Bundeling van diensten - Zaakgericht werken

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Uitwerking van Bundeling van diensten (AP21) binnen het thema Zaakgericht werken
Stelling van het principe:
De dienst wordt gebundeld met verwante diensten zodat deze samen met één aanvraag afgenomen kunnen worden.

Toelichting

Bij het bundelen van diensten kan Zaakgericht werken zowel het tot stand komen van de resulterende gebundelde dienst bewaken als het tijdig leveren van de te bundelen diensten. Het mechanisme van een hoofdzaak met onderliggende deelzaken kan hier invulling aan geven. Evenals het mechanisme van een hoofdzaak met één of meer vervolgzaken en/of gerelateerde zaken.

Implicaties

  • Bij aangeboden diensten wordt uitgegaan van de echte vraag van burgers, bedrijven en maatschappij. Het is duidelijk waarom iemand iets vraagt (de vraag achter de vraag). Deze vraag is de trigger voor het proces en daarmee de start van de zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden.
  • Ook niet-gebruik is in beeld. Hierbij is sprake van een latente vraag. Deze is te monitoren op basis van geaggregeerde informatie uit het zaaksysteem. Niet-gebruikers kunnen worden geattendeerd op de mogelijkheden en het gemak waarmee de dienst kan worden afgenomen.
  • Zaken worden hiervoor in logische samenhang aangeboden. Dit is onder meer het geval bij levensgebeurtenissen waarbij meerdere diensten noodzakelijk zijn om te voldoen aan de behoefte van de afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn.. Denk aan een geboorte, verhuizing, overlijden, faillissement etc.
  • Werken als één overheid vergt eenvoudige uitwisseling van (deel)zaken tussen (overheids)dienstverleners. Het zaaksysteem voldoet hiervoor aan uitwisselingsstandaarden.
  • De audittrail blijft intact bij dienstverlening door meerdere (overheids)dienstverleners.


Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen