Betrouwbaar

Uit NORA Online
Versie door GerbenWulff2 (overleg | bijdragen) op 24 sep 2022 om 09:57 (Sjabloon Status principes toegevoegd)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


NB: Deze pagina maakt deel uit van de Historie van de NORA en kan verouderde informatie bevatten!'

Deze pagina en alle Basisprincipes en Afgeleide Principes van de NORA zijn per 1 januari 2023 vervallen door nieuwe Bindende Architectuurafspraken: Kernwaarden van Dienstverlening, Kwaliteitsdoelen, Architectuurprincipes en Implicaties van Architectuurprincipes. Zie voor meer informatie het RFC Bindende architectuurafspraken 2022, goedgekeurd door de NORA Gebruikersraad op 13 september 2022."Symbool Basisprincipe 9, twee handen die elkaar schudden"
 
Basisprincipes beschrijven de belangrijkste gewenste kenmerken van overheidsdienstverlening vanuit het perspectief van de afnemer (het 'wat'). Basisprincipes doen geen uitspraken over de wijze waarop deze kenmerken moeten worden gerealiseerd (het 'hoe').

Eigenschappen

IDBP09
StellingAfnemers kunnen erop vertrouwen dat de dienstverlener zich aan afspraken houdt.
BeschrijvingDe beschikbaarheid en de kwaliteit van diensten voldoen aan vooraf bepaalde normen. Aangeboden informatie dient bijvoorbeeld juist, authentiek, actueel en volledig te zijn. Processen zijn zodanig ingericht dat dit is gegarandeerd en monitoring van het kwaliteitsniveau plaatsvindt.
RationaleWillen diensten voor de afnemer bruikbaar zijn, dan moeten ze betrouwbaar zijn. Vooral ketendiensten moeten daarop kunnen vertrouwen, omdat de mate van betrouwbaarheid mede de kwaliteit van hun eigen dienstverlening bepaalt. Als normen bij herhaling worden geschonden, raken afnemers geïrriteerd, gaan ze klagen en haken ze uiteindelijk af.
ImplicatiesOverheidsorganisaties onderzoeken welke kwaliteit voor de afnemers voldoende is. Deze wordt als norm vastgesteld en bekendgemaakt. Vervolgens worden er processen ingericht om de norm te handhaven en wordt er gerapporteerd over de behaalde resultaten. Waar de kwaliteit kan variëren, wordt bij de informatie vermeld wat het actuele kwaliteitsniveau is (bijvoorbeeld wanneer de informatie voor het laatst is gecontroleerd).
VoorbeeldenVoor het verlenen van een bouwvergunning is wettelijk vastgesteld dat de beslissing binnen zes of twaalf weken moet worden genomen, al naargelang de aard van de vergunning. Als aan bepaalde vereisten is voldaan, wordt de vergunning na die periode van rechtswege verleend.
ToepassingsgebiedGeneriek
OnderbouwingKwaliteitsaspecten van informatie zijn onder meer vastgelegd in de wetgeving betreffende de basisregistraties en in de Wet Elektronisch Bestuurlijk Verkeer. Het principe vindt bovendien een basis in het artikel 'Verantwoordelijk beheer' van de BurgerServiceCode.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
BetrouwbaarHeeft bron
BetrouwbaarIs beinvloed door

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Betrouwbaar (Doel) (Kwaliteitsdoel)Is gerelateerd aanBetrouwbaar
Afspraken vastgelegd (Afgeleid principe)RealiseertBetrouwbaar
Baseline kwaliteit diensten (Afgeleid principe)RealiseertBetrouwbaar
Beschikbaarheid (Afgeleid principe)RealiseertBetrouwbaar
Controleerbaarheid (Afgeleid principe)RealiseertBetrouwbaar
De dienstverlener voldoet aan de norm (Afgeleid principe)RealiseertBetrouwbaar
Doelbinding (AP) (Afgeleid principe)RealiseertBetrouwbaar
Gelijkwaardig resultaat ongeacht kanaal (Afgeleid principe)RealiseertBetrouwbaar
Integriteit (Afgeleid principe)RealiseertBetrouwbaar
Onweerlegbaarheid (principe) (Afgeleid principe)RealiseertBetrouwbaar
Sturing kwaliteit op het hoogste niveau (Afgeleid principe)RealiseertBetrouwbaar
Verantwoording besturing kwaliteit (Afgeleid principe)RealiseertBetrouwbaar