Berichtenbox voor bedrijven

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Bouwsteen.png
Naam: Berichtenbox voor bedrijven
ID:
Type: Bouwsteen
Cluster: Contactfunctie

Beschrijving

De berichtenbox voor bedrijven is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u, via Antwoord voor bedrijven, digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsinstanties (de Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen). De berichtenbox is bedoeld voor ondernemers die gevestigd zijn in de Europese Economische Ruimte (EER) - dus ook in Nederland - en die hun diensten in Nederland willen aanbieden. De berichtenbox kan gebruikt worden voor procedures die onder de Dienstenwet vallen, en voor procedures waarbij de bevoegde instantie ervoor gekozen heeft deze (ook) via de berichtenbox te laten verlopen.

Informatie

https://www.digitaleoverheid.nl/voorzieningen/dienstverlening/berichtenbox-voor-bedrijven/

Opdrachtgever

Ministerie van Economische Zaken
Toepassing standaarden

Standaard Toelichting Oordeel Relevantie Volgens bron Gepubliceerd op
DKIM DKIM is niet geïmplementeerd (zie https://internet.nl/mail/berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.nl/34865). Bij de beheerorganisatie is nog onduidelijk wat de status van deze standaard moet zijn. Voor deze reden is in de rapportage de zichtwijze op basis van de internet.nl toets gehanteerd. voldoet niet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
DNSSEC Volgens internet.nl voldoet het domein berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.nl (zie https://internet.nl/mail/berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.nl/34865). voldoet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
Digikoppeling (Standaarden) Overheden kunnen via Digikoppeling geautomatiseerd berichten verzenden en ontvangen. Ondernemers kunnen alleen handmatig (via de website) hun Berichtenbox gegevens opvragen. voldoet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.0) Dictu heeft een webrichtlijnen toets gedaan, zie meegezonden stuk. Een concrete planning is nog niet bekend. voldoet niet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
HTTPS en HSTS HTTPS is geïmplementeerd, maar HSTS wordt niet afgedwongen (zie https://internet.nl/site/www.berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.nl/91865). voldoet niet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
IPv6 en IPv4 De website van de Berichtenbox ondersteunt IPv4 maar is volgens internet.nl niet toegankelijk via IPv6 (zie https://internet.nl/site/www.berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.nl/91865). De Berichtenbox is wel IPv6 ready, maar nog niet de hele keten. E-ovb (beheerder van de Berichtenbox) is daarbij ook afhankelijk van leveranciers die hun IPv6 implementatie nog niet op orde hebben. De implementatie moet DICTU-breed gebeuren voordat dit voor de Berichtenbox gedaan zal worden. Een datum voor de implementatie is niet bekend. voldoet niet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
PDF 1.7
PDF/A-1
PDF/A-2
Alle berichten kunnen worden gedownload (vanaf de Berichtenbox website) in PDF/A formaat. PDF-documenten worden gegenereerd in PDF A/1. voldoet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
SAML (Security Assertion Markup Language) eHerkenning is SAML-based en wordt toegepast voor het inloggen op de Berichtenbox. voldoet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
SPF (Sender Policy Framework) SPF (Sender Policy Framework) is niet geïmplementeerd (zie https://internet.nl/mail/berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.nl/34865). Bij de beheerorganisatie is nog onduidelijk wat de status van deze standaard moet zijn. Voor deze reden is in de rapportage de zichtwijze op basis van de internet.nl toets gehanteerd. voldoet niet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
StUF Wordt in combinatie met Digikoppeling gebruikt voor de uitwisseling met alle partijen die via digikoppeling op de berichtenbox zijn aangesloten. voldoet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
TLS De Berichtenbox maakt gebruik van TLS (1.2, 1.1 en 1.0). Zie https://internet.nl/site/www.berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.nl/87107. voldoet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018

Toelichting: Bouwstenen en gebruikte standaarden

Zie verder


Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen