Elementeigenschap bewerken: Eigenschap:Afbeelding

Ga naar: navigatie, zoeken

U hebt geen rechten om deze pagina te bewerken, want:

U hebt geen rechten om de gevraagde handeling uit te voeren.


Basisgegevens

Kennismodel:
Het kennismodel waaronder deze elementeigenschap valt.
Kennismodel NORA
Type:
U kunt hier het het type van de elementeigenschap invoeren.
Geldige waarden:
U kunt hier een lijst invoeren van geldige waarden voor deze elementeigenschap. Gebruik een komma als scheidingsteken.
Meerdere waarden toegestaan:
U kunt hier aangeven of de elementeigenschap meerdere waarden tegelijk kan bevatten.
Weergave op formulier:
U kunt hier kiezen op welke wijze de eigenschap op invulformulieren moet worden weergegeven. NB. Gebruik 'Checkbox' alleen voor booleaanse eigenschappen.
Defaultwaarde:
U kunt hier een defaultwaarde opgeven, dat wil zeggen de waarde die initieel aan de eigenschap toegekend wordt.
Subeigenschap van:
U kunt hier invoeren dat deze eigenschap een verbijzondering is van een andere eigenschap.
Toelichting op formulier:
U kunt hier een tekst opgeven die als tooltip getoond zal worden op het invulformulier waar deze eigenschap aan een element toegekend kan worden.


Vrije tekst voor nadere toelichting

 
U kunt hier vrije tekst opnemen met bijvoorbeeld een nadere toelichting.


Annuleren