145
U

Eigenschap:Inhoud

Uit NORA Online
Versie door WikiSysop (Overleg | bijdragen) op 30 aug 2019 om 21:06 (Installed/upgraded by SmartCore)

(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken
KennismodelGegevenslandschap van de overheid
TypeTekst
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaanNee
Weergave op invulformulierenTekstvak
Defaultwaarde
Toelichting
Specialisatie vanDeze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:


Pagina's die de eigenschap "Inhoud" gebruiken

Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25 | volgende 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

a
AMICE (Afval Meldingen Informatie en Communicatie Electronisch) +Informatie over afvalstromen en welke partijen daarbij betrokken zijn  +
Archis +Gegevens over archeologische vindplaatsen en terreinen  +
Architectenregister +Architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitect  +
AWBZ-brede Zorg Registratie +Zorggegevens cliënten in de AWBZ-keten  +
b
Basis Register Onderwijs HO (Bron HO) +Alle onderwijsdeelnames en onderwijsresultaten aan hogescholen en universiteiten, die worden bekostigd door het ministerie van OCW en het ministerie van EZ  +
Basisregister Onderwijs (BRON) +Leerlingen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, hoger onderwijs en beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.  +
Bel-me-niet register +Burgers en bedrijven  +
Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland (BRON) +Alle verkeersongevallen in Nederland die door de politie en/of Weginspecteurs RWS zijn vastgelegd in processen-verbaal, kenmerkenmeldingen of incidentmeldingen.  +
Bestrijdingsmiddelenatlas +Een landelijk beeld van de bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater  +
Big register +Erkende zorgverleners (arts, tandarts, apotheker, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, fysiotherapeut, verloskundige, verpleegkundige) op grond van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG).  +
Boedelregister +Rechtstoestand van een nalatenschap  +
Bomdatasysteem (BDS) +Alle informatie over explosieven en chemische, biologische, radiologische en nucleaire (CBRN-)incidenten  +
BRIN (Basisregister Instellingen) +Alle scholen, instellingen en het daarbij behorend bestuur waarmee DUO een bekostigings- dan wel erkenningsrelatie heeft.  +
c
CCMO-register +Kerngegevens van mensgebonden onderzoek  +
Centraal Curatele- en bewindregister +Personen ten aanzien van wie een curatele is uitgesproken en personen waarvan het vermogen onder bewind is gesteld  +
Centraal Gezagsregister +Gezag over minderjarigen  +
Centraal Insolventieregister (CIR) +Faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringen natuurlijke personen op grond van de Faillissementswet  +
Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) +Persoons- en kredietgegevens  +
Centraal register beroepsopleidingen (Crebo) +Opleidingen middelbaar beroepsonderwijs erkend door de ministeries van OCW en EZ  +
Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) +Opleidingsgegevens binnen het bekostigde en niet-bekostigde hoger onderwijs  +
Centraal Testamentenregister (CTR) +Testamenten  +
CIZ-database +Cliënten met een indicatie voor AWBZ-zorg  +
d
Database met tellerstanden van personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen (tot en met 3.500 kg) +Tellerstanden van personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen (tot en met 3.500 kg) aangeleverd door RDW erkende bedrijven in Nederland.  +
Depositogarantiestelsel +Banken met een bankvergunning  +
Diergeneeskunderegister +Dierenartsen en paraveterinairen  +