Bouwstenen en voorzieningen

Uit NORA Online
Versie door M.M.Vos (overleg | bijdragen) op 1 feb 2023 om 14:55 (navigatiemenu Over Buwstenen)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Schakel naar werkversie

Alle overzichten en CSV-downloads[bewerken]

Bouwstenen en voorzieningen[bewerken]

Hieronder staan alle Bouwstenen, Bouwstenen internationaal, Sectorregistraties en overige generieke Voorzieningen die in de NORA-wiki staan in alfabetische volgorde. Klik op de naam van de voorziening voor meer informatie en een link naar de beheerder.

Voorziening, Registratie of BouwsteenBeschrijving
14+ netnummerMet een 14+netnummer krijgen gemeenten een herkenbare telefonische ingang. Een 14+netnummer begint met de cijfers 14 en eindigt op het netnummer van de gemeente (zoals 14 010 of 14 0115). Door te bellen met het 14+netnummer komt de burger uit bij zijn gemeente.
Antwoord voor bedrijvenDe website Antwoord voor bedrijven is per 15 september 2014 opgegaan in Ondernemersplein en maakt ondernemers wegwijs door de grote hoeveelheid informatie van de overheid.
Architectuur Digitale Overheid 2030 vastgesteldArchitectuur Digitale Overheid 2030 vastgesteld
BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)Authentieke bron voor basisgegevens van adressen en gebouwen in Nederland.
BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie)Authentieke bron voor geo-informatie in Nederland: een uniform topografisch basisbestand met objecten (dingen die in het terrein fysiek aanwezig zijn) in heel Nederland, op een schaal van 1:500 tot 1:5.000.
BLAU (Basisregistratie Lonen Arbeidsverhoudingen en Uitkeringen)BLAU zal bestaan uit een kernset van de gegevens uit de huidige Polisadministratie van het UWV. De polisadministratie is reeds operationeel en gevuld. Zij het niet met de wettelijke status van een basisregistratie (de planning van de Polisadministratie is daarom niet opgenomen in de releasekalender). Gegevens uit de Polisadministratie kunnen echter wel geleverd worden aan overheidsorganisaties (voor zover wetgeving dat toestaat). Wat betreft planning (primo 2018) bevindt BLAU zich nog in een pril stadium. Er is nog geen besluit genomen of de basisregistratie BLAU onwikkeld wordt.
BRI (Basisregistratie Inkomen)Authentieke bron voor inkomensgegevens van personen die met Nederland te maken hebben.
BRK (Basisregistratie Kadaster)Authentieke bron voor percelen, eigendom, hypotheken, beperkte rechten (zoals recht van erfpacht, opstal en vruchtgebruik) en leidingnetwerken, alsmede kadastrale kaarten met perceel, perceelnummer, oppervlakte, kadastrale grens en de grenzen van het Rijk, de provincies en gemeenten in Nederland.
BRO (Basisregistratie Ondergrond)Authentieke bron voor geo-informatie in Nederland: gegevens en modellen over de ondergrond (bodem, geologie, grondwater, mijnbouw).
BRP (Basisregistratie Personen)Authentieke bron voor persoonsgegevens van burgers en van buitenlanders die met Nederland te maken hebben.
BRT (Basisregistratie Topografie)Authentieke bron voor geo-informatie in Nederland: topografische gegevens.
BRV (Basisregistratie Voertuigen)Authentieke bron voor gegevens over voertuigen in Nederland en de eigenaren daarvan.
Berichtenbox voor bedrijvenEen voorziening waar overheidsorganisaties en bedrijven op een veilige en vertrouwelijke manier digitale berichten met elkaar kunnen uitwisselen.
Berichtenbox voor burgersEen voorziening binnen MijnOverheid waar overheidsorganisaties op een veilige en vertrouwelijke manier digitale berichten kunnen plaatsen voor burgers die dan per email worden geïnformeerd dat er een bericht voor hen staat.
Bouwstenen en gebruikte standaarden
Burgerservicenummer (BSN)Het burgerservicenummer (BSN) is het persoonsnummer voor contacten met de overheid. Dit unieke nummer helpt om bijvoorbeeld persoonsverwisselingen te voorkomen. Iedereen die zich voor het eerst inschrijft bij een gemeente krijgt een BSN. Een pasgeboren kind krijgt bij inschrijving in de BRP pas een BSN. Het BSN staat op het paspoort, rijbewijs en identiteitskaart.
DigiDEen voorziening waarmee overheidsorganisaties en publieke dienstverleners online de identiteit van burgers kunnen vaststellen.
DigiD MachtigenEen voorziening waarmee een burger een andere burger kan machtigen om namens hem zaken met de overheid te regelen.
DigiInkoopDigiInkoop (voorheen Elektronisch Bestellen en Factureren (EBF)) is de nieuwe digitale voorziening voor de Rijksdienst en haar leveranciers om het inkoopproces efficiënter, doelmatiger, rechtmatiger en makkelijker te maken. In 2012 en 2013 wordt DigiInkoop gefaseerd ingevoerd bij de ministeries en agentschappen. DigiInkoop bestaat uit een berichtenverkeervoorziening (BVV via Digipoort) en een e-purchasingvoorziening (EPV).
DigikoppelingKoppelvlakstandaarden voor veilige en betrouwbare digitale berichten uitwisseling tussen overheidsorganisaties (het gaat over de “enveloppe”, niet de inhoud).
DigileveringEen voorziening waarmee overheidsorganisaties zich kunnen abonneren voor het digitaal verkrijgen van (gewijzigde) gegevens uit Basisregistraties indien bepaalde gebeurtenissen plaatsvinden die voor hun taken relevant zijn.
DigimeldingEen voorziening waarmee overheidsorganisaties bij de bronhouder(s) kunnen melden dat zij een vermoeden hebben van onjuiste gegeven in de betreffende Basisregistratie(s). Digimelding bestaat uit 2 onderdelen: Digimelding BLT en Digimelding Annotatiespecificatie
Digimelding BLTEen voorziening voor het laagdrempelig terugmelden door afnemers.

Door één terugmeldvoorziening te ontwikkelen wordt voorkomen dat iedere basisregistratie deze voorziening apart moet ontwikkelen. Ook hoeft een afnemer niet aan iedere

basisregistratie op een afwijkende manier terug te melden.
Digimelding SpecificatiesDe Digimelding Annotatie Specificatie (Digimelding AS) en de Digimelding Protocol Specificatie (DMPS) zijn specificaties voor het uitwisselen van terugmeldingen.
DiginetwerkEen voorziening waarmee overheidsorganisaties een veilige en betrouwbare digitale verbinding met elkaar kunnen realiseren via besloten netwerken.
Het is gebaseerd op een afsprakenstelsel over connectiviteit, beschikbaarheid, beveiliging en het gebruik van standaarden waardoor iedere aangesloten organisatie kan communiceren met elke andere aangesloten organisatie.
DigipoortEen voorziening waarmee bedrijven via 1 aanleverpunt (bulk)gegevens digitaal kunnen aanleveren bij de betreffende overheidsorganisatie(s). En ook andersom.
E-facturerenEen voorziening van de overheid waarmee facturen digitaal worden verzonden, ontvangen en verwerkt (in plaats van per brief en op papier).
EHerkenningEen voorziening waarmee (medewerkers van) bedrijven zich veilig en betrouwbaar kunnen laten identificeren bij overheidsorganisaties.
GGI-VeiligEen portfolio van producten en diensten voor operationele informatiebeveiliging van gemeenten. Het betreft onder andere een actieve monitoring en response dienst voor het bewaken van gedrag en acties op het eigen bedrijfsnetwerk, beveiligingsproducten voor de gemeentelijke ICT-infrastructuur zoals firewalls, anti-DDoS, end-point protection en beveiligingsexpertise-diensten.
HR (Basisregistratie Handelsregister)Authentieke bron voor gegevens van ondernemers, rechtspersonen en gemeenten in Nederland.
HavenEen standaard voor platform-onafhankelijke cloud hosting.

Een applicatie of website die op één Haven omgeving werkt, is herbruikbaar op álle Haven omgevingen.

Zie de GF Hosting van infrastructuur en platformen (IAAS en PAAS).
IdensysIdensys is een federatief netwerk voor authenticatie van burgers bij publieke en private organisaties. Het is een Nederlandse invulling van eIDAS. Samen met eHerkenning maakt het onderdeel uit van het Stelsel Elektronische Toegangsdiensten.
MijnOverheidEen voorziening in de vorm van een digitaal loket, waar burgers op een veilige en gemakkelijke manier hun persoonlijke gegevens bij de overheid kunnen inzien, berichten van overheidsorganisaties digitaal kunnen ontvangen, en de status van lopende zaken en transacties kunnen volgen.
OndernemerspleinEen voorziening in de vorm van een digitaal loket, een Digitaal Ondernemersplein (DOP), waar de dienstverlening van de overheid integraal voor bedrijven wordt ontsloten.
OndernemingsdossierMet het Ondernemingsdossier kunnen ondernemers slim voldoen aan wetten en regels. Daarmee besparen ondernemers en overheden tijd, geld en onnodige ergernis. Ondernemers hebben te maken met een groot aantal regels, toezichthouders en bijbehorende inspectiemomenten en daarom maken ze afspraken over slimmer gegevens uitwisselen.

Het Ondernemingsdossier stelt een ondernemer in staat om bepaalde informatie uit de bedrijfsvoering eenmalig vast te leggen en meerdere keren beschikbaar te stellen aan overheden zoals toezichthouders en vergunningverleners. De ondernemer bepaalt zelf welke overheden toegang hebben tot zijn Ondernemingsdossier. Het Ondernemingsdossier is dan ook van de ondernemer.

Geautoriseerde toezichthouders kunnen actuele gegevens raadplegen en zijn dus beter geïnformeerd over de situatie. Zo kunnen op afstand controles worden uitgevoerd en risico-inschattingen worden gemaakt, zodat gericht toezicht op locatie bij de bedrijven met het hoogste risico mogelijk is. Het Ondernemingsdossier is daarmee een nieuwe manier van samenwerken en informatie delen tussen ondernemers en overheden met als doel de regeldruk te verminderen. Het resultaat: meer tijd om te ondernemen, betere naleving van regels en vereenvoudiging van het toezicht.

In een filmpje is uitgelegd hoe dit werkt.
Organisatie-identificatienummerHet Organisatie-identificatienummer (OIN) is een uniek nummer dat Logius kan toekennen aan organisaties om zich te kunnen identificeren, authentiseren en of autoriseren bij digitaal berichtenverkeer binnen en met de overheid. Dit kunnen publieke en private organisaties zijn.
Rijksoverheid.nl e-mailDit is een onderdeel van Rijksoverheid.nl.
Rijksoverheidsnetwerk (RON)Rijksoverheidsnetwerk (RON) is een besloten virtueel netwerk voor het uitwisselen van data, spraak en videoverkeer binnen de Rijksoverheid. Voor de communicatie met andere Overheden heeft RON een koppeling met Diginetwerk. Via standaarden en koppelvlakken biedt RON daarnaast de mogelijkheid voor veilige connectiviteit met burgers en bedrijven.

RON bevordert de efficiëntie en flexibiliteit en voorkomt dat overheidspartijen ieder zelfstandig onderlinge connectiviteit moeten inrichten. RON is gebaseerd op het landelijk glasvezelnetwerk van Defensie (NAFIN en NTN). Voor dit netwerk gelden de aansluitvoorwaarden Haagse Ring, handhaving hiervan is onderdeel van de RON-aansluitvoorwaarden.

RON compartimenten

RON bestaat uit vier compartimenten DC-I, Partner-I, WAN-I en Internet-I. Daarnaast zal het Rijksweb compartiment geïntegreerd worden in RON. De compartimenten hebben verschillende kenmerken en zijn beschikbaar op de ODC’s (DC-I, Partner-I, WAN-I) en Haagse Ring-locaties (Partner-I, WAN-I). WAN-I is daarnaast beschikbaar op de hoofdnetwerkwerken van Belastingdienst, MinJenV, DUO, DICTU, Rijkswaterstaat en SSC-ICT. In de tabel hieronder worden de kenmerken van de compartimenten gegeven. Het compartiment Internet-I is nog in ontwikkeling.
Rijksvoorzieningen
Samenwerkende catalogiEen voorziening in de vorm van een verwijsmechanisme, waardoor een overzicht kan worden getoond van de overheidsdiensten die de ca. 1200 overheidsorganisaties afzonderlijk leveren.
Standard Business Reporting (SBR)Een standaard voor het digitaal aanleveren van de financiële verantwoordingsinformatie van bedrijven en overheidsorganisaties aan de overheid c.q. het Ministerie van Financiën.
Stelsel Elektronische Toegangsdiensten
StelselcatalogusEen voorziening in de vorm van een registratie met daarin de betekenis van de gegevens in Basisregistraties.
WOZ (Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken)Authentieke bron voor de Onroerende Zaak belasting in Nederland.
WOZ WaardeloketHet WOZ Waardeloket biedt de mogelijkheid de WOZ-waarde van woningen te raadplegen. Het WOZ Waardeloket is bedoeld voor het individueel raadplegen van afzonderlijke woningen. De getoonde WOZ-waarden zijn formeel door de desbetreffende gemeente vastgestelde WOZ-waarden. De gemeente is dan ook verantwoordelijk voor deze WOZ-waarde. De getoonde objectkenmerken, zoals bouwjaar en gebruiksoppervlakte, zijn afkomstig uit de Basisregistraties adressen en gebouwen. Ook voor deze gegevens is de gemeente verantwoordelijk.
WebrichtlijnenWebrichtlijnen is een set van eisen waar alle overheidswebsites aan moeten voldoen. Zo zorgen we voor kwalitatief goede websites. Want informatie op websites moet toegankelijk zijn voor iedereen, ook voor mensen met functiebeperkingen, gebruikers van mobiele telefoons en voor alle mogelijke browsers.
Website RDW.nlDe website RDW.nl biedt informatie over de dienst wegverkeer (RDW). De RDW beheert onder andere het kentekenregister. De website kent specifieke functies voor particulier- en zakelijk gebruik. Particulieren kunnen via RDW.nl bijvoorbeeld digitaal een keuringsafspraak voor hun auto maken of een kentekenbewijs voor de brommer of scooter aanvragen. Bedrijven kunnen via RDW.nl bijvoorbeeld kentekenbewijzen voor bedrijfsvoertuigen aanvragen en ontheffingen voor transporteurs regelen. Voor digitale diensten en producten verwijst RDW.nl naar onderliggende domeinen. Het is daarnaast voor particulieren mogelijk om via DigiD in te loggen op RDW.nl om eigen gegevens te raadplegen.
AMICE (Afval Meldingen Informatie en Communicatie Electronisch)Het Landelijk Meldpunt Afval (LMA) verwerkt de meldingen van bedrijfsafval en gevaarlijk afval, waaronder scheepsafval, voor alle twaalf provincies. De gemelde gegevens worden beschikbaar gesteld aan overheden voor handhaving, beleid en vergunningverlening. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft sinds 1 januari 2017 Rijkswaterstaat aangewezen als meldingsinstantie, zoals bedoeld in art. 10.40 lid 1 en art. 10.38 lid 3 van de Wet milieubeheer.
ArchisArchis is het geautomatiseerde Archeologisch Informatiesysteem voor Nederland. Archis is een databank waarin allerlei gegevens over archeologische vindplaatsen en terreinen vanaf de prehistorie tot de Nieuwe tijd in Nederland zijn opgeslagen. In Archis is onder meer vastgelegd:
 • de ligging en de aard van een vindplaats (bijvoorbeeld nederzetting of grafveld)
 • de vondsten en grondsporen die zijn aangetroffen
 • de status van een terrein (wettelijke bescherming)
 • de gebieden waar archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden
Archis koppelt al deze informatie aan digitale kaartlagen, zoals de topografische kaart, de bodemkaart en de grondgebruikkaart. In Archis kunnen ook de Archeologische Monumentenkaart (AMK) en de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) opgevraagd worden. In de Monumentenwet is vastgelegd, dat iedereen die een archeologische ontdekking doet, verplicht is dit te melden.
ArchitectenregisterHet architectenregister geeft actueel weer wie is ingeschreven en de beschermde titel architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitect mag voeren.
AWBZ-brede Zorg RegistratieAZR staat voor AWBZ-brede Zorg Registratie. De AZR is een systematiek voor het digitaal uitwisselen van gegevens (op cliëntniveau) tussen de organisaties in de AWBZ-keten. Een zorgkantoor kan bijvoorbeeld in de AZR zien welk indicatiebesluit het CIZ heeft genomen. De AZR wordt beheerd door het Zorginstituut Nederland.
Basis Register Onderwijs HO (Bron HO)In dit register worden alle onderwijsdeelnames en onderwijsresultaten aan hogescholen en universiteiten, die worden bekostigd door het ministerie van OCW en het ministerie van EZ, geregistreerd. Op basis van deze gegevens worden de hogescholen en universiteiten bekostigd.
Basisregister Onderwijs (BRON)Het Basisregister Onderwijs (BRON) is een verzameling van leerlinggegevens aangeleverd door onderwijsinstellingen in Nederland. Alle scholen in Nederland in het primair onderwijs (po) en alle scholen en instellingen in het voortgezet onderwijs (vo), het hoger onderwijs (hbo en wo) en het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve), zijn aangesloten op BRON. Scholen en instellingen wisselen leerlinggegevens uit met BRON. De gegevens van scholen en instellingen staan geregistreerd in de Basisregistratie Instellingen (BRIN).
Beheervoorziening BSNEen voorziening waarmee een éénduidige toekenning van een Burgerservicenummer (BSN) kan worden gegeven aan burgers en aan buitenlanders die met Nederland te maken hebben en waarmee tevens toegang kan worden verkregen tot identificerende gegevens in de BRP (Basisregistratie Personen), de achterliggende authentieke bron.
Bel-me-niet registerHet Bel-me-niet Register stelt zich tot doel om consumentenirritatie over ongevraagde telemarketing te verminderen. Consumenten kunnen hun telefoonnummer(s) inschrijven in het Bel-me-niet Register. Daarna mogen bedrijven hen niet meer telefonisch benaderen voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden. Bedrijven en organisaties moeten voordat ze gaan bellen, eerst controleren of niemand uit hun bellijst staat ingeschreven in het Bel-me-niet Register.
Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland (BRON)In de verkeersongevallenregistratie worden alle verkeersongevallen in Nederland verwerkt die door de politie zijn vastgelegd in processen-verbaal of kenmerkenmeldingen. Een verkeersongeval is een gebeurtenis op de openbare weg, die verband houdt met verkeer en waardoor er schade ontstaat aan objecten of letsel bij personen en waarbij ten minste één rijdend voertuig betrokken is. Naast informatie van politie worden ook meldingen van ongevallen met blikschade door Weginspecteurs van Rijkswaterstaat in de verkeersongevallenregistratie opgenomen. Het product BRON (Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland) wordt samengesteld uit deze database. Het bestand wordt samengesteld door Rijkswaterstaat.
BestrijdingsmiddelenatlasDe Bestrijdingsmiddelenatlas geeft op grond van meetgegevens van regionale waterbeheerders een landelijk beeld van de bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater.
BIG registerDe Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) stelt regels voor beroepen in de gezondheidszorg. Het BIG-register is een Nederlandse databank waarin de officieel erkende gezondheidszorgverleners zijn geregistreerd. Het BIG-register biedt cliënten duidelijkheid over de bevoegdheden van de zorgverlener. Deze duidelijkheid moet bescherming bieden tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. Alleen ingeschrevenen in het BIG-register mogen de beschermde titel ‘zorgverlener’ voeren. Elke ingeschreven zorgverlener krijgt een persoonlijk 11-cijferig BIG-inschrijfnummer toegekend.
BoedelregisterHet boedelregister is een openbaar register, waarin informatie wordt gegeven over de rechtstoestand van een nalatenschap. Iedereen kan het boedelregister kosteloos inzien. Het boedelregister wordt bijgehouden door de Rechtbanken. Ieder arrondissement (het gebied dat onder de desbetreffende Rechtbank valt) heeft een eigen boedelregister. Per arrondissement worden uitsluitend de feiten ingeschreven die betrekking hebben op nalatenschappen van overledenen die het laatst binnen het desbetreffende arrondissement woonden.
Bomdatasysteem (BDS)In het systeem wordt alle informatie opgeslagen over explosieven en chemische, biologische, radiologische en nucleaire (CBRN-)incidenten, zodat overheidsdiensten dit snel en mobiel kunnen raadplegen. De politie, de Explosieven Opruimingsdienst Defensie, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, het NFI en het ministerie van Binnenlandse Zaken maken er gebruik van.
BRIN (Basisregister Instellingen)De Basisregistratie Instellingen (BRIN) is het (gegevens)bestand van DUO van alle scholen, instellingen en het daarbij behorend bestuur. Het bestand wordt dagelijks geactualiseerd.
BSN-koppelregister Polymorfe PseudonimiseringEen voorziening die het mogelijk maakt om publieke en private authenticatie- en machtigingsmiddelen met een hoog betrouwbaarheidsniveau te gebruiken in het publieke domein, waarbij de privacy en de veiligheid van de burger bij het inloggen wordt gewaarborgd.
Business Register Interconnection System (BRIS)Het samenwerken van handelsregisters heeft een lange geschiedenis, beginnend met projecten als het European Business Register (EBR) in 1992, gevolgd door het European Commerce Registers’ Forum (ECRF) in 1998, het BRITE-project (2006-2009), en eJustice/e-CODEX en fora als CRF (Corporate Registers Forum) en IACA (International Association of Commercial Administrators). Het BRITE-project uit het IDABC-programma onderzocht een interoperabiliteitsmodel en elektronisch communicatieplatform voor Europese samenwerkende handelsregisters. De EC spoorde ook het ontwikkelen van het Informatiesysteem voor de Interne markt (IMI) aan.

In een green paper uit 2009 wordt samenwerking tussen handelsregisters en toegang tot informatie voor grensoverschrijdende procedures, zoals internationale fusies, uiteengezet. Deze uitgangspunten werden vastgelegd in EU Verordening 2012/17/EU aangaande het koppelen van handelsregisters. Deze verordening verplicht handelsregisters samen te werken in een elektronisch meertalig netwerk en een uniek internationaal nummer voor registraties (het REID) te hanteren. De Nederlandse Kamer van Koophandel onderschrijft de resultaten van het BRITE-project en de steun van de EC bij het implementeren hiervan.

