Domein Belastingen

Uit NORA Online
Versie door M.M.Vos (Overleg | bijdragen) op 29 dec 2015 om 19:08 (teksten vijf lagen vervangen door sjablonen als voorbeeld voor domeinpagina's)

Ga naar: navigatie, zoeken
Samengesteld icoon domein Belastingen. Bestaat uit Woord Belastingen (rechts) met vier iconen uit de huisstijl Rijksoverheid: envelop door brievenbus, stapeltje munten, beurs met euroteken en percentageteken met muntstukken in plaats van rondjes.
Domein Belastingen.

Weergave vijf lagen in Domein Belastingen

Vijflaagsmodel toegepast voor het domein.

Laag 1: Grondslagen laag

Deze laag bevat alle wet- en regelgeving die van toepassing kan zijn op onze vraagstukken en projecten.

+ links binnen domein

Laag 2: Organisatorische laag

Deze laag bevat alle producten en diensten van de overheid en de processen en organisaties die hierbij betrokken zijn. Hieronder valt ook de manier waarop binnen de eigen organisatie producten en diensten geproduceerd worden, zoals bijvoorbeeld Zaakgericht Werken.

+ links binnen domein

Laag 3: Informatielaag

Een belangrijke basis voor samenwerking, is het delen van taal en begrippen (woorden), zodat we elkaar kunnen begrijpen en voor het uitwisselen en (her)gebruiken van elkanders informatie. Er is (nog) geen uitputtend overzicht beschikbaar van de informatie en gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd die voor de informatiehuishoudingHet totaal aan regels en voorzieningen gericht op de informatiestromen en –opslag of archivering ter ondersteuning van de primaire processen. van de overheid relevant zijn. Doorgaans wordt voor elk systeem, organisatie of domein, een afzonderlijk gegevenswoordenboek en/of gegevensmodel gehanteerd.

+ links binnen domein

Laag 4: Applicatielaag

Binnen deze laag vallen registers en softwarematige functies.

+ links binnen domein

Laag 5: Technische laag

Binnen deze laag vallen de netwerken, middle ware, knooppunten en infrastructuur die nodig is om systemen te hosten en gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd tussen die systemen uit te wisselen. We willen architecten ondersteunen met het vinden van antwoorden op vragen als: Kan de informatieuitwisseling via het openbare internet? Of moet het via (semi-)besloten netwerken of zelfs via een netwerk dat in eigen beheer is? En welke standaarden zijn dan van toepassing?

+ links binnen domein

Alle architectuuraspecten die raken aan het domein

Hier komt een automatisch gegenereerde lijst met alle pagina's in de wiki die als semantische eigenschap dit domein hebben.