Eigenschap:Functioneel toepassingsgebied

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Type eigenschap
:
Tekst
Deze datatypespecificatie wordt genegeerd; de specificatie uit de externe vocabulaire krijgt voorrang.
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Beschrijf in welk functioneel gebied deze standaard toegepast dient te worden. Let wel, wijzigen van functioneel toepassingsgebied vindt alleen plaats als uitkomst van een toetsingsprocedure
Subeigenschap van
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


 

Showing 50 pages using this property.
A
Versleutelingstechniek voor de bescherming van de vertrouwelijkheid van de opgeslagen en verzonden data.  +
Versleutelingstechniek voor de bescherming van de vertrouwelijkheid van de opgeslagen en verzonden data.  +
De AdES Baseline Profiles moeten worden toegepast op de ondertekening van XML-, CMS-, PDF- en ZIP-bestanden met geavanceerde en/of gekwalificeerde elektronische handtekeningen, zegels of tijdstempels.  +
De AdES Baseline Profiles moeten worden toegepast op de ondertekening van XML-, CMS-, PDF- en ZIP-bestanden met geavanceerde en/of gekwalificeerde elektronische handtekeningen, zegels of tijdstempels.  +
De Aquo-standaard moet worden toegepast op de uitwisseling van gegevens over het beheer van oppervlakte- en grondwater en de zuivering van afvalwater.  +
De Aquo-standaard moet worden toegepast op de uitwisseling van gegevens over het beheer van oppervlakte- en grondwater en de zuivering van afvalwater.  +
Authenticatie-standaarden (OpenID.NLGov en SAML) moeten worden toegepast door aanbieders van identitydiensten, onder wie identity providers en identity brokers/gateways, op hun externe koppelvlak aan serviceproviders (d.w.z. overheden met digitale diensten) voor federatieve toegang en voor de uitwisseling van attributen, waaronder identiteitsgegevens, zodat serviceproviders de keuze hebben tussen beide standaarden.  +
B
BWB moet worden toegepast op elektronische verwijzingen naar geconsolideerde wetten en regelingen of delen daarvan.  +
BWB moet worden toegepast op elektronische verwijzingen naar geconsolideerde wetten en regelingen of delen daarvan.  +
C
CMIS kan worden toegepast op het ontsluiten van ongestructureerde gegevens in content repositories van content management systemen (CMS’en) en van document management systemen (DMS’en), met als doel deze gegevens uit te wisselen met andere CMS’en en DMS’en.  +
CMIS kan worden toegepast op het ontsluiten van ongestructureerde gegevens in content repositories van content management systemen (CMS’en) en van document management systemen (DMS’en), met als doel deze gegevens uit te wisselen met andere CMS’en en DMS’en.  +
COINS moet worden toegepast op het in samenhang vastleggen en uitwisselen van informatie en documenten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in de grond-, weg- en waterbouw gedurende de gehele levenscyclus.  +
COINS moet worden toegepast op het in samenhang vastleggen en uitwisselen van informatie en documenten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in de grond-, weg- en waterbouw gedurende de gehele levenscyclus.  +
Websites  +
Websites  +
Bestandsformaat voor uitwisseling van tabelbestanden  +
Bestandsformaat voor uitwisseling van tabelbestanden  +
D
Beschrijven van datasets van op het internet gepubliceerde gegevenscatalogi ten behoeve van presentatie en gericht zoeken.  +
Beschrijven van datasets van op het internet gepubliceerde gegevenscatalogi ten behoeve van presentatie en gericht zoeken.  +
Netwerken, configureren van hosts  +
Netwerken, configureren van hosts  +
DKIM moet worden toegepast op alle overheidsdomeinnamen waarvandaan wordt gemaild én op alle mailservers waarmee de overheid e-mail verstuurt en ontvangt.  +
DKIM moet worden toegepast op alle overheidsdomeinnamen waarvandaan wordt gemaild én op alle mailservers waarmee de overheid e-mail verstuurt en ontvangt.  +
DMARC moet worden toegepast op alle overheidsdomeinnamen, ook op domeinen waarvan niet wordt gemaild, én op alle mailservers waarmee de overheid e-mail ontvangt.  +
DMARC moet worden toegepast op alle overheidsdomeinnamen, ook op domeinen waarvan niet wordt gemaild, én op alle mailservers waarmee de overheid e-mail ontvangt.  +