In het CEF DSI wordt het Business Register Interconnection System (BRIS) ontwikkeld, als platform voor informatieuitwisseling. Deze zou actief moeten zijn in Q2 2017. De technische volwassenheid hiervan is echter beperkt en bevindt zich nog in een vroege fase.
CCMO-registerDe Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) waarborgt de bescherming van proefpersonen betrokken bij medisch-wetenschappelijk onderzoek, middels toetsing van de daarvoor wettelijke bepalingen en met inachtneming van het belang van de voortgang van de medische wetenschap. In het openbare CCMO-register zijn de kerngegevens van mensgebonden onderzoek opgenomen. Zo is duidelijk welke onderzoeken in Nederland zijn beoordeeld.
CCN CSIHet Common Communication Network/Common System Interface (CCN/CSI) is een internationaal netwerk voor de douane- en belastingautoriteiten. Het voorziet in een afgesloten, veilige verbinding voor de uitwisseling van gegevens tussen nationale overheidsorganen in Europa. Dit netwerk werd opgezet naar aanleiding van resolutie 253/2003/EG. CCN/CSI wordt beheerd door Directoraat-generaal Taxation and Customs Union (TAXUD). CCN/CSI verwerkte 1.7 miljard data uitwisselingen per jaar in 2014. Het New Computerised Transit Control System (NCTS) voor verkeer van goederen koppelt bijvoorbeeld via de CCN/CSI gateway.
Centraal AansluitpuntEen voorziening in de vorm van een knooppunt waarop overheidsorganisaties zich éénmalig kunnen aansluiten en daarmee kunnen worden ontzorgd voor de aansluiting op diverse voorzieningen van de overheid, zoals Basisregistraties, de Beheervoorziening BSN, MijnOverheid Berichtenbox en het Omgevingsloket.
Centraal Curatele- en bewindregisterHet register bevat een overzicht van de personen ten aanzien van wie een curatele is uitgesproken en personen waarvan het vermogen onder bewind is gesteld. Om gegevens uit het register in te kunnen zien, moet u de achternaam en geboortedatum invoeren van de persoon die u zoekt. In het betreffende zoekscherm zijn nadere aanwijzingen vermeld over de in te voeren gegevens om te kunnen zoeken in het register.
Centraal GezagsregisterIn dit register wordt bijgehouden wie het gezag over een kind heeft.
Centraal Insolventieregister (CIR)Het Centraal Insolventieregister (CIR) is een openbaar en online te raadplegen register met gegevens van faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringen natuurlijke personen die in de lokale registers van de rechtbanken worden bijgehouden. Volgens de Faillissementswet zijn rechtbanken verplicht om deze gegevens bij het CIR aan te leveren. Alleen insolventiegegevens gepubliceerd na 1 januari 2005 zijn in dit register te vinden. Mutaties van faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringen worden door rechtbanken aangeleverd aan het CIR. Deze informatie wordt gepubliceerd op http://insolventies.rechtspraak.nl/.
Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI)BKR houdt van elke persoon met een in Nederland afgesloten krediet een elektronisch dossier bij in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). In deze database registreert BKR persoons- en kredietgegevens van consumenten. Denk hierbij aan het soort krediet (leningen, creditcards, etc), het kredietbedrag, de looptijd, de aflossingsdatum en eventuele achterstanden of bijzonderheden. Aan het CKI zijn een aantal producten gekoppeld die de kredietverstrekkers helpen een gezond financieel beleid te voeren.
Centraal register beroepsopleidingen (Crebo)Het centraal register beroepsopleidingen (crebo) is een systematische verzameling gegevens over beroepsopleidingen en bijbehorende opleidings- en exameninstellingen. Dit register wordt jaarlijks vastgesteld. Crebo omvat een overzicht van opleidingen per instelling.
Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO)Eén van de wettelijke taken van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is het registreren en publiceren van opleidingsgegevens binnen het bekostigde en niet-bekostigde hoger onderwijs. De gegevens worden vastgelegd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) dat door DUO wordt beheerd en continu wordt gepubliceerd. Instellingen in het hoger onderwijs kunnen, op basis van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW), opleidingsgegevens laten registreren in het CROHO.
Centraal Testamentenregister (CTR)Het Centraal Testamentenregister (CTR) is een database waarin de (kandidaat-)notarissen registreren wie, wanneer en bij welke notaris een testament heeft opgemaakt. Het CTR biedt geen inzage in de inhoud van het testament, maar beantwoordt wel de vraag of een overledene een testament heeft en bij welke notaris deze zich bevindt. 
CIZ-databaseDatabase van alle cliënten met een indicatie voor AWBZ-zorg, uitgezonderd cliënten van Bureaus Jeugdzorg en indicatievrij AWBZ-zorg.
Core VocabulariesCore Vocabularies draait om Semantiek. Er zijn op het moment zes core vocabularies: Business, Location, Person, Public Service, Criterion & Evidence, Public Organization.
CPA-registerEen voorziening in de vorm van een register waarin de digitale contracten -Collaboration Protocol Agreements (CPA’s)- zijn opgenomen voor de gegevensuitwisseling tussen overheidsorganisaties via Digikoppeling.
Cyber securityHet CEF Cyber security DSI beoogt een coöperatieplatform voor beveiliging, reageren en informatie-uitwisseling met betrekking tot cyberdreigingen, vergelijkbaar met initiatieven als FISHA, ENISA, MISP of DENSEK. Deze activiteiten worden onderschreven door de Europese Strategie voor Cybersecurity en het Network and Information Security (NIS) Directive, en het onderhanden NIS Directive 2. Dit DSI bouwt voort op eerdere initiatieven als NEISAS en ENISA-CERT. In het CEF-werkprogramma voor 2014 werden voorbereidingen getroffen voor een dergelijk platform. Een eerste implementatie stond als doel in het CEF werkprogramma voor 2015, met een lancering van de fysieke infrastructuur in 2016.
Database met tellerstanden van personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen (tot en met 3.500 kg)Er is vanaf 1 januari 2014 een nieuwe wet van kracht. Hierin is geregeld dat het registreren van tellerstanden verplicht is en het terugdraaien van tellerstanden of het adverteren daarover strafbaar. Vanaf 1 januari 2014 beheert de RDW de database met tellerstanden. De RDW neemt de database en registratie over van Stichting Nationale Auto Pas (NAP). Alle door de RDW erkende bedrijven in Nederland zijn wettelijk verplicht tellerstanden te registreren van personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen (tot en met 3.500 kg). 
Dataregister van de Nederlandse OverheidEen voorziening in de vorm van een publicatieplatform waarlangs overheidsorganisaties hun gegevens (data) in een voor hergebruik geschikte vorm beschikbaar stellen.
DepositogarantiestelselAlle banken die een bankvergunning hebben van DNB vallen onder het depositogarantiestelsel. De bank valt onder het DGS als in de linkerkolom staat:- Uitoefenen van het bedrijf van bank (2:12 eerste lid Wft), of- Uitoefenen van het bedrijf van bank met beleggingsdiensten (2:13 eerste lid Wft), of- Bank aangesloten bij centrale kredietinstelling (3:111 Wft)- Centrale kredietinstelling (3:111 Wft)
Developer.Overheid.nlEen voorziening in de vorm van een publicatieplatform van API’s en Open Source repositories, waar software wordt getoond die is gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van overheidsorganisaties.
DiergeneeskunderegisterHet Diergeneeskunderegister is verantwoordelijk voor de registratie van dierenartsen en paraveterinairen. Het geeft de bevoegdheden weer van dierenartsen en andere paraveterinaire beroepen en is reeds gekoppeld met de BRP.
Digikoppeling Compliance VoorzieningDigikoppeling compliance testen voor WUS “best effort” en ebMS2 (“best effort” en “reliable messaging”) worden ter beschikking gesteld in de vorm van een downloadbare versie zodat gebruikers in staat zijn ontwikkelde software in huis te toetsen op compliance aan de Digikoppeling standaard.
Digipoort OTP (Transactiepoort)Één van de twee interfaces voor Digipoort.
Digipoort PI (Procesinfrastructuur)Één van de twee interfaces voor Digipoort.
DiplomaregisterHet diplomaregister is een online applicatie die persoonsgegevens en diplomagegevens beschikbaar stelt. Dit register is geen nieuw gegevensbestand - het ontsluit de al aanwezige gegevens uit databases van het ministerie van OCW. De diplomagegevens zijn onder andere de naam van de onderwijsinstelling, de naam van de opleiding en het examenjaar. Deze gegevens zijn gekoppeld aan de persoonsgegevens van de diplomabezitter. Het register bevat wel de gegevens van diploma’s, maar geen digitale versies van papieren diploma’s. Het diplomaregister bevat de gegevens van diploma’s van door de overheid gefinancierde Nederlandse opleidingen (bekostigd onderwijs).
DMD (Database Markt Deelnemers)Het KCB is wettelijk verplicht een databank bij te houden van alle marktdeelnemers van verse groenten en fruit. Dit gebeurt digitaal. Op basis van een, door het KCB verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord, krijgen bedrijven toegang tot het digitale registratieformulier van hun bedrijf cq. vestigingslocatie. Voor iedere vestigingslocatie moet een apart (digitaal) registratieformulier worden ingevuld. Alle marktdeelnemers zijn verplicht gegevens aan het KCB te verstrekken, die van belang zijn bij het uitvoeren van de controletaak van het KCB.
Docentenregister BeroepsonderwijsHet Docentenregister Beroepsonderwijs is uitsluitend bedoeld voor natuurlijke personen die beroepsonderwijs verzorgen aan onderwijsinstellingen. De natuurlijke persoon die vanuit zijn eenmanszaak lessen verzorgt aan onderwijsinstellingen kan zich eveneens in het Docentenregister Beroepsonderwijs inschrijven. Hierbij is het wel van belang dat het feitelijke beroepsonderwijs zelfstandig en op eigen verantwoordelijkheid door de natuurlijke persoon wordt verzorgd.
(register) Donorgegevens Kunstmatige BevruchtingDe Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting zorgt voor de uitvoering van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting. Sinds 2004 worden de gegevens van sperma-, eicel- en embryodonoren landelijk geregistreerd. De stichting beheert deze gegevens en verstrekken deze op verzoek aan het donorkind, ouders of huisarts.
DonorregisterHet Donorregister is in 1998 opgericht om uitvoering te geven aan de Wet op de orgaandonatie (Wod). In deze wet is geregeld dat iedereen van twaalf jaar of ouder die is ingeschreven bij een Nederlandse gemeente, zijn of haar keuze op het gebied van orgaan- en weefseldonatie kan laten registreren: wel of geen donor worden, de keuze overlaten aan de nabestaanden of aan één specifieke persoon. Het vastleggen van de keuze geeft duidelijkheid en zekerheid aan iedereen die bij donatie is betrokken.
E-DocumentsHet e-Documents bouwblok is een container-component bedoeld om bedrijfsinformatie om te zetten in een herkenbaar en gestandaardiseerd digitaal format. Dit bouwblok consolideert bestaande oplossingen voor ongestructureerde bedrijfsinformatie. e-Documents ondersteunt verschillende gestructureerde en ongestructureerde documenten. Ook ondersteunt het applicaties in het verwerken van documenten. Een aantal functies zijn het bevatten van meerdere payloads, metadata, en veilige routing met e-Delivery. e-Documents maakt gebruik van de ASiC container uit e-CODEX en andere componenten uit SPOCS (OCD) en PEPPOL (VCD). e-Documents hanteert hiervoor de SBDH, RDF/XML, ASiC en ODP standaarden.
E-IdentityE-Identity wordt voortgezet in eID, binnen Connecting Europe Facility (CEF). Het doel van e-Identity was een grensoverschrijdend digitaal authenticatiemiddel voor gebruik in verschillende eGovernment applicaties. Hiermee kunnen burgers en bedrijven hun nationale middel (Digid, eHerkenning) gebruiken voor overheidsdiensten in andere EU-lidstaten. e-SENS levert hiervoor de raamwerk-architectuur als set van protocollen voor een dergelijke implementatie. e-ID leent vooral van de STORK Large Scale Pilot, maar ook projecten als Future e-ID, en is in lijn met de eIDAS verordening.
E-MailEen wereldwijde voorziening, in de vorm van verbonden computernetwerken, waarmee digitaal, elektronisch postverkeer mogelijk is. Met de term e-mail kan zowel het individuele bericht als de onderliggende voorziening worden bedoeld.
E-Trustexe-Trustex is een platform voor vertrouwde online uitwisseling van data, anders dan via e-mail of CD’s, voor publieke dienstverlening. Het werd ontwikkeld in het ISA Programma tussen 2010 en 2015 met een budget van 164.1 miljoen. e-PRIOR is een module binnen het e-Trustex platform voor publieke aanbesteding. e-Trustex draait op het CIPA eDelivery netwerk.
EBusinessDeze DSI richt zich op grensoverschrijdende elektronische procedures voor het opzetten en runnen van een bedrijf, ook wel business mobility genoemd. Het is gebaseerd op het Points of Single Contacts (PSC) charter. De DSI is ontleend aan de SPOCS Large Scale Pilot, waarin de nieuwe generatie Points of Single Contact werden ontwikkeld. In e-SENS wordt gewerkt aan het samenbrengen en testen van de verschillende onderdelen uit SPOCS, voordat deze als Business Mobility DSI in CEF verder kunnen worden ontwikkeld. eBusiness maakt onder andere gebruik van de bouwblokken eSignature en eID. Er zijn opties om andere DSI’s te integreren, zoals eCertis of eTranslation. Deze DSI heeft een lage mate van volwassenheid, en er zijn politieke discussies gaande over hoe de volgende generatie PSC’s eruit moet zien. Er is weinig vraag naar grensoverschrijdend gebruik van de PSC’s en in SPOCS werden ook slechts twee pilots uitgevoerd. Het betreft hier dan ook vooral een politieke uitdaging, technisch worden er niet veel uitdagingen benoemd. DG MARKT is verantwoordelijk voor verdere ontwikkeling van deze DSI, maar dit zal zeker niet voor 2017 afgerond zijn.
ECASDe European Commission Authentication Service (ECAS) verleent gebruikers toegang tot een wijde range (250+) aan informatiesystemen van de Europese Commissie, met één en dezelfde account (gebruikersnaam + wachtwoord). ECAS ondersteunt ook single sign-on, een gebruiker hoeft dan niet voor elke dienst opnieuw in te loggen. In het ISA-programma werd ECAS geintegreerd met eID, zodat gebruikers hun nationale eID (in Nederland dus DigiD of eHerkenning) kunnen gebruiken voor toegang tot systemen van de Europese Commissie via ECAS.
ECertis (eProcurement)De Europese verordening 2014/25/EU vereist dat aanbestedingscommunicatie per uiterlijk 2018 elektronisch geschied. eCertis is een publiek beschikbare online informatiebron waar potentiële opdrachtnemers alle documentatie en formulieren kunnen vinden voor grensoverschrijdende publieke aanbesteding. De eProcurement DSI is een eerste stap naar een centraal eCertis systeem. eCertis wordt al sinds 2009 aangeboden als online tool, maar hier wordt een API aan toegevoegd. Deze webservice is essentieel voor integratie in de systemen van de lidstaten. Er is samenwerking met eSENS in de verdere ontwikkeling van eCertis, waaronder een pilot met virtuele ondernemingsdossiers (VCD’s). De technische specificaties voor het VCD werden ontwikkeld in PEPPOL.
EDeliveryHet eDelivery bouwblok van CEF maakt het mogelijk voor overheidsinstituten om gegevens betrouwbaar en interoperabel te delen met andere (buitenlandse) overheidsorganen, burgers en bedrijven. Dit is ook een voortzetting van het eSENS bouwblok met dezelfde naam. Hiertoe worden verscheidene standaarden en communicatieprotocollen aangewend.

Elke aangesloten partij wordt een node in een netwerk van access points. Per project of domein bestaan verschillende nodes in de verschillende lidstaten. Elk type data of documenten zou via eDelivery moeten kunnen worden verzonden. Wanneer een node de technische specificaties zoals bepaald in eDelivery volgt en verbonden is met een andere node, kunnen gegevens worden uitgewisseld.

De technische specificaties werden ontleend aan Standards Developing Organizations (SDO’s) als ETSI en OASIS. De berichtenuitwisseling is bijvoorbeeld gebaseerd op de AS4 standaard van OASIS. De Europese Commissie (EC) verzorgt ook een metadata-dienst voor eDelivery. De EC beheert ook sample software volgens de eDelivery specificaties, zoals OXALIS, DOMIBUS en CIPA, en e-SENS beheert een lijst van commerciële en niet-commerciële implementaties van AS4. Dit bouwblok is een samenwerking met e-SENS en e-CODEX. Het bouwt daarnaast voort op PEPPOL en SPOCS.

De technische implementatie van eDelivery wordt georganiseerd door het Directoraat-generaal Informatica (DIGIT); beleid voor eDelivery wordt ontwikkeld door het Directoraat-generaal Communications Networks Content & Technology (CONNECT) van de Europese Commissie. eDelivery heeft ook grond in de eIDAS verordening, waarin onder andere wordt bepaald dat elektronische documenten geen juridisch effect mag worden geweigerd op grond van de digitale aard van het document.

