Beheer en doorontwikkeling NORA

Uit NORA Online
Versie door L.Siegerist (overleg | bijdragen) op 21 sep 2018 om 12:23 (Eerst slag t.b.v. actualisatie)
Ga naar: navigatie, zoeken
Voormalige governance NORA

Eigenaar en NORA Beheer[bewerken]

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is de eigenaar van de NORA en heeft het beheer van de NORA belegd bij ICTU. Hiertoe is een team van deskundigen bijeengebracht dat opereert onder de naam NORA Beheer. ICTU faciliteert een efficiënte werking van de kennis-community en zorgt voor publicatie van NORA middels de NORA-wiki. Jaarlijks wordt een plan voor beheer en ontwikkeling opgesteld.

Het beheer is opgezet conform de richtlijnen van het Beheer- en Ontwikkelmodel voor Open Standaarden (BOMOS), en omvat dus zowel het faciliteren van het dagelijks beheer als een proces voor doorontwikkeling. Het beheer viel onder een nationale governancestructuur (zie afbeelding hiernaast). Sinds 17 februari 2018 is er geen Digicommissaris meer en daarmee is ook een eind gekomen aan de regieraden waaronder de Regieraad Interconnectiviteit. Op dit moment onderzoekt NORA in overleg met haar opdrachtgever BZK en de gebruikersraad hoe vorm te geven aan een nieuwe governancestructuur.

Brede community[bewerken]

Veel kennis over projecten en voorzieningen is beschikbaar bij de gemeenschap van overheidsarchitecten van de ministeries, manifestgroeppartijen, gemeenten, provincies en waterschappen. Deze community moet actief gestimuleerd worden om een bijdrage te leveren die ondersteunend en/of verdiepend is t.o.v. de afspraken die worden gemaakt in de Gebruikersraad.. Daarvoor wordt er naast online (wiki) contacten ook geïnvesteerd in bijeenkomsten. De thema’s die in de NORA zijn uitgewerkt op basis van gestolde kennis en ervaring uit de praktijk, worden actueel gehouden via zogenaamde thema-communities, zoals voor Privacy, Identity & Access Management en Zaakgericht Werken. In de praktijk overlappen deze communities elkaar en vormen zij samen met de betrokkenen uit de NORA familie één gemeenschap van professionals die voor hun werk te maken hebben met architectuur in de publieke sector.

NORA-wiki[bewerken]

Alle afspraken en kennis uit en over de NORA worden gepubliceerd via deze wiki. Losstaande publicaties met nieuwe inzichten zullen dus niet meer voorkomen. In het verleden was dat wel zo, maar al deze oude publicaties zijn inmiddels inhoudelijk opgenomen in de wiki en als bronnen toegevoegd. NORA Beheer vervult drie rollen voor de wiki:

  1. User management en ondersteuning gebruikers
  2. Content management op structuur en consistentie
  3. Checken, accepteren en uitvoeren van (inhoudelijke) wijzigingen uit de community

Governance[bewerken]

De NORA Gebruikersraad bestaat uit vertegenwoordigers van de belangrijkste gebruikers van NORA, vertegenwoordigers vanuit de Manifestgroep, de NORA familie en het bureau Forum Standaardisatie. De Gebruikersraad is niet strikt afgebakend, maar staat -conform de uitgangspunten van BOMOS- open voor vertegenwoordigers uit alle bestuurlijke lagen van de overheid, de publieke sector, leveranciers en andere stakeholders.