Domein Immigratie integratie en inburgering

Uit NORA Online
Versie door M.M.Vos (overleg | bijdragen) op 19 jan 2016 om 16:26 (afbeelding toegevoegd en beschreven)
Ga naar: navigatie, zoeken
Samengesteld icoon Domein Immigratie integratie en inburgering. Bestaat uit Woord(en) Domein Immigratie integratie en inburgering (rechts) met vier iconen uit de huisstijl Rijksoverheid: slagboom, nederland met persoon en pijltje naar binnen, vrouw met hoofddoek en tulp en papieren document met wereldbol.
Domein Immigratie integratie en inburgering.

Weergave vijf lagen in Domein Immigratie integratie en inburgering[bewerken]

Vijflaagsmodel toegepast voor het domein. Hieronder zijn alle pagina's weergegeven die met de relatie is relevant binnen zijn verbonden met dit domein. Let op: ook onderdelen uit het Domein Generiek kunnen zeer relevant zijn voor uw project!

Laag 1: Grondslagenlaag[bewerken]

Deze laag bevat alle wet- en regelgeving die van toepassing kan zijn op onze vraagstukken en projecten.

Laag 2: Organisatorische laag[bewerken]

Deze laag bevat alle producten en diensten van de overheid en de processen en organisaties die hierbij betrokken zijn. Hieronder valt ook de manier waarop binnen de eigen organisatie producten en diensten geproduceerd worden, zoals bijvoorbeeld Zaakgericht Werken.

Laag 3: Informatielaag[bewerken]

Een belangrijke basis voor samenwerking, is het delen van taal en begrippen (woorden), zodat we elkaar kunnen begrijpen en voor het uitwisselen en (her)gebruiken van elkanders informatie. Er is (nog) geen uitputtend overzicht beschikbaar van de informatie en gegevens die voor de informatiehuishouding van de overheid relevant zijn. Doorgaans wordt voor elk systeem, organisatie of domein, een afzonderlijk gegevenswoordenboek en/of gegevensmodel gehanteerd.

Laag 4: Applicatielaag[bewerken]

Binnen deze laag vallen registers en softwarematige functies.

Laag 5: Netwerklaag[bewerken]

Binnen deze laag vallen de netwerken, middle ware, knooppunten en infrastructuur die nodig is om systemen te hosten en gegevens tussen die systemen uit te wisselen. We willen architecten ondersteunen met het vinden van antwoorden op vragen als: Kan de informatieuitwisseling via het openbare internet? Of moet het via (semi-)besloten netwerken of zelfs via een netwerk dat in eigen beheer is? En welke standaarden zijn dan van toepassing?

Alle architectuuraspecten die raken aan het domein[bewerken]

Hier komt een automatisch gegenereerde lijst met alle pagina's in de wiki die als semantische eigenschap dit domein hebben, maar niet gebonden zijn aan lagen.