COINS

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Standaard.png
Naam: COINS
ID: COINS
Type: Standaard

Versie: 2.0COINS 2.0 maakt gebruik van de standaarden RDF en OWL. COINS 2.0 kan gebruikt worden om IFC bestanden uit te wisselen in combinatie met gerelateerde data.

Waar toepasbaar

  • Toepassingsgebied: COINS moet worden toegepast op het in samenhang vastleggen en uitwisselen van informatie en documenten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers gedurende de gehele levenscyclus van bouwtrajecten.
  • Werkingsgebied: Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector


Meer informatie

  • Beheerorganisatie: BIM Loket

Contact

COINSwebRealiseert

Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg Uit

Toepassing in voorzieningen en bouwstenen

Er is nog geen informatie over toepassing van deze standaard opgenomen in NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur.

Toelichting: Bouwstenen en gebruikte standaarden

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen