Eigenschap:Doel

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Kennismodel
:
Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Gebruik deze eigenschap om aan te geven wat het doel van een tekst, bijeenkomst of maatregel is
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 290 pages using this property.
&
Kennisdelen, inspireren en van elkaar leren.  +
4
@
Kennisdelen, inspireren en van elkaar leren.  +
Kennisdelen, inspireren en van elkaar leren.  +
Kennisdelen, inspireren en van elkaar leren.  +
Kennisdelen, inspireren en van elkaar leren.  +
Kennisdelen, inspireren en van elkaar leren.  +
Kennisdelen, inspireren en van elkaar leren.  +
Kennisdelen, inspireren en van elkaar leren.  +
Kennisdelen, inspireren en van elkaar leren.  +
Kennisdelen, inspireren en van elkaar leren.  +
A
Kennismaken met elkaar & de API strategie  +
Informeren over het concept API en de betekenis voor de samenwerkende overheid  +
Opdracht Gebruikersraad omzetten in concrete acties  +
Opdracht Gebruikersraad omzetten in concrete acties  +
Opdracht Gebruikersraad omzetten in concrete acties  +
Kennismaken met "Society Architecture:" het wat, waarom en hoe ervan in context van huidige ontwikkelingen. Peilen van interesse bij de aanwezigen om hier aan bij te dragen.  +
B
Voortgang borging privacy in de NORA  +
Ervaren hoe een NORA review op een PSA werkt en wat de meerwaarde er van kan zijn  +
Ervaren hoe een NORA review op een PSA werkt en wat de meerwaarde er van kan zijn  +
C
Kennisdelen, inspireren en van elkaar leren  +
Kennisdelen, inspireren en van elkaar leren  +
Kennisdelen, inspireren en van elkaar leren  +
Kijkje in elkaars keuken, intervisie, kenniscirkels op inhoud, kennissessies, uitwisselen van ervaringen en manier van werken  +
Kijkje in elkaars keuken, intervisie, kenniscirkels op inhoud, kennissessies, uitwisselen van ervaringen en manier van werken  +
Kijkje in elkaars keuken, intervisie, kenniscirkels op inhoud, kennissessies, uitwisselen van ervaringen en manier van werken  +
Kijkje in elkaars keuken, intervisie, kenniscirkels op inhoud, kennissessies, uitwisselen van ervaringen en manier van werken  +
Kijkje in elkaars keuken, intervisie, kenniscirkels op inhoud, kennissessies, uitwisselen van ervaringen en manier van werken  +
Kijkje in elkaars keuken, intervisie, kenniscirkels op inhoud, kennissessies, uitwisselen van ervaringen en manier van werken  +
Kijkje in elkaars keuken, intervisie, kenniscirkels op inhoud, kennissessies, uitwisselen van ervaringen en manier van werken  +
Kijkje in elkaars keuken, intervisie, kenniscirkels op inhoud, kennissessies, uitwisselen van ervaringen en manier van werken  +
D
Voldoende kennis opdoen van de Gemeenschappelijke Overheidsarchitectuur om de impact op je eigen werk te kunnen bepalen.  +
Informatie en consultatie  +
Informatie en consultatie  +
Informatie en consultatie  +
Informatie en consultatie  +
Deelnemers kennis laten maken met het Discipl programma als concreet voorbeeld van toepassen Society Architecture.  +
E
Samen kijken welke pareltjes er staan te verstoffen in de opslag bij NORA Familieleden, waar een ander nog een mooi plekje voor heeft.  +
Verdere uitwerking Thema AI & Algoritmen  +
het inventariseren van behoeftes, wensen en verwachtingen van gebruikers en het inventariseren welke bijdrage deelnemers kunnen leveren aan het herontwerpen van het [[Beveiliging|thema Beveiliging]].  +
het beoordelen van de huidige pagina's/producten van het [[Beveiliging|thema Beveiliging]], als input voor het herontwerp van dit thema.  +
het beoordelen van de huidige pagina's/producten van het [[Beveiliging|thema Beveiliging]], als input voor het herontwerp van dit thema.  +
het beoordelen van de huidige pagina's/producten van het [[Beveiliging|thema Beveiliging]], als input voor het herontwerp van dit thema.  +
het beoordelen van de huidige pagina's/producten van het [[Beveiliging|thema Beveiliging]], als input voor het herontwerp van dit thema.  +
het beoordelen van de huidige pagina's/producten van het [[Beveiliging|thema Beveiliging]], als input voor het herontwerp van dit thema.  +
het beoordelen van de huidige pagina's/producten van het [[Beveiliging|thema Beveiliging]], als input voor het herontwerp van dit thema.  +
het beoordelen van de huidige pagina's/producten van het [[Beveiliging|thema Beveiliging]], als input voor het herontwerp van dit thema.  +
het beoordelen van de huidige pagina's/producten van het [[Beveiliging|thema Beveiliging]], als input voor het herontwerp van dit thema.  +
het beoordelen van de huidige pagina's/producten van het [[Beveiliging|thema Beveiliging]], als input voor het herontwerp van dit thema.  +
het beoordelen van de huidige pagina's/producten van het [[Beveiliging|thema Beveiliging]], als input voor het herontwerp van dit thema.  +
het beoordelen van de huidige pagina's/producten van het [[Beveiliging|thema Beveiliging]], als input voor het herontwerp van dit thema.  +
het beoordelen van de huidige pagina's/producten van het [[Beveiliging|thema Beveiliging]], als input voor het herontwerp van dit thema.  +
Verdiepen van doelstellingen, doel en werking werkgroepen  +
Wordt uiterlijk bepaald tijdens bijeenkomst van juli 2024  +
Welke opdracht en vragen stellen we ons als Expertgroep?  +
Wordt uiterlijk bepaald tijdens bijeenkomst van oktober 2024  +
Verdiepen en concretisern werkgroepen  +
Vormen van werkgroepen rond topics  +
Opvolging van update vanuit werkgroep Redactie. Opvolging werkgroep Architectuur en Netwerk  +
Opvolging werkgroepen, uitbouwen van strategie  +
Aandacht voor communicatie van werkgroep Redactie (Video en Samenvatting)  +
leren over de werking van NORA  +
Wordt uiterlijk bepaald tijdens bijeenkomst van oktober 2024  +
Kennismaking en werkstructuur bepalen  +
Wordt uiterlijk bepaald tijdens bijeenkomst van juli 2024  +
Het wat en waarom van Digitale Identificatie en Authenticatie in kaart brengen, opdat we breed gedeelde kennis en beelden krijgen en daarmee onze vraagstukken beter en geprioriteerd kunnen uitwerken om tot gedeelde architectuur oplossingen te komen.  +
Het wat en waarom van Digitale Identificatie en Authenticatie in kaart brengen, opdat we breed gedeelde kennis en beelden krijgen en daarmee onze vraagstukken beter en geprioriteerd kunnen uitwerken om tot gedeelde architectuur oplossingen te komen.  +
Het wat en waarom van Digitale Identificatie en Authenticatie in kaart brengen, opdat we breed gedeelde kennis en beelden krijgen en daarmee onze vraagstukken beter en geprioriteerd kunnen uitwerken om tot gedeelde architectuur oplossingen te komen.  +
Het wat en waarom van Digitale Identificatie en Authenticatie in kaart brengen, opdat we breed gedeelde kennis en beelden krijgen en daarmee onze vraagstukken beter en geprioriteerd kunnen uitwerken om tot gedeelde architectuur oplossingen te komen.  +
Het wat en waarom van Digitale Identificatie en Authenticatie in kaart brengen, opdat we breed gedeelde kennis en beelden krijgen en daarmee onze vraagstukken beter en geprioriteerd kunnen uitwerken om tot gedeelde architectuur oplossingen te komen.  +
Het wat en waarom van Digitale Identificatie en Authenticatie in kaart brengen, opdat we breed gedeelde kennis en beelden krijgen en daarmee onze vraagstukken beter en geprioriteerd kunnen uitwerken om tot gedeelde architectuur oplossingen te komen.  +
Het wat en waarom van Digitale Identificatie en Authenticatie in kaart brengen, opdat we breed gedeelde kennis en beelden krijgen en daarmee onze vraagstukken beter en geprioriteerd kunnen uitwerken om tot gedeelde architectuur oplossingen te komen.  +
Het wat en waarom van Digitale Identificatie en Authenticatie in kaart brengen, opdat we breed gedeelde kennis en beelden krijgen en daarmee onze vraagstukken beter en geprioriteerd kunnen uitwerken om tot gedeelde architectuur oplossingen te komen.  +
Het wat en waarom van Digitale Identificatie en Authenticatie in kaart brengen, opdat we breed gedeelde kennis en beelden krijgen en daarmee onze vraagstukken beter en geprioriteerd kunnen uitwerken om tot gedeelde architectuur oplossingen te komen.  +
Het wat en waarom van Digitale Identificatie en Authenticatie in kaart brengen, opdat we breed gedeelde kennis en beelden krijgen en daarmee onze vraagstukken beter en geprioriteerd kunnen uitwerken om tot gedeelde architectuur oplossingen te komen.  +
Het wat en waarom van Digitale Identificatie en Authenticatie in kaart brengen, opdat we breed gedeelde kennis en beelden krijgen en daarmee onze vraagstukken beter en geprioriteerd kunnen uitwerken om tot gedeelde architectuur oplossingen te komen.  +
Het wat en waarom van Digitale Identificatie en Authenticatie in kaart brengen, opdat we breed gedeelde kennis en beelden krijgen en daarmee onze vraagstukken beter en geprioriteerd kunnen uitwerken om tot gedeelde architectuur oplossingen te komen.  +
Het wat en waarom van Digitale Identificatie en Authenticatie in kaart brengen, opdat we breed gedeelde kennis en beelden krijgen en daarmee onze vraagstukken beter en geprioriteerd kunnen uitwerken om tot gedeelde architectuur oplossingen te komen.  +
Het wat en waarom van Digitale Identificatie en Authenticatie in kaart brengen, opdat we breed gedeelde kennis en beelden krijgen en daarmee onze vraagstukken beter en geprioriteerd kunnen uitwerken om tot gedeelde architectuur oplossingen te komen.  +
Het delen van kennis met leden van de gebruikersraad over de aanpak van en de inhoud van het opstellen van definities van begrippen, zoals die gebruikt worden voor Digitale Identificatie en Authenticatie, zodat wellicht andere thema's een vergelijkbare aanpak kunnen voeren en kennis over het onderwerp op kunnen doen.  +
Het delen van kennis met leden van de gebruikersraad over de aanpak van en de inhoud van het opstellen van definities van begrippen, zoals die gebruikt worden voor Digitale Identificatie en Authenticatie, zodat wellicht andere thema's een vergelijkbare aanpak kunnen voeren en kennis over het onderwerp op kunnen doen.  +
laatste ontwikkelingen in kaart brengen, kennisbehoefte inventariseren en uitwerken komende periode om tot gedeelde architectuur oplossingen te komen.  +
laatste ontwikkelingen in kaart brengen, kennisbehoefte inventariseren en uitwerken komende periode om tot gedeelde architectuur oplossingen te komen  +
laatste ontwikkelingen in kaart brengen, kennisbehoefte inventariseren en uitwerken komende periode om tot gedeelde architectuur oplossingen te komen  +
laatste ontwikkelingen in kaart brengen, kennisbehoefte inventariseren en uitwerken komende periode om tot gedeelde architectuur oplossingen te komen  +
Het wat en waarom van Digitale Identificatie en Authenticatie in kaart brengen, opdat we breed gedeelde kennis en beelden krijgen en daarmee onze vraagstukken beter en geprioriteerd kunnen uitwerken om tot gedeelde architectuur oplossingen te komen.  +
laatste ontwikkelingen in kaart brengen, kennisbehoefte inventariseren en uitwerken komende periode om tot gedeelde architectuur oplossingen te komen  +
laatste ontwikkelingen in kaart brengen, kennisbehoefte inventariseren en uitwerken komende periode om tot gedeelde architectuur oplossingen te komen  +
laatste ontwikkelingen in kaart brengen, kennisbehoefte inventariseren en uitwerken komende periode om tot gedeelde architectuur oplossingen te komen  +
Het wat en waarom van Digitale Identificatie en Authenticatie in kaart brengen, opdat we breed gedeelde kennis en beelden krijgen en daarmee onze vraagstukken beter en geprioriteerd kunnen uitwerken om tot gedeelde architectuur oplossingen te komen.  +
Het wat en waarom van Digitale Identificatie en Authenticatie in kaart brengen, opdat we breed gedeelde kennis en beelden krijgen en daarmee onze vraagstukken beter en geprioriteerd kunnen uitwerken om tot gedeelde architectuur oplossingen te komen.  +
Het wat en waarom van Digitale Identificatie en Authenticatie in kaart brengen, opdat we breed gedeelde kennis en beelden krijgen en daarmee onze vraagstukken beter en geprioriteerd kunnen uitwerken om tot gedeelde architectuur oplossingen te komen.  +
Het wat en waarom van Digitale Identificatie en Authenticatie in kaart brengen, opdat we breed gedeelde kennis en beelden krijgen en daarmee onze vraagstukken beter en geprioriteerd kunnen uitwerken om tot gedeelde architectuur oplossingen te komen.  +
Verdere uitwerking Thema Gegevensmanagement  +
Verdere uitwerking Thema Gegevensmanagement  +
Opstellen van een visie op gegevensuitwisseling in de publieke sector waar we de komende tijd als expertgroep op voor kunnen sorteren  +
Opstellen van een visie op gegevensuitwisseling in de publieke sector waar we de komende tijd als expertgroep op voor kunnen sorteren  +
Verdere uitwerking Thema Gegevensmanagement  +
Het delen van kennis over de aanpak en de inhoud voor het opstellen van definities van begrippen die gebruikt worden voor Digitale Identificatie en Authenticatie, zodat eventueel andere thema's een vergelijkbare aanpak kunnen voeren en kennis over het onderwerp kunnen opdoen.  +
Het delen van kennis over de aanpak en de inhoud voor het opstellen van definities van begrippen die gebruikt worden voor Digitale Identificatie en Authenticatie, zodat eventueel andere thema's een vergelijkbare aanpak kunnen voeren en kennis over het onderwerp kunnen opdoen.  +
Het delen van kennis over de aanpak en de inhoud voor het opstellen van definities van begrippen die gebruikt worden voor Digitale Identificatie en Authenticatie, zodat eventueel andere thema's een vergelijkbare aanpak kunnen voeren en kennis over het onderwerp kunnen opdoen.  +
Het delen van kennis over de aanpak en de inhoud voor het opstellen van definities van begrippen die gebruikt worden voor Digitale Identificatie en Authenticatie, zodat eventueel andere thema's een vergelijkbare aanpak kunnen voeren en kennis over het onderwerp kunnen opdoen.  +
Het delen van kennis over de aanpak en de inhoud voor het opstellen van definities van begrippen die gebruikt worden voor Digitale Identificatie en Authenticatie, zodat eventueel andere thema's een vergelijkbare aanpak kunnen voeren en kennis over het onderwerp kunnen opdoen.  +
Het delen van kennis over de aanpak en de inhoud voor het opstellen van definities van begrippen die gebruikt worden voor Digitale Identificatie en Authenticatie, zodat eventueel andere thema's een vergelijkbare aanpak kunnen voeren en kennis over het onderwerp kunnen opdoen.  +
Het delen van kennis over de aanpak en de inhoud voor het opstellen van definities van begrippen die gebruikt worden voor Digitale Identificatie en Authenticatie, zodat eventueel andere thema's een vergelijkbare aanpak kunnen voeren en kennis over het onderwerp kunnen opdoen.  +
Het delen van kennis over de aanpak en de inhoud voor het opstellen van definities van begrippen die gebruikt worden voor Digitale Identificatie en Authenticatie, zodat eventueel andere thema's een vergelijkbare aanpak kunnen voeren en kennis over het onderwerp kunnen opdoen.  +
Het delen van kennis over de aanpak en de inhoud voor het opstellen van definities van begrippen die gebruikt worden voor Digitale Identificatie en Authenticatie, zodat eventueel andere thema's een vergelijkbare aanpak kunnen voeren en kennis over het onderwerp kunnen opdoen.  +
Het delen van kennis over de aanpak en de inhoud voor het opstellen van definities van begrippen die gebruikt worden voor Digitale Identificatie en Authenticatie, zodat eventueel andere thema's een vergelijkbare aanpak kunnen voeren en kennis over het onderwerp kunnen opdoen.  +
Het delen van kennis over de aanpak en de inhoud voor het opstellen van definities van begrippen die gebruikt worden voor Digitale Identificatie en Authenticatie, zodat eventueel andere thema's een vergelijkbare aanpak kunnen voeren en kennis over het onderwerp kunnen opdoen.  +
Het delen van kennis over de aanpak en de inhoud voor het opstellen van definities van begrippen die gebruikt worden voor Digitale Identificatie en Authenticatie, zodat eventueel andere thema's een vergelijkbare aanpak kunnen voeren en kennis over het onderwerp kunnen opdoen.  +
Het delen van kennis over de aanpak en de inhoud voor het opstellen van definities van begrippen die gebruikt worden voor Digitale Identificatie en Authenticatie, zodat eventueel andere thema's een vergelijkbare aanpak kunnen voeren en kennis over het onderwerp kunnen opdoen.  +
Het delen van kennis over de aanpak en de inhoud voor het opstellen van definities van begrippen die gebruikt worden voor Digitale Identificatie en Authenticatie, zodat eventueel andere thema's een vergelijkbare aanpak kunnen voeren en kennis over het onderwerp kunnen opdoen.  +
Het delen van kennis over de aanpak en de inhoud voor het opstellen van definities van begrippen die gebruikt worden voor Digitale Identificatie en Authenticatie, zodat eventueel andere thema's een vergelijkbare aanpak kunnen voeren en kennis over het onderwerp kunnen opdoen.  +
Het delen van kennis met leden van de gebruikersraad over de aanpak van en de inhoud van het opstellen van definities van begrippen, zoals die gebruikt worden voor Digitale Identificatie en Authenticatie, zodat wellicht andere thema's een vergelijkbare aanpak kunnen voeren en kennis over het onderwerp op kunnen doen.  +
Het delen van kennis met leden van de gebruikersraad over de aanpak van en de inhoud van het opstellen van definities van begrippen, zoals die gebruikt worden voor Digitale Identificatie en Authenticatie, zodat wellicht andere thema's een vergelijkbare aanpak kunnen voeren en kennis over het onderwerp op kunnen doen.  +
Het delen van kennis met leden van de gebruikersraad over de aanpak van en de inhoud van het opstellen van definities van begrippen, zoals die gebruikt worden voor Digitale Identificatie en Authenticatie, zodat wellicht andere thema's een vergelijkbare aanpak kunnen voeren en kennis over het onderwerp op kunnen doen.  +
Het delen van kennis met leden van de gebruikersraad over de aanpak van en de inhoud van het opstellen van definities van begrippen, zoals die gebruikt worden voor Digitale Identificatie en Authenticatie, zodat wellicht andere thema's een vergelijkbare aanpak kunnen voeren en kennis over het onderwerp op kunnen doen.  +
Het delen van kennis met leden van de gebruikersraad over de aanpak van en de inhoud van het opstellen van definities van begrippen, zoals die gebruikt worden voor Digitale Identificatie en Authenticatie, zodat wellicht andere thema's een vergelijkbare aanpak kunnen voeren en kennis over het onderwerp op kunnen doen.  +
Het delen van kennis met leden van de gebruikersraad over de aanpak van en de inhoud van het opstellen van definities van begrippen, zoals die gebruikt worden voor Digitale Identificatie en Authenticatie, zodat wellicht andere thema's een vergelijkbare aanpak kunnen voeren en kennis over het onderwerp op kunnen doen.  +
Kwaliteit en samenhang van NORA begrippenkader en die van de familieleden meer op elkaar af te stemmen  +
Kwaliteit en samenhang van NORA begrippenkader en die van de familieleden meer op elkaar af te stemmen  +
Kwaliteit en samenhang van NORA begrippenkader en die van de familieleden meer op elkaar af te stemmen  +
Kwaliteit en samenhang van NORA begrippenkader en die van de familieleden meer op elkaar af te stemmen  +
Kwaliteit en samenhang van NORA begrippenkader en die van de familieleden meer op elkaar af te stemmen  +
Kwaliteit en samenhang van NORA begrippenkader en die van de familieleden meer op elkaar af te stemmen  +
Kwaliteit en samenhang van NORA begrippenkader en die van de familieleden meer op elkaar af te stemmen  +
Plannen maken voor 2022 wat betreft kennisdeling & samenwerking  +
Verdere uitwerking van het thema Zaakgericht Werken  +
Verdere uitwerking Thema Zaakgericht Werken  +