Netwerken: voor het omzetten van URL's naar IP adressen  +
Netwerken: voor het omzetten van URL's naar IP adressen  +
DNSSEC moet worden toegepast op alle overheidsdomeinnamen én op DNS-resolvers die clients van overheidsorganisaties direct of indirect van DNS-antwoorden voorzien.  +
DNSSEC moet worden toegepast op alle overheidsdomeinnamen én op DNS-resolvers die clients van overheidsorganisaties direct of indirect van DNS-antwoorden voorzien.  +
Voor het vastleggen van datum en tijd  +
Voor het vastleggen van datum en tijd  +
Digikoppeling moet worden toegepast bij digitale gegevensuitwisseling die plaatsvindt met voorzieningen die onderdeel zijn van de GDI, waaronder de basisregistraties, of die sectoroverstijgend is. De verplichting geldt voor gegevensuitwisseling tussen systemen waarbij er noodzaak is voor tweezijdige authenticatie. Geautomatiseerde gegevensuitwisseling tussen informatiesystemen op basis van NEN3610 is uitgesloten van het functioneel toepassingsgebied.  +
Digikoppeling moet worden toegepast bij digitale gegevensuitwisseling die plaatsvindt met voorzieningen die onderdeel zijn van de GDI, waaronder de basisregistraties, of die sectoroverstijgend is. De verplichting geldt voor gegevensuitwisseling tussen systemen waarbij er noodzaak is voor tweezijdige authenticatie. Geautomatiseerde gegevensuitwisseling tussen informatiesystemen op basis van NEN3610 is uitgesloten van het functioneel toepassingsgebied.  +
Geautomatiseerde gegevensuitwisseling tussen informatiesystemen voor sectoroverstijgend berichtenverkeer, op basis van twee koppelvlakstandaarden: DK ebMS standaard voor meldingen tussen informatiesystemen DK WUS standaard voor de bevraging van informatiesystemen    +
Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.1) moet worden toegepast op het aanbieden van webgebaseerde informatie-, interactie-, transactie- en participatiediensten.  +
Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.1) moet worden toegepast op het aanbieden van webgebaseerde informatie-, interactie-, transactie- en participatiediensten.  +
E
E-Portfolio NL moet worden toegepast op de uitwisseling van informatie over de ontwikkelingsvoortgang van een individu tussen organisaties in de leerketen waar het individu leert en werkt met het doel om levenslang leren en duurzame inzetbaarheid van arbeid te stimuleren.  +
E-Portfolio NL moet worden toegepast op de uitwisseling van informatie over de ontwikkelingsvoortgang van een individu tussen organisaties in de leerketen waar het individu leert en werkt met het doel om levenslang leren en duurzame inzetbaarheid van arbeid te stimuleren.  +
ECLI moet worden toegepast op elektronische verwijzingen naar rechterlijke uitspraken.  +
ECLI moet worden toegepast op elektronische verwijzingen naar rechterlijke uitspraken.  +
ECLI moet worden toegepast op elektronische verwijzingen naar rechterlijke uitspraken.  +
Declaratieverkeer in de gezondheidszorg  +
Declaratieverkeer in de gezondheidszorg  +
EML_NL moet worden toegepast op de definitie en uitwisseling van kandidaatgegevens en uitslaggegevens bij verkiezingen die onder de Nederlandse Kieswet vallen.  +
EML_NL moet worden toegepast op de definitie en uitwisseling van kandidaatgegevens en uitslaggegevens bij verkiezingen die onder de Nederlandse Kieswet vallen.  +
EPUB 3.2 kan worden toegepast bij het publiceren van documenten die geoptimaliseerd zijn voor gebruik op draagbare apparaten zoals e-readers, tablets en smartphones en niet bedoeld zijn voor bewerking door de gebruiker.  +
EPUB 3.2 kan worden toegepast bij het publiceren van documenten die geoptimaliseerd zijn voor gebruik op draagbare apparaten zoals e-readers, tablets en smartphones en niet bedoeld zijn voor bewerking door de gebruiker.  +
ETSI 119 312 wordt toegepast bij het digitaal ondertekenen van een document of transactie.  +
ETSI 119 312 wordt toegepast bij het digitaal ondertekenen van een document of transactie.  +
De Erfgoedstandaard kan worden toegepast bij het vastleggen en uitwisselen van data met betrekking tot het gebouwde, vervaardigde en aangelegde erfgoed (objecten en structuren met een zekere of verwachte cultuurhistorische waarde) in de fysieke omgeving.  +