Eigenschap:Functioneel toepassingsgebied

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Type eigenschap
:
Tekst
Deze datatypespecificatie wordt genegeerd; de specificatie uit de externe vocabulaire krijgt voorrang.
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Beschrijf in welk functioneel gebied deze standaard toegepast dient te worden. Let wel, wijzigen van functioneel toepassingsgebied vindt alleen plaats als uitkomst van een toetsingsprocedure
Subeigenschap van
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


 

Showing 100 pages using this property.
A
Versleutelingstechniek voor de bescherming van de vertrouwelijkheid van de opgeslagen en verzonden data.  +
Versleutelingstechniek voor de bescherming van de vertrouwelijkheid van de opgeslagen en verzonden data.  +
De AdES Baseline Profiles moeten worden toegepast op de ondertekening van XML-, CMS-, PDF- en ZIP-bestanden met geavanceerde en/of gekwalificeerde elektronische handtekeningen, zegels of tijdstempels.  +
De AdES Baseline Profiles moeten worden toegepast op de ondertekening van XML-, CMS-, PDF- en ZIP-bestanden met geavanceerde en/of gekwalificeerde elektronische handtekeningen, zegels of tijdstempels.  +
De Aquo-standaard moet worden toegepast op de uitwisseling van gegevens over het beheer van oppervlakte- en grondwater en de zuivering van afvalwater.  +
De Aquo-standaard moet worden toegepast op de uitwisseling van gegevens over het beheer van oppervlakte- en grondwater en de zuivering van afvalwater.  +
Authenticatie-standaarden (OpenID.NLGov en SAML) moeten worden toegepast door aanbieders van identitydiensten, onder wie identity providers en identity brokers/gateways, op hun externe koppelvlak aan serviceproviders (d.w.z. overheden met digitale diensten) voor federatieve toegang en voor de uitwisseling van attributen, waaronder identiteitsgegevens, zodat serviceproviders de keuze hebben tussen beide standaarden.  +
B
BWB moet worden toegepast op elektronische verwijzingen naar geconsolideerde wetten en regelingen of delen daarvan.  +
BWB moet worden toegepast op elektronische verwijzingen naar geconsolideerde wetten en regelingen of delen daarvan.  +
C
CMIS kan worden toegepast op het ontsluiten van ongestructureerde gegevens in content repositories van content management systemen (CMS’en) en van document management systemen (DMS’en), met als doel deze gegevens uit te wisselen met andere CMS’en en DMS’en.  +
CMIS kan worden toegepast op het ontsluiten van ongestructureerde gegevens in content repositories van content management systemen (CMS’en) en van document management systemen (DMS’en), met als doel deze gegevens uit te wisselen met andere CMS’en en DMS’en.  +
COINS moet worden toegepast op het in samenhang vastleggen en uitwisselen van informatie en documenten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in de grond-, weg- en waterbouw gedurende de gehele levenscyclus.  +
COINS moet worden toegepast op het in samenhang vastleggen en uitwisselen van informatie en documenten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in de grond-, weg- en waterbouw gedurende de gehele levenscyclus.  +
Websites  +
Websites  +
Bestandsformaat voor uitwisseling van tabelbestanden  +
Bestandsformaat voor uitwisseling van tabelbestanden  +
D
Beschrijven van datasets van op het internet gepubliceerde gegevenscatalogi ten behoeve van presentatie en gericht zoeken.  +
Beschrijven van datasets van op het internet gepubliceerde gegevenscatalogi ten behoeve van presentatie en gericht zoeken.  +
Netwerken, configureren van hosts  +
Netwerken, configureren van hosts  +
DKIM moet worden toegepast op alle overheidsdomeinnamen waarvandaan wordt gemaild én op alle mailservers waarmee de overheid e-mail verstuurt en ontvangt.  +
DKIM moet worden toegepast op alle overheidsdomeinnamen waarvandaan wordt gemaild én op alle mailservers waarmee de overheid e-mail verstuurt en ontvangt.  +
DMARC moet worden toegepast op alle overheidsdomeinnamen, ook op domeinen waarvan niet wordt gemaild, én op alle mailservers waarmee de overheid e-mail ontvangt.  +
DMARC moet worden toegepast op alle overheidsdomeinnamen, ook op domeinen waarvan niet wordt gemaild, én op alle mailservers waarmee de overheid e-mail ontvangt.  +
Netwerken: voor het omzetten van URL's naar IP adressen  +
