Duurzame Toegankelijkheid: verschil tussen versies

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
k (verwijzing naar nieuw aangemaakte pagina (DUTO) opgenomen)
(contact verplaatst naar DUTO - pagina)
Regel 39: Regel 39:
  
 
==Meer informatie & Contact==
 
==Meer informatie & Contact==
Wilt u participeren in de vraagstukken en lopende discussies spelen rondom duurzame toegankelijkheid of wilt u meer weten over DUTO?
 
Ga dan naar de DUTO wiki of meldt u aan bij de open LinkedIn-groep DUTO.
 
 
*  [http://duto.wiki Wiki DUTO]
 
*  [https://www.linkedin.com/grps/DUTO-duurzaam-toegankelijke-overheidsinformatie-8106626/about? LinkedIn DUTO]
 
 
 
Voor meer informatie over dit thema:
 
Voor meer informatie over dit thema:
 
*  Contact: [mailto:nora@ictu.nl nora@ictu.nl]
 
*  Contact: [mailto:nora@ictu.nl nora@ictu.nl]

Versie van 12 jan 2016 om 15:48

Dit thema wordt opgebouwd. De pagina's bevatten deels nog onjuiste verwijzingen. Voor vragen over dit onderwerp kunt u terecht bij nora@ictu.nl

Duurzame toegankelijkheidHoudt in dat informatie vindbaar, interpreteerbaar en uitwisselbaar is. wil zeggen: informatie is vanaf het moment van ontstaan beschikbaar en bruikbaar voor iedereen die daar recht op heeft en voor zolang noodzakelijk is. Burgers, bedrijven, ambtenaren, journalisten en bijvoorbeeld onderzoekers kunnen de informatie die ze nodig hebben vinden, raadplegen en interpreteren. Niet alleen nu, maar ook over pakweg 100 jaar.

Waarom toepassen?

InformatieBetekenisvolle gegevens. is een belangrijk product van het handelen van de overheid. Vanuit verschillende perspectieven is de duurzame toegankelijkheidHoudt in dat informatie vindbaar, interpreteerbaar en uitwisselbaar is. van overheidsinformatie van groot belang. Enkele belangrijke redenen zijn:

  • Dienstverlening. Voor een goede dienstverlening is informatie over die diensten essentieel. Zodat burgers en bedrijven weten wat de dienst inhoudt, hoe ze er gebruik van kunnen maken en hoe het met de uitvoering van de dienst staat.
  • Verantwoording. De overheid moet inzage kunnen bieden in haar handelen als daar om gevraagd wordt. Bijvoorbeeld bij parlementaire verantwoording, een rechtszaak of omdat burgers en bedrijven geïnteresseerd zijn of een belang hebben bij overheidshandelen.
  • Participatie. Als de overheid wil dat burgers en bedrijven participeren in overheidstaken, dan moeten zij ook over de informatie kunnen beschikken die daarvoor nodig is. Bijvoorbeeld in de vorm van open data en toegang tot de kennis die de overheid in huis heeft.
  • Erfgoed. Nederland is gebouwd op zijn verleden. Toekomstige generaties willen daarom ook inzicht hebben in ons heden. Zodat ze kunnen leren van wat we nu goed en verkeerd doen. Of simpelweg omdat het mooi is om een geschiedenis te hebben.

Afgezien hiervan zijn overheidsorganisaties op basis van de Archiefwet 1995 verplicht al hun informatie toegankelijk te maken en te houden (Artikel 4: “De overheidsorganen zijn verplicht de onder hen berustende archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren, alsmede zorg te dragen voor de vernietiging van de daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden.”).


Direct aan de slag

Met welke kaders moet je rekening houden? Wat is er al bekend en beschikbaar waardoor je kunt hergebruiken en een vliegende start kunt maken?

Samen leren & zoeken

Er worden op dit moment nieuwe kwaliteitseisen voor duurzame toegankelijkheidHoudt in dat informatie vindbaar, interpreteerbaar en uitwisselbaar is. (DUTO) opgesteld. Voor meer informatie zie:

Er zijn al diverse organisaties die al werken aan duurzame toegankelijkheidHoudt in dat informatie vindbaar, interpreteerbaar en uitwisselbaar is.. Een praktijkvoorbeeld is de gemeente Putten.

Meer informatie & Contact

Voor meer informatie over dit thema: