Beheer en doorontwikkeling NORA: verschil tussen versies

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
(sync ontwikkelomgeving)
k (afbeelding met scherpere resolutie)
Regel 1: Regel 1:
__TOC__ [[Image:Governance NORA.jpg|thumb|350px|right|Governance NORA]]
+
__TOC__ [[Image:Besturingsmodel NORA.png|thumb|350px|right|Governance NORA]]
 
==Eigenaar en NORA Beheer==
 
==Eigenaar en NORA Beheer==
 
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is de eigenaar van de NORA en heeft het beheer van de NORA belegd bij de Stichting ICTU. Hiertoe is een team van deskundigen bijeengebracht dat opereert onder de naam NORA Beheer. ICTU faciliteert een efficiënte werking van de architectencommunity en zorgt voor publicatie van NORA middels de NORA-wiki. Jaarlijks wordt een [[Planning|plan voor beheer en ontwikkeling]] opgesteld.
 
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is de eigenaar van de NORA en heeft het beheer van de NORA belegd bij de Stichting ICTU. Hiertoe is een team van deskundigen bijeengebracht dat opereert onder de naam NORA Beheer. ICTU faciliteert een efficiënte werking van de architectencommunity en zorgt voor publicatie van NORA middels de NORA-wiki. Jaarlijks wordt een [[Planning|plan voor beheer en ontwikkeling]] opgesteld.

Versie van 16 jun 2015 om 14:08

Governance NORA

Eigenaar en NORA Beheer[bewerken]

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is de eigenaar van de NORA en heeft het beheer van de NORA belegd bij de Stichting ICTU. Hiertoe is een team van deskundigen bijeengebracht dat opereert onder de naam NORA Beheer. ICTU faciliteert een efficiënte werking van de architectencommunity en zorgt voor publicatie van NORA middels de NORA-wiki. Jaarlijks wordt een plan voor beheer en ontwikkeling opgesteld.

Het beheer is opgezet conform de richtlijnen van het Beheer- en Ontwikkelmodel voor Open Standaarden (BOMOS), en omvat dus zowel het faciliteren van het dagelijks beheer als een proces voor doorontwikkeling. Het beheer valt onder een nationale governancestructuur (zie afbeelding hiernaast).

Brede community[bewerken]

Veel kennis over projecten en voorzieningen is beschikbaar bij de gemeenschap van overheidsarchitecten van de ministeries, manifestgroeppartijen, gemeenten, provincies en waterschappen. Deze community moet actief gestimuleerd worden om een bijdrage te leveren die ondersteunend en/of verdiepend is t.o.v. de afspraken die worden gemaakt in de Gebruikersraad c.q. de Regieraad. Daarvoor wordt er naast online (wiki) contacten ook geïnvesteerd in bijeenkomsten. De thema’s die in de NORA zijn uitgewerkt op basis van gestolde kennis en ervaring uit de praktijk, worden actueel gehouden via zogenaamde thema-communities, zoals voor Informatiebeveiliging, Archivering en Zaakgericht Werken. In de praktijk overlappen deze communities elkaar en vormen zij samen met de betrokkenen bij de NORA-dochters één gemeenschap van professionals die voor hun werk te maken hebben met architectuur in de publieke sector.

NORA-wiki[bewerken]

Alle afspraken en kennis uit en over de NORA worden gepubliceerd via deze wiki. Losstaande publicaties met nieuwe inzichten zullen dus niet meer voorkomen. In het verleden was dat wel zo, maar al deze oude publicaties zijn inmiddels inhoudelijk opgenomen in de wiki en als bronnen toegevoegd. NORA Beheer vervult drie rollen voor de wiki:

  1. User management en ondersteuning gebruikers
  2. Content management op structuur en consistentie
  3. Checken, accepteren en uitvoeren van (inhoudelijke) wijzigingen uit de community

Governance[bewerken]

De Regieraad Interconnectiviteit van de NCDO stelt jaarlijks de inhoud van de NORA vast en ziet toe op het beheer en de doorontwikkeling van de NORA. De NORA Gebruikersraad adviseert de Regieraad over gewenste wijzigingen en uitbreidingen van de NORA en over de projectmatige invulling daarvan. De Gebruikersraad beoordeelt daartoe wijzigingsvoorstellen en legt die ter vaststelling voor aan de Regieraad. De Gebruikersraad ziet er op toe dat wijzigingen juist en tijdig worden doorgevoerd in de wiki, door NORA beheer dan wel door expertgroepen die belast zijn met een bepaald thema of vraagstuk.

De NORA Gebruikersraad bestaat uit vertegenwoordigers van de belangrijkste gebruikers van NORA, vertegenwoordigers vanuit de Manifestgroep, de NORA dochters en het bureau Forum Standaardisatie. De Gebruikersraad is niet strikt afgebakend, maar staat -conform de uitgangspunten van BOMOS- open voor vertegenwoordigers uit alle bestuurlijke lagen van de overheid, de publieke sector, leveranciers en andere stakeholders.