189
U

Eigenschap:Gebruik in Nederlandse publieke sector

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
KennismodelKennismodel NORA
TypeString
Geldige waardenIn gebruik, In pilot, In ontwikkeling, Wordt uitgefaseerd, Uitgefaseerd
Meerdere waarden toegestaanNee
Weergave op invulformulierenDropdown
Defaultwaarde
ToelichtingDeze eigenschap zegt iets over de praktijk: of het beschrevene ook in de empirische wereld is. In tegenstelling tot 'Status actualiteit', wat aangeeft wat de formele/normatieve/redactionele status is.
Specialisatie vanDeze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:


Pagina's die de eigenschap "Gebruik in Nederlandse publieke sector" gebruiken

Er zijn 100 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 100 | volgende 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

B
Bijzondere categorieën persoonsgegevens; gezondheidsgegevens +In gebruik  +
Bijzondere categorieën persoonsgegevens; i.r.t. rechtsvordering, gerechten +In gebruik  +
Bijzondere categorieën persoonsgegevens; ledenadministratie, gerechtvaardigde activiteiten +In gebruik  +
Bijzondere categorieën persoonsgegevens; noodzaak i.r.t verplichtingen en specifieke rechten +In gebruik  +
Bijzondere categorieën persoonsgegevens; noodzaak, vitale belangen, onmacht +In gebruik  +
Bijzondere categorieën persoonsgegevens; openbaar gemaakt door betrokkene +In gebruik  +
Bijzondere categorieën persoonsgegevens; uitdrukkelijke toestemming +In gebruik  +
Bijzondere categorieën persoonsgegevens; voorwaarden verwerking i.v.m. gezondheidszorg +In gebruik  +
C
Compliancy en compleetheid aantonen met het gegevensregister +In gebruik  +
Compliancydossier +In gebruik  +
Controle op juistheid en nauwkeurigheid +In gebruik  +
D
Datalek melden aan betrokkene +In gebruik  +
Datalek melden aan de AP +In gebruik  +
De Privacy Baseline +In ontwikkeling  +
De onderlinge verantwoordelijkheden +In gebruik  +
De registers geven een samenhangend beeld +In gebruik  +
DigiD Machtigen +In gebruik  +
Diginetwerk +In gebruik  +
Directe melding aan betrokkene +In gebruik  +
Doelbinding gegevensverwerking +In gebruik  +
Doeleinden; rechtmatigheid +In gebruik  +
Doeleinden; toereikend, ter zake dienend en beperkt +In gebruik  +
Doeleinden; transparant, behoorlijk en veilig +In gebruik  +
Doorgifte persoonsgegevens +In gebruik  +
Duidelijke en eenvoudige taal +In gebruik  +
E
Eisen aan de melding aan AP +In gebruik  +
Eisen aan de melding aan betrokkene +In gebruik  +
Eisen aan het verwerken van (bijzondere) persoonsgegevens voor specifieke doelen met algemeen belang +In gebruik  +
Elektronische verwerking van het verzoek +In gebruik  +
Evaluatierapportage bij niet voldoen +In gebruik  +
F
Functionaris Gegevensbescherming +In gebruik  +
Fysieke beveiliging, wijze van verzamelen +In gebruik  +
G
Geautomatiseerde besluitvorming i.r.t. bijzondere categorieën van persoonsgegevens +In gebruik  +
Geautomatiseerde besluitvorming; niet, tenzij +In gebruik  +
Geautomatiseerde besluitvorming; passende maatregelen m.b.t. rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen +In gebruik  +
Gedragscode, certificering +In gebruik  +
Geen afbreuk aan rechten en vrijheden van anderen +In gebruik  +
Gegevens ter identificatie van de betrokkene +In gebruik  +
Gegevens wissen op verzoek van de betrokkene +In gebruik  +
Gewaarborgde bescherming +In gebruik  +
Geïnformeerd, betrokkene aan wie correctie mededelingen zijn verstrekt +In gebruik  +
Geïnformeerd, schriftelijk of op andere wijze +In gebruik  +
Grip op Secure Software Development +In ontwikkeling  +
H
Het beoordelen van de privacyrisico's, advies van FG +In gebruik  +
Het beoordelen van de privacyrisico's, bij wijzigingen +In gebruik  +
Het beoordelen van de privacyrisico's, hoog risico +In gebruik  +
Het beoordelen van de privacyrisico's, i.r.t. DPIA +In gebruik  +
Het verwerken van persoonsgegevens voor specifieke doelen met algemeen belang; passende maatregelen +In gebruik  +
I
Identificatie van betrokkene +In gebruik  +
Inbreuk melden aan verwerkingsverantwoordelijke +In gebruik  +
Informatie aan betrokkene +In gebruik  +
Informatie aan betrokkene indien andere bron +In gebruik  +
Informatie aan betrokkene over de verwerking van persoonsgegevens +In gebruik  +
Informatie over afwikkeling correctieverzoek +In gebruik  +
Informatie over geen gevolg geven aan het correctieverzoek +In gebruik  +
Informatie over niet van betrokkene verkregen persoonsgegevens +In gebruik  +
Informatie wordt schriftelijk en/of elektronisch verstrekt +In gebruik  +
Informatievereisten bij verzoek om toestemming +In gebruik  +
Informatieverstrekking aan betrokkene bij verzameling persoonsgegevens +In gebruik  +
Informeren bij toestemming soms niet verplicht +In gebruik  +
Inhoud van het register van verwerkingsactiviteiten +In gebruik  +
Intern toezicht +In gebruik  +
Invulling wettelijke beginselen; beschrijven van behoorlijke verwerking +In gebruik  +
Invulling wettelijke beginselen; beschrijven van garanties bij doorgifte +In gebruik  +
Invulling wettelijke beginselen; beschrijven van informeren bij inbreuk +In gebruik  +
Invulling wettelijke beginselen; beschrijven van juistheid en actualiteit van de gegevens +In gebruik  +
Invulling wettelijke beginselen; beschrijven van maximale bewaartermijnen +In gebruik  +
Invulling wettelijke beginselen; beschrijven van minimalisatie van verwerken +In gebruik  +
Invulling wettelijke beginselen; beschrijven van passende technische en organisatorische maatregelen +In gebruik  +
Invulling wettelijke beginselen; beschrijven van transparante verwerking +In gebruik  +
Invulling wettelijke beginselen; beschrijving van de doeleinden voor het verzamelen +In gebruik  +
Invulling wettelijke beginselen; beschrijving van privacy by design +In gebruik  +
J
Juiste en actuele gegevens +In gebruik  +
K
Kennisgeving vastleggen +In gebruik  +
Kosteloos, tenzij onredelijk +In gebruik  +
Kwaliteitsmanagement +In gebruik  +
L
Langere opslagperiode voor specifieke doelen (onderzoek, statistiek) +In gebruik  +
M
Maatregelen i.r.t. juistheid en nauwkeurigheid +In gebruik  +
Maatregelen na openbaarmaking van persoonsgegevens +In gebruik  +
Maatregelen na verlopen bewaartermijn +In gebruik  +
Maximale bewaartermijn +In gebruik  +
Meldplicht Datalekken +In gebruik  +
Mondelinge informatieverstrekking +In gebruik  +
Motivering bij vertraagde melding +In gebruik  +
N
Naleving controleren op basis van documentatie +In gebruik  +
Nationaal identificerend nummer +In gebruik  +
Noodzakelijke gegevens in de documentatie +In gebruik  +
Notificatie bij rectificatie, gegevenswissing of verwerkingsbeperking +In gebruik  +
O
Organieke inbedding +In gebruik  +
Organisatorische beveiliging, planmatig, aantoonbaar +In gebruik  +
P
Passend beschermingsniveau, proportioneel en subsidiair +In gebruik  +
Passend beveiligingsniveau +In gebruik  +
Passende maatregelen i.r.t. de DPIA +In gebruik  +
Passende maatregelen, continuïteit +In gebruik  +
Passende maatregelen, passend +In gebruik  +
Passende maatregelen, technisch en organisatorisch +In gebruik  +
Passende waarborgen bij aanwezigheid adequaatheidsbesluit +In gebruik  +
Passende waarborgen bij afwezigheid adequaatheidsbesluit +In gebruik  +
Passende waarborgen, beëindigen van doorgifte en informeren van betrokkene +In gebruik  +