Netwerken: voor het omzetten van URL's naar IP adressen  +
DNSSEC moet worden toegepast op alle overheidsdomeinnamen én op DNS-resolvers die clients van overheidsorganisaties direct of indirect van DNS-antwoorden voorzien.  +
DNSSEC moet worden toegepast op alle overheidsdomeinnamen én op DNS-resolvers die clients van overheidsorganisaties direct of indirect van DNS-antwoorden voorzien.  +
Voor het vastleggen van datum en tijd  +
Voor het vastleggen van datum en tijd  +
Digikoppeling moet worden toegepast bij digitale gegevensuitwisseling die plaatsvindt met voorzieningen die onderdeel zijn van de GDI, waaronder de basisregistraties, of die sectoroverstijgend is. De verplichting geldt voor gegevensuitwisseling tussen systemen waarbij er noodzaak is voor tweezijdige authenticatie. Geautomatiseerde gegevensuitwisseling tussen informatiesystemen op basis van NEN3610 is uitgesloten van het functioneel toepassingsgebied.  +
Digikoppeling moet worden toegepast bij digitale gegevensuitwisseling die plaatsvindt met voorzieningen die onderdeel zijn van de GDI, waaronder de basisregistraties, of die sectoroverstijgend is. De verplichting geldt voor gegevensuitwisseling tussen systemen waarbij er noodzaak is voor tweezijdige authenticatie. Geautomatiseerde gegevensuitwisseling tussen informatiesystemen op basis van NEN3610 is uitgesloten van het functioneel toepassingsgebied.  +
Geautomatiseerde gegevensuitwisseling tussen informatiesystemen voor sectoroverstijgend berichtenverkeer, op basis van twee koppelvlakstandaarden: DK ebMS standaard voor meldingen tussen informatiesystemen DK WUS standaard voor de bevraging van informatiesystemen    +
Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.1) moet worden toegepast op het aanbieden van webgebaseerde informatie-, interactie-, transactie- en participatiediensten.  +
Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.1) moet worden toegepast op het aanbieden van webgebaseerde informatie-, interactie-, transactie- en participatiediensten.  +
E
E-Portfolio NL moet worden toegepast op de uitwisseling van informatie over de ontwikkelingsvoortgang van een individu tussen organisaties in de leerketen waar het individu leert en werkt met het doel om levenslang leren en duurzame inzetbaarheid van arbeid te stimuleren.  +
E-Portfolio NL moet worden toegepast op de uitwisseling van informatie over de ontwikkelingsvoortgang van een individu tussen organisaties in de leerketen waar het individu leert en werkt met het doel om levenslang leren en duurzame inzetbaarheid van arbeid te stimuleren.  +
ECLI moet worden toegepast op elektronische verwijzingen naar rechterlijke uitspraken.  +
ECLI moet worden toegepast op elektronische verwijzingen naar rechterlijke uitspraken.  +
ECLI moet worden toegepast op elektronische verwijzingen naar rechterlijke uitspraken.  +
Declaratieverkeer in de gezondheidszorg  +
Declaratieverkeer in de gezondheidszorg  +
EML_NL moet worden toegepast op de definitie en uitwisseling van kandidaatgegevens en uitslaggegevens bij verkiezingen die onder de Nederlandse Kieswet vallen.  +
EML_NL moet worden toegepast op de definitie en uitwisseling van kandidaatgegevens en uitslaggegevens bij verkiezingen die onder de Nederlandse Kieswet vallen.  +
EPUB 3.2 kan worden toegepast bij het publiceren van documenten die geoptimaliseerd zijn voor gebruik op draagbare apparaten zoals e-readers, tablets en smartphones en niet bedoeld zijn voor bewerking door de gebruiker.  +
EPUB 3.2 kan worden toegepast bij het publiceren van documenten die geoptimaliseerd zijn voor gebruik op draagbare apparaten zoals e-readers, tablets en smartphones en niet bedoeld zijn voor bewerking door de gebruiker.  +
ETSI 119 312 wordt toegepast bij het digitaal ondertekenen van een document of transactie.  +
ETSI 119 312 wordt toegepast bij het digitaal ondertekenen van een document of transactie.  +
De Erfgoedstandaard kan worden toegepast bij het vastleggen en uitwisselen van data met betrekking tot het gebouwde, vervaardigde en aangelegde erfgoed (objecten en structuren met een zekere of verwachte cultuurhistorische waarde) in de fysieke omgeving.  +
De Erfgoedstandaard kan worden toegepast bij het vastleggen en uitwisselen van data met betrekking tot het gebouwde, vervaardigde en aangelegde erfgoed (objecten en structuren met een zekere of verwachte cultuurhistorische waarde) in de fysieke omgeving.  +
G
GWSW moet worden toegepast op het uniform uitwisselen van gegevens in het stedelijke waterbeheer betreffende de verwerking van hemelwater en de inzameling en het transport van afvalwater en overtollig grondwater.  +
GWSW moet worden toegepast op het uniform uitwisselen van gegevens in het stedelijke waterbeheer betreffende de verwerking van hemelwater en de inzameling en het transport van afvalwater en overtollig grondwater.  +
Definiëren van codelijsten, een model en XML representatie, voor ten eerste de inhoud van een codelijst, ten tweede data die gerelateerd zijn aan de items op de codelijst en ten derde voor hoe nieuwe codelijsten worden afgeleid van bestaande codelijsten.  +
Geo-standaarden moeten worden toegepast op de uitwisseling van geografische informatie tussen organisaties, waarbij de ruimtelijke dimensie van significant belang is.  +
Geo-standaarden moeten worden toegepast op de uitwisseling van geografische informatie tussen organisaties, waarbij de ruimtelijke dimensie van significant belang is.  +
H
HTML wordt gebruikt om webpagina's mee te structureren en op te maken.  +
Uitwisseling van gegevens via het web  +
HTTPS en HSTS moeten worden toegepast op de communicatie tussen clients (zoals webbrowsers) en servers voor alle websites en webservices.  +
HTTPS en HSTS moeten worden toegepast op de communicatie tussen clients (zoals webbrowsers) en servers voor alle websites en webservices.  +
I
IFC moet worden toegepast als bestandsformaat voor de communicatie over en onderlinge coördinatie van bouwwerkinformatiemodellen.  +
IFC moet worden toegepast als bestandsformaat voor de communicatie over en onderlinge coördinatie van bouwwerkinformatiemodellen.  +
IFC moet worden toegepast als bestandsformaat voor de communicatie over en onderlinge coördinatie van bouwwerkinformatiemodellen.  +
Beveiliging van IP verbindingen  +
Voor het centraal publiceren van vergunningen via overheid.nl  +
Printen over een netwerk  +
IPv6 en IPv4 moeten in combinatie (‘dual stack’) worden toegepast op communicatie tussen toepassingen in (een) netwerk(en).  +
IPv6 en IPv4 moeten in combinatie (‘dual stack’) worden toegepast op communicatie tussen toepassingen in (een) netwerk(en).  +
Het coderen van landen namen voor gegevensopslag en uitwisseling.  +
J
JCDR moet worden toegepast op elektronische verwijzingen naar decentrale regelgeving.    +
JCDR moet worden toegepast op elektronische verwijzingen naar decentrale regelgeving.    +
JCDR moet worden toegepast op elektronische verwijzingen naar decentrale regelgeving.    +
Objectnotatie voor het uitwisselen van datastructuren. Bijvoorbeeld in webapplicaties die asynchroon gegevens ophalen van de webserver.  +
Objectnotatie voor het uitwisselen van datastructuren. Bijvoorbeeld in webapplicaties die asynchroon gegevens ophalen van de webserver.  +
M
MIM kan worden toegepast bij het opstellen en beheren van conceptuele en logische informatiemodellen.  +
MIM kan worden toegepast bij het opstellen en beheren van conceptuele en logische informatiemodellen.  +
Structureren en coderen van de inhoud van e-mail berichten  +
Het verzenden van grote hoeveelheden data (bijvoorbeeld attachments) in SOAP-berichten.  +
N
Opslag en uitwisseling van financiële gegevens  +
NEN-ISO/IEC 27001 moet worden toegepast op het formuleren van eisen voor het vaststellen, implementeren, bijhouden en continu verbeteren van een managementsysteem voor informatiebeveiliging en het vaststellen van het toepassingsgebied (de scope) van dit managementsysteem.  +
NEN-ISO/IEC 27001 moet worden toegepast op het formuleren van eisen voor het vaststellen, implementeren, bijhouden en continu verbeteren van een managementsysteem voor informatiebeveiliging en het vaststellen van het toepassingsgebied (de scope) van dit managementsysteem.  +
NEN-ISO/IEC 27002 moet worden toegepast op het formuleren van beheersmaatregelen inzake informatiebeveiliging, hierbij rekening houdend met de omgeving(en) waarin de informatiebeveiligingsrisico’s gelden.  +
NEN-ISO/IEC 27002 moet worden toegepast op het formuleren van beheersmaatregelen inzake informatiebeveiliging, hierbij rekening houdend met de omgeving(en) waarin de informatiebeveiligingsrisico’s gelden.  +
