.

Voor wie

Klant en leverancier.


Criterium

De leverancier behoort processen, procedures en beheersmaatregelen te documenteren, te implementeren en te handhaven.

Doelstelling

Het waarborgen van het vereiste niveau van continuïteit voor informatiebeveiliging tijdens een ongunstige situatie.

Risico

Onnodig lange uitval van bedrijfsactiviteiten na calamiteiten waardoor bedrijfsdoelstellingen niet worden gehaald.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) 17.1.2

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
SWP_U.03.01 Procedures

Een adequate risicobeheersing bij de klant impliceert een voorbereiding op het voor korte of lange termijn wegvallen van leveranciersondersteuning:

  • met disaster recovery procedures voor herstel van de applicatie-functionaliteit en data;
  • door een contractuele uitwijklocatie;
  • door de mogelijkheid van dataconversie naar alternatieve IT-systemen.
SWP_U.03.02 Handhaven

De data behorende bij het softwarepakket en de beoogde bedrijfsmatige bewerking van de gegevens kan worden hersteld binnen de overeengekomen maximale uitvalsduur.

SWP_U.03.03 Handhaven

Periodiek wordt de beoogde werking van de disaster recovery herstelprocedures in de praktijk getest. Met cloud-leveranciers worden continuïteitsgaranties overeengekomen.