Eigenschap:Documentatie

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Het veld documentatie maakt het mogelijk om links naar bestanden of externe pagina's te voorzien van opmaak en/of beschrijving.
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 34 pages using this property.
N
* NEN-webshop: [https://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NENISO-2308112017-en.htm NEN-ISO 23081-1:2017 en] * Lees-Rijk: [https://www.lees-rijk.nl/leesrijk-item/373440 NEN-ISO 23081-1:2017 en]   +
* NEN-webshop: [https://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NENISO-2308122009-nl.htm NEN-ISO 23081-2:2009 nl] * Lees-Rijk: [https://www.lees-rijk.nl/leesrijk-item/167135 NEN-ISO 23081-2:2009 nl]   +
* NEN-webshop: [https://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NENISO-303002011-en.htm NEN-ISO 30300:2011 en] * Lees-Rijk: [https://www.lees-rijk.nl/leesrijk-item/186836 NEN-ISO 30300:2011 en]   +
* NEN-webshop: [https://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NENISO-303012011-nl.htm NEN-ISO 30301:2011 nl] * Lees-Rijk: [https://www.lees-rijk.nl/leesrijk-item/186829 NEN-ISO 30301:2011 nl]   +
* NEN-webshop: [https://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NENISO-303022015-en.htm NEN-ISO 30302:2015 en] * Lees-Rijk: [https://www.lees-rijk.nl/leesrijk-item/183432 NEN-ISO 30302:2015 en]   +
* NEN-webshop: [https://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NPR-20832010C12010-nl-1.htm NPR 2083:2010/C1:2010 nl] * Lees-Rijk: [https://www.lees-rijk.nl/leesrijk-item/183448 NPR 2083:2010/C1:2010 nl]   +
* NEN-webshop: [https://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NPRISOTR-130282010-en.htm NPR-ISO/TR 13028:2010 en] * Lees-Rijk: [https://www.lees-rijk.nl/leesrijk-item/173601 NPR-ISO/TR 13028:2010 en]   +
* NEN-webshop: [https://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NPRISOTR-158012009-en.htm NPR-ISO/TR 15801:2009 en] * Lees-Rijk: [https://www.lees-rijk.nl/leesrijk-item/181953 NPR-ISO/TR 15801:2009 en]   +
* NEN-webshop: [https://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NPRISOTR-181282014-en.htm NPR-ISO/TR 18128:2014 en] * Lees-Rijk: [https://www.lees-rijk.nl/leesrijk-item/159253 NPR-ISO/TR 18128:2014 en]   +
* NEN-webshop: [https://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NPRISOTR-2308132011-en.htm NPR-ISO/TR 23081-3:2011 en] * Lees-Rijk: [https://www.lees-rijk.nl/leesrijk-item/166409 NPR-ISO/TR 23081-3:2011 en]   +
* NEN-webshop: [https://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NPRISOTR-261222008-en.htm NPR-ISO/TR 26122:2008 en] * Lees-Rijk: [https://www.lees-rijk.nl/leesrijk-item/173908?search_url=/search/governmental%3Fsearch_query%255Bsearch_query%255D%3D26122%26search_query%255Bsearch_type%255D%3Dalles%26search_query%255Bmatch_type%255D%3Den NPR-ISO/TR 26122:2008 en]   +
R
* [[media:RIHa v2.0.pdf|RIHa v 2.0 (PDF, 1,86 MB)]]   +
Met RPKI kan de rechtmatige houder van een blok IP-adressen een autoritatieve, digitaal getekende verklaring publiceren met betrekking tot de intenties van de routering vanaf haar netwerk. Deze verklaringen kunnen andere netwerkbeheerders cryptografisch valideren en vervolgens gebruiken om filters in te stellen die onrechtmatige routering negeren. Het netwerk valt terug op het 'oude' onbeveiligde routering als RPKI wegvalt.  +
* [http://www.nationaalarchief.nl/sites/default/files/docs/richtlijnen_metagegevens_overheidsinfo_.pdf Richtlijnen metagegevens overheidsinfo] <br> * [http://www.nationaalarchief.nl/sites/default/files/docs/richtlijn_metagegevens_overheid_toelichting_0_0.pdf Toelichting]   +
* RON architectuurdocument ([https://samenwerkruimten.rijksweb.nl/ruimtes/Rijksnetwerkdiensten/default.aspx Samenwerkruimte Rijksnetwerkdiensten] - ''bereikbaar via Rijksweb'') * Aansluitvoorwaarden RON (Samenwerkruimte Rijksnetwerkdiensten) * Aansluitvoorwaarden Haagse Ring (Samenwerkruimte Rijksnetwerkdiensten) * IB-model Overheid ([https://www.samenwerkruimten.nl/teamsites/diginetwerk/Beveiliging/Forms/AllItems.aspx Samenwerkruimte Diginetwerk] - ''toegang op aanvraag bij Logius: [mailto:overheidsnetwerken@logius.nl overheidsnetwerken@logius.nl]'') * [https://logius.nl Logius.nl]   +
S
https://tools.ietf.org/html/rfc7208  +
[https://tools.ietf.org/html/rfc3207 specificatiedocument STARTTLES] [https://tools.ietf.org/html/rfc7672 specificatiedocument DANE]  +
Z
[https://www.nictiz.nl/standaardisatie/zib-centrum/ Beheer van de ZIB's door NICTIZ] [https://zibs.nl/wiki/ZIB_Hoofdpagina Wiki over de doorontwikkeling (rijp en groen door elkaar)]  +
a
[[media:Architectuur-van-de-vreemdelingenketen.pdf|pdf versie (PDF, 1,33 MB)]]  +
g
<br style="clear:both"> '"`UNIQ--imagemap-0000000E-QINU`"' Klikken op het betreffende blokje leidt naar het document (donkerblauw/lichtblauw blokje) of een lijst met documenten (wit blokje). Alle documenten zijn ook verzameld op de pagina met [[GA Documentatie]]. === Generieke Functies === De volgende [[Generieke_functie_(begrip)|generieke functies]] maken deel uit van GA: <ul> <li>[[Interactie|Interactie]]</li> <li>[[Gegevensuitwisseling_(Generieke_Functie)|Gegevensuitwisseling]]</li> <li>[[Toegang]] <span class="mw-customtoggle-myDivisionToegang " style="text-decoration:underline;color:#0645ad"> '"`UNIQ--nowiki-0000000F-QINU`"'</span> <ul class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myDivisionToegang"> <li>[[:Identificatie en Authenticatie van burgers en bedrijven|Identificatie en Authenticatie van burgers en bedrijven]]</li><li>[[:Machtigen en vertegenwoordigen|Machtigen en vertegenwoordigen]]</li></ul> <li>[[Identificatie en Authenticatie van burgers en bedrijven]] <span class="mw-customtoggle-myDivisionIdentificatie_en_Authenticatie_van_burgers_en_bedrijven " style="text-decoration:underline;color:#0645ad"> '"`UNIQ--nowiki-00000010-QINU`"'</span> <ul class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myDivisionIdentificatie_en_Authenticatie_van_burgers_en_bedrijven"> <li>[[:Faciliteren van eenmalig inloggen|Faciliteren van eenmalig inloggen]]</li><li>[[:Faciliteren van regie op de eigen identiteitsgegevens|Faciliteren van regie op de eigen identiteitsgegevens]]</li><li>[[:Identificatie en Toegang voor ambtenaren|Identificatie en Toegang voor ambtenaren]]</li><li>[[:Kaderstelling voor identificatie en authenticatie van burgers en bedrijven|Kaderstelling voor identificatie en authenticatie van burgers en bedrijven]]</li><li>[[:Toezicht op en Handhaving bij ID-fraude|Toezicht op en Handhaving bij ID-fraude]]</li><li>[[:Uitgave en beheer van digitale bronidentiteiten|Uitgave en beheer van digitale bronidentiteiten]]</li><li>[[:Uitgave en beheer van identificatie- en authenticatiemiddelen|Uitgave en beheer van identificatie- en authenticatiemiddelen]]</li></ul> <li>[[Machtigen en vertegenwoordigen]] <span class="mw-customtoggle-myDivisionMachtigen_en_vertegenwoordigen " style="text-decoration:underline;color:#0645ad"> '"`UNIQ--nowiki-00000011-QINU`"'</span> <ul class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myDivisionMachtigen_en_vertegenwoordigen"> <li>[[:Beheer van vertegenwoordigingsbevoegdheden|Beheer van vertegenwoordigingsbevoegdheden]]</li><li>[[:Diensten beschikbaar maken voor vertegenwoordiging|Diensten beschikbaar maken voor vertegenwoordiging]]</li><li>[[:Gebruiken van vertegenwoordigingsbevoegdheden|Gebruiken van vertegenwoordigingsbevoegdheden]]</li><li>[[:Overzicht en inzicht van vertegenwoordigingsbevoegdheden|Overzicht en inzicht van vertegenwoordigingsbevoegdheden]]</li></ul> <li>[[Infrastructuur]] <span class="mw-customtoggle-myDivisionInfrastructuur " style="text-decoration:underline;color:#0645ad"> '"`UNIQ--nowiki-00000012-QINU`"'</span> <ul class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myDivisionInfrastructuur"> <li>[[:Digitaal datatransport (connectiviteit)|Digitaal datatransport (connectiviteit)]]</li><li>[[:Voorkomen detecteren en delen netwerkdreigingen|Voorkomen detecteren en delen netwerkdreigingen]]</li></ul> </ul> Deze generieke functies hebben nog niet een consistente uitwerking. Een deel is op basis van de pressurecooker opgenomen en zal GA verder concretiseren en harmoniseren. === Kaders === Bij uitwerking van de GDI-Architectuur worden [[GA kaders|wetgeving, regelgeving en beleidskaders]] toegepast. Deze zijn ook relevant voor partijen die gebruikmaken van de GDI. === Pressurecooker === In het zogenaamde Pressurecooker traject is in opdracht van dg Overheidsorganisatie gewerkt aan architectuurprincipes die de I-strategie voor de Digitale Overheid verder brengen (zie [[media:20201116 PC 00 Aanbiedingsbrief DGOO, PC strategie GDI.pdf|aanbiedingsbrief (PDF, 118 kB)]] ). De resulterende visies zijn voorzover actueel opgenomen in de [[GA_Documentatie]]. GA zal deze resultaten verder gebruiken: # Identificatie en authenticatie, Machtigen en Infrastructuur: concretiseren van de visie zodat hierover besluitvorming kan plaatsvinden in de PGDI. # Interactie: afstemmen van deze visie met de beleidsomgeving en concretisering van de visie voor besluitvorming door de PGDI. # Gegevensuitwisseling: voorstel aan PGDI voor beproeving van harmonisatie in een specifiek domein en uitwerking van het domein binnen de GDI-context. === GA backlog === De onderhanden activiteiten van GA staan op hoofdlijnen beschreven in het [[media:Jaarplan GDI-Architectuur.pdf| Jaarplan GA 2022 (PDF, 319 kB)]]. Een volledig overzicht van onderhanden en geplande activiteit wordt bijgehouden in de [https://pgdi.nl/ga/backlog GA backlog] op pleio.nl. === GA Architectuurtoetsen === Naar behoefte van het OBDO, de PGDI en de programmeringstafels voert GA architectuurtoetsen uit van inhoudelijke onderwerpen op de agenda's. Deze zijn te vinden in de oplegger van het OBDO (niet gepubliceerd), https://pgdi.nl/groups/view/fa975d80-05e2-4f9e-89d6-6a053295c97b/programmeringsraad-gdi vergaderstukken voor de PGDI] en vergaderstukken van de programmeringstafels. === vergaderstukken === Vergaderstukken van de kerngroep GO en de sponsorgroep GO vindt u op de [https://pgdi.nl/cms/view/2d584d14-b472-4a65-8921-22e95e567fc1/ga website van GA]. Vergaderstukken van de Programmeringsraad GDI (PGDI) vindt u op de [https://pgdi.nl/ website van de PGDI]. Er hebben nog geen vergaderingen van de architectuurboard plaatsgevonden. ==Oproep tot deelname== [[Afbeelding:Oproep tot deelname archtiectuurwerkgroep.png|thumb|none|850px|Oproep tot deelname architectuurwerkgroep|alt=”Oproep tot deelname Architectuurwerkgroep (klik hier voor uitnodiging en informatie)”|link=https://pgdi.nl/file/download/c83d3002-9887-4b70-a5c1-470b49fb8187/20220512-aangepaste-uitnodiging-architectuurwerkgroepen.pdf]]  
l
Meer informatie over deze architectuur is te vinden in de [https://architectuur.istandaarden.nl/index.php/Introductie LIDA-wiki] en op de [https://www.istandaarden.nl/izo/architectuurboard/architectuur-izo-2014 iStandaarden website]  +
m
* [[media:MARA 1_0.pdf|MARA 1_0.pdf (PDF, 2,24 MB)]] * [[media:Architectuurblad Rechten v1.5 def.pdf|Architectuurblad Rechten v1.5 def.pdf (PDF, 808 kB)]] * [[media:MARA-boekje.pdf|Visualisatie van de 10 belangrijkste principes (PDF, 2,71 MB)]]   +
p
*[[Bestand:Publieke_Gezondheid_ReferentieArchitectuur_1.3.pdf]]   +
r
* [https://www.edu-k.nl/distributie-toegang edu-k over ECK Distributie en Toegang] * [https://www.edu-k.nl/inzicht edu-k over inzicht in Leerlinggegevens en Resultaten]   +
→ [[Review Referentiearchitectuur Regie op Gegevens|Reviewpagina Referentiearchitectuur Regie op Gegevens]] # [[Doel en scope Referentiearchitectuur Regie op Gegevens|Doel en scope Referentiearchitectuur]] # [[Juridisch kader Regie op Gegevens|Juridisch kader]] # [[Leidende principes Regie op Gegevens|Leidende principes]] # [[Functiemodel Regie op Gegevens|Functiemodel Regie op Gegevens]] # [[Gegevens (Regie op Gegevens)|Gegevens]] # [[Proces (Regie op Gegevens)|Proces]] # [[Applicatie (Regie op Gegevens)|Applicatie]] # [[Infrastructuur (Regie op Gegevens)|Infrastructuur]] # [[Governance Vertrouwensraamwerk (Regie op Gegevens)|Governance Vertrouwensraamwerk]]  +
s
Ketenafspraken binnen de strafrechtsketen: Overzicht: [[media:Ketenafspraken_en_standaarden_MVenJ_SRK_2014-11-01.pdf|**Overzicht ketenafspraken vastgesteld in CIS 1 november 2014** (PDF, 354 kB)]] Overzicht: [[media:J-22283_Standaarden_Informatievoorziening_Strafrechtsketen.pdf|**Brochure Standaarden Strafrechtsketen februari 2014** (PDF, 173 kB)]] [[media:Beheerprocessen_voorzieningen_strafrechtsketen_8_september_2009.pdf|Beheerprocessen voorzieningen strafrechtsketen 8 september 2009 (PDF, 230 kB)]] [https://hip.justid.minvenj.nl/modules/cdm_online/technical/release/364// Gegevenswoordenboek strafrechtsketen (interoperabiliteitsomgeving voor bevoegden, beperkt toegankelijk)] [[media:Informatiebeveiligingsafspraken_IWPI_29_augustus_2012.pdf|Informatiebeveiligingsafspraken IWPI 29 augustus 2012 (PDF, 125 kB)]] [http://www.justid.nl/ebv/semantische_en_technische_standaarden/justitiestandaard_asynchroon_berichtenverkeer/ Justitiebrede Asynchrone berichtenuitwisseling 2.0 29 juni 2007 alsmede JUstitie BErichtenService (extern)] [[media:Normen_documentcontrole_1.1.,_12_oktober_2007.pdf|Normen documentcontrole 1.1. 12 oktober 2007 (PDF, 266 kB)]] [[media:Ketenafspraken_vastlegging_papillairlijnbeelden_vastgesteld_CIS_8_oktober_2014_geanonimiseerd.pdf|Vastlegging Papillairlijnbeelden Vastgesteld CIS 8oktober 2014 (PDF, 424 kB)]] [[media:Protocol Identiteitsvaststelling SRK.pdf|Protocol ID vaststelling 2020 (PDF, 588 kB)]] [[media:Raamwerk_en_stappenplan_gegevenskwaliteit_Strafrechtsketen_2015-03-25_concept.pdf|Raamwerk en stappenplan gegevenskwaliteit strafrechtsketen 25 maart 2015 (PDF, 659 kB)]] [[media:Richtlijn_gelaatsfotografie_eind_2012.pdf|Richtlijn gelaatsfotografie eind 2012 (PDF, 533 kB)]] [[Categorie:Architecturen]] [[Categorie:Ketenarchitecturen]]  +
v
* [[media:VeRA2-0defdef.pdf|VeRA2.0 definitief (PDF, 376 kB)]] * [[media:VeRA_bijlagen.pdf|Bijlagen VeRA2.0 (PDF, 931 kB)]] * [https://www.ggdghorkennisnet.nl/thema/informatiemanagement/publicaties/publicatie/15586-ghor-architectuurkatern GHOR Architectuurkatern Verbinding tussen VeRa en PURA]   +