Het NL GOV OpenID Connect profiel moet worden toegepast bij het beschikbaar stellen en het gebruik van federatieve authenticatiediensten, inclusief vertegenwoordiging- en attribuutverstrekking.  +
NL GOV Assurance Profile for OAuth 2.0 moet worden toegepast bij applicaties waarbij gebruikers of ‘resource owners’ impliciet of expliciet toestemming geven aan een dienst van een derde om namens deze toegang te krijgen tot gegevens via een REST API waarvoor ze recht van toegang hebben.  +
NL GOV Assurance Profile for OAuth 2.0 moet worden toegepast bij applicaties waarbij gebruikers of ‘resource owners’ impliciet of expliciet toestemming geven aan een dienst van een derde om namens deze toegang te krijgen tot gegevens via een REST API waarvoor ze recht van toegang hebben.  +
NL LOM moet worden toegepast bij de metadatering van content die ontsloten wordt ten behoeve van educatieve doeleinden.  +
NL LOM moet worden toegepast bij de metadatering van content die ontsloten wordt ten behoeve van educatieve doeleinden.  +
NLCIUS moet worden toegepast op de verzending van elektronische facturen door organisaties die deelnemen aan het economisch verkeer in Nederland (waaronder overheden) welke zijn  bestemd voor  Nederlandse overheden en instellingen uit de (semi-)publieke sector en de ontvangst hiervan door deze overheden en instellingen.  +
NLCIUS moet worden toegepast op de verzending van elektronische facturen door organisaties die deelnemen aan het economisch verkeer in Nederland (waaronder overheden) welke zijn  bestemd voor  Nederlandse overheden en instellingen uit de (semi-)publieke sector en de ontvangst hiervan door deze overheden en instellingen.  +
NLCS moet worden toegepast bij het opstellen van 2D-tekeningen die worden gemaakt in de grond-, weg-, en waterbouwsector (GWW-sector), met als doel het verhogen van de eenheid in het CAD-tekenwerk en de uitwisselbaarheid van tekeningen.  +
NLCS moet worden toegepast bij het opstellen van 2D-tekeningen die worden gemaakt in de grond-, weg-, en waterbouwsector (GWW-sector), met als doel het verhogen van de eenheid in het CAD-tekenwerk en de uitwisselbaarheid van tekeningen.  +
Netwerken, ophalen nieuwsberichten  +
De standaard is van toepassing voor overheden die expliciet met ondernemingen hebben afgesproken een Ondernemingsdossier in te zetten voor de informatie-uitwisseling met ondernemingen. De standaard werkt op drie functionele gebieden van de informatie-uitwisseling tussen ondernemingen en overheden: Het ondersteunen van ondernemingen bij het geautomatiseerd bepalen van de relevante voorschriften en bijbehorende maatregelen voor vastlegging in een Ondernemingsdossier; Het faciliteren van het digitaal indienen van aanvragen en meldingen vanuit een Ondernemingsdossier; Het gebruik van een Ondernemingsdossier als bron van bedrijfsinformatie in het kader van het toezicht.  +
De standaard is van toepassing voor overheden die expliciet met ondernemingen hebben afgesproken een Ondernemingsdossier in te zetten voor de informatie-uitwisseling met ondernemingen. De standaard werkt op drie functionele gebieden van de informatie-uitwisseling tussen ondernemingen en overheden: Het ondersteunen van ondernemingen bij het geautomatiseerd bepalen van de relevante voorschriften en bijbehorende maatregelen voor vastlegging in een Ondernemingsdossier; Het faciliteren van het digitaal indienen van aanvragen en meldingen vanuit een Ondernemingsdossier; Het gebruik van een Ondernemingsdossier als bron van bedrijfsinformatie in het kader van het toezicht.  +
Netwerken, synchroniseren tijd  +
O
Het vraaggestuurd aanbieden en ophalen van verzamelingen metadata uit bibliotheken met (digitale) documenten of andere objecten gericht op leermaterialen en cultureel erfgoed, met als doel het opnemen van deze metadata in een centrale bibliotheek en/of het verrijken van eigen gegevens.  +
Het vraaggestuurd aanbieden en ophalen van verzamelingen metadata uit bibliotheken met (digitale) documenten of andere objecten gericht op leermaterialen en cultureel erfgoed, met als doel het opnemen van deze metadata in een centrale bibliotheek en/of het verrijken van eigen gegevens.  +
ODF moet worden toegepast op de uitwisseling en publicatie van reviseerbare documenten.  +
ODF moet worden toegepast op de uitwisseling en publicatie van reviseerbare documenten.  +