Beheer en doorontwikkeling NORA: verschil tussen versies

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
k (notoc)
k (Tekst bij afbeelding aangepast)
 
(22 tussenliggende versies door 8 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
__NOTOC__
+
__TOC__ [[Image:Besturingsmodel NORA.png|thumb|350px|right|Governance NORA]]
Kleine wijzigingen in de wiki, zoals verbetering van spelfouten en het updaten van namen, kunnen door [[NORA beheer]] direct worden doorgevoerd (zie [[Meebouwen aan NORA]]). Voor wijzigingen die impact hebben op de inhoud van NORA geldt een ander wijzigingsproces.
+
==Opdrachtgever en NORA Beheer==
 +
De NORA is een interbestuurlijk afsprakenstelsel, waarvan het gemandateerd opdrachtgeverschap ligt bij de directie Digitale Overheid (DDO) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. DDO is daarmee verantwoordelijk voor de opdracht om NORA te beheren en door te ontwikkelen, met de volgende perspectieven:
  
==Wijzigingsproces==
+
* De NORA als Body of knowledge vanuit een nationaal perspectief
Voorstellen voor wijzigingen worden verschillend behandeld, afhankelijk van de impact van een wijziging op de inhoud van NORA.
+
* De NORA voor overerving/ hergebruik
 +
* De NORA als gemeenschap/ kennisplatform/ communicatieplatform
 +
* De NORA als koploper EN beheerder van het architectuur erfgoed
 +
* De NORA als praktisch afwegingskader
  
===Wijzigingen met beperkte impact===
+
Het beheer en de doorontwikkeling is sinds 2011 belegd bij ICTU, waarbij telkens voor 4 jaar het budget wordt vastgesteld. Momenteel is dat ca. EUR 500.000 per jaar voor 2019 t/m 2022. Inhoudelijke sturing komt daarbij van de [[NORA Gebruikersraad]], een interbestuurlijke raad die zowel de eigen ervaringen inbrengt uit de diverse domeinen als denkt vanuit het grotere belang van de publieke sector als geheel. ICTU legt als opdrachtnemer primair verantwoording af aan haar opdrachtgever (DDO). Daarnaast verantwoordt het Beheerteam aan de Gebruikersraad dat haar investeringen en uitgaven in lijn zijn met de gegeven inhoudelijke sturing.
Denk hierbij aan een inhoudelijke wijziging van een principe of beschrijving, of de relaties daartussen. NORA Beheer zal voor de behandeling van dit voorstel een conceptpagina aanmaken waarin de voorgestelde wijziging is verwerkt. Dit concept wordt voor een bepaalde periode ter review gepubliceerd. Gebruikers kunnen op de bijbehorende overlegpagina commentaar leveren. Na sluiting van de reviewperiode maakt NORA beheer een voorstel voor wijziging op basis van de synthese van de gevoerde discussie. Dit voorstel wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de [[NORA Gebruikersraad]].
 
  
===Wijzigingen met grote impact===
+
==Bestuurlijke ophanging==
Hierbij gaat het om wijzigingen die betrekking hebben op de scope en opzet van NORA, zoals voorstellen om een nieuw onderwerp in NORA op te pakken of om uitgangspunten voor NORA aan te passen.
+
In het verleden viel de NORA Gebruikersraad onder de Regieraad Interconnectiviteit, waarbij de voorzitter van de Gebruikersraad zitting had in de Regieraad. Bij de overgang van de Regieraden naar het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) was het niet logisch de NORA mee te schuiven, omdat het geen aparte voorziening is, maar randvoorwaardelijk voor de hele Generieke Digitale Infrastructuur (GDI).
  
Een dergelijk voorstel wordt ter beoordeling aan de Gebruikersraad voorgelegd. De Gebruikersraad doet vervolgens een voorstel aan de [[NORA Architectuur Board]] om bijvoorbeeld het draagvlak onder gebruikers te onderzoeken, de impact op NORA te bepalen, een plan van aanpak te ontwikkelen, etc. De Architectuur Board besluit of en hoe in de ontwikkelagenda van NORA invulling gegeven wordt aan het voorstel.
+
Als opdrachtgever is het ministerie van BZK nu verantwoordelijk voor de afstemming tussen de NORA en het OBDO en andere sturende gremia. Daarbij blijft de verantwoordelijkheidsverdeling tussen BZK en de Gebruikersraad NORA gelijk als in het verleden.  
  
