Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: (register) Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting
Inhoud: Toestemmingen over donatie van sperma-, eicel- en embryodonatie
Type: Sectorregistraties
Subtype: Toestemmingen


Domein: Domein Gezondheid en zorgOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Bronhouder: CIBG


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Toestemmingen over donatie van sperma-, eicel- en embryodonatie

Beschrijving

De Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting zorgt voor de uitvoering van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting. Sinds 2004 worden de gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd van sperma-, eicel- en embryodonoren landelijk geregistreerd. De stichting beheert deze gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd en verstrekken deze op verzoek aan het donorkind, ouders of huisarts.


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Wettelijke grondslag:

Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting