Eigenschap:Doelstelling

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
De reden waarom de norm gehanteerd wordt.
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Geef hier het doel van de eis op, dus wat de reden is om de eis te stellen. Bijvoorbeeld het beveiligen van een dienst tegen een bepaald type dreigingen.
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
B
Het waarborgen van een correcte en veilige bediening van serverplatforms.  +
Het voldoen aan de businesseisen van de organisatie en de beoogde, veilige ondersteuning van het bedrijfsproces.  +
Het waarborgen van het vereiste niveau van continuïteit voor informatiebeveiliging tijdens een ongunstige situatie.  +
Het hervatten van kritieke bedrijfsprocessen binnen kritieke tijdschema’s.  +
Zorgen tijdens normaal bedrijf en bij voorkomende calamiteiten voor het herstel van de data en de dienstverlening binnen de overeengekomen maximale uitvalsduur, waarbij dataverlies wordt voorkomen.  +
Het bewerkstelligen dat een adequate informatie beschikbaar is wanneer het noodzakelijk is.  +
Het bewerkstelligen van een gecontroleerde verwijdering en afvoer van bedrijfsmiddelen.  +
Voorkomen van verlies, schade, diefstal of in gevaar brengen van informatie en andere bijbehorende assets en onderbreking van de activiteiten van de organisatie.  +
Het invullen, coördineren en borgen van de beheersing van softwareontwikkeling.  +
Het adequaat beheersen en beheren van clouddiensten.  +
Het invullen, coördineren en borgen van de beheersing van de huisvesting IV-dienstverlening.  +
Het invullen, coördineren en borgen van de beheersing van de netwerkbeveiliging.  +
Het invullen, coördineren en borgen van de beheersing van servers en serverplatforms.  +
Het invullen, coördineren en borgen van de beheersing van het toegangsbeveiligingssysteem.  +
Het bewerkstelligen dat de bekabeling aan het aspect robuustheid voldoet.  +
Het beheersen van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie tijdens transport in netwerken.  +
Beleidskeuzes over welke informatie, in welke vorm via integratiefuncties uitgewisseld mag worden.  +
Het beheersen van beveiliging van data in middlewarecomponenten.  +
Het beheersen van het (beveiligd) ontwikkelen van applicaties.  +
Het beheersen van de beveiligde inrichting en onderhoud van het serverplatform.  +