189
U

Eigenschap:Gebruik in Nederlandse publieke sector

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
KennismodelKennismodel NORA
TypeString
Geldige waardenIn gebruik, In pilot, In ontwikkeling, Wordt uitgefaseerd, Uitgefaseerd
Meerdere waarden toegestaanNee
Weergave op invulformulierenDropdown
Defaultwaarde
ToelichtingDeze eigenschap zegt iets over de praktijk: of het beschrevene ook in de empirische wereld is. In tegenstelling tot 'Status actualiteit', wat aangeeft wat de formele/normatieve/redactionele status is.
Specialisatie vanDeze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:


Pagina's die de eigenschap "Gebruik in Nederlandse publieke sector" gebruiken

Er zijn 64 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 100 | volgende 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

P
Persoonsgegevens van strafrechtelijke aard +In gebruik  +
Persoonsgegevens van strafrechtelijke aard; eisen aan de verwerking +In gebruik  +
Planmatige controle op compliancy +In gebruik  +
Privacy Beleid geeft duidelijkheid en sturing +In gebruik  +
Privacy Beleid: het beleidsdomein +In gebruik  +
Privacy Control: het control- of beheerdomein +In gebruik  +
Privacy Uitvoering: het uitvoeringsdomein +In gebruik  +
Privacybeleid i.r.t. gedragscode +In gebruik  +
Privacybeleid i.r.t. sectorspecifieke wetgeving. +In gebruik  +
Privacybeleid i.r.t. wet- en regelgeving +In gebruik  +
Privacybeleid; cyclisch proces +In gebruik  +
Privacybeleid; duidelijkheid over naleving en verantwoordingsplicht +In gebruik  +
Privacybeleid; vastgesteld en gecommuniceerd +In gebruik  +
R
Rapporteringslijnen +In gebruik  +
Recht op ongehinderde overdracht van gegevens +In gebruik  +
Rechtmatigheid aangetoond, gebruik van overeenkomsten voor doorgifte +In gebruik  +
Rechtmatigheid aangetoond, toereikende verwerking +In gebruik  +
Rechtmatigheid aantonen +In gebruik  +
Rechtmatigheid van de verwerking aantonen +In gebruik  +
Rechtstreekse overdracht +In gebruik  +
Rectificatie op verzoek van betrokkene +In gebruik  +
Register van verwerker, categorieën van verwerkingsactiviteiten +In gebruik  +
Register van verwerker, in schriftelijke elektronische vorm +In gebruik  +
Register van verwerker, inhoud van het register +In gebruik  +
Register van verwerker, niet bijgehouden als … +In gebruik  +
Register van verwerkingsactiviteiten +In gebruik  +
Register van verwerkingsverantwoordelijke +In gebruik  +
Registratie en documentatie van de inbreuken +In gebruik  +
Resultaten DPIA in register +In gebruik  +
Risicoanalyse +In gebruik  +
Risicomanagement, Privacy by Design en de DPIA +In gebruik  +
S
Schriftelijk vastleggen +In gebruik  +
Sectorspecifieke bewaartermijnen +In gebruik  +
Specifieke uitzonderingsgronden +In gebruik  +
Staken van de verwerking op verzoek van betrokkene +In gebruik  +
Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten, i.r.t. de OR +In gebruik  +
Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten, t.b.v. verwerkingsverantwoordelijken bij noodzakelijke verwerking +In gebruik  +
Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten, verwerking voor de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verwerkt. +In gebruik  +
T
Termijn voor melden aan AP +In gebruik  +
Tijdig informeren bij geen gevolg aan verzoek van betrokkene +In gebruik  +
Tijdig, welbepaald en uitdrukkelijk omschreven, voorafgaand aan begin van de verwerking +In gebruik  +
Tijdig, welbepaald en uitdrukkelijk omschreven; SMART +In gebruik  +
Tijdig, welbepaald en uitdrukkelijk omschreven; doeleinden en rechtmatigheid +In gebruik  +
Tijdig, welbepaald en uitdrukkelijk omschreven; noodzaak en verenigbaarheid +In gebruik  +
Tijdige verstrekking op verzoek van betrokkene +In gebruik  +
Toegang gegevensverwerking voor betrokkenen +In gebruik  +
Toegang wordt beperkt +In gebruik  +
Toestemming indien kind jonger is dan 16 jaar +In gebruik  +
Toestemming van de betrokkene vooraf +In gebruik  +
Toestemming voor het door een andere verwerker laten uitvoeren van de verwerking +In gebruik  +
Toestemming vrijelijk gegeven +In gebruik  +
Toezien op het voldoen aan de wettelijke verplichtingen +In gebruik  +
U
Uitzondering op meldplicht aan AP +In gebruik  +
Uitzondering op meldplicht aan betrokkene +In gebruik  +
Uitzonderingen, informatiebeveiligingsgebeurtenissen en informatie over wanneer en door wie welke gegevens zijn aangebracht, gemuteerd en gewijzigd worden opgeslagen in logbestanden van applicaties en systemen +In ontwikkeling  +
Uitzonderingsgrond voor de verwerking +In gebruik  +
Uitzonderingsgrond voor doorgifte +In gebruik  +
V
Verdeling taken en verantwoordelijkheden +In gebruik  +
Verdeling taken en verantwoordelijkheden i.r.t. TVB-matrix +In gebruik  +
Verdeling taken en verantwoordelijkheden i.r.t. overeenkomsten +In gebruik  +
Verdere verwerking i.r.t. andere doelen +In gebruik  +
Vertegenwoordiger in de EU +In gebruik  +
Vooraf in kennis stellen van (voornemen tot) verdere verwerking +In gebruik  +