Beheer en doorontwikkeling NORA

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is de opdrachtgever en eigenaar van NORA. BZK maakt een onderscheid tussen beheer en doorontwikkeling van NORA. In praktijk zijn beheer en doorontwikkeling met elkaar verweven, maar BZK is als eigenaar verantwoordelijk voor het beheer van NORA. De verantwoordelijkheid voor doorontwikkeling is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Beheer NORA[bewerken]

Het beheer van de NORA is door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties belegd bij ICTU. Hiertoe is een team van deskundigen bijeengebracht dat opereert onder de naam NORA Beheer. ICTU faciliteert een efficiënte werking van de architectencommunity en zorgt voor publicatie van NORA middels de NORA-wiki.

Doorontwikkeling NORA[bewerken]

De doorontwikkeling van de NORA vindt plaats door expertgroepen die nieuwe onderwerpen beschrijven. Namens de Bestuurlijke Regiegroep voor Dienstverlening (BRG) vult de NORA Architectuur Board het opdrachtgeverschap voor doorontwikkeling effectief in. De Architectuur Board stelt jaarlijks de inhoud van de NORA vast en ziet toe op het beheer en de doorontwikkeling van de NORA. Alle bestuurslagen en de uitvoeringsorganisaties zijn vertegenwoordigd in de Architectuur Board.

De NORA Gebruikersraad adviseert de Architectuur Board over gewenste wijzigingen en uitbreidingen van de NORA en over de projectmatige invulling daarvan. Zij beoordeelt daartoe wijzigingsvoorstellen en legt die voor aan de Architectuur Board ter vaststelling. De Gebruikersraad ziet toe op het juist en tijdig doorvoeren van wijzigingen in de NORA door NORA beheer dan wel expertgroepen. De NORA Gebruikersraad bestaat uit vertegenwoordigers van de belangrijkste gebruikers van NORA, vertegenwoordigers vanuit de manifestgroep, de NORA dochters, en het bureau Forum Standaardisatie.

Voor 2014 is een plan voor beheer en doorontwikkeling opgesteld.

Documenten[bewerken]