Verdere uitwerking Thema Zaakgericht Werken  +
Verdere uitwerking van het thema Zaakgericht Werken  +
Verdere uitwerking Thema Zaakgericht Werken  +
Verdere uitwerking Thema Zaakgericht Werken  +
Verdere uitwerking Thema Zaakgericht Werken  +
Verdere uitwerking Thema Zaakgericht Werken  +
Verdere uitwerking Thema Zaakgericht Werken  +
Verdere uitwerking Thema Gegevensmanagement  +
Verdere uitwerking Thema Gegevensmanagement  +
Verdere uitwerking Thema Gegevensmanagement  +
Verdere uitwerking Thema Gegevensmanagement  +
Verdere uitwerking Thema Gegevensmanagement  +
Verdere uitwerking Thema Gegevensmanagement  +
Verdere uitwerking Thema Gegevensmanagement  +
Verdere uitwerking Thema Gegevensmanagement  +
Verdere uitwerking Thema Gegevensmanagement  +
Verdere uitwerking Thema Gegevensmanagement  +
Verdere uitwerking Thema Gegevensmanagement  +
Verdere uitwerking Thema Gegevensmanagement  +
Opstellen van een visie op gegevensuitwisseling in de publieke sector waar we de komende tijd als expertgroep op voor kunnen sorteren  +
Verdere uitwerking Thema Gegevensmanagement  +
Verdere uitwerking Thema Gegevensmanagement  +
Verdere uitwerking Thema Gegevensmanagement  +
Verdere uitwerking Thema Gegevensmanagement  +
Verdere uitwerking Thema Gegevensmanagement  +
Opstellen van een visie op gegevensuitwisseling in de publieke sector waar we de komende tijd als expertgroep op kunnen voorsorteren.  +
Verdere uitwerking Thema Gegevensmanagement  +
F
Uitwerken van Kernwaarden van Dienstverlening naar Doelen en NORA Architectuurprincipes  +
Feestelijk en inhoudelijk afsluiten van de NORA Gebruikersweek  +
G
Bespreken voortgang en review van de opgeleverde stukken, agenda 2019  +
Definities, behoeften en bestaande kennis (o.a. UWV) samenvoegen tot werkdefinitie en 'inhoudsopgave' NORA-thema Gegevensmanagement.  +
Verder met werkdefinitie gegevensmanagement en samenvoegen van behoeften en bestaande kennis tot een gewenste 'inhoudsopgave' voor het NORA-thema Gegevensmanagement.  +
Kijken welke delen van de GEMMA katern rechtstreeks bruikbaar zijn in andere domeinen (dus generiek), welke eerst een extra slag nodig hebben en welke gemeente-specifiek zijn en dus niet overgenomen hoeven te worden in de NORA.  +
Verder invullen van bestaande en gevraagde kennis binnen de 'inhoudsopgave' van het thema Gegevensmanagement  +
Bespreken voortgang en verder invullen van bestaande en gevraagde kennis binnen de 'inhoudsopgave' van het thema Gegevensmanagement  +
Bespreken voortgang en review van de opgeleverde stukken  +
Opstellen van een visie op gegevensuitwisseling in de publieke sector waar we de komende tijd als expertgroep op voor kunnen sorteren  +
Ontdek wat de Gemeenschappelijke Overheidsarchitectuur (GO) is en hoe GO zich verder gaat ontwikkelen  +
H
Een kijkje in de keuken geven van de ketenarchitectuur binnen de domeinen van OCW, ter inspiratie en om van elkaar te leren.  +
Deelnemers uitdagen om te kijken naar de basis van publieke dienstverlening: hoe is die georganiseerd en hoe zouden we dat moeten willen?  +
Kennis, visie en ervaringen delen over het opbouwen van een gedeeld semantisch landschap, met als casus DUO en SBB.  +
Je laten inspireren door historische ervaringen op het snijvlak van architectuur en bestuur  +
I
Deelnemers laten zien hoe IRMA de burger in de toekomst èn nu al in staat stelt zelf te bepalen met wie hij welke gegevens deelt.  +
elkaar inspireren en kennis delen, dmv presentaties, stands en contacten  +
Eerste aanzet landkaart voor identiteitsmanagement maken: wat is er al, waar zit beweging en waar zijn nog witte vlekken?  +
Eerste kennismaking plus inventarisatie gedeelde behoeften en doelen  +
K
neutrale en veilige leeromgeving bieden die kan uitgroeien tot het data platform van, voor en door overheden  +
Kennis delen over de NORA en NORA Familie, inventariseren wat opleidingen nodig hebben om hun studenten beter te informeren over overheidsarchitectuur en de laatste ontwikkelingen.  +
