Bundeling van diensten - Zaakgericht werken: verschil tussen versies

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
k (Tekst vervangen - '|Elementtype=Implicatie' door '|Elementtype=Uitwerking')
(wijzigingen van Ellen doorgevoerd)
 
Regel 1: Regel 1:
 
+
De dienst wordt gebundeld met verwante diensten zodat deze samen met één aanvraag afgenomen kunnen worden.
 
{{#Element:
 
{{#Element:
 
|Elementtype=Uitwerking
 
|Elementtype=Uitwerking
 
|Toelichting=Bij het bundelen van diensten kan Zaakgericht werken zowel het tot stand komen van de resulterende '''gebundelde dienst''' bewaken als het '''tijdig leveren''' van de te bundelen diensten. Het mechanisme van een '''hoofdzaak''' met onderliggende deelzaken kan hier invulling aan geven. Evenals het mechanisme van een hoofdzaak met één of meer vervolgzaken en/of gerelateerde zaken.
 
|Toelichting=Bij het bundelen van diensten kan Zaakgericht werken zowel het tot stand komen van de resulterende '''gebundelde dienst''' bewaken als het '''tijdig leveren''' van de te bundelen diensten. Het mechanisme van een '''hoofdzaak''' met onderliggende deelzaken kan hier invulling aan geven. Evenals het mechanisme van een hoofdzaak met één of meer vervolgzaken en/of gerelateerde zaken.
|Implicaties=* Bij aangeboden diensten wordt uitgegaan van de echte vraag van burgers, bedrijven en maatschappij. Het is duidelijk waarom iemand iets vraagt (de vraag achter de vraag). Deze vraag is de trigger voor het proces en daarmee de start van de zaak.
+
|Implicaties=Zaken worden hiervoor in logische samenhang aangeboden. Er kan sprake sprake zijn van bundeling van diensten bij levensgebeurtenissen waarbij meerdere diensten noodzakelijk zijn om te voldoen aan de behoefte van de afnemer of in het geval van gezamenlijke opsporing.  
* Ook niet-gebruik is in beeld. Hierbij is sprake van een latente vraag. Deze is te monitoren op basis van geaggregeerde informatie uit het zaaksysteem. Niet-gebruikers kunnen worden geattendeerd op de mogelijkheden en het gemak waarmee de dienst kan worden afgenomen.
+
<br>
* Zaken worden hiervoor in logische samenhang aangeboden. Dit is onder meer het geval bij levensgebeurtenissen waarbij meerdere diensten noodzakelijk zijn om te voldoen aan de behoefte van de afnemer. Denk aan een geboorte, verhuizing, overlijden, faillissement etc.
+
Werken als één overheid vergt eenvoudige uitwisseling van (deel)zaken tussen (overheids)dienstverleners. Het zaaksysteem voldoet hiervoor aan uitwisselingsstandaarden. Gedurende de uitwisseling zijn ook authorisatiegegevens en audittrail uitwisselbaar. Er blijft een authentieke audittrail intact bij dienstverlening door meerdere (overheids)dienstverleners (case-id, activiteit, tijdstip, bevoegd gezag, behandelende organisatie, behandelaar).
* Werken als één overheid vergt eenvoudige uitwisseling van (deel)zaken tussen (overheids)dienstverleners. Het zaaksysteem voldoet hiervoor aan uitwisselingsstandaarden.  
+
 
* De audittrail blijft intact bij dienstverlening door meerdere (overheids)dienstverleners.
+
|Voorbeelden=Een beginnend ondernemer wil tegelijk de benodigde verklaringen van de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en de gemeente. Zaakgericht werken kan zorgen voor de organisatie van de processen voor het leveren van de gebundelde dienst en de daarvoor benodigde onderliggende diensten. Denk bijvoorbeeld aan gekoppelde diensten in het geval van een geboorte, verhuizing, overlijden, faillissement, etc.
|Voorbeelden=Een beginnend ondernemer wil tegelijk de benodigde verklaringen van de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en de gemeente. Zaakgericht werken kan zorgen voor de organisatie van de processen voor het leveren van de gebundelde dienst en de daarvoor benodigde onderliggende diensten.
+
|Status actualiteit=Vervangen
|Status actualiteit=Concept
 
 
|Realiseert=Bundeling van diensten,
 
|Realiseert=Bundeling van diensten,
 
|Onderdeel van=Zaakgericht werken
 
|Onderdeel van=Zaakgericht werken
 +
|Heeft bron=Ketens de baas - pijlers en bouwstenen voor ketensturing herziene uitgave 2018, AVG, Algemene wet bestuursrecht, Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen, Wijzigingswet Algemene wet bestuursrecht, Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, Aanwijzing afpakken, Regeling justitiële keteninformatisering Jeugdwet
 
}}
 
}}

Huidige versie van 22 mei 2019 om 15:33

De dienst wordt gebundeld met verwante diensten zodat deze samen met één aanvraag afgenomen kunnen worden.

Uitwerking van Bundeling van diensten (AP21) binnen het thema Zaakgericht werken
Stelling van het principe:
De dienst wordt gebundeld met verwante diensten zodat deze samen met één aanvraag afgenomen kunnen worden.

Toelichting

Bij het bundelen van diensten kan Zaakgericht werken zowel het tot stand komen van de resulterende gebundelde dienst bewaken als het tijdig leveren van de te bundelen diensten. Het mechanisme van een hoofdzaak met onderliggende deelzaken kan hier invulling aan geven. Evenals het mechanisme van een hoofdzaak met één of meer vervolgzaken en/of gerelateerde zaken.

Implicaties

Zaken worden hiervoor in logische samenhang aangeboden. Er kan sprake sprake zijn van bundeling van diensten bij levensgebeurtenissen waarbij meerdere diensten noodzakelijk zijn om te voldoen aan de behoefte van de afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. of in het geval van gezamenlijke opsporing.
Werken als één overheid vergt eenvoudige uitwisseling van (deel)zaken tussen (overheids)dienstverleners. Het zaaksysteem voldoet hiervoor aan uitwisselingsstandaarden. Gedurende de uitwisseling zijn ook authorisatiegegevens en audittrail uitwisselbaar. Er blijft een authentieke audittrail intact bij dienstverlening door meerdere (overheids)dienstverleners (case-id, activiteit, tijdstip, bevoegd gezag, behandelende organisatie, behandelaar).