Blijf op de hoogte van eDelivery door lid te worden van de joinupgemeenschap eDelivery of lees eerst de pdf met details eDelivery uit 2015.
EHealthDe eHealth DSI heeft tot doel grensoverschrijdende samenwerking en informatieuitwisseling op het gebied van gezondheidszorg in de EU te bewerkstellingen. Dit is vastgelegd in Directive 2011/24/EC. Deze DSI is een voortzetting van de gelijknamige e-SENS pilot in CEF. Vier onderdelen worden voorzien in eHealth: grensoverschrijdende patiënten- en medicatiedossiers, het delen van verzekeringsgegevens, een Europees referentienetwerk voor raadpleging van centres of excellence, en interoperabele patiëntregisters voor onderzoek. In de toekomst zouden hier telemedicine diensten aan toe kunnen worden gevoegd.
EIDDit bouwblok uit CEF voorziet in publieke dienstverlening aan burgers van andere EU-lidstaten door middel van veilige en betrouwbare authenticatie van gebruikers. eID is ontwikkeld in STORK en SPOCS, en is een voortzetting van het e-Identity bouwblok in e-SENS. De CEF-oplossing bestaat uit software modules voor lidstaten om de eigen identiteiten te ontsluiten, inclusief benodigde ondersteuning. Het grensoverschrijdend gebruik van nationale digitale identiteiten is vastgelegd in de eIDAS verordening.

eID wordt al op beperkte schaal gebruikt:

 • 12 lidstaten kunnen hun nationale identiteiten al gebruiken voor Europese online dienstverlening via ECAS
 • 5 lidstaten gebruiken STORK al om in te loggen op eDelivery
 • in 5 lidstaten kunnen buitenlandse studenten al online academische diensten gebruiken met hun eID
 • in 10 lidstaten kun je al toeslagen aanvragen met je eID.
Ook in Nederland wordt gewerkt aan een online identiteit die Europees kan worden gebruikt volgens eIDAS in Idensys. Idensys is de publiek/private opvolger van DigiD en eHerkenning met een hoger betrouwbaarheidsniveau. Vanaf 18 september 2018 is eID herkenning door EU-lidstaten verplicht. Doorontwikkeling van eID ontvangt financiering vanuit de CEF tot 2017.
EInvoicingDit bouwblok helpt publieke dienstverleners elektronische facturatie te implementeren conform het EU eInvoicing Directive 2014/55/EU. Voorheen was de adoptie van elektronische facturatie laag, en waar aanwezig bestond een veelvoud aan syntaxen en standaarden voor facturen en uitwisseling. Het CEN ontwikkelt hiervoor een nieuwe standaard (CEN BII en CEN MUG workshops, CEN/PC 434 , CEN/PC 440) voor facturen van leveranciers aan overheidsorganisaties. Het doel is de inhoud, taal en uitwisseling van facturen te standaardiseren. Volgens 2014/55/EU moeten overheden en leveranciers voldoen aan de standaard per november 2018.

eInvoicing is complementair aan het PEPPOL-netwerk en de eProcurement pilot in e-SENS. CEF ondersteunt zowel overheidsorganisaties als softwareontwikkelaars bij het implementeren van de eInvoicing standaard, middels een website, test-infrastructuur en een helpdesk. eInvoicing kan worden gecombineerd met het eDelivery bouwblok.

17 landen hebben de CEN-standaard al geïmplementeerd in hun PEPPOL-communicatie. Mercurius, het facturatieplatform van de Belgische overheid, dat wordt gebruikt sinds 1 juli 2014, is gebaseerd op het open source platform van de EC, Open e-PRIOR, wat voldoet aan de CEN-standaard.

eInvoicing is bedoeld voor Administration to Business (A2B) en Administration to Administration (A2A) uitwisseling van facturen. eInvoicing is efficiënter en betrouwbaarder dan de huidige praktijk, en moet daarom leiden tot significante kostenbesparing. CEF heeft een budget van € 9 miljoen vrijgemaakt tot 2018 voor het ontwikkelen van de standaard door CEN en het assisteren bij de implementatie door lidstaten. Het technisch management is belegd bij Directoraat-generaal Informatica (DIGIT); het beleid bij het Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SME’s (DG GROWTH).
EJusticeDit CEF-DSI is een voorzetting van de gelijknamige e-SENS pilot en e-CODEX, en geeft invulling aan het e-Justice actieplan, dat in juni 2014 werd aangenomen door de Europese Commissie. De kern van de eJustice DSI wordt gevormd door het eJustice portal, datr is ontwikkeld op basis van e-CODEX.

Het eJustice portaal is toegankelijk sinds 2010, met als doel het enige loket voor juridische zaken in Europa te zijn. Het eJustice portal biedt nu al informatie en formulieren voor een wijde reeks aan juridische grensoverschrijdende procedures. Het is bijvoorbeeld aangesloten op het Europese kadastraal netwerk EULIS.

Aan het portal worden mogelijk nog andere functies toegevoegd, zoals het zoeken naar juridisch professionals in alle lidstaten, een Europees dossiernummer, en een zoekmachine voor jurisprudentie, maar de status van deze diensten is nog onduidelijk. Het eDelivery bouwblok zou ook worden geïntegreerd in het eJustice portal. CEF financiering is nog niet voorzien voor eJustice.
Electronic exchange of social security information (EESSI)EESSI is een IT-systeem dat de sociale-zekerheidsorganen in Europe zal helpen informatie uit te wisselen. Dit is vastgelegd in Europese regelgeving (verordeningen 883/2004 en 987/2009) over de coördinatie van sociale zekerheid. Alle grensoverschrijdende gegevensuitwisseling tussen de sociale zekerheidsorganen zal lopen via gestructureerde elektronische documenten in een door de EC beheerde infrastructuur. De verschillende instituten zijn gekoppeld in nationale netwerken, die weer internationaal zijn gekoppeld via access points. Hierin vormt sTESTA de backbone waarover de informatie moet worden gecommuniceerd. EESSI moet leiden tot het efficiënter verwerken van berichtenverkeer in de sociale zekerheid. EESSI was oorspronkelijk een project uit het IDABC-programma. EESSI wordt vanuit de Europese Commissie ontwikkeld door een administratieve commissie en een technische commissie onder leiding van het Directoraat-generaal Employment Social Affairs & Inclusion. Het EESSI-project wordt sinds 2014 bijgestaan door een consortium van 13 sociale-zekerheidsorganen uit 10 EU-lidstaten onder de noemer SAFE (Social Agencies of Future Europe), waaronder de Nederlandse SVB. SAFE levert een bijdrage door tijdens de ontwikkeling van EESSI het systeem te testen, waarbij RINIS optreedt als testmanager, en de implementatie te ondersteunen. Dit wordt gefinancierd door de EC onder SAFE 30-CE-0595730/00-51, getekend in 2013.
EmissieregistratieDe emissieregistratie is een centrale database van emissiegegevens in Nederland. De website van de emissieregistratie toont de jaarlijkse uitstoot (emissie) van de belangrijkste verontreinigende stoffen in Nederland naar lucht, oppervlaktewater, riool en bodem. De database bevat reeksen van jaren, emissies van ruim 600 bronnen (emissieoorzaken) en van honderden individuele bedrijven. De emissiecijfers zijn op verschillende geografische niveaus beschikbaar, bijvoorbeeld per gemeente, provincie, waterschap, stroomgebied of 5x5 km gridcellen. Iedereen heeft toegang tot de emissiegegevens in Nederland via een kaart op de website. De Nederlandse emissieregistratie maakt deel uit van het Europese Pollutant Release and Transfer Register (PRTR). Door het opslaan van deze gegevens in één centrale database, kan Nederland voldoen aan nationale en internationale rapportageverplichtingen van emissiegegevens.
Erkende boerderij-zuivelbedrijvenHet register van in Nederland erkende boerderij-zuivelbedrijven geeft in Nederland invulling aan het EU-hygiënepakket erkende boerderij-zuivelbedrijven. Het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ) is door de overheid aangewezen als toezichthouder voor het hygiënepakket in de melk- en zuivelsector. De bedrijven waarvoor het COKZ het toezicht uitvoert worden door het COKZ opgenomen in het register van in Nederland erkende boerderij-zuivelbedrijven.
ESignatureDit bouwblok heeft een elektronische handtekening tot doel voor authenticatie van afzenders van berichten in grensoverschrijdende publieke dienstverlening. De noodzaak en eisen aan digitale handtekeningen zijn vastgelegd in Directive 2006/123/EC en besluit 2011/130/EU , alsmede de eIDAS verordening. Concreet wordt door CEF software aangeboden voor het maken en valideren van eSignatures (Digital Signature Service) en het opzetten en onderhouden van een ‘trusted list’ van vertrouwde uitgevers van deze certificaten (TLmanager). Deze software wordt al succesvol gebruikt in het e-CODEX project, het Deense Single-point-of-contact, en het Franse Agentschap voor Veilige Documenten.
ETranslationHet CEF Automated Translation (AT) bouwblok helpt overheidsorganisaties grensoverschrijdend informatie uit te wisselen over de verschillende taalbarrières in de Europese Unie heen. Het is een voortzetting van MT@EC uit het ISA-programma, en de onderliggende open-source technologie MOSES. MT@EC benut de kennisbank van de EC met vertaalde documenten in de 24 officiële talen van de EU. Het doel is alle CEF DSI’s meertalig te doen functioneren. Ook zijn er stand-alone vertaaldiensten voorzien voor het vertalen van tekst. Ten slotte zorgt AT voor significante kostenbesparing op vertalingen. De technische implementatie verzekert van vertrouwelijke en continue vertaling en kan vertalen binnen een bepaalde context (bijvoorbeeld aanbesteding of medische context). Hiervoor loopt de vertaling via sTESTA, maar dit kan ook via een veilige internetverbinding. AT komt zowel als API voor integratie in digitale toepassingen, als een web interface voor direct gebruik door mensen.
EUCARISEUCARIS staat voor de EUropean CAR and driving license Information System. EUCARIS is GEEN EU-initiatief, maar gebaseerd op een intergouvernementeel samenwerkingsverband van inmiddels ruim 30 Europese landen gericht op het ontwikkelen en exploiteren van een uitwisselingssysteem voor vervoer- en transport gerelateerde gegevens.

De architectuur van EUCARIS gebruikt sTESTA als Netwerklaag en daarbovenop een applicatie gebaseerd op web-service technologie.

EUCARIS bestaat uit een generiek framework dat verantwoordelijk is voor de routering en de security van de berichtuitwisseling met daarop specifieke functionele services betreffende voertuigen en hun eigenaren, rijbewijzen, gegevens van transportondernemingen, kilometerstanden etc.

Het systeem koppelt de registraties in de aangesloten landen via nationale contactpunten (NCP’s). Elk land heeft door het gebruik van EUCARIS één interface tussen hun nationale autoriteiten en Europa. De implementatie van nieuwe services wordt hierdoor sterk vereenvoudigd en het beheer veel goedkoper.
EURESEURES (European Employment Services) is een samenwerkingsnetwerk tussen publieke arbeidsdiensten, in samenwerking met vakbonden en verenigingen van werkgevers. Het doel van het EURES-netwerk is vrije beweging van werknemers binnen de EU. Het EURES-netwerk is toegankelijk voor werkgevers en werkzoekenden via een online portal.
EuropeanaIn heel Europa hebben duizenden galerieën, musea en archieven hun kunstcollecties gedigitaliseerd. Deze virtuele kopieën van tekst, beelden en objecten staan opgeslagen op lokale servers of in de Cloud. Europeana is een platform dat het mogelijk maakt deze collecties online publiek te maken, zodat iedereen deze kunstschatten kan ontdekken en gebruiken. De creatieve industrie waar de Europese digitale kunstbronnen input voor leveren beslaat 4% van de Europese banen en BNP. Publiek gemaakt in 2008 als meertalig toegangspunt voor digitaal Europees erfgoed, biedt Europeana reeds toegang tot 33 miljoen objecten van 3000 datapartners uit heel Europa. Het Europeana platform is volwassen en operationeel. Met CEF-financiering wordt het platform verder ontwikkeld en financieel ondersteund.
FarmatecFarmatec registreert API-bedrijven en bemiddelaars in Nederland. API staat voor active pharmaceutical ingredients, de werkzame stoffen in geneesmiddelen voor menselijk gebruik en bepaalde grondstoffen voor het vervaardigen van diergeneesmiddelen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht op deze registratie.  
Federatief Berichten StelselEen voorziening waarmee overheidsorganisaties op eenvoudige en efficiënte wijze berichten kunnen sturen aan burgers en ondernemers.
GBA-V (GBA Verstrekkingsvoorziening)GBA-V staat voor GBA Verstrekkingsvoorziening en is de centrale component in het BRP-stelsel. Alle gegevens uit de gemeentelijke basisregistraties zijn ondergebracht in één centrale, landelijke database: GBA-V. Deze bevat alle persoonslijsten die in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn ingeschreven. GBA-V wordt geactualiseerd door de gemeentelijke GBA-systemen. Deze sturen een volledig nieuwe 'persoonslijst' naar GBA-V zodra één of meer van de gegevens op een persoonslijst wijzigt. Een online service zorgt voor de verstrekking vanuit GBA-V van de huidige volledige gegevensset (voor zover geautoriseerd) aan afnemers. GBA-V levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de BRP.
GEANTHet GÉANT netwerk is de communicatie-infrastructuur voor de Europese gemeenschap voor onderzoek en onderwijs. Dit project wordt gefinancierd door 38 National Research and Education Networks (NRENs), zoals het Nederlandse SURFnet, en de Europese Unie. Het verbindt 50 miljoen gebruikers van 10.000 instituten in heel Europa. Het is ook verbonden met internationale vergelijkbare clusternetwerken van over de hele wereld via eduGAIN. Via deze netwerken worden allerlei diensten ontsloten voor het onderwijs en onderzoek, zoals elektronische leeromgevingen.
GebiedendatabaseIn deze database wordt zoveel mogelijk informatie over de Nederlandse natuurgebieden vermeld. Voor de Natura 2000-gebieden is hierin onder andere te vinden:- (ontwerp) aanwijzingsbesluit- essentietabel: een samenvatting van de doelen voor het gebied (kernopgaven en doelen per habitattype en/of soort)- knelpunten- en kansenanalyse voor dit gebied
Geluidregister spoor en rijkswegenGeluid van rijkswegen is aan grenzen gebonden om omwonenden tegen geluidoverlast te beschermen. Hierdoor zijn er wettelijke normen voor de hoeveelheid geluid die het verkeer op een weg maximaal mag produceren. Alle geluidproductieplafonds en de bijbehorende brongegevens zijn opgenomen in het geluidregister.
GeneesmiddeleninformatiebankVoordat men in Nederland een geneesmiddel in de handel mag brengen, moet het middel een registratie (ook wel handelsvergunning genoemd) krijgen van het CBG. Geregistreerde geneesmiddelen zijn dus door het CBG goedgekeurde geneesmiddelen. De verantwoordelijkheid voor de beoordeling, registratie en veiligheidsbewaking van geneesmiddelen voor menselijk gebruik - waaronder ook homeopathische en kruidengeneesmiddelen - ligt bij een College dat bestaat uit artsen, apothekers en wetenschappers.
GeneesmiddelenprijzenAan de hand van de prijslijsten met geneesmiddelen uit België, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk worden maximum prijzen berekend voor geneesmiddelen in Nederland. Dit gebeurt door per referentieland het rekenkundig gemiddelde van de prijzen van vergelijkbare producten te berekenen en vervolgens het rekenkundig gemiddelde van de referentieland gemiddelden. Producten zijn vergelijkbaar als ze dezelfde werkzame stof, dezelfde hoeveelheid werkzame stof en dezelfde farmaceutische vorm hebben.
GewasbeschermingsregistratieGewasbeschermingsmiddelen mogen alleen worden verhandeld en gebruikt in Nederland, als ze zijn toegelaten. Daartoe beoordeelt het Ctgb de middelen op werking en risico's op de volgende onderwerpen: •de werkzaamheid•de effecten op het milieu•de effecten op de mens•de fysisch chemische eigenschappen
HuwelijksgoederenregisterIn het huwelijksgoederenregister staan de huwelijkse voorwaarden die bij een huwelijk zijn opgesteld. En de partnerschapsvoorwaarden bij een geregistreerd partnerschap. Inschrijving gebeurt door de notaris die de voorwaarden heeft opgemaakt. Het register is openbaar. 
Identificatie en registratie (I&R) GezelschapsdierenVoor honden is de I&R vanaf 1 april 2013 verplicht. Zij krijgen een chip. 
Identificatie en registratie (I&R) PaardenI&R is een Europese verplichting. Koeien, schapen, geiten en varkens krijgen een oormerk. Voor paarden, ezels en pony’s is er het paardenpaspoort. Hierin staan onder andere de uiterlijke kenmerken van een individueel paard. 
Identificatie en registratie (I&R) Runderen (inclusief kalveren)Rundveehouders moeten veranderingen in de veestapel zoals geboorte, import, export, aanvoer, afvoer, dood, slacht, noodslacht, vermissing, gevonden dieren en ruiming binnen drie werkdagen melden bij RVO.nl. Deze veranderingen worden geregistreerd in I&R-rund. Daarnaast moet elk nieuw geboren rund binnen drie werkdagen na de geboorte gemerkt worden met twee officiële I&R-oormerken. Om meldingen te kunnen doen, moet de verblijfplaats van de dieren geregistreerd zijn. Deze registratie vindt plaats op basis van het Uniek Bedrijfsnummer (UBN). Een UBN is een uniek nummer voor iedere locatie waar runderen worden gehouden. De rundveehouder registreert de locatie van dieren en de RVO.nl geeft deze locatie een UBN, die vervolgens in I&R rund geregistreerd wordt. 
Identificatie en registratie Schapen en geitenOp 1 januari 2010 is de nieuwe identificatie- en registratieregeling voor schapen en geiten in werking getreden. In de nieuwe opzet:
 • worden alle schapen en geiten elektronisch geïdentificeerd
 • worden alle geboren en geïmporteerde dieren ingebracht in een centrale database en
 • worden alle aan- en afvoeren van dieren door alle betrokken partijen gemeld aan de centrale databank.
Identificatie en registratie (I en R) varkens en varkensleveringenDe identificatie en registratie (I&R) varkens en varkensleveringen is een database waarin alle verplaatsingen en toestemmingen voor verplaatsingen van varkens worden geregistreerd. Het doel van I&R varkens en varkensleveringen is een snelle tracering van dieren mogelijk te maken. Dit is nodig bij het uitbreken en bestrijden van dierziektes en bij het traceren van varkens die risico’s vormen voor de volksgezondheid. I&R is een Europese verplichting.
Instellingenregister BeroepsonderwijsIn het Instellingenregister Beroepsonderwijs kunnen onderwijsinstellingen en natuurlijke personen zich laten inschrijven die rechtstreeks, voor eigen rekening en risico en op eigen verantwoordelijkheid met cursisten of zakelijke opdrachtgevers overeenkomsten afsluiten voor het verzorgen van beroepsonderwijs.
InternetEen wereldwijd openbaar netwerk van computernetwerken.
Zie ook de ontwikkeling van Solid (Social Linked Data), waarbij een gedecentraliseerd internet wordt opgebouwd met bescherming van de gegevens en privacy by-design.
Justitieel Documentatie Systeem (JDS)In het JDS worden misdrijven en overtredingen geregistreerd van natuurlijke en rechtspersonen. De gegevens in het JDS worden aangeleverd vanuit alle arrondissementsparketten, gerechtshoven en verdragslanden. Het kan gaan om [on]herroepelijke veroordelingen, strafbeschikkingen, transacties, sepots en openstaande zaken.
Kiwa register (Binnenvaart - koopvaardij - visserij)Voor een veilige vaart moet de bemanning van binnenvaartschepen, zeeschepen en visserijschepen beschikken over bepaalde persoonsdocumenten. 
Kiwa register (Bus)Kiwa Register verstrekt vergunningen waarmee busondernemers en buschauffeurs passagiers mogen vervoeren. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen openbaar vervoer (voor iedereen toegankelijk en volgens dienstregeling) en besloten vervoer. Beoordelingscriteria voor toetreders zijn onder meer vakbekwaamheid, betrouwbaarheid en financiële draagkracht.
Kiwa register (Luchtvaart)Kiwa Register verstrekt persoonsgebonden brevetten en bevoegdheidsbewijzen voor onder meer piloten, onderhoudstechnici en luchtverkeersleiders.
Kiwa register (Tachograafkaarten)De digitale tachograaf is sinds 1 mei 2006 verplicht voor alle zware (> 3.500 kilo) vrachtwagens en bussen. Alle kaarten ten behoeve van de digitale tachograaf kunnen via Kiwa Register worden aangevraagd.
Kiwa register (Taxi)Het Kiwa Register (taxi) is een database met gegevens over afgegeven taxivergunningen en boordcomputerkaarten in de taxibranche. Met deze producten kunnen arbeidsomstandigheden van chauffeurs worden verbeterd en kan oneerlijke concurrentie worden bestreden. Bedrijven en burgers kunnen een aanvraag voor een taxivergunning of boordcomputerkaart en vergunningsbewijzen taxi indienen via http://www.kiwaregister.nl.
Kiwa register (Vrachtauto)De overheid heeft regels opgesteld om een veilig goederenvervoer over de weg te bevorderen. Kiwa Register verstrekt om dit te bevorderen bepaalde vergunningen. Dit bespoedigt ook eerlijke concurrentieverhoudingen binnen de transportsector.
Koppelinformatiesysteem Pluimvee (KIP)KIP vormt in Nederland de enige officiële bedrijfsdatabank voor de pluimveesector. De juridische basis van het KIP-systeem ligt in de Verordening Identificatie en Registratie van Pluimveebedrijven en Levend Pluimvee (PPE) 2012. Deze verordening bepaalt dat elk pluimveebedrijf verplicht is zich bij het PPE te registreren en alle verplaatsingen van pluimvee te melden. 
Kwaliteitsregister JeugdzorgHet Kwaliteitsregister Jeugdzorg is een beroepsregister voor professionals in de jeugdzorg. Dit kwaliteitsregister is een door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Veiligheid en Justitie te erkennen beroepsregister.
Kwaliteitsregister voor de bouw- en installatiesector (QBISnl)Het register met erkende en gecertificeerde installateurs van gasinstallaties en elektra-installaties
Landelijk Alcohol en Drugs Informatie SysteemInstellingen voor ambulante en klinische verslavingszorg leveren gegevens omtrent hun cliënten aan, dit is een continue aanlevering. Deze data worden gecontroleerd en er wordt beleidsinformatie van gemaakt. Tevens levert LADIS data aan de EU en aan onderzoeksbureaus, zoals het Trimbos-instituut.
Landelijk AsbestvolgsysteemHet Landelijk Asbestvolgsysteem is een web-applicatie waarmee opdrachtgevers regie kunnen voeren op het volledige proces van asbestverwijdering. Van inventarisatie tot en met de stort van het asbest. Het Landelijk Asbestvolgsysteem zorgt ervoor dat ketenpartners de juiste informatie hebben en volgt de wet- en regelgeving. Zo bevat het systeem een lijst van gecertificeerde asbestinventarisatie- en verwijderingsbedrijven die u kunt inhuren. Ook worden de Omgevingsloket online- en startmeldingen aan de gemeente automatisch door het Landelijk Asbestvolgsysteem verstuurd. Via het systeem is het asbestdossier voor alle ketenpartijen beschikbaar gedurende de gehele sanering. Daarnaast wordt het dossier in het systeem bewaard voor eventueel toekomstig gebruik.
Landelijk Grondwater Register (LGR)Het Landelijk Grondwater Register bevat gegevens over vergunningen en meldingen rond grondwateronttrekking uit of infiltraties in de Nederlandse bodem. De applicatie ondersteunt de provincies en waterschappen bij het uitvoeren van de wettelijke taken rond het grondwaterbeheer en het opleggen van grondwaterheffingen. De vernieuwing positioneert het LGR op “het kruispunt van de grondwaterketen en de bodemenergieketen als onmisbare informatiebron op het gebied van vergunningverlening en beleid”.
Landelijk Register SchuldsaneringHet Landelijk Register Schuldsaneringen (LRS) is een door de Raad voor Rechtsbijstand ’s-Hertogenbosch geleverde service om een vlotte, centrale raadpleging van uitgesproken schuldsaneringsregelingen mogelijk te maken. Dit register is afgeleid van de rechtbankuitspraken die naar de Raad voor Rechtsbijstand worden verzonden en omvat in beginsel de gegevens van alle natuurlijke personen, waarop de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard. LRS is onderdeel van het Centraal Insolventie Register (CIR).
Landelijk Uniform Registratiesysteem Internationale Rechtshulp (LURIS)De IRC's, waarin politie, Openbaar Ministerie en de Afdeling Internationale Rechtshulpverzoeken (AIRS) van het ministerie met elkaar samenwerken, en de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie gebruiken LURIS voor het registreren van alle inkomende en uitgaande internationale rechtshulpverzoeken. Dit kan variëren van een kentekenbevraging of huiszoeking tot een uitleveringsverzoek, overleveringen, overdracht tenuitvoerlegging of overdracht strafvervolging. Daarnaast biedt LURIS een goed inzicht in de status van lopende rechtshulpverzoeken en voorziet het de betrokken partijen van de benodigde managementinformatie.
Landelijke Registratie en Evaluatie van (medicijn) BijwerkingenHet Nederlands bijwerkingencentrum Lareb bestaat in deze vorm sinds 2002. Lareb registreert vermoede bijwerkingen van geneesmiddelen, zoals gemeld door artsen, apothekers of patiënten. Zowel zorgverleners als patiënten kunnen direct bij Lareb met een elektronisch formulier een bijwerking melden. Per jaar ontvangt Lareb ongeveer 7.000 meldingen. Elke binnengekomen melding wordt afzonderlijk beoordeeld en opgeslagen in de bijwerkingendatabank.
Lijst Open Standaarden - Aanbevolen
Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg UitPas-toe-of-leg-uit lijst Forum Standaardisatie.
LSP (Landelijk Schakelpunt)Het LSP faciliteert het berichtenverkeer tussen zorgaanbieders en registreert waar patiëntgegevens beschikbaar zijn, welke gegevens zijn opgevraagd en door wie. Medische gegevens worden niet opgeslagen in het LSP, maar blijven bij de bron: het dossier bij de huisarts of apotheek. Het LSP beschikt over een intelligente loggingfunctionaliteit. Met deze functionaliteit is altijd te controleren of inzage rechtmatig was. Ook worden hiermee afwijkende aanvragen gesignaleerd.

Het LSP is onderdeel van de zorginfrastructuur, die verder bestaat uit goed beheerde zorgsystemen (GBZ’en) en goed beheerde zorgnetwerken (GZN's). De zorginfrastructuur kenmerkt zich door unieke identificatie van personen en organisaties aan de hand van:

 • het Burgerservicenummer (BSN) voor patiënten;
 • het UZI-nummer (Unieke Zorgverlener Identificatie) voor zorgverleners (persoon);
 • de URA (Unieke Registratie Abonneehouder) voor zorgaanbieders (organisatie).
MachtigingenregisterEen voorziening in de vorm van een register waarin staat welke organisatie gemachtigd is voor het digitaal ophalen van berichten en gegevens voor een specifieke klant. In de praktijk zijn dit vaak intermediairs, die namens hun klanten berichten en gegevens uitwisselen met de Belastingdienst of het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Logius beheert het machtigingenregister en maakt de juiste koppelingen.
Meldpunt Fouten in OverheidsregistratiesEen voorziening in de vorm van een meldpunt met ambtenaren en een platform, om burgers, bedrijven en overheidsorganisaties te helpen bij het laten corrigeren van fouten in overheidsregistraties.
Monitor BiovigilantieOntvangen, registreren, analyseren en rapporteren van ongewenste voorvallen en bijwerkingen bij de toepassing van lichaamsmaterialen. Ook de bevindingen van nader onderzoek door de voor weefselvigilantie (WV) verantwoordelijke persoon (‘Weefselvigilantie functionaris’) in het ziekenhuis of de weefselinstelling. Door registratie kan men gerichter aanbevelingen doen, waardoor de veiligheid van het gebruik van lichaamsmateriaal verder verhoogd kan worden. Tevens wordt jaarlijks navraag gedaan naar het aantal gedistribueerde/toegepaste eenheden.
MonumentenregisterHet monumentenregister is een online database met alle Nederlandse monumenten in Nederland die het Rijk heeft aangewezen als beschermd monument. Deze rijksmonumenten zijn van nationale betekenis. Bijna alle rijksbeschermde monumenten zijn in particulier bezit. Monumenten die door gemeenten en provincies zijn beschermd zijn niet in deze database opgenomen.Een monument dat is ingeschreven in het register heeft de beschermde status vanaf de datum van inschrijving. Is de aanwijzingsprocedure van een monument nog niet afgerond dan heeft het een voorbeschermde status. De meeste rijksmonumenten zijn woonhuizen.
MT@ECDocumenten die door de Europese Commissie en andere EU-instituten worden gebruikt dienen beschikbaar te zijn in 24 nationale talen. Het volume van deze content maakt het onmogelijk de vertaling aan mensen over te laten. De EC voorziet daarom al jaren een automatische vertaalmachine die een zekere “ruwe” machine-vertaling geeft voor een beperkt aantal talen.

Maar vertaaltechnologie heeft veel vooruitgang geboekt (in de vorm van Statistic Machine Translation, SMT), waardoor de kwaliteit, snelheid, ondersteuning van aantal talen en kosten drastisch verbeterd kunnen worden. MT@EC ontwikkelde daarom een nieuw vertaalsysteem, gebaseerd op SMT. De MT@EC-vertaaldienst kan tussen 552 taalparen vertalen en is compliant met regelgeving omtrent vertrouwelijkheid en informatie-uitwisseling.

MT@EC is operationeel sinds juni 2013 en wordt door verschillende EU-instituten gebruikt. Het is ook online beschikbaar in Europese diensten als IMI, SOLVIT, en nLex. MT@EC is een van de centrale bouwblokken in het CEF DSI-ecosysteem, in de vorm van het CEF.AT platform. MT@EC ontving financiering uit ISA2 en in het verleden uit het CIP. Automatische vertaling wordt voortgezet in eTranslation en heeft ook belangstelling binnen de programma’s FP7 en Horizon 2020.
Nederlands Rassenregister (NRR)Om een ras van een groente- of landbouwgewas binnen de Europese Unie (EU) te kunnen verhandelen, moet het toegelaten zijn tot de rassenverkeerslijst. Als een ras op de nationale rassenverkeerslijst staat van minstens één EU-lidstaat, mag het in de hele EU verhandeld worden. De nationale rassenverkeerslijst van Nederland is opgenomen in het Nederlands Rassenregister. Toelating is een taak van de Raad voor plantenrassen. De Raad voor plantenrassen beheert het Nederlands Rassenregister.
Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD)De Wet deskundige in strafzaken stelt eisen aan de kwaliteit, betrouwbaarheid en bekwaamheid van deskundigen. Deze wet is op 1 januari 2010 in werking getreden. Met de inwerkingtreding van deze wet is ook het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) opgericht. Het eerste deskundigenregister met een wettelijke basis, onafhankelijke positie en structurele financiering. Aan het hoofd van het NRGD staat het onafhankelijke College gerechtelijk deskundigen.
Nederlands Register van Vissersvaartuigen (NRV)Een onderdeel van duurzame visserij is het in stand houden van de vissoort. De overheid moedigt duurzame visserij aan door subsidies en regels. Een van de regels is dat vissersvaartuigen die worden gebruikt voor de beroepsvisserij worden geregistreerd.
Nederlandse burgerluchtvaartuigenRegistratie van Nederlandse luchtvaartuigen 
Neonatale Hielprik ScreeningResultaten van de Neonatale Hielprik Screening (de hielprik) van pasgeboren kinderen wordt bijgehouden in deze registratie. Vijf laboratoria leveren uitslagen van bloedonderzoek via gespecificeerde elektronische berichten.
Neonatale registratie afwijkende hielprikscreeningNEORAH is de NEOnatale Registratie Afwijkende Hielprikscreening, een landelijke database waarin gegevens worden vastgelegd over kinderen die met een afwijkende hielprikuitslag worden verwezen naar de zorg voor diagnostiek en behandeling. NEORAH is bedoeld om de informatie-uitwisseling tussen screening en zorg te digitaliseren ten behoeve van monitoring, evaluatie en onderzoek. Het leidt ook tot een betere kwaliteitsborging van het programma. Het systeem voldoet aan de eisen die gesteld worden in het kader van privacy van medische gegevens.
NLXEen afsprakenstelsel met decentrale voorzieningen in de vorm van open source software-modules, die samen zorgen voor snelle, veilige en AVG-proof gegevensuitwisseling binnen en tussen (overheids)organisaties.
Online dispute resolution systemHet doel van de ODR DSI van CEF is een online platform voor het behandelen van conflicten tussen consumenten en bedrijven uit grensoverschrijdende handel. Dit is een wettelijke verplichting onder 2013/524/EU, die geldt per 9 januari 2016. een voorwaarde van Directive 2013/11/EU, de nationale alternative dispute resolution (ADR) systemen,moeten dan interoperabel zijn en een online portaal opgezet en getest. Een succesvolle pilot werd afgerond in oktober 2013 en juni 2014. Deze DSI heeft dan ook een zeer hoge volwassenheid. De call voor deze DSI sluit op 15 maart 2016, en met een duur van 18 maanden zou dit werkpakket eind 2017 afgerond moeten zijn.
Open data portalDoel van deze DSI van CEF is een pan-Europese digitale infrastructuur voor open data. Open data zijn publieke digitale gegevens, vaak vrijgegeven door overheden, die vrijelijk gebruikt kunnen worden om waardetoevoegende ICT-diensten te ontwikkelen. De Open data portal moet een archief zijn voor metadata over open data (dus de open data zelf wordt niet opgeslagen), en een meertalige zoekmachine met web-interface. Een proof-of-concept staat al op http://publicdata.eu/. De open data portal moet tot stand komen door metadata over open data te vergaren, om te zetten naar een standaard format (DCAT-AP), en middels een API te ontsluiten. De open data support (ODS) action heeft al veel content verzameld. Daarnaast kijkt dit DSI ook naar verbeterkansen, zoals het verrijken en linken van data. Een bèta-versie is gepubliceerd in november 2015 op het European Data Forum Conference, de volledige versie moet in januari 2016 openbaar worden gemaakt. In 2017 moet de ontwikkeling zijn afgerond. Ook wil CEF de Europese open data doen toenemen met 20%, volgens het G8 Open Data charter, en diensten die hiervan gebruik maken doen groeien, door engagement met stakeholders en het publiceren van succesverhalen. De call vanuit CEF sloot op 19 januari 2016.
Overheid.nlEen voorziening in de vorm van een website, waar de overheid informatie voor burgers en bedrijven publiceert, waaronder alle wet- en regelgeving en overheidsdiensten in Nederland.
OverheidsdatacenterVoorzieningen in de vorm van duurzame en volledig schaalbare ICT-omgevingen (datacenter), die geheel in eigendom zijn van de Rijksoverheid, ingericht volgens de hoogst mogelijke normen en gerealiseerd met de nieuwste technieken waardoor die voldoen aan de hoogste eisen voor veiligheid, klimaatbeheersing en energiegebruik en waarmee een zeer hoge beschikbaarheid kan worden gegarandeerd voor bedrijfskritische data en apparatuur.
PDOKPDOK biedt een ruime keus aan digitale geo-informatie van de overheid. De informatie is via een website op te vragen als dataservices en -bestanden. Dit garandeert actuele, betrouwbare en altijd beschikbare geo-informatie. Bijna elke PDOK service is open en voor iedereen - ook bedrijven en particulieren - kosteloos te gebruiken. De overheid wil hiermee innovatie en gebruik van geo-informatie stimuleren.


PDOK Geodatastore

PDOK beheert ook de PDOK Geodatastore. Met deze eind 2015 gelanceerde voorziening kan elke overheidsorganisatie haar open geodata snel, betrouwbaar en kosteloos uploaden. Vervolgens is die voor iedereen via het Nationaal Georegister (NGR) en data.overheid.nl vindbaar en downloadbaar. Zie https://geodatastore.pdok.nl/web/dut/index

Op de github van GeoNetwork is de broncode van de Geodatastore per 18 januari 2016 beschikbaar via github.com/geocat/core-geonetwork/tree/geodatastore.

Er is een API beschikbaar waarmee u een koppeling kunt maken tussen uw lokale database en de Geodatastore. Documentatie over de API staat op geodatastore.pdok.nl/api/v1/docs.
PensioenregisterDe Stichting Pensioenregister is een initiatief van de gezamenlijke Nederlandse pensioenfondsen, de pensioenverzekeraars en de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
Periodieke Informatie ArbeidsongeschiktheidsVerzekeringen, Atlas SVAdministratieve gegevens betreffende de nieuwe, beëindigde en lopende uitkeringen, onder meer verdeeld naar sector, leeftijd, geslacht, mate van arbeidsongeschiktheid en diagnose.
PKIoverheidEen voorziening voor de uitgifte van certificaten voor betrouwbare identificatie, digitale handtekeningen en veilige gegevensuitwisseling. Een digitaal certificaat van Public Key Infrastructure voor de overheid (PKIoverheid) waarborgt op basis van Nederlandse wetgeving de betrouwbaarheid van informatie-uitwisseling via e-mail, websites of andere gegevensuitwisseling.
Prenatale Screening Infectieziekten en ErytrocytenimmunisatieDe Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIE) is een landelijk bevolkingsonderzoek waarbij een zwangere vrouw in het eerste verloskundig consult bloedonderzoek aangeboden krijgt. Het bloed wordt gescreend op hepatitis B (hepB), syfilis (lues), rhesus-factor (RhD en RhC), irregulaire erytrocyten antistoffen (IEA) en sinds 1 januari 2004 ook op HIV. Na de eerste bloedafname, die bij voorkeur vóór de 13e week in de zwangerschap plaatsvindt, kunnen er binnen het bevolkingsonderzoek verschillende vervolgacties in gang gezet worden als de resultaten daartoe aanleiding geven.
PV-registerTenneT transporteert elektriciteit van producenten naar verbruikers over het landelijk transportnet. Volgens de Elektriciteitswet moeten alle aangeslotenen hun programmaverantwoordelijkheid (PV) regelen. In de Systeemcode staat bij wie zij die verantwoordelijkheid kunnen onderbrengen - bij de door TenneT erkende rechtspersonen en voor zover die door TenneT zijn erkend als programmaverantwoordelijken.
R&O Register (Reinigen en ontsmetten van vervoer- en transportmiddelen)De NVWA heeft een Logboek veevervoer / R&O-register voor vervoerders ontwikkeld. Met het gebruik hiervan wordt tegemoet gekomen aan zowel de wettelijke verplichting van R&O-registratie uit de Regeling preventie, als aan de verplichte gegevensregistratie conform de Europese handelsrichtlijnen en de transportverordening. De vervoerder voldoet zo dus aan de algemene wettelijke eisen over de gegevensverstrekking aan de bevoegde autoriteit betreffende het vervoer van de dieren en de reiniging en ontsmetting van het vervoermiddel.
R4BP – BiocidenregisterECHA publiceert en onderhoudt een lijst van alle bedrijven en werkzame stoffen die aan deze verplichting voldoen. Alleen biociden die de bepaalde werkzame stof van op de lijst staande bedrijven bevatten, mogen na 1 september 2015 op de markt worden aangeboden.
Register Actuariële organisatiesEen deel van de rapportages die pensioenfondsen jaarlijks opstellen ten behoeve van het DNB-toezicht wordt door een bevoegde actuaris gewaarmerkt. In de Pensioenwet (Pw) is bepaald dat de bevoegde actuaris onafhankelijk moet zijn van het desbetreffende pensioenfonds waarvoor hij de verklaring opstelt en geen andere werkzaamheden mag verrichten voor het pensioenfonds. DNB verleent goedkeuring aan actuariële organisaties die een gedragscode hebben conform de Pw. Deze organisaties zijn opgenomen in dit deelregister.
Register AfwikkelondernemingenEen afwikkelonderneming moet over een vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB) beschikken om het bedrijf van afwikkelonderneming uit te oefenen, indien in het voorafgaande kalenderjaar meer dan 120 miljoen girale betalingstransacties zijn verricht.
Register auditorganisaties van een derde landDit register bevat de gegevens van auditorganisaties en auditors van een derde land die verklaringen afgeven of voornemens zijn verklaringen af te geven over de controle van de (geconsolideerde) jaarrekening van ondernemingen. Het gaat om ondernemingen die een zetel hebben in een staat die geen lidstaat is en waarvan de effecten zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt. De informatie die is opgenomen in dit register is de informatie zoals verstrekt door de auditorganisaties.
Register Autoriteit Consument & Markt (ACM)In de Telecommunicatiewet staat dat ondernemingen die actief zijn op de Nederlandse communicatiemarkt zich verplicht moeten registreren. ACM houdt hierop toezicht.
Register BankenDit register bevat ondernemingen met een DNB-vergunning en buitenlandse ondernemingen die gebruik maken van het Europees Paspoort. Daarnaast zijn in dit register ondernemingen met een ontheffing van de verbodsbepalingen 3:5 Wft en 3:7 Wft opgenomen. Per onderneming is aangegeven welke activiteiten deze mag verrichten.
Register beleggingsinstellingenMet de implementatie van de AIFM-richtlijn kent de Wft nog slechts twee regimes voor (beheerders van) beleggingsinstellingen: een voor instellingen voor collectieve belegging in effecten (‘ICBE’s’) en een voor beheerders van ‘alternatieve beleggingsinstellingen’ (‘AIFM’s’).
Register beleggingsondernemingenHet register bevat beleggingsondernemingen en kredietinstellingen die beleggingsdiensten verlenen.
Register bestuurders en commissarissenDit register bevat de meldingen van bestuurders en commissarissen van hun aandelenbezit en de wijzigingen in dit bezit voor zover het betreft (rechten op verkrijging van) aandelen in de eigen en daaraan gelieerde uitgevende instelling.  Voor bestuurders en commissarissen meldingen wordt onder uitgevende instelling verstaan: een naamloze vennootschap naar Nederlands recht waarvan (de certificaten van) aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in Nederland of in een andere EU-lidstaat.
Register BetaalinstellingenOp basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft) moeten betaaldienstverleners over een DNB-vergunning beschikken om in Nederland activiteiten te mogen verrichten, tenzij de betaaldienstverlener is vrijgesteld van de vergunningplicht of de betaaldiensten aanbiedt op basis van een Europees Paspoort.
Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv)Het Rbtv is een register waarin tolken en vertalers staan ingeschreven die bevoegd zijn om in Nederland als Beëdigde tolk en/of beëdigde vertaler werkzaam te zijn. Sinds 1 januari 2009 zijn bepaalde afnemers uit het justitiedomein verplicht om, in het kader van het straf- en vreemdelingenrecht, in beginsel een tolk of vertaler uit het Rbtv in te zetten. Beëdigde vertalingen mogen zelfs alleen nog maar gemaakt worden door vertalers uit het Rbtv.
Register buitenlandse kinderopvangIn dit register zijn alle voorzieningen opgenomen die in het buitenland zijn beoordeeld en naar aard en strekking overeenkomen met de kwaliteitseisen zoals deze in Nederland gelden. Het overzicht is opgesplitst in geregistreerde kinderopvangvoorzieningen (actuele inschrijvingen) en niet meer geregistreerde kinderopvangvoorzieningen (historische inschrijvingen).
Register Clearing & SettlementIn dit overzicht staan de instellingen die effectenafwikkeldiensten verrichten en waar de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank toezicht op houden.
Register crowdfunding-platformenHet crowdfunding-register vermeldt alle crowdfundingsplatformen die van de AFM een vergunning of ontheffing hebben gekregen. Afhankelijk van de activiteiten dat het platform verricht is een vergunning als beleggingsonderneming of financiële dienstverlener nodig, of een ontheffing voor het bemiddelen in opvorderbaar geld. 
Register ElektronischgeldinstellingenIn het register elektronischgeldinstellingen zijn alle elektronischgeldinstellingen opgenomen die in Nederland activiteiten mogen verrichten.
Register financiële bijsluitersVoor complexe financiële producten is een Financiële Bijsluiter (FB) verplicht. Complexe financiële producten zijn vaak combinaties van soorten producten. Bijvoorbeeld een hypothecaire lening en een levensverzekering waarmee de lening kan worden afgelost.
Register financiële dienstverlenersIn het register kan gezocht worden op financiële dienstverleners, aangesloten instellingen, verbonden bemiddelaars, Europees paspoorthouders en volmachtgevers.
Register financiële verslaggeving en tussentijdse verklaringenBeursgenoteerde ondernemingen met Nederland als lidstaat van herkomst en waarvan de effecten zijn toegelaten op een gereglementeerde markt in de Europese Unie moeten de (half)jaarlijkse financiële verslaggeving en tussentijdse verklaringen algemeen verkrijgbaar stellen en deze gelijktijdig via Loket AFM deponeren. Deze gedeponeerde informatie is beschikbaar in dit register.
Register Gedekte obligatiesConform artikel 124b van het Besluit prudentiële regels Wft, is er een lijst beschikbaar van de banken met in het register opgenomen programma’s van gedekte obligaties (covered bonds programmes). Per bank zijn de in het register opgenomen programma’s van gedekte obligaties aangegeven.
Register Genotificeerde prospectussenDit publieke register bevat een overzicht van prospectussen die zijn goedgekeurd door een andere autoriteit en zijn gepaspoort aan de AFM.
Register geplaatst kapitaal uitgevende instellingenDit register bevat de samenstelling van het geplaatst kapitaal en de stemmen die daarop kunnen worden uitgebracht. 
Register goedgekeurde laboratoria in het kader van het EU-hygiënepakketAlle laboratoria moeten óf worden erkend óf worden geregistreerd. De laboratoria waar het COKZ het toezicht uitvoert worden door het COKZ opgenomen in een register. Het COKZ draagt er zorg voor dat dit register ter beschikking staat van de NVWA.
Register goedgekeurde prospectussenDit publieke register bevat een overzicht van prospectussen die door de AFM sinds 1 juli 2005 zijn goedgekeurd.
Register handelsplatformenOverzicht van de gereglementeerde markten die een vergunning hebben gekregen en overzicht van de gereglementeerde markten die een ontheffing hebben verkregen. 
Register HerverzekeraarsNaast een register van verzekeraars is er een apart register voor herverzekeraars. Bij herverzekering neemt de herverzekeraar bepaalde risico’s (bijvoorbeeld het risico op het overlijden van de verzekerde) over van de verzekeraar of het pensioenfonds. Een herverzekering onderscheidt zich wezenlijk van de levensverzekering, schadeverzekering of de natura-uitvaartverzekering, omdat een herverzekering een activiteit is tussen professionele partijen. Een herverzekeraar heeft geen rechtstreekse contractuele betrekking met de oorspronkelijke verzekerde polishouder (de consument), maar uitsluitend met een verzekeraar of pensioenfonds.
Register insider-transacties 5:60 WftIn dit overzicht staan de transacties die zijn verricht door de 'insiders' van de vennootschap in aandelen of effecten waarvan de waarde mede wordt bepaald door aandelen. Als een insider een dergelijke transactie verricht dan moet dat in beginsel worden gemeld. Voorbeelden van transacties die een insider moet melden zijn: het aannemen van personeelsopties, koop of verkoop van aandelen.
Register installatieberoepenDe stichting houdt het register bij voor diverse installatieberoepen conform de BRL-richtlijnen. Aan deze toetsrichtlijnen is certificering verbonden.
Register koersgevoelige informatieOp grond van artikel 1:107, lid 3, sub c, onder 2, Wft heeft de AFM de verplichting een openbaar register aan te houden voor deze persberichten. In dit register kunt u persberichten vinden van uitgevende instellingen die, zoals vermeld in artikel 5:25i lid 1 onder a Wft, met hun toestemming worden verhandeld in Nederland. Op grond van artikel 5:25 i lid 2 Wet financieel toezicht (Wft) zijn deze uitgevende instellingen verplicht koersgevoelige informatie algemeen verkrijgbaar te stellen door middel van (o.a.) een persbericht.
Register notariaatHet register notariaat is een openbaar register, waarin alle notarissen, toegevoegd notarissen en kandidaat-notarissen die in functie zijn, geregistreerd staan. In dit register zijn actuele gegevens terug te vinden, zoals de datum van benoeming en ontslag, type benoeming (notaris, kandidaat-notaris of toegevoegd notaris) en vestiging. Verder staat in het register of de notaris een vaste waarnemer heeft, of de (kandidaat-)notaris nevenbetrekkingen heeft en of er tegen hem ooit tuchtmaatregelen zijn uitgesproken. In het register zijn ook maatregelen opgenomen die de tuchtrechter een (kandidaat-)notaris heeft opgelegd. In de wet is bepaald dat een deel van die maatregelen openbaar is.
Register ontheffing biedingsregelsIn dit overzicht staan de instellingen die van de Autoriteit Financiële Markten een ontheffing hebben verkregen van het verbod ex art. 5:74 lid 1 Wft (beleidsregels)
Register openbare biedingenIn dit register worden biedingsberichten opgenomen die op grond van de artikelen 5:74 en 5:76 Wet op het financieel toezicht (Wft) zijn goedgekeurd. Ook bevat het register andere openbare mededelingen die door de bieder of doelvennootschap tijdens het biedingsproces openbaar worden gemaakt. Met dit register wordt uitvoering gegeven aan de wettelijke verplichting tot het houden van een openbaar register zoals deze is opgenomen in artikel 1:107 Wft.
Register PensioenfondsenOp grond van artikel 102 Pensioenwet (Pw) en artikel 107 Wet verplichte beroepspensioenregeling moet een pensioenfonds zich na oprichting melden bij DNB met een verzoek tot inschrijving. Vervolgens zal het pensioenfonds worden ingeschreven in dit openbare register. In tegenstelling tot andere typen financiële instellingen bestaat er geen vergunningsplicht voor de pensioenfondsen.
Register postvervoerdienstenIn de Postwet staat dat ondernemingen die in Nederland postvervoerdiensten aanbieden zich moeten registreren bij de Autoriteit Consument & Markt. Postvervoerdiensten is het bedrijfsmatig afleveren van geadresseerde poststukken.
Register Premiepensioen instellingenArtikel 1:107 Wet op het financieel toezicht (Wft) schrijft voor dat er een openbaar register is. Uit het register moet kunnen worden opgemaakt vanaf welk tijdstip een premiepensioeninstelling welke activiteiten mag verrichten. Tevens moet het register informatie bevatten over eventuele beperkingen die aan de activiteiten zijn gesteld alsmede over de staat waarin een premiepensioeninstelling haar zetel heeft. Alle vergunning houdende premiepensioeninstellingen (en overige financiële ondernemingen) zijn dus in het register opgenomen.
Register risicosituaties gevaarlijke stoffen en RisicokaartDe risicokaart is bedoeld om de communicatie over risico's en veiligheid te verbeteren en het veiligheidsbewustzijn te versterken. Gemeenten, provincies en Rijk zijn daarom vanaf 2007 op grond van de Wet milieubeheer verplicht de risico’s van gevaarlijke stoffen in te voeren in het risicoregister. Deze gegevens vormen de basis voor risicokaarten die burgers kunnen raadplegen op www.risicokaart.nl. De Wet veiligheidsregio's wijst in artikel 45 Gedeputeerde Staten van de provincies aan om de risicokaart vorm te geven en te beheren op basis van de gegevens in het risicoregister. De risicokaart geeft een zo actueel en volledig mogelijk beeld van risico's in uw omgeving. De Nederlandse overheid heeft achttien typen rampen gedefinieerd (bijvoorbeeld ongeval met brandbare stoffen).
Register Short sellingDit register bevat de meldingen van aanmerkelijke netto shortposities in aandelen als vereist onder de Verordening betreffende short selling en bepaalde aspecten van kredietverzuimswaps.
Register substantiële deelnemingen en bruto shortpositiesDit register bevat de substantiële deelnemingen van aandeelhouders en bruto shortposities in uitgevende instellingen en meldingen van bijzondere statutaire zeggenschapsrechten. Onder uitgevende instelling wordt verstaan: een naamloze vennootschap die is opgericht naar Nederlands recht waarvan (de certificaten van) aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in Nederland of in een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel EER-staat. Of van rechtspersonen opgericht naar het recht van een staat die geen EU-lidstaat is waarvan (de certificaten van) aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in Nederland.
Register TrustkantorenArtikel 7 Wet toezicht trustkantoren (Wtt) schrijft voor dat er een openbaar register is. Uit het register moet kunnen worden opgemaakt vanaf welk tijdstip een trustkantoor welke activiteiten mag verrichten. Tevens moet het register informatie bevatten over eventuele beperkingen die aan de activiteiten zijn gesteld alsmede over de staat waarin het trustkantoor haar zetel heeft. Alle vergunning houdende trustkantoren (en overige financiële ondernemingen) zijn dus in het register opgenomen.
Register uitgezonderde beheerders van beleggingsinstellingen (AIFMD ‘light’ beheerders)In dit register staan de Nederlandse beheerders van een of meer beleggingsinstellingen die onder het AIFMD-registratieregime vallen van artikel 2:66a Wft (de zogenoemde ‘light’ beheerders). Deze partijen zijn uitgezonderd van de vergunningplicht zoals beschreven in artikel 2:65 Wft.
Register van accountantsorganisatiesHet register van accountantsorganisaties bevat de gegevens van accountantsorganisaties die op grond van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) wettelijke controles mogen verrichten. De AFM houdt toezicht op het gedrag van deze accountantsorganisaties. 
Register van Functionarissen voor de Gegevensbescherming (FG's)Dit register bevat de namen van de functionarissen voor de gegevensbescherming (FG’s) die zijn aangesteld door bedrijven, brancheorganisaties, overheden of andere organisaties. Een FG houdt binnen een organisatie toezicht op de toepassing en naleving van de Wbp. Heeft een organisatie een FG aangesteld, dan kunnen meldingen van gegevensverwerkingen bij de FG worden gedaan in plaats van bij de AP.
Register van het Kwaliteitsinstituut van CVZHet register maakt voor iedereen zichtbaar wat zorgaanbieders, patiënten en zorgverzekeraars hebben afgesproken over wat goede zorg is voor een bepaald ziektebeeld. Alle kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten die zijn getoetst en voldoen aan de criteria uit het Toetsingskader krijgen een plek in het Register. Van alle kwaliteitsstandaarden is ook voor patiënten een begrijpelijke versie beschikbaar.
Register van OverheidsorganisatiesEen voorziening binnen Overheid.nl in de vorm van een digitale registratie, met een overzicht welke organisaties tot de overheid behoren en wat hun wettelijke taken en bevoegdheden zijn.
Register vergunninghoudersHet verlenen van een vergunning door de Kansspelautoriteit is een bestuursrechtelijke aangelegenheid. De Kansspelautoriteit maakt via een register van vergunninghouders inzichtelijk of een partij een vergunning heeft.
Register VerzekeraarsWie in Nederland als verzekeraar optreedt moet over een vergunning beschikken. Alle verzekeraars met een vergunning zijn opgenomen in de registers van DNB.
Register voor aandachtsfunctionarissen kindermishandeling/ huiselijk geweldRegistratie van deze functionarissen past goed binnen de ontwikkelingen rondom de meldcode huiselijk geweld. De meldcode biedt houvast bij het zetten van de juiste stappen als er huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling wordt gesignaleerd. De aandachtsfunctionarissen spelen hier een belangrijke rol in. Om signalen goed in te kunnen schatten, is specifieke achtergrondkennis vereist. De LVAK wil met de registratie de kwaliteit van de taakuitoefening van haar leden bevorderen en borgen.
Register WisselinstellingenEen wisselinstelling moet over een vergunning van de Nederlandsche Bank (DNB) beschikken om haar activiteiten uit te oefenen op grond van artikel 2:54i van de Wft, tenzij op haar een vrijstelling van toepassing is. De van het toezicht vrijgestelde wisselinstellingen zijn tevens in dit register opgenomen. DNB houdt echter geen toezicht op deze instellingen. Een wisselinstelling die reeds op basis van de Wft over een vergunning voor bank of betaaldienstverlener beschikt, wordt niet in het register voor wisselinstellingen ingeschreven.
Registerleraar.nlRegisterleraar.nl is het beroepsregister voor leraren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal onderwijs. Registratie is vrijwillig. De eisen van bekwaamheid uit het Lerarenregister en de bijscholingsplicht van docenten worden m.i.v. 2017 wettelijk verankerd.
RegisterpleinBAMw is een onafhankelijk kwaliteitsregister voor sociaal professionals. Het register is opgericht door de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW) en sinds 2011 geheel verzelfstandigd. BAMw is een uitvoerende organisatie die op basis van breedgedragen criteria van de beroepsgroep aanvragen voor registratie en herregistratie toetst.
Registratie AdvocatenBAR is een landelijke registratie van advocaten, genaamd Beheer Advocaten Registratie (BAR). BAR beheert en onderhoudt een centrale database met beëdigings-, kantoor-, adres- en communicatiegegevens van advocaten.
Registratie certificatiedienstverlenersAanbieders die gekwalificeerde certificaten willen uitgeven, moeten zich eerst registreren bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Een voorwaarde voor registratie is dat zo’n aanbieder aan de voorwaarden uit de Telecommunicatiewet voldoet. Of zo’n aanbieder aan die voorwaarden voldoet kan door een externe auditor of door ACM worden beoordeeld.
Registratie diergeneesmiddelen (handelsvergunningen)In Nederland zijn momenteel ruim 2400 handelsvergunningen voor diergeneesmiddelen verstrekt. Het is verboden om diergeneesmiddelen te bereiden, voorhanden of in voorraad te hebben, af te leveren of toe te passen op of in een dier, als er geen vergunning voor het in de handel brengen is verstrekt. Alles wat onder de definitie van een diergeneesmiddel valt, moet dus in beginsel worden geregistreerd voordat men het mag vervaardigen, invoeren, afleveren (via groot- of kleinhandel) of mag toepassen op of in een dier.
Registratie in Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)Het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen(LRKP) is een publieke website die de gegevens bevat van alle geregistreerde kinderopvangorganisaties, gastouderbureaus en gastouders die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang. Deze voorzieningen worden pas in het LRKP geregistreerd na een inspectie door de GGD en een positieve beschikking van de gemeente. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de geregistreerde kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen. Het toezicht is toegewezen aan de GGD als gemeentelijke gezondheidsdienst. Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de beheerder van het LRKP in opdracht van het Ministerie van SZW.
Registratie kindermishandelingGegevens over mishandelde kinderen en hun gezinnen voor zover daarvan melding is gedaan of advies of consult is gevraagd bij een van de 17 regionale AMK's.
Registratie snelle motorbotenDe RDW heeft een register waarin motorboten worden geregistreerd. Het gaat hierbij om alle kleine motorvaartuigen die korter zijn dan 20 meter en sneller kunnen varen dan 20 kilometer per uur. Hieronder vallen ook waterscooters en jetski's. Registratie van de motorboot is verplicht als met het vaartuig gebruik wordt gemaakt van de Nederlandse binnenwateren. Na registratie bij de RDW ontvangt de eigenaar van de motorboot een registratiebewijs op creditcardformaat.
Registratie stralingsartsDe RVO is de uitvoeringsorganisatie voor de registratie. Het betreft een verplichte registratie van (algemeen) coördinderend deskundige en van stralingsartsen. 
Registratie van de SAVStichting Adoptievoorzieningen (hierna SAV) voert een wettelijke taak uit binnen de adoptieprocedure en is hiervoor door de minister van Veiligheid en Justitie aangewezen. Wanneer een adoptieprocedure wordt gestart, dient de aanvrager zich bij SAV aan te melden. SAV registreert de gegevens vanaf aanvraag tot aan plaatsing van het adoptiekind.
Registratie van energielabelsEen energielabel is een officieel certificaat dat informatie geeft over de hoeveelheid energie die bij standaard gebruik van een gebouw nodig is. Een energielabel bevat de energie-index en de energieklasse van een bepaald gebouw op een bepaald adres. In het register energielabels kan iedereen energielabels van gebouwen en woningen opvragen door middel van een postcode en huisnummer of het nummer van het energielabel. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de Energielabelregistratie (aan- en afmeldsysteem) uit in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Registratie Verordening dierlijke bijproductenIs een inrichting of bedrijf actief in de productie, het vervoer, de hantering, de verwerking, de opslag, het in de handel brengen, het gebruik of de verwijdering van dierlijke bijproducten of daarvan afgeleide producten? Dan moet dit gemeld worden aan de NVWA.
Registratie Voedselinfecties en VoedselvergiftigingenAlle meldingen van voedselinfecties en -vergiftigingen onderzocht door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) met achtergrondinformatie over aantal zieken, klachten, incubatietijd, geconsumeerd voedsel, plaats van bereiding, onderzochte monsters en gevonden oorzaak. De resultaten zijn gebaseerd op de meldingen aan de NVWA en de wettelijk verplichte meldingen van laboratoria en de behandelende artsen via de GGD-en in de meldingsapplicatie Osiris aan het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM. Het RIVM analyseert en rapporteert deze gegevens jaarlijks.
Registratie, Evaluatie en Autorisatie (en restricties) van CHemische stoffen.REACH is een Europese verordening die is aangenomen om de gezondheid van mens en milieu te beschermen tegen de risico’s van het gebruik van chemicaliën. Tegelijkertijd moet REACH het concurrentievermogen van de chemische industrie in de EU verbeteren, en alternatieve testmethoden bevorderen om zo het aantal dierproeven te verminderen.
RijbewijzenregisterHet rijbewijzenregister bevat gegevens over het rijbewijs, de rijvaardigheid en geschiktheid van personen. Dit om een goede uitvoering en handhaving van de Wegenverkeerswet mogelijk te maken. Het gaat om gegevens zoals:
 1. de rijvaardigheid en geschiktheid van de aanvrager;
 2. de aanvraag van rijbewijzen;
 3. afgegeven rijbewijzen;
 4. de op het rijbewijs te vermelden getuigschriften van vakbekwaamheid en getuigschriften van nascholing;
 5. afgegeven certificaten als bedoeld in artikel 151g, vierde lid;
 6. ontzeggingen van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, alsmede de uitvoering van artikel 123b;
 7. een opgelegd alcoholslotprogramma;
 8. de gezondheid van de aanvrager
RijksvaccinatieprogrammaOproepen van kinderen voor vaccinaties, monitoring en effectevaluatie van het programma, registratie op individueel niveau van toegediende vaccinaties.
RouteringsvoorzieningEen voorziening waarop publieke dienstverleners zich éénmalig kunnen aansluiten en daarmee worden ontzorgd voor het afhandelen van alle toegelaten inlogmiddelen (authenticatiemiddelen) die burgers toegang verlenen om hun online zaken te regelen.
Ruimtelijkeplannen.nlRijk, provincies en gemeenten moeten nieuwe ruimtelijke plannen op internet zetten. De plannen moeten in ieder geval staan op Ruimtelijkeplannen.nl. 
Safer InternetDeze DSI van CEF is een voortzetting van de Europese Safer Internet-programma’s (2000-2013). Deze hadden tot doel kinderen te beschermen door veilig gebruik van het internet (door en voor kinderen) te promoten en illegale of schadelijke online content tegen te gaan. Onder INS@FE werd bewustzijn verhoogd, een netwerk van Safer Internet Centres opgezet, en hulplijnen om kinderen en ouders te informeren geïntroduceerd. Onder INHOPE werden hotlines opgezet om illegale content tegen te gaan.

De Europese strategie “a better internet for kids”(BIK) beoogt hoogwaardige content voor kinderen, bewustzijn en empowerment tegen gevaren voor kinderen, een veilige online omgeving voor kinderen, en het tegengaan van kinderporno. Onder CEF wordt deze strategie verder vormgegeven door het opzetten van speciale diensteninfrastructuur.

Concreet wordt een platform ontwikkeld voor het creëren en delen van middelen en diensten tussen nationale Safer Internet Centres, een single point of contact voor burgers om informatie in te winnen opgezet, en databases en rapportage opgebouwd voor het ondersteunen van hulplijnen en hotlines. De nationale platformen moeten voorzien in awareness centres die bewustzijnscampagnes organiseren en informatie bieden, hulplijnen gerelateerd aan Internetgevaren voor kinderen zoals cyberbullying, en hotlines voor illegale content gerelateerd aan kinderen, zoals opgezet in de Safer Internet programma’s. De vertaaldienst eTranslation kan hieraan bijdragen.
SCIOS PortaalDe stichting SCIOS beheert en ontwikkelt een kwaliteitssysteem ten behoeve van installatie-eigenaren en van inspectie- en installatiebedrijven voor de inspectie en het onderhoud van technische installaties. Het SCIOS Portaal is speciaal bedoeld voor SCIOS gecertificeerde bedrijven, toezichthouders, Certificerende Instellingen en Opleidingsinstituten. Afhankelijk van de rol zijn de toegangsmogelijkheden verschillend.
 • SCIOS-gecertificeerde bedrijven kunnen stookinstallaties onderhouden en goedgekeurde installaties afmelden. Daarnaast biedt het portaal de centrale toegang tot alle SCIOS-documentatie.
 • Toezichthouders hebben toegang tot het afmeldsysteem om snel inzicht te kunnen krijgen welke stookinstallaties in hun gebied afgemeld zijn. Toezichthouders kunnen zich registreren en krijgen kosteloos toegang tot het systeem.
 • Certificerende instellingen en Opleidingsinstituten hebben toegang tot de SCIOS-documentatie.
SemanticsHet Semantics bouwblok maakt semantische interoperabiliteit voor wettelijke en officiële documenten mogelijk. Deze technologie stelt machines in staat dergelijke documenten te lezen voor automatische analyse en verwerking. Semantics creëert concepten voor e-SENS (Electronic Simple European Networked Services), zoals ontologieën en diensten voor het mappen van documenten. Hierbij maakt het o.a. gebruik van de in Interoperability Solutions for Public Administrations (ISA) ontwikkelde bouwsteen Core Vocabularies.
Standaard PlatformEen voorziening in de vorm van clouddienstverlening die bestaat uit kant-en-klare werkomgevingen waarmee overheden zelf hoogwaardige digitale diensten als applicaties of websites kunnen ontwikkelen, testen en beheren.
sTESTAHet secure Trans European Services for Telematics between Administrations network (sTESTA) is een fysiek netwerk en een aantal services voor berichtenverkeer, die de samenwerking tussen overheidsorganen in verschillende domeinen faciliteert. Bestaande nationale netwerken voor uitwisseling van gegevens zijn hier op aangesloten of kunnen dit nog doen. De voornaamste focus van de netwerkdiensten is beveiliging en versleuteling voor betrouwbare uitwisseling van bestanden. In Nederland is het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verantwoordelijk voor de sTESTA aansluiting. De technische aansluiting is belegd bij stichting RINIS.
Suwinet-InkijkÉén webtoepassing om persoonsgegevens te raadplegen uit systemen van verschillende organisaties.
Toelating Zorginstellingen (Tzi)Zorginstellingen hebben een toelating nodig wanneer zij zorg willen aanbieden die op grond van de Zorgverzekeringswet of AWBZ voor vergoeding in aanmerking komt.
Transparantieregister ZorgDe Stichting Transparantieregister Zorg beheert een centraal register waarin gegevens over bepaalde financiële relaties tussen zorgverleners en –instellingen en farmaceutische bedrijven door het publiek kunnen worden geraadpleegd. In 2014 zijn de financiële relaties tussen dierenartsen en de farmaceutische industrie aan het register toegevoegd. Transparantie is ook in andere sectoren en beroepsgroepen in de zorg een belangrijk onderwerp.
Unieke Zorgverlener Identificatie Register (UZI-register)Het UZI-register koppelt op unieke wijze de fysieke identiteit van een zorgverlener aan een elektronische identiteit en legt deze vast in een certificaat (UZI-pas of UZI-servercertificaat). Het UZI-register vervult hiermee de rol van Certification Service Provider (CSP). 
Verwijsindex risicojongerenDe verwijsindex risicojongeren (VIR) is een digitaal systeem dat risicosignalen van hulpverleners over jongeren (tot 23 jaar) bij elkaar brengt.
VIHB-registratieBedrijven die zich op Nederlands grondgebied bezighouden met het vervoeren, inzamelen, handelen en/of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen staan vermeld op de landelijke VIHB-lijst. Buitenlandse bedrijven, die deze activiteiten op Nederlands grondgebied verrichten moeten ook op de lijst staan. De NIWO behandelt de aanvragen voor vermelding op de VIHB-lijst. De lijst van geregistreerde ondernemers is openbaar en terug te vinden op deze website.
VrijstellingenregisterLeerplichtambtenaren kunnen via het Digitaal Verzuimloket registreren wie een vrijstelling of vervangende leerplicht heeft. Jongeren met een vrijstelling worden dan niet meer onterecht als voortijdig schoolverlater (vsv’er) geteld. Daardoor zet de leerplichtambtenaar de energie, tijd en middelen voor de aanpak van schoolverzuim en uitval optimaal in op de juiste groep en worden scholen op het juiste vsv-resultaat aangesproken.
ZBO-registerHet ZBO-register bevat informatie over alle zelfstandige bestuursorganen in Nederland. Het register geeft een overzicht van de ZBO's en biedt daarnaast informatie over kerngegevens per ZBO.