114
U

Eigenschap:Cluster

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
KennismodelKennismodel NORA
TypePagina
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaanJa
Weergave op invulformulierenTekstregel
Defaultwaarde
ToelichtingDeze elementeigenschap kan gebruikt worden om een element aan een cluster toe te wijzen.
Specialisatie vanDeze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:


Subeigenschappen

1 gerelateerde eigenschap weergegeven.

D

Pagina's die de eigenschap "Cluster" gebruiken

Er zijn 111 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 500 | volgende 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

1
14+ netnummer +Contactfunctie  +
A
Antwoord voor bedrijven +Contactfunctie  +, Bedrijven  +
B
BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) +Stelsel van Basisregistraties  +
BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) +Stelsel van Basisregistraties  +
BLAU (Basisregistratie Lonen Arbeidsverhoudingen en Uitkeringen) +Stelsel van Basisregistraties  +
BRI (Basisregistratie Inkomen) +Stelsel van Basisregistraties  +
BRK (Basisregistratie Kadaster) +Stelsel van Basisregistraties  +
BRO (Basisregistratie Ondergrond) +Stelsel van Basisregistraties  +
BRP (Basisregistratie Personen) +Stelsel van Basisregistraties  +
BRT (Basisregistratie Topografie) +Stelsel van Basisregistraties  +
BRV (Basisregistratie Voertuigen) +Stelsel van Basisregistraties  +
Berichtenbox voor bedrijven +Contactfunctie  +
Berichtenbox voor burgers +Contactfunctie  +
Burgerservicenummer (BSN) +Gegevensbeheer  +
D
DKIM +Contactfunctie  +
DigiD +Identitymanagement  +
DigiD Machtigen +Identitymanagement  +
Digikoppeling +Stelsel van Basisregistraties  +
Digilevering +Stelsel van Basisregistraties  +
Digimelding +Stelsel van Basisregistraties  +
Digimelding BLT +Stelsel van Basisregistraties  +
Digimelding Specificaties +Stelsel van Basisregistraties  +
Digipoort +Contactfunctie  +
E
EHerkenning +Identitymanagement  +
I
IPv6 en IPv4 +Gegevensuitwisseling  +
Idensys +Identitymanagement  +
M
MijnOverheid +Contactfunctie  +
N
NHR (Basisregistratie Handelsregister) +Stelsel van Basisregistraties  +
NORA Gebruikersraad/2015-09-15 +Onderwijs  +
S
SAML (Security Assertion Markup Language) +Identitymanagement  +
SKOS (Simple Knowledge Organization System) +Semantiek  +
Samenwerkende catalogi +Contactfunctie  +, Gegevensopslag  +
Stelselcatalogus +Stelsel van Basisregistraties  +
T
Thesaurus Politiekunde +Gegevenswoordenboeken  +
W
WOZ (Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken) +Stelsel van Basisregistraties  +
Webrichtlijnen +Contactfunctie  +
a
Aanvullend kanaal +Kanalen  +
Afnemer heeft inzage +Vraaggerichtheid naar een hoger plan  +
Afspraken vastgelegd +Sturing en verantwoordelijkheid  +
Authenticatie (beheersmaatregel) +Beveiliging/Toegang  +
Automatische dienstverlening +Vraaggerichtheid naar een hoger plan  +
Autorisatie (beheersmaatregel) +Beveiliging/Toegang  +
b
Baseline kwaliteit diensten +Sturing en verantwoordelijkheid  +
Beheersing van verwerkingen +Beveiliging/Systeemintegriteit  +
Beperking van ongebruikte functies (hardening) +Beveiliging/Systeemintegriteit  +
Beperking van systeemhulpmiddelen +Beveiliging/Systeemintegriteit  +
Beschikbaarheid +Betrouwbaarheid  +
Bestandscontrole +Beveiliging/Administratieve controle  +
Bronregistraties zijn leidend +Informatie  +
Bundeling van diensten +Vraaggerichtheid naar een hoger plan  +
c
Continuïteit van de dienst +Betrouwbaarheid  +
Controle en signalering +Beveiliging/Registratie controle rapportering  +
Controle op communicatiegedrag +Beveiliging/Filtering  +
Controle op gegevensuitwisseling +Beveiliging/Filtering  +
Controle op juistheid volledigheid en tijdigheid +Betrouwbaarheid  +
Controleerbaarheid +Betrouwbaarheid  +
Controles voor risicovolle bedrijfsprocessen +Beveiliging/Administratieve controle  +
d
De dienstverlener voldoet aan de norm +Sturing en verantwoordelijkheid  +
Diensten vullen elkaar aan +Dienstenaanbod  +
Diensten zijn herbruikbaar +Dienstenaanbod  +
Doelbinding (AP) +Informatie  +
e
Een verantwoordelijke organisatie +Sturing en verantwoordelijkheid  +
Eenmalige uitvraag +Informatie  +
Encryptie +Beveiliging/Scheiding  +
f
Functie- en processcheiding +Beveiliging/Administratieve controle  +
g
Geautoriseerde mobiele code +Beveiliging/Systeemintegriteit  +
Gebruik de landelijke bouwstenen +Standaard oplossingen  +
Gebruik open standaarden +Standaard oplossingen  +
Gebruik standaard oplossingen +Standaard oplossingen  +
Gelijkwaardig resultaat ongeacht kanaal +Kanalen  +
Geprogrammeerde controles af te stemmen met generieke IT-voorzieningen +Beveiliging/Administratieve controle  +
h
Handhaven technische functionaliteit +Beveiliging/Systeemintegriteit  +
Herstellen van verwerkingen +Beveiliging/Continuïteit  +
i
Identificatie (beheersmaatregel) +Beveiliging/Toegang  +
Identificatie authenticatie en autorisatie +Betrouwbaarheid  +
Identificatie informatie-objecten +Informatie  +
Informatie-objecten systematisch beschreven +Informatie  +
Informatiebeveiliging door zonering en filtering +Betrouwbaarheid  +
Integriteit +Betrouwbaarheid  +
Integriteitscontrole van het bericht +Beveiliging/Transactie  +
Invoercontrole +Beveiliging/Administratieve controle  +
n
Nauwkeurige dienstbeschrijving +Dienstenaanbod  +
No wrong door +Vraaggerichtheid naar een hoger plan  +
o
Ontkoppelen met diensten +Dienstenaanbod  +
Onweerlegbaarheid (principe) +Betrouwbaarheid  +
p
PDCA-cyclus in besturing kwaliteit +Sturing en verantwoordelijkheid  +
Persoonlijke benadering +Vraaggerichtheid naar een hoger plan  +
Perspectief gebruiker +Vraaggerichtheid naar een hoger plan  +
PKIoverheid +Identity management  +
Positioneer de dienst +Dienstenaanbod  +
Proactief aanbieden +Vraaggerichtheid naar een hoger plan  +
r
Rapportering +Beveiliging/Registratie controle rapportering  +
Registratie (logging) +Beveiliging/Registratie controle rapportering  +
Ruimtelijke informatie via locatie +Informatie  +
s
Scheiding van systeemfuncties +Beveiliging/Scheiding  +
Sleutelbeheer +Beveiliging/Scheiding  +
Sturing kwaliteit op het hoogste niveau +Sturing en verantwoordelijkheid  +
t
Terugmelden aan bronhouder +Informatie  +
Transparante dienstverlening +Vraaggerichtheid naar een hoger plan  +
u
Uitgangssituatie herstellen +Betrouwbaarheid  +
Uitvoercontrole +Beveiliging/Administratieve controle  +
v
Validatie van gegevensverwerking +Beveiliging/Administratieve controle  +
Verantwoording besturing kwaliteit +Sturing en verantwoordelijkheid  +
Verantwoording dienstlevering mogelijk +Sturing en verantwoordelijkheid  +
Vermeervoudiging van systeemfuncties +Beveiliging/Continuïteit  +
Vertrouwelijkheid (principe) +Betrouwbaarheid  +
Verwerkingsbeheersing +Beveiliging/Administratieve controle  +
Voorkeurskanaal internet +Kanalen  +
Voorspellen en signaleren van onderbrekingen +Beveiliging/Continuïteit  +
w
Wederzijdse authenticatie +Beveiliging/Transactie  +