Domein Gezondheid en zorg

Uit NORA Online
Versie door M.M.Vos (Overleg | bijdragen) op 19 jan 2016 om 15:30 (afbeelding toegevoegd en beschreven)

Ga naar: navigatie, zoeken
Samengesteld icoon Domein Gezondheid en zorg. Bestaat uit Woord(en) Domein Gezondheid en zorg (rechts) met vier iconen uit de huisstijl Rijksoverheid: Gebouw met kruis bovenop, persoon die iemand met rollator ondersteunt , handpalm met daarboven persoon die in bed ligt met bezoek er naast en  handpalm met daarboven hersenen.
Domein Gezondheid en zorg.

Weergave vijf lagen in Domein Gezondheid en zorg

Vijflaagsmodel toegepast voor het domein.

Laag 1: Grondslagenlaag

Deze laag bevat alle wet- en regelgeving die van toepassing kan zijn op onze vraagstukken en projecten.

Laag 2: Organisatorische laag

Deze laag bevat alle producten en diensten van de overheid en de processen en organisaties die hierbij betrokken zijn. Hieronder valt ook de manier waarop binnen de eigen organisatie producten en diensten geproduceerd worden, zoals bijvoorbeeld Zaakgericht Werken.

Laag 3: Informatielaag

Een belangrijke basis voor samenwerking, is het delen van taal en begrippen (woorden), zodat we elkaar kunnen begrijpen en voor het uitwisselen en (her)gebruiken van elkanders informatie. Er is (nog) geen uitputtend overzicht beschikbaar van de informatie en gegevens die voor de informatiehuishoudingHet totaal aan regels en voorzieningen gericht op de informatiestromen en –opslag of archivering ter ondersteuning van de primaire processen. van de overheid relevant zijn. Doorgaans wordt voor elk systeem, organisatie of domein, een afzonderlijk gegevenswoordenboek en/of gegevensmodel gehanteerd.

Laag 4: Applicatielaag

Binnen deze laag vallen registers en softwarematige functies.

Laag 5: Netwerklaag

Binnen deze laag vallen de netwerken, middle ware, knooppunten en infrastructuur die nodig is om systemen te hosten en gegevens tussen die systemen uit te wisselen. We willen architecten ondersteunen met het vinden van antwoorden op vragen als: Kan de informatieuitwisseling via het openbare internet? Of moet het via (semi-)besloten netwerken of zelfs via een netwerk dat in eigen beheer is? En welke standaarden zijn dan van toepassing?

Alle architectuuraspecten die raken aan het domein

Hier komt een automatisch gegenereerde lijst met alle pagina's in de wiki die als semantische eigenschap dit domein hebben, maar niet gebonden zijn aan lagen.