Dit is beschreven in de volgende documenten:
+
==Brede Community==
* Notitie [[Bron::Governance voor beheer en doorontwikkeling van NORA]]
+
Veel kennis over projecten en voorzieningen is beschikbaar bij de gemeenschap van overheidsarchitecten van de ministeries, manifestgroeppartijen, gemeenten, provincies en waterschappen. Deze community moet actief gestimuleerd worden om een bijdrage te leveren die ondersteunend en/of verdiepend is t.o.v. de afspraken die worden gemaakt in de Gebruikersraad. Daarvoor wordt er naast online (wiki) contacten ook geïnvesteerd in bijeenkomsten. De thema’s die in de NORA zijn uitgewerkt op basis van gestolde kennis en ervaring uit de praktijk, worden actueel gehouden via zogenaamde thema-communities, zoals voor Privacy, Identity & Access Management en Zaakgericht Werken. In de praktijk overlappen deze communities elkaar en vormen zij samen met de betrokkenen uit de NORA familie één gemeenschap van professionals die voor hun werk te maken hebben met architectuur in de publieke sector.
* [[Bron::Beheer NORA - Strategisch kader]]
 
* [[Bron::Beheer NORA - Operationeel kader]]
 
* [[bestand:NORA proces afstemming katernen.pdf|proces van afstemming rond katernen]]
 
  
==Doorontwikkeling==
+
==NORA-wiki==
Daarnaast is een agenda opgesteld voor de [[Planning|doorontwikkeling van NORA]] en deze is voorgelegd aan het dagelijkse bestuur van de BRG. Dit gebeurt middels [[katernen]].
+
Alle afspraken en kennis uit en over de NORA worden gepubliceerd via deze wiki. Losstaande publicaties met nieuwe inzichten zullen dus niet meer voorkomen. In het [[Archief|verleden]] was dat wel zo, maar al deze oude publicaties zijn inmiddels inhoudelijk opgenomen in de wiki en als bronnen toegevoegd. NORA Beheer vervult drie rollen voor de wiki:
 +
# User management en ondersteuning gebruikers
 +
# Content management op structuur en consistentie
 +
# Checken, accepteren en uitvoeren van (inhoudelijke) wijzigingen uit de community
 +
 
 +
 
 +
==NORA Gebruikersraad==
 +
De [[NORA Gebruikersraad]] is als een spin in het web van [[NORA Beheer]] en de [[NORA Familie]]. 
 +
 
 +
De samenstelling van de Gebruikersraad bestaat uit een representatieve vertegenwoordiging van gebruikers van de NORA binnen de overheid. Leden zijn bijvoorbeeld beheerders van een dochter van NORA, vertegenwoordigers van een overheidsorganisatie of experts voor een specifiek overheidsdomein.
 +
 
 +
De leden van de Gebruikersraad hebben drie rollen:
 +
 
 +
* Het aanjagen van het gebruik en de juiste toepassing van NORA bij de achterban;
 +
* Het ophalen van wensen uit de praktijk van de achterban;
 +
* Sparringpartner zijn voor de beheerder en programmamanager NORA.
 +
 
 +
==Leden en lidmaatschap Gebruikersraad==
 +
De Gebruikersraad is een besloten gezelschap. Deelname aan de Gebruikersraad staat open voor vertegenwoordigers uit alle bestuurlijke lagen van de overheid, de publieke sector, leveranciers en andere stakeholders. Toetreding en deelname aan de Gebruikersraad zijn niet vrijblijvend en vindt plaats na instemming van de zittende leden.  
 +
 
 +
Nieuwe deelnemers kunnen zich melden via [mailto:nora@ictu.nl nora@ictu.nl]  
 +
 
 +
Zie notitie {{Bestand met info|Opzet en Werking NORA Gebruikersraad v1-1.pdf| Opzet en werking gebruikersraad, versie 1.1}}
  
Dit is beschreven in het document [[:Bestand:Stand van zaken doorontwikkeling.pdf|Stand van zaken doorontwikkeling]]. Het reviewproces is beschreven in het document [[:bestand:NORA proces afstemming katernen.pdf|proces van afstemming rond katernen]], goedgekeurd door de gebruikersraad NORA
 
 
[[Categorie:Over NORA]]
 
[[Categorie:Over NORA]]

Huidige versie van 16 feb 2021 om 15:34

Governance NORA

Opdrachtgever en NORA Beheer[bewerken]

De NORA is een interbestuurlijk afsprakenstelsel, waarvan het gemandateerd opdrachtgeverschap ligt bij de directie Digitale Overheid (DDO) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. DDO is daarmee verantwoordelijk voor de opdracht om NORA te beheren en door te ontwikkelen, met de volgende perspectieven:

 • De NORA als Body of knowledge vanuit een nationaal perspectief
 • De NORA voor overerving/ hergebruik
 • De NORA als gemeenschap/ kennisplatform/ communicatieplatform
 • De NORA als koploper EN beheerder van het architectuur erfgoed
 • De NORA als praktisch afwegingskader

Het beheer en de doorontwikkeling is sinds 2011 belegd bij ICTU, waarbij telkens voor 4 jaar het budget wordt vastgesteld. Momenteel is dat ca. EUR 500.000 per jaar voor 2019 t/m 2022. Inhoudelijke sturing komt daarbij van de NORA Gebruikersraad, een interbestuurlijke raad die zowel de eigen ervaringen inbrengt uit de diverse domeinen als denkt vanuit het grotere belang van de publieke sector als geheel. ICTU legt als opdrachtnemer primair verantwoording af aan haar opdrachtgever (DDO). Daarnaast verantwoordt het Beheerteam aan de Gebruikersraad dat haar investeringen en uitgaven in lijn zijn met de gegeven inhoudelijke sturing.

Bestuurlijke ophanging[bewerken]

In het verleden viel de NORA Gebruikersraad onder de Regieraad Interconnectiviteit, waarbij de voorzitter van de Gebruikersraad zitting had in de Regieraad. Bij de overgang van de Regieraden naar het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) was het niet logisch de NORA mee te schuiven, omdat het geen aparte voorziening is, maar randvoorwaardelijk voor de hele Generieke Digitale Infrastructuur (GDI).

Als opdrachtgever is het ministerie van BZK nu verantwoordelijk voor de afstemming tussen de NORA en het OBDO en andere sturende gremia. Daarbij blijft de verantwoordelijkheidsverdeling tussen BZK en de Gebruikersraad NORA gelijk als in het verleden.

Brede Community[bewerken]

Veel kennis over projecten en voorzieningen is beschikbaar bij de gemeenschap van overheidsarchitecten van de ministeries, manifestgroeppartijen, gemeenten, provincies en waterschappen. Deze community moet actief gestimuleerd worden om een bijdrage te leveren die ondersteunend en/of verdiepend is t.o.v. de afspraken die worden gemaakt in de Gebruikersraad. Daarvoor wordt er naast online (wiki) contacten ook geïnvesteerd in bijeenkomsten. De thema’s die in de NORA zijn uitgewerkt op basis van gestolde kennis en ervaring uit de praktijk, worden actueel gehouden via zogenaamde thema-communities, zoals voor Privacy, Identity & Access Management en Zaakgericht Werken. In de praktijk overlappen deze communities elkaar en vormen zij samen met de betrokkenen uit de NORA familie één gemeenschap van professionals die voor hun werk te maken hebben met architectuur in de publieke sector.

NORA-wiki[bewerken]

Alle afspraken en kennis uit en over de NORA worden gepubliceerd via deze wiki. Losstaande publicaties met nieuwe inzichten zullen dus niet meer voorkomen. In het verleden was dat wel zo, maar al deze oude publicaties zijn inmiddels inhoudelijk opgenomen in de wiki en als bronnen toegevoegd. NORA Beheer vervult drie rollen voor de wiki:

 1. User management en ondersteuning gebruikers
 2. Content management op structuur en consistentie
 3. Checken, accepteren en uitvoeren van (inhoudelijke) wijzigingen uit de community


NORA Gebruikersraad[bewerken]

De NORA Gebruikersraad is als een spin in het web van NORA Beheer en de NORA Familie.

De samenstelling van de Gebruikersraad bestaat uit een representatieve vertegenwoordiging van gebruikers van de NORA binnen de overheid. Leden zijn bijvoorbeeld beheerders van een dochter van NORA, vertegenwoordigers van een overheidsorganisatie of experts voor een specifiek overheidsdomein.

De leden van de Gebruikersraad hebben drie rollen:

 • Het aanjagen van het gebruik en de juiste toepassing van NORA bij de achterban;
 • Het ophalen van wensen uit de praktijk van de achterban;
 • Sparringpartner zijn voor de beheerder en programmamanager NORA.

Leden en lidmaatschap Gebruikersraad[bewerken]

De Gebruikersraad is een besloten gezelschap. Deelname aan de Gebruikersraad staat open voor vertegenwoordigers uit alle bestuurlijke lagen van de overheid, de publieke sector, leveranciers en andere stakeholders. Toetreding en deelname aan de Gebruikersraad zijn niet vrijblijvend en vindt plaats na instemming van de zittende leden.

Nieuwe deelnemers kunnen zich melden via nora@ictu.nl

Zie notitie Opzet en werking gebruikersraad, versie 1.1 (PDF, 216 kB)