Digimelding

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Bouwsteen.png
Naam: Digimelding
ID: Digimelding
Type: Bouwsteen
Subtype: Stelselvoorziening
Cluster: Stelsel van Basisregistraties

Beschrijving

Digimelding is de generieke oplossing voor het melden van onjuistheden in basisregistraties. Wanneer overheidsorganisaties gebaseerd op hun eigen informatie vermoeden dat een gegeven in een basisregistratie niet (meer) klopt, kunnen ze dat met Digimelding melden aan de bronhouder. Die onderzoekt de melding vervolgens en wijzigt als dat nodig is de gegevens in de basisregistratie. Digimelding zorgt dat meldingen op een uniforme wijze gebeuren en bij de juiste bronhouder terecht komen. Digimelding bestaat uit twee onderdelen:

Informatie

http://www.e-overheid.nl/onderwerpen/stelselinformatiepunt/stelsel-van-basisregistraties/stelselvoorzieningen/digimelding

Opdrachtgever

Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties

Contact

Contactinformatie op de website van LogiusToepassing standaarden

Er is geen informatie over toepassing van standaarden in deze bouwsteen opgenomen. Toelichting: Bouwstenen en gebruikte standaarden

Zie verder


Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen