Begrippen bij producten

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze begrippen worden gebruikt bij Producten van bouwstenen.

Inhoud

Begrippenlijst

Term Beschrijving
Aanleiding De aanleiding voor het leveren van gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd.
Actualiteit Komen de geleverde gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd overeen met de gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd in de basisregistratieEen bij wet als basisregistratie aangemerkte registratie. (actueel) of kan er verschil zijn doordat er een vertraging in de levering zit (vertraging).
beheerder-machine De gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd worden geleverd in een vorm die bestemd is voor verwerking door een (systeem)beheerder, zoals een bestand op DVD.
beperkte omvang De levering heeft een beperkte omvang en betreft één of enkele object(en) en/of subject(en).
Beschikbaarheid Vermelding of een product alleen tijdens kantooruren of 7x24 uur beschikbaar is.
direct De gebruikerIedere persoon, organisatie of functionele eenheid die gebruik maakt van een informatiesysteem krijgt de gevraagde gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd zonder grote vertraging (in de orde van seconden) na het stellen van de vraag aangeleverd.
directe levering De gebruikerIedere persoon, organisatie of functionele eenheid die gebruik maakt van een informatiesysteem krijgt de gevraagde gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd zonder grote vertraging (in de orde van seconden) na het stellen van de vraag aangeleverd.
eenmalige levering De vraag van de afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. leidt tot een eenmalige levering van gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd.
gebeurtenisgedreven (push) De directe aanleiding voor de gegevenslevering is de registratie van een gebeurtenis. Het initiatief ligt bij de verstrekker van de gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd.
herhalende levering De vraag van de afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. leidt tot een herhalende levering van gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd op basis van een abonnement.
Herhaling Betreft de levering een eenmalige levering (eenmalig) of betreft het een herhalende levering van gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd op basis van een abonnement (herhalend).
Interface De wijze waarop de communicatie tussen verstrekker en afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. plaatsvindt.
Leveromvang Heeft de levering een omvang van één of enkel objecten (beperkt) of betreft de levering een verzameling objecten (omvangrijk).
Levertijd Krijgt de afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. de gevraagde gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd aangeleverd met een vertraging van maximaal enkele seconden (direct) of na een tijdsinterval van enkele uren/dagen/weken (uitgesteld).
machine-machine De gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd worden geleverd via een machine-machine interface.
meestal beperkt De levering heeft een beperkte omvang en betreft één of enkele object(en) en/of subject(en).
meestal omvangrijk De levering is omvangrijk en betreft een verzameling objecten en/of subjecten.
mutatiegedreven (push) De directe aanleiding voor de gegevenslevering is een mutatie van gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd. Het initiatief ligt bij de verstrekker van de gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd.
tijdgedreven (push) De directe aanleiding voor de gegevenslevering is het bereiken van een bepaald tijdstip. Het initiatief ligt bij de verstrekker van de gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd.
uitgestelde levering De afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. krijgt de gevraagde gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd niet direct na het stellen van de vraag of het plaatsvinden van een mutatie of gebeurtenis aangeleverd, maar na een tijdsinterval van enkele uren/dagen/weken.
Verstrekking Worden alle criteria verstrekt of slechts een deel van de attributen?
vraaggedreven (pull) De directe aanleiding voor de gegevenslevering is een vraag van de afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. van de gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd. Het initiatief ligt bij de afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn..
Zoekingangen De selectiecriteria en zoekingangen, die de afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. kan gebruiken bij het opvragen en zoeken van gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd.

Indeling in producttypen

Inzage via webportaal

Er is sprake van een mens-machine-interface voor directe levering van de gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd. Via een zogenaamd webportaal, dat in beheer is bij de verstrekker van de gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd, kan de afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. zonder grote vertraging (in de orde van seconden) de gewenste gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd inzien.

Dit type product is geschikt voor bedrijfsprocessen waarin medewerkers de actuele gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd van een beperkt aantal subjecten en/of objecten moeten inzien, bijvoorbeeld bij zaakgericht werken of in call-centra. Voor dit producttype is slechts een beperkte implementatie bij de afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. nodig en er zijn lage beheerkosten bij de afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn.. Het webportaal voor inzage is niet geïntegreerd in de systemen van de afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn.. Het is een apart informatieloket voor de medewerker en gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd kunnen alleen handmatig worden overgenomen in het systeem van de afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn..

Herhalende gegevenslevering: tijdsgedreven (abonnement)

De levering is tijdsgedreven en heeft een tijdigheid van 24 uur of meer: dat wil zeggen dat mutaties vanaf het moment van muteren in de basisregistratieEen bij wet als basisregistratie aangemerkte registratie. 24 uur of langer worden opgespaard voordat levering plaatsvindt.

Dit type product is onder andere geschikt voor situaties waar een kopie van basisregistratieEen bij wet als basisregistratie aangemerkte registratie.-gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd wordt bijgehouden, hetzij afzonderlijk hetzij in een gegevensmagazijn. Deze kopie loopt tenminste 24 uur achter bij de basisregistratieEen bij wet als basisregistratie aangemerkte registratie. en is daarom vooral geschikt voor toepassingen, waarbij de actualiteit van de gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd niet kritiek is zoals voor beleidsinformatie of analyses.

Dit type product (tijdsgedreven) is tevens geschikt voor bedrijfsprocessen waarbij het voorkomen van bepaalde mutaties of gebeurtenissen aanleiding kan zijn actie te ondernemen en waarbij de tijdsduur tussen mutatie/gebeurtenis en vervolg-actie niet kritisch is.

Herhalende gegevenslevering: mutatie- of gebeurtenisgedreven (abonnement)

De levering is mutatie- of gebeurtenisgedreven en heeft een tijdigheid korter dan 24 uur: dat wil zeggen dat een mutatie of gebeurtenis direct of vrijwel direct leidt tot een levering; mutaties en gebeurtenissen worden (vanaf het moment van registreren) maximaal 24 uur opgespaard.

De mutatiegedreven variant is onder andere geschikt voor alle situaties waar een actuele kopie van basisregistratieEen bij wet als basisregistratie aangemerkte registratie.-gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd wordt bijgehouden, hetzij afzonderlijk hetzij in een gegevensmagazijn. Dit type product (mutatiegedreven) is tevens geschikt voor situaties waarbij het voorkomen van bepaalde mutaties aanleiding kan zijn mutaties in de eigen gegevensvoorziening door te voeren (bijvoorbeeld als er een mutatie plaats vindt dat een pand gesloopt is, moet gecontroleerd worden of er in de eigen gegevensvoorziening geen daaraan gerelateerde gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd moeten worden ingetrokken).De gebeurtenisgedreven variant is geschikt voor bedrijfsprocessen waarbij het optreden van bepaalde gebeurtenissen aanleiding kan zijn direct actie te ondernemen, bijvoorbeeld in het kader van handhaving en toezicht.

Eenmalige uitgestelde gegevenslevering (bestand of bericht)

Eenmalige verstrekking van gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd waarbij het beantwoorden van de gegevensvraag en het samenstellen van de gegevenslevering (bestand of bericht) tijd kost en levering plaatsvindt op een tussen afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. en verstrekker overeengekomen tijdstip.

Dit type product is geschikt voor ad-hoc doeleinden zoals een eenmalige statistische analyse, het maken van bestuurlijke informatie en het analyseren van fraudepatronen. Dit type product is ook geschikt voor processen waarbij bulkbevragingen moeten worden uitgevoerd.Bij het voor het eerst aansluiten op een basisregistratieEen bij wet als basisregistratie aangemerkte registratie. moeten meestal bestandvergelijkingen worden uitgevoerd met de gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd in de eigen systemen, waarbij dit producttype meestal onmisbaar is.

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen