DigiD Machtigen

Uit NORA Online
Versie door Ericbrouwer (overleg | bijdragen) op 18 feb 2021 om 10:42 (link met GF)
Ga naar: navigatie, zoeken
Bouwsteen.png
Naam: DigiD Machtigen
ID:
Type: Bouwsteen
Cluster: Identitymanagement
Laag 4: Applicatielaag

Beschrijving

Met DigiD Machtigen kunnen burgers hun overheidszaken via internet door iemand anders laten regelen. Dit is handig als ze hier zelf niet toe in staat zijn. Of ze vinden het makkelijk als iemand anders dit voor ze doet. Het afstaan van de persoonlijke DigiD is hierbij niet nodig.

Organisaties die gebruik mogen maken van DigiD kunnen DigiD Machtigen inzetten voor alle digitale diensten aan burgers waarvoor zij DigiD inzetten.

Sinds 2012 is het, met de invoering van de diensten catalogus, mogelijk om met één machtigingshandeling een burger voor meerdere diensten te machtigen.

Informatie

https://www.logius.nl/diensten/digid-machtigen/

Opdrachtgever

Realiseert

Deze bouwsteen geeft invulling aan de Generieke functie: Machtigen en Vertegenwoordigen

Toepassing standaarden

StandaardToelichtingOordeelRelevantieVolgens bronGepubliceerd op
DMARCDigiD Machtigen ontvangt en verstuurt geen email op het domein machtigen.digid.nl. Er is een DMARC record (zie: https://internet.nl/mail/machtigen.digid.nl/).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202011 februari 2021
DNSSECHet domein https://machtigen.digid.nl voldoet aan DNSSEC (zie: https://internet.nl/site/machtigen.digid.nl/).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202011 februari 2021
Digikoppeling (Standaard)Recent ontwikkelde koppelvlakken en/of nieuwe versies van bestaande koppelvlakken zijn Digikoppeling compliant (bijvoorbeeld DVS 2017). Er zijn echter nog koppelvlakken waarvan geen Digikoppeling compliant versie is gemaakt en/of koppelvlakken waar nog diensten afnemers op aangesloten zitten (bijvoorbeeld PBS (Een koppelvlak waarover een aangesloten dienstaanbieder kan controleren of iemand daadwerkelijk gemachtigd is om te handelen namens een vertegenwoordigde)). Deze koppelvlakken bestaan uit de tijd dat de Digikoppeling standaard in ontwikkeling was en voldoen deels aan de uiteindelijk ontstane Digikoppeling standaard. Het is de bedoeling dat bestaande dienst afnemers overgaan naar de nieuwe koppelvlakken. Hier wordt niet actief op gestuurd. Door ontwikkelingen rondom eID, eIDAS en DigiD Machtigen moeten afnemers in de toekomst gebruik maken van andere koppelvlakken, waardoor gebruik van de niet compliant koppelvlakken zal afnemen. Bij nieuwe koppelvlakontwikkelingen zal meer naar de REST-API standaard worden gekeken dan naar Digikoppeling 2.0.voldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaarden 202011 februari 2021
Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.1)Wijzigingen ten behoeve van Digitoegankelijk compliance zijn in Q2 2018 geïmplementeerd. In Q3 wordt dit getoetst door betrokken partijen.geplandvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 2018 aspect DigiToegankelijk31 januari 2019
HTTPS en HSTSDeze standaarden zijn geïmplementeerd (zie: https://internet.nl/site/machtigen.digid.nl/).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202011 februari 2021
IPv6 en IPv4Zowel IPv6 als IPv4 worden ondersteund (zie: https://internet.nl/site/machtigen.digid.nl/).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202011 februari 2021
NEN-EN-ISO/IEC 27001:2017 (Managementsystemen voor informatiebeveiliging - Eisen)
NEN-EN-ISO/IEC 27002:2017 (Praktijkrichtlijn met beheersmaatregelen op het gebied van informatiebeveiliging)
Op de Rijksoverheid is de BIO van toepassing die is gebaseerd op NEN-ISO27001. Logius heeft zich over toepassing van de BIR norm verantwoord door het afgeven van In Control Verklaringen (ICV's) aan de eigenaar (BZK/DGOBR).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202011 februari 2021
PDF (NEN-ISO)De voorziening voldoet aan deze standaard.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202011 februari 2021
SAML (Security Assertion Markup Language)Het authenticatiekoppelvlak met eHerkenning voldoet aan de SAML standaard. Het authenticatiekoppelvlak met DigiD maakt gebruik van SAML. Overgang naar een SAML koppelvlak is gerealiseerd met de livegang van de nieuwe website voor het DigiD Machtigen (publieke machtigingenregister), 10 juni 2020. Naast authenticatie gebruikt DigiD Machtigen de SAML standaard ook om een getekend machtigingsbewijs af te geven, namelijk als een SAML assertion.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202011 februari 2021
SPF (Sender Policy Framework)DigiD Machtigen verstuurt geen email aan gebruikers. Er is wel een SPF record aangemaakt voor het domein: machtigen.digid.nl welke aangeeft dat er vanaf dit domein geen email wordt verstuurd.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202011 februari 2021
TLSTLS is geïmplementeerd. DigiD Machtigen ondersteunt TLS v1.2. TLS 1.0 en 1.1 worden niet meer ondersteund. We hebben nog een waarschuwing voor cypher volgorde en we ondersteunen onvoldoende veilige parameters voor Diffie-Hellman-sleuteluitwisseling. Dit staat op de planning voor de patchronde van juli 2020.geplandvan toepassingMonitor Open Standaarden 202011 februari 2021

Toelichting: Bouwstenen en gebruikte standaarden

Zie verder