Domein Milieu ruimte en water

Uit NORA Online
Versie door M.M.Vos (Overleg | bijdragen) op 19 jan 2016 om 15:45 (afbeelding toegevoegd en beschreven)

Ga naar: navigatie, zoeken
Samengesteld icoon Domein Milieu ruimte en water. Bestaat uit Woord(en) Domein Milieu ruimte en water (rechts) met vier iconen uit de huisstijl Rijksoverheid: koe met de tekst CO2 op buik, deel van bestemmingsplan, golven met vergrootglas er overheen en dijk met huis aan de ene kant en water aan de andere.
Domein Milieu ruimte en water.

Weergave vijf lagen in Domein Milieu ruimte en water

Vijflaagsmodel toegepast voor het domein.

Laag 1: Grondslagenlaag

Deze laag bevat alle wet- en regelgeving die van toepassing kan zijn op onze vraagstukken en projecten.

Laag 2: Organisatorische laag

Deze laag bevat alle producten en diensten van de overheid en de processen en organisaties die hierbij betrokken zijn. Hieronder valt ook de manier waarop binnen de eigen organisatie producten en diensten geproduceerd worden, zoals bijvoorbeeld Zaakgericht Werken.

Laag 3: Informatielaag

Een belangrijke basis voor samenwerking, is het delen van taal en begrippen (woorden), zodat we elkaar kunnen begrijpen en voor het uitwisselen en (her)gebruiken van elkanders informatie. Er is (nog) geen uitputtend overzicht beschikbaar van de informatie en gegevens die voor de informatiehuishoudingHet totaal aan regels en voorzieningen gericht op de informatiestromen en –opslag of archivering ter ondersteuning van de primaire processen. van de overheid relevant zijn. Doorgaans wordt voor elk systeem, organisatie of domein, een afzonderlijk gegevenswoordenboek en/of gegevensmodel gehanteerd.

Laag 4: Applicatielaag

Binnen deze laag vallen registers en softwarematige functies.

Laag 5: Netwerklaag

Binnen deze laag vallen de netwerken, middle ware, knooppunten en infrastructuur die nodig is om systemen te hosten en gegevens tussen die systemen uit te wisselen. We willen architecten ondersteunen met het vinden van antwoorden op vragen als: Kan de informatieuitwisseling via het openbare internet? Of moet het via (semi-)besloten netwerken of zelfs via een netwerk dat in eigen beheer is? En welke standaarden zijn dan van toepassing?

Alle architectuuraspecten die raken aan het domein

Hier komt een automatisch gegenereerde lijst met alle pagina's in de wiki die als semantische eigenschap dit domein hebben, maar niet gebonden zijn aan lagen.