Element bewerken: Directoraat-generaal Informatica (DIGIT)

Ga naar: navigatie, zoeken

U hebt geen rechten om deze pagina te bewerken, want:

U hebt geen rechten om de gevraagde handeling uit te voeren.


Organisatie.png
Organisaties worden ter informatie in de wiki opgenomen wanneer ze een relatie hebben met de architectuurelementen. Een organisatie kan meerdere rollen tegelijk vervullen in de NORA wiki en meerdere contactpersonen hebben voor verschillende onderwerpen.

Eigenschappen

Beschrijving:
Deze elementeigenschap kan gebruikt worden om een element te voorzien van een beschrijving.
Toelichting:
Deze eigenschap kan worden gebruikt om elementen te voorzien van een uitgebreide toelichting.
Externe verwijzing:
Deze elementeigenschap kan worden gebruikt om een verwijzing naar een externe bron op te nemen.
Laag binnen vijflaagsmodel:
Geeft aan binnen welke laag of lagen van het Vijflaagsmodel een architectuurelement of afspraak valt
EU Actor:
Deze eigenschap geeft aan of de organisatie een EU-organisatie is die actief is op het gebied van interoperabiliteit

Relaties met andere elementen

Participeert in:
Toegestaan zijn een of meerdere (door komma's gescheiden) elementen van de volgende typen: EU Programma, Bouwsteen Internationaal
Gebruikt:
Toegestaan zijn een of meerdere (door komma's gescheiden) elementen van de volgende typen: Bouwsteen, Bouwsteen Internationaal
Is relevant binnen:
Toegestaan zijn een of meerdere (door komma's gescheiden) elementen van de volgende typen: Domein
Is gerelateerd aan:
Toegestaan zijn een of meerdere (door komma's gescheiden) elementen van de volgende typen: EU Programma, Bouwsteen Internationaal

Vrije tekst voor nadere toelichting

 

        Annuleren