Beheer en doorontwikkeling NORA: verschil tussen versies

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
(Doorontwikkeling NORA: meer info over de AB)
k (Tekst bij afbeelding aangepast)
 
(18 tussenliggende versies door 8 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
__NOTOC__
+
__TOC__ [[Image:Besturingsmodel NORA.png|thumb|350px|right|Governance NORA]]
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is de opdrachtgever en eigenaar van NORA. BZK maakt een onderscheid tussen beheer en doorontwikkeling van NORA. In praktijk zijn beheer en doorontwikkeling met elkaar verweven, maar BZK is als eigenaar verantwoordelijk voor het beheer van NORA. De verantwoordelijkheid voor doorontwikkeling is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
+
==Opdrachtgever en NORA Beheer==
 +
De NORA is een interbestuurlijk afsprakenstelsel, waarvan het gemandateerd opdrachtgeverschap ligt bij de directie Digitale Overheid (DDO) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. DDO is daarmee verantwoordelijk voor de opdracht om NORA te beheren en door te ontwikkelen, met de volgende perspectieven:
  
==Beheer NORA==
+
* De NORA als Body of knowledge vanuit een nationaal perspectief
Het beheer van de NORA is door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties belegd bij ICTU. Hiertoe is een team van deskundigen bijeengebracht dat opereert onder de naam [[NORA Beheer]]. ICTU faciliteert een efficiënte werking van de architectencommunity en zorgt voor de beschikbaarheid van de NORA-wiki.
+
* De NORA voor overerving/ hergebruik
 +
* De NORA als gemeenschap/ kennisplatform/ communicatieplatform
 +
* De NORA als koploper EN beheerder van het architectuur erfgoed
 +
* De NORA als praktisch afwegingskader
  
==Doorontwikkeling NORA==
+
Het beheer en de doorontwikkeling is sinds 2011 belegd bij ICTU, waarbij telkens voor 4 jaar het budget wordt vastgesteld. Momenteel is dat ca. EUR 500.000 per jaar voor 2019 t/m 2022. Inhoudelijke sturing komt daarbij van de [[NORA Gebruikersraad]], een interbestuurlijke raad die zowel de eigen ervaringen inbrengt uit de diverse domeinen als denkt vanuit het grotere belang van de publieke sector als geheel. ICTU legt als opdrachtnemer primair verantwoording af aan haar opdrachtgever (DDO). Daarnaast verantwoordt het Beheerteam aan de Gebruikersraad dat haar investeringen en uitgaven in lijn zijn met de gegeven inhoudelijke sturing.
De doorontwikkeling van de NORA vindt plaats door expertgroepen die nieuwe onderwerpen beschrijven.
 
Namens de Bestuurlijke Regiegroep voor Dienstverlening (BRG) vult de [[NORA Architectuur Board]] het opdrachtgeverschap voor doorontwikkeling effectief in. De Architectuur Board stelt jaarlijks de inhoud van de NORA vast en ziet toe op het beheer en de doorontwikkeling van de NORA. Alle bestuurslagen en de uitvoeringsorganisaties zijn vertegenwoordigd in de Architectuur Board.
 
  
De [[NORA Gebruikersraad]] adviseert de Architectuur Board over gewenste wijzigingen en uitbreidingen van de NORA en over de projectmatige invulling daarvan. Zij beoordeelt daartoe wijzigingsvoorstellen en legt die voor aan de Architectuur Board ter vaststelling. De Gebruikersraad ziet toe op het juist en tijdig doorvoeren van wijzigingen in de NORA door NORA beheer dan wel projectgroepen. De [[NORA Gebruikersraad]] bestaat uit vertegenwoordigers van de belangrijkste gebruikers van NORA, vertegenwoordigers vanuit de manifestgroep, de [[NORA dochters]], en het bureau Forum Standaardisatie.
+
==Bestuurlijke ophanging==
 +
In het verleden viel de NORA Gebruikersraad onder de Regieraad Interconnectiviteit, waarbij de voorzitter van de Gebruikersraad zitting had in de Regieraad. Bij de overgang van de Regieraden naar het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) was het niet logisch de NORA mee te schuiven, omdat het geen aparte voorziening is, maar randvoorwaardelijk voor de hele Generieke Digitale Infrastructuur (GDI).
  
==Documenten==
+
Als opdrachtgever is het ministerie van BZK nu verantwoordelijk voor de afstemming tussen de NORA en het OBDO en andere sturende gremia. Daarbij blijft de verantwoordelijkheidsverdeling tussen BZK en de Gebruikersraad NORA gelijk als in het verleden.
* [[:Bestand:Governance_beheer_en_doorontwikkeling_NORA.pdf|Notitie Governance voor beheer en doorontwikkeling van NORA (pdf)]]
+
 
* [[:bestand:Beheer NORA - deel Strategie.pdf|Beheer NORA - Strategisch kader (pdf)]]
+
==Brede Community==
* [[:bestand:NORA proces afstemming katernen.pdf|proces van afstemming rond katernen (pdf)]]
+
Veel kennis over projecten en voorzieningen is beschikbaar bij de gemeenschap van overheidsarchitecten van de ministeries, manifestgroeppartijen, gemeenten, provincies en waterschappen. Deze community moet actief gestimuleerd worden om een bijdrage te leveren die ondersteunend en/of verdiepend is t.o.v. de afspraken die worden gemaakt in de Gebruikersraad. Daarvoor wordt er naast online (wiki) contacten ook geïnvesteerd in bijeenkomsten. De thema’s die in de NORA zijn uitgewerkt op basis van gestolde kennis en ervaring uit de praktijk, worden actueel gehouden via zogenaamde thema-communities, zoals voor Privacy, Identity & Access Management en Zaakgericht Werken. In de praktijk overlappen deze communities elkaar en vormen zij samen met de betrokkenen uit de NORA familie één gemeenschap van professionals die voor hun werk te maken hebben met architectuur in de publieke sector.
 +
 
 +
==NORA-wiki==
 +
Alle afspraken en kennis uit en over de NORA worden gepubliceerd via deze wiki. Losstaande publicaties met nieuwe inzichten zullen dus niet meer voorkomen. In het [[Archief|verleden]] was dat wel zo, maar al deze oude publicaties zijn inmiddels inhoudelijk opgenomen in de wiki en als bronnen toegevoegd. NORA Beheer vervult drie rollen voor de wiki:
 +
# User management en ondersteuning gebruikers
 +
# Content management op structuur en consistentie
 +
# Checken, accepteren en uitvoeren van (inhoudelijke) wijzigingen uit de community
 +
 
 +
 
 +
==NORA Gebruikersraad==
 +
De [[NORA Gebruikersraad]] is als een spin in het web van [[NORA Beheer]] en de [[NORA Familie]]
 +
 
 +
De samenstelling van de Gebruikersraad bestaat uit een representatieve vertegenwoordiging van gebruikers van de NORA binnen de overheid. Leden zijn bijvoorbeeld beheerders van een dochter van NORA, vertegenwoordigers van een overheidsorganisatie of experts voor een specifiek overheidsdomein.
 +
 
 +
De leden van de Gebruikersraad hebben drie rollen:
 +
 
 +
* Het aanjagen van het gebruik en de juiste toepassing van NORA bij de achterban;
 +
* Het ophalen van wensen uit de praktijk van de achterban;
 +
* Sparringpartner zijn voor de beheerder en programmamanager NORA.
 +
 
 +
==Leden en lidmaatschap Gebruikersraad==
 +
De Gebruikersraad is een besloten gezelschap. Deelname aan de Gebruikersraad staat open voor vertegenwoordigers uit alle bestuurlijke lagen van de overheid, de publieke sector, leveranciers en andere stakeholders. Toetreding en deelname aan de Gebruikersraad zijn niet vrijblijvend en vindt plaats na instemming van de zittende leden.
 +
 
 +
Nieuwe deelnemers kunnen zich melden via [mailto:nora@ictu.nl nora@ictu.nl]
 +
 
 +
Zie notitie {{Bestand met info|Opzet en Werking NORA Gebruikersraad v1-1.pdf| Opzet en werking gebruikersraad, versie 1.1}}
  
 
[[Categorie:Over NORA]]
 
[[Categorie:Over NORA]]

Huidige versie van 16 feb 2021 om 16:34

Governance NORA

Opdrachtgever en NORA Beheer[bewerken]

De NORA is een interbestuurlijk afsprakenstelsel, waarvan het gemandateerd opdrachtgeverschap ligt bij de directie Digitale Overheid (DDO) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. DDO is daarmee verantwoordelijk voor de opdracht om NORA te beheren en door te ontwikkelen, met de volgende perspectieven:

 • De NORA als Body of knowledge vanuit een nationaal perspectief
 • De NORA voor overerving/ hergebruik
 • De NORA als gemeenschap/ kennisplatform/ communicatieplatform
 • De NORA als koploper EN beheerder van het architectuur erfgoed
 • De NORA als praktisch afwegingskader

Het beheer en de doorontwikkeling is sinds 2011 belegd bij ICTU, waarbij telkens voor 4 jaar het budget wordt vastgesteld. Momenteel is dat ca. EUR 500.000 per jaar voor 2019 t/m 2022. Inhoudelijke sturing komt daarbij van de NORA Gebruikersraad, een interbestuurlijke raad die zowel de eigen ervaringen inbrengt uit de diverse domeinen als denkt vanuit het grotere belang van de publieke sector als geheel. ICTU legt als opdrachtnemer primair verantwoording af aan haar opdrachtgever (DDO). Daarnaast verantwoordt het Beheerteam aan de Gebruikersraad dat haar investeringen en uitgaven in lijn zijn met de gegeven inhoudelijke sturing.

Bestuurlijke ophanging[bewerken]

In het verleden viel de NORA Gebruikersraad onder de Regieraad Interconnectiviteit, waarbij de voorzitter van de Gebruikersraad zitting had in de Regieraad. Bij de overgang van de Regieraden naar het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) was het niet logisch de NORA mee te schuiven, omdat het geen aparte voorziening is, maar randvoorwaardelijk voor de hele Generieke Digitale Infrastructuur (GDI).

Als opdrachtgever is het ministerie van BZK nu verantwoordelijk voor de afstemming tussen de NORA en het OBDO en andere sturende gremia. Daarbij blijft de verantwoordelijkheidsverdeling tussen BZK en de Gebruikersraad NORA gelijk als in het verleden.

Brede Community[bewerken]

Veel kennis over projecten en voorzieningen is beschikbaar bij de gemeenschap van overheidsarchitecten van de ministeries, manifestgroeppartijen, gemeenten, provincies en waterschappen. Deze community moet actief gestimuleerd worden om een bijdrage te leveren die ondersteunend en/of verdiepend is t.o.v. de afspraken die worden gemaakt in de Gebruikersraad. Daarvoor wordt er naast online (wiki) contacten ook geïnvesteerd in bijeenkomsten. De thema’s die in de NORA zijn uitgewerkt op basis van gestolde kennis en ervaring uit de praktijk, worden actueel gehouden via zogenaamde thema-communities, zoals voor Privacy, Identity & Access Management en Zaakgericht Werken. In de praktijk overlappen deze communities elkaar en vormen zij samen met de betrokkenen uit de NORA familie één gemeenschap van professionals die voor hun werk te maken hebben met architectuur in de publieke sector.

NORA-wiki[bewerken]

Alle afspraken en kennis uit en over de NORA worden gepubliceerd via deze wiki. Losstaande publicaties met nieuwe inzichten zullen dus niet meer voorkomen. In het verleden was dat wel zo, maar al deze oude publicaties zijn inmiddels inhoudelijk opgenomen in de wiki en als bronnen toegevoegd. NORA Beheer vervult drie rollen voor de wiki:

 1. User management en ondersteuning gebruikers
 2. Content management op structuur en consistentie
 3. Checken, accepteren en uitvoeren van (inhoudelijke) wijzigingen uit de community


NORA Gebruikersraad[bewerken]

De NORA Gebruikersraad is als een spin in het web van NORA Beheer en de NORA Familie.

De samenstelling van de Gebruikersraad bestaat uit een representatieve vertegenwoordiging van gebruikers van de NORA binnen de overheid. Leden zijn bijvoorbeeld beheerders van een dochter van NORA, vertegenwoordigers van een overheidsorganisatie of experts voor een specifiek overheidsdomein.

De leden van de Gebruikersraad hebben drie rollen:

 • Het aanjagen van het gebruik en de juiste toepassing van NORA bij de achterban;
 • Het ophalen van wensen uit de praktijk van de achterban;
 • Sparringpartner zijn voor de beheerder en programmamanager NORA.

Leden en lidmaatschap Gebruikersraad[bewerken]

De Gebruikersraad is een besloten gezelschap. Deelname aan de Gebruikersraad staat open voor vertegenwoordigers uit alle bestuurlijke lagen van de overheid, de publieke sector, leveranciers en andere stakeholders. Toetreding en deelname aan de Gebruikersraad zijn niet vrijblijvend en vindt plaats na instemming van de zittende leden.

Nieuwe deelnemers kunnen zich melden via nora@ictu.nl

Zie notitie Opzet en werking gebruikersraad, versie 1.1 (PDF, 216 kB)