Bouwstenen e-overheid

Uit NORA Online
Versie door M.M.Vos (Overleg | bijdragen) op 8 sep 2015 om 12:25 (in archief geplaatst)

(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken


NB: Deze pagina maakt deel uit van de Historie van de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur en kan verouderde informatie bevatten!
De VNG, IPO, Unie van Waterschappen, Manifestgroep en het Rijk hebben in het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid (NUP) afspraken

gemaakt. Het doel van deze afspraken is de publieke dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen van alle dienstverlenende overheidsinstanties te vergemakkelijken en te verbeteren en daarvoor de beschikbaarheid, de uitwisseling en het gebruik van basisinformatie op een gestandaardiseerde wijze organiseren en gemeenschappelijke Front-Office-voorzieningen te creëren.

Deze afspraken hebben betrekking op de volgende bouwstenen:


Het loket voor burgers

Webrichtlijnen Antwoord© 14+ netnummer Antwoord© contentvoorziening MijnOverheid Samenwerkende Catalogi DigiD burger DigiD Machtigen: een ander uw zaken laten regelen Burgerservicenummer (BSN)

Digitale dienstverlening aan bedrijven

Antwoord voor bedrijven eHerkenning voor Bedrijven

Stelsel van Basisregistraties

Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) Gemeentelijke Basisregistratie Personen (GBA) Handelsregister (NHR) Basisregistratie Kadaster (BRK) Basisregistratie Topografie (BRT) Basisregistratie Ondergrond (BRO) Basisregistratie Inkomen (BRI) Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ) Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Basisregistratie Lonen, Arbeids- en Uitkeringsverhoudingen (BLAU) Basisregistratie Voertuigen (BRV) Digilevering Digikoppeling Digimelding