Docentenregister Beroepsonderwijs

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Docentenregister Beroepsonderwijs
Inhoud: Natuurlijke personen die zelfstandig en op eigen verantwoordelijkheid beroepsonderwijs verzorgen aan onderwijsinstellingen
Type: Sectorregistraties
Subtype: Erkenning personen


Domein: Domein Onderwijs en wetenschapOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Bronhouder: Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (Cpion)


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Natuurlijke personen die zelfstandig en op eigen verantwoordelijkheid beroepsonderwijs verzorgen aan onderwijsinstellingen

Beschrijving

Het Docentenregister Beroepsonderwijs is uitsluitend bedoeld voor natuurlijke personen die beroepsonderwijs verzorgen aan onderwijsinstellingen. De natuurlijke persoon die vanuit zijn eenmanszaak lessen verzorgt aan onderwijsinstellingen kan zich eveneens in het Docentenregister Beroepsonderwijs inschrijven. Hierbij is het wel van belang dat het feitelijke beroepsonderwijs zelfstandig en op eigen verantwoordelijkheid door de natuurlijke persoon wordt verzorgd.


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Wettelijke grondslag:

Besluit van 14 juni 2013 tot wijziging van enige fiscale uitvoeringsbesluiten