Leren van elkaars ervaringen met Zaakgericht Werken en delen van kennis op noraonline.  +
Verder verbeteren van de NORA APs (Kernwaarden)  +
Opdracht Gebruikersraad omzetten in concrete acties  +
Uitwerken van Kernwaarden van Dienstverlening naar Doelen en NORA Architectuurprincipes  +
Praktische kennis delen binnen de NORA Familie  +
L
M
Effectiever werken aan je eigen overheids-initiatief (programma, werkgroep, netwerk) dat aan data raakt  +
Bijpraten met andere architecten uit de publieke sector & je netwerk vergroten  +
Samen praten over het leerproces tot overheidsarchitect & het eigen leernetwerk vergroten  +
Elkaar leren kennen, kennisbehoeften delen en kijken van wie je wat kunt leren.  +
Bijpraten met andere architecten uit de publieke sector & je netwerk vergroten  +
N
Een gedeelde visie bepalen op de NORA Familie en de eerste stappen bepalen om die visie te realiseren.  +
Kennis delen over de doorontwikkeling van NORA, samen vieren van geschiedenis en toekomst van NORA  +
Besluit- en visievorming  +
Besluit- en visievorming  +
Besluit- en visievorming  +
Besluit- en visievorming  +
Besluit- en visievorming  +
Besluit- en visievorming  +
Besluit- en visievorming  +
Besluit- en visievorming  +
Inhoudelijke besluitvorming, visievorming, knelpunten benoemen.  +
Inhoudelijke besluitvorming, visievorming, knelpunten benoemen.  +
Inhoudelijke besluitvorming, visievorming, knelpunten benoemen.  +
Inhoudelijke besluitvorming, visievorming, knelpunten benoemen.  +
Inhoudelijke besluitvorming, visievorming, knelpunten benoemen.  +
Inhoudelijke besluitvorming, visievorming, knelpunten benoemen.  +
Visievorming en besluitvorming  +
Besluit- en visievorming  +
Besluit- en visievorming  +
Besluit- en visievorming  +
Besluit- en visievorming  +
Besluit- en visievorming  +
Besluit- en visievorming  +
Besluit- en visievorming  +
Besluit- en visievorming  +
Besluit- en visievorming  +
Besluit- en visievorming  +
Besluit- en visievorming  +
Besluit- en visievorming  +
Besluit- en visievorming  +
Besluit- en visievorming  +
Besluit- en visievorming  +
Besluit- en visievorming  +
Besluit- en visievorming  +
Besluit- en visievorming  +
Besluit- en visievorming  +
O
Genoeg vaardig worden met Miro om mee te kunnen doen aan de interactieve sessies van de Gebruikersweek die gebruik maken van de tool  +
kennismaken, sparren, kennis delen, ervaringen vergelijken, samenwerken  +
kennismaken, sparren, kennis delen, ervaringen vergelijken, samenwerken  +
kennismaken, sparren, kennis delen, ervaringen vergelijken, samenwerken  +
kennismaken, sparren, kennis delen, ervaringen vergelijken, samenwerken  +
kennismaken, sparren, kennis delen, ervaringen vergelijken, samenwerken  +
kennismaken, sparren, kennis delen, ervaringen vergelijken, samenwerken  +
kennismaken, sparren, kennis delen, ervaringen vergelijken, samenwerken  +
Kennismaking en gesprek over het delen van informatie over standaarden  +
P
Analyse van enkele recente beleidskaders op impact voor NORA  +
Analyse van enkele recente beleidskaders op impact voor NORA  +
Analyse van enkele recente beleidskaders op impact voor NORA  +
Kennis maken met ReadID, een door Europa gecertificeerd identificatiemiddel.  +
Delen van de nieuwe versie van het Raamwerk Gegevenskwaliteit & verzamelen van voorbeelden en ervaringsverhalen om het raamwerk verder te verrijken  +
kennis opdoen over de huidige NORA  +
R
Deelnemers meenemen in de kansen en mogelijkheden van regie op gegevens, hoe dat op dit moment vorm krijgt en hoe het de toekomst mede zal bepalen  +
S
bestaande kennis delen en elkaar leren vinden  +
Kennis, visie en ervaringen delen over het opbouwen van een gedeeld semantisch landschap in ketens, met als casus de onderwijsketens.  +
Kennisdelen, inspireren en van elkaar leren.  +
Delen van de huidige stand van zaken in de vernieuwing van de NORA Architectuurprincipes & feedback hierover verzamelen  +
Feestelijk en inhoudelijk aftrappen van de NORA Gebruikersweek  +
Kennisdelen, inspireren en van elkaar leren.  +
Ontwikkelen en delen van praktische architectuurkaders en visuele modellen van het API landschap  +
T
Kennismaken en inventarisatie van behoeften voor een Architectuurcommunity Toezicht  +
Kennis delen over de (on)mogelijkheden van apps voor digitale dienstverlening  +
laatste ontwikkelingen in kaart brengen, kennisbehoefte inventariseren en uitwerken komende periode om tot gedeelde architectuur oplossingen te komen  +
kennis uitwisselen en knelpunten inventariseren  +
Laten zien hoe de Digitaal Erfgoed Referentie Architectuur tot stand is gekomen, wat hiervan de meerwaarde is en wat voor consequenties dat heeft voor de deelnemers  +
Kennis delen over de Handreiking Mobiele App 2.0  +
Aanzet geven voor een praktische handleiding hoe je gegevenswoordenboeken vindt en er mee werkt  +
Een eerste voorstel maken voor kwaliteitscriteria voor gegevens  +
kennisdelen en kennisbehoefte inventariseren voor de doorontwikkeling van het thema [[Privacy]].  +
Kennis delen over het omgaan met de AVG en aan de hand van de casus CBS de behoefte aan use cases in NORA bepalen  +
Digitale kennissessie met als doel het in kaart brengen van de raakvlakken binnen de thema's  +
De stand van zaken van het thema Identity & Access Management bij NORA delen en de vervolgstappen schetsen  +
Delen van de visie en ervaringen die voortkomen uit 12 jaar professioneel samenwerken in de Loonaangifteketen  +
Aandacht vragen voor de grote impact die SDG en andere Europese ontwikkelingen gaan hebben op onze Nederlandse architectuur en hierover van mening wisselen met de aanwezigen  +
Ervaring delen over de transitie van een procesgedreven aanpak naar een data-centrische benadering waar het CBS midden in zit  +
Delen van praktijkkennis, tips en concrete vragen over zaakgericht samenwerken in ketens. Bijdragen aan de doorontwikkeling van het thema Zaakgericht Werken in NORA.  +
Leren van de manieren waarop je standaarden een plek geeft in je architectuur en organisatie  +
Aanwezigen meenemen in het afstudeeronderzoek van Maya en hun feedback horen op de wijzigingsvoorstellen die hieruit voortkomen.  +
Een kijkje in de keuken geven van de referentiearchitecturen, onder andere binnen de domeinen van OCW, ter inspiratie en om van elkaar te leren.  +
V
Kennisdeling hoe abstracte architectuurprincipes door zowel directie als medewerkers van een organisatie omarmd kunnen worden.  +
Een concrete anecdote die je wilt gebruiken in je werk uitbouwen tot een krachtig verhaal dat bij je publiek blijft hangen  +
Een concrete anekdote die je wilt gebruiken in je werk uitbouwen tot een krachtig verhaal dat bij je publiek blijft hangen.  +
Feedback verzamelen over thema [[Privacy]] 'as is' en vervolgstappen zetten op basis hiervan  +
W
Kennismaken, gezamenlijke doelstelling zoeken en vervolgafspraken maken om meer en betere kennis over gegevenswoordenboeken te delen via noraonline  +
Implicaties uitwerken bij de nieuwe NORA Architectuurprincipes  +
Uitwerken van Kernwaarden van Dienstverlening naar Doelen en NORA Architectuurprincipes  +
Uitwerken van Kernwaarden van Dienstverlening naar Doelen en NORA Architectuurprincipes  +
Uitwerken van Kernwaarden van Dienstverlening naar Doelen en NORA Architectuurprincipes  +
Uitwerken van Kernwaarden van Dienstverlening naar Doelen en NORA Architectuurprincipes  +
Uitwerken van Kernwaarden van Dienstverlening naar Doelen en NORA Architectuurprincipes  +
Uitwerken van Kernwaarden van Dienstverlening naar Doelen en NORA Architectuurprincipes  +
kennis uitwisselen over Handreiking Mobiele App 2.0  +
Kennismodel van Forum Standaardisatie uitbreiden  +
Verder verbeteren van de NORA APs (Kernwaarden)  +
Verder verbeteren van de NORA APs (Kernwaarden)  +
Verder verbeteren van de NORA APs (Kernwaarden)  +
Verder verbeteren van de NORA APs (Kernwaarden)  +
Verbeteren van de Afgeleide Principes. Eventueel ook de Basis Principes.  +