Element bewerken: E-Trustex

Ga naar: navigatie, zoeken

U hebt geen rechten om deze pagina te bewerken, want:

U hebt geen rechten om de gevraagde handeling uit te voeren.


Bouwstenen internationaal.png
Internationale Bouwstenen zijn voorzieningen die op internationaal niveau als bouwsteen worden gepresenteerd, bijvoorbeeld door de EU.

Eigenschappen

Afbeelding: Bestand uploaden
Logo voor een bouwsteen, standaard oid
Beschrijving:
Deze elementeigenschap kan gebruikt worden om een element te voorzien van een beschrijving.
Toelichting:
Deze eigenschap kan worden gebruikt om elementen te voorzien van een uitgebreide toelichting.
Externe verwijzing:
Deze elementeigenschap kan worden gebruikt om een verwijzing naar een externe bron op te nemen.
Laag binnen vijflaagsmodel:
Geeft aan binnen welke laag of lagen van het Vijflaagsmodel een architectuurelement of afspraak valt

Relaties met andere elementen

Heeft beheerder:
Toegestaan zijn een of meerdere (door komma's gescheiden) elementen van de volgende typen: Organisatie
Is gerelateerd aan:
Toegestaan zijn een of meerdere (door komma's gescheiden) elementen van de volgende typen: EU Programma, Bouwsteen Internationaal, Bouwsteen
Is relevant binnen:
Toegestaan zijn een of meerdere (door komma's gescheiden) elementen van de volgende typen: Domein
Gebruikt:
Toegestaan zijn een of meerdere (door komma's gescheiden) elementen van de volgende typen: Bouwsteen, Bouwsteen Internationaal, Voorziening, Standaard

Vrije tekst voor nadere toelichting

 

